Skip to content

Kategoria: wniosek

Wniosek o rozpowszechnienie materiałów z 4 Międzynarodowej Konferencji na Temat Wspólnego Rodzicielstwa (ICSP 2018)

Wniosek podpisało osób. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania: dnia 18 stycznia 2019 r. Sz. P. Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej bdi@prezydent.pl Sz. P. Mateusz Morawiecki…

Sędzia Robert Zegadło – każdy miesiąc, czy też nawet tydzień braku kontaktu z rodzicem jest dla dziecka negatywnym przeżyciem

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. uprzejmie informuję, że kwestię szkoleń dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dalej: OZSS) działających w…