Skip to content

Tag: Rada Europy

Rezolucja nr 2079 Rady Europy – Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców

Rezolucja 2079 (2015)1 Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców Zgromadzenie Parlamentarne Zgromadzenie Parlamentarne konsekwentnie promowało równość płci w miejscu pracy i obrębie życia prywatnego.…