Skip to content

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wniosek wysłało 203 osób. Zapraszamy kolejne osoby do wysłania:

Warszawa, 21 marca 2020

Naczelna Rada Adwokacka
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
skargi@nra.pl

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
Referat dyscyplinarny
Ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź
ref.dyscyplinarny@lodz.adwokatura.pl

Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
biuro.podawcze@pk.gov.pl

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
i zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata Piotra Kaszewiaka (LOD/Adw/674) Kancelaria Adwokacka ul. Narutowicza 54 /3, 90-001 Łódź.
W zakresie niżej opisanego czynu składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wymieniony wyżej adwokat na swojej stronie w portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/piotrkaszewiakadwokat/photos/a.691572621007510/1522294621268635/
zamieścił poradę prawną w postaci grafiki oraz towarzyszącego jej komentarza:

W mojej ocenie sposób w jaki adwokat przedstawił tę poradę prawną powoduje, że ma ona cechy publicznego nawoływania do przestępstwa (art. 255 kk) – psychicznego znęcania się poprzez uniemożliwianie kontakt z osobą najbliższą – alienacji rodzicielskiej.

Porada ta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest napisana wielkimi literami i zawiera pytanie:

“CZY MUSISZ WYDAĆ DZIECKO NA KONTAKTY W CZASIE EPIDEMII?”

oraz napisaną poniżej, jeszcze większymi literami odpowiedź:

„NIE!”

Poniżej jest bardzo słabo czytelne „zastrzeżenie” o treści:

„Jeśli uznasz, że kontakty wiążą się z zagrożeniem (np. drugi rodzic zabiera dziecko w miejsca publiczne, nie stosuje się do zaleceń w zakresie epidemii, objęty jest kwarantanną lub ma styczność z osobami jej poddanymi) – sąd opiekuńczy z pewnością nie ukaże Cię za czasowe niestosowanie się do orzeczenia sądu, co do kontaktów drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem – jeśli decyzja ta była racjonalnie umotywowana i podyktowana troską o dziecko.”

Forma graficzna w jakiej zamieścił adwokat poradę prawną – wyróżnienie pierwszej części komunikatu z jednoczesnym utrudnieniem czytelności „zastrzeżenia” – powoduje, że przez zdecydowaną większość osób jest ona odczytywana jako obligatoryjne zwolnienie czy też zawieszenie obowiązku wykonywania tzw. „kontaktów” z dzieckiem z powodu epidemii.
Co do samej treści zastrzeżenia nie ulega wątpliwości, ze adwokat niejako przywłaszczył sobie kognicję sądu, prorokując przyszłe rozstrzygnięcia w kwestii wykonania kontaktów. Nie wiadomo z czego to wynika niemniej jednak również i to urąga powadze zawodu adwokata i powinno spotkać się z odpowiednią reakcją Rzecznika Dyscyplinarnego.

Pod publikacją zamieszczoną przez adwokata wywiązała się dyskusja, w której adwokatowi wskazano, że sposób w jaki zaprezentował tę poradę powoduje, że większość odbiorców uzna epidemię wirusa jako wystarczający powód do obligatoryjnego „zwolnienia” czy też „zawieszenia” obowiązku wykonywania tzw. „kontaktów” z dzieckiem. Wskazano również przykłady, w których osoby izolujące dzieci publicznie powoływały się na jego publikację, ale nie na całą treść lecz tylko na to wyróżniony komunikat: “CZY MUSISZ WYDAĆ DZIECKO NA KONTAKTY W CZASIE EPIDEMII? NIE!”.

Adwokat Piotr Kaszewiak w odpowiedzi na te zarzuty wyraźnie potwierdził, iż jego zamiarem było przekonać odbiorców, że w czasie epidemii nie trzeba wydawać dzieci na tzw. „kontakty”.

Nie ulega wątpliwości, że tzw. „kontakty” z dzieckiem regulowane w wyniku postanowienia sądowego powinny być realizowane. Są one bowiem dla wielu dzieci gwarancją minimalnego czasu rodzicielskiego i namiastką utrzymywania normalnego życia rodzinnego.

W tej kwestii inni adwokaci również wyrazili publicznie swoją opinię jednakże w odróżnieniu od w. w. adwokata publikacje te nie przyjęły formy fałszywej porady prawnej, tak jak to zrobił Piotr Kaszewiak.

„Samo powoływanie się na stan trwającej epidemii to zbyt mało, aby uzasadnić odmowę wydania dziecka drugiemu rodzicowi. Odwołanie spotkania powinno zostać uzasadnione konkretną przesłanką, która wskazywałaby na istnienie zagrożenia płynącego z bezpośredniego kontaktu dziecka z rodzicem, tak aby mógł ocenić ją sąd.”

– Joanna Szewczyk- Stępień, adwokat, źródło: http://egzekucjakontaktow.pl/2020/03/jak-wykonywac-kontakty-z-dziecmi-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

„Niedopuszczalnym jest, aby wykorzystywać pandemię do tego, aby utrudniać, bądź ograniczać kontakt któregoś z rodziców z dzieckiem. Takie zachowanie ma symptomy alienacji rodzicielskiej.”

– Honorata Janik-Skowrońska, adwokat źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3169141493098727&id=704693406210227

Podsumowując:
W mojej ocenie adwokat swoją publikacją bezprawnie nawołuje i zachęca do izolowania dzieci od rodziców, nakłania do alienacji rodzicielskiej. Zważywszy na fakt, że jest profesjonalnym adwokatem i osobą znaną z wystąpień telewizyjnych – jego twierdzenia siłą rzeczy są opiniotwórcze co w tym przypadku jest bardzo szkodliwe społecznie. Treść jego publikacji trudno uznać za pomyłkę. Niestety wszystko wskazuje na to, że jest to nieodpowiedzialne, cyniczne, wyrachowane i świadome działanie, niezgodne z kodeksem etyki adwokackiej, mające cechy nawoływania do przestępstwa, a także – w moim przekonaniu – zachowanie obliczone na poklask beneficjentów opresyjnego systemu rozwodowo-alimentacyjnego, który jest wylęgarnią plagi przestępstw przemocy alienacji rodzicielskiej.

Na podstawie powyższego proszę o poważne potraktowanie sprawy, rzetelne jej zbadanie i zobowiązanie adwokata do skorygowania swojego działania.

W zakresie wyżej opisanego czynu składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wnoszę o powiadomienie mnie o sposobie załatwienia wniosku na podany adres e-mail.

. . . . . . . .
podpis

  Formularz podpisania listu

  Instrukcja podpisania

  1. przeczytaj treść wniosku
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania wniosku.
  3. kliknij przycisk "podpisuję wniosek"

  Wniosek zostanie wysłany e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Kopia zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Adres zamieszkania* (ulica nr domu/lokalu)

  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Kraj*

  Email*


  Published inalienacja rodzicielskaprawo dziecka do obojga rodzicówwniosek

  2 komentarze

  1. Nie może być taka osoba adwokatem, która nie rozumie co dana strona mówi – zobacz jak pan Kaszewiak sie ośmiesza – atakuje Michała Fabisiaka w programie Jaworowicz – twierdząc że Michał przystawia aparat sędziemu do twarzy – gdy Michał odgrywa rolę swojej żony która robiła to jemu – to kto w tym przypadku jest zły?
   zobaczcie i oceńcie sami – na dole strony sprawy dla Terlikowskiego
   http://dzielnytata.pl/Ruszyl-porces-przeciw-Terlikowskiemu.htm

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *