Skip to content

Tag: opieka równoważna

List do uczestników połączonego posiedzenia zespołów parlamentarnych w Senacie RP dotyczącego ratowania dzieci w kryzysie psychicznym, w dniu 9 marca 2021

List podpisało osób. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania: Warszawa, 2021-03-06 Imię i Nazwisko Miasto email: adres-email Sz. P. Alicja Defratyka Sz. P. Dr hab. n.…

Sędzia Robert Zegadło – każdy miesiąc, czy też nawet tydzień braku kontaktu z rodzicem jest dla dziecka negatywnym przeżyciem

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. uprzejmie informuję, że kwestię szkoleń dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dalej: OZSS) działających w…