Skip to content

Wniosek uczestników Marszu o wznowienie prac nad petycją BKSP-145-349/18

Petycję podpisało 166 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Komisja do Spraw Petycji
Sejm RP

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
listy@sejm.gov.pl

WNIOSEK UCZESTNIKÓW MARSZU
o wznowienie prac nad petycją BKSP-145-349/18

My uczestnicy marszu poparcia senackiego druku 776, wnosimy o wznowienie prac nad petycją wielokrotną BKSP-145-349/18 (dezyderat 132) w sprawie zmian przepisów dotyczących udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu przed sądami. Jako obywatele domagamy się wprowadzenia zmiany przepisów zawartej w powyższej petycji.

Uzasadnienie

Zmiana przepisów pozwoli obywatelom na wzajemną obronę, poprzez swobodę wyboru osób które mogą pomóc w sprawie, oraz zniesienie przymusu korzystania z narzuconych przez państwo profesjonalnych pełnomocników.
PRZYSTĘPOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO SPRAW SĄDOWYCH BĘDZIE SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ ALIENACJI RODZICIELSKIEJ.
W dniu 27.03.2019 na posiedzeniu Komisji zakończono pracę nad petycją wielokrotną BKSP-145-349/18 mimo, iż został uchwalony dezyderat nr 132.
Od jakiegoś czasu, jako strona społeczna mamy wrażenie, że prace Komisji maja charakter pozorowany. W dniu 27.03.2019 przewodniczący Komisji zwrócił uwagę – iż poza petycjami są inne drogi wnoszenia inicjatyw ustawodawczych, jednak, jako obywatele prosimy o wznowienie prac wstrzymanych w oparciu o opinie sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości. W naszej ocenie sędziowie oddelegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i uczestniczący w opracowaniu rządowych projektów ustaw naruszają zasadę trójpodziału władzy. Ponadto zwracamy uwagę, iż już samo zatrudnienie przedstawicieli władzy sądowniczej przez organ, który tworzy projekty ustaw można uznać za naruszenie zasady trójpodziału władzy.
W naszej ocenie obecny rząd, co było widać na posiedzeniu komisji w dniu 27.03.2019 posługuje się sędziami, aby blokować inicjatywy społeczne.
Podobną sytuację widzieliśmy również w przypadku senackiego druku 776 (realizującego postulaty społeczne zawarte w petycji „stop alienacji rodzicielskiej”), którą to sędziowie z ministerstwa również próbowali blokować .
Prosimy szanowną Komisję o dokonanie samodzielnej oceny zasadności zmian tych przepisów, bowiem argumenty podane przez Sędziów z ministerstwa są bezpodstawne i w naszej ocenie stronnicze. Paradoksalne jest zwłaszcza twierdzenie, że sprawy rodzinne zasługują na szczególną poufność polegającą na uniemożliwieniu udziału w nich osób postronnych, podczas gdy obecnie taka poufność jest często naruszona ze względu nie tylko na obecność profesjonalnych pełnomocników ale także osób zaufania dopuszczanych do udziału w rozprawach rodzinnych na podstawie obecnych przepisów prawa.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .


  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnawniosek

  One Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *