Skip to content

Autor: admin

Wniosek do MEN o udostępnienie informacji publicznej w sprawie podjętych działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Działając na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie…

Wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Wniosek Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania…