Skip to content

Petycja do Prezydenta RP o zastosowanie prawa łaski wobec Krzysztofa Iwina

Zapraszamy do podpisania petycji do Prezydenta RP o ułaskawienie Krzysztofa Iwina – ojca trzech córek, artysty malarza piętnującego w swoich obrazach alienację rodzicielską, działacza społecznego na rzecz zmian w prawie rodzinnym w celu poprawy sytuacji prawnej dzieci po rozstaniu rodziców. Krzysztof opisuje swoją sytuację na tej stronie internetowej. Istnieje możliwość udostępnienia zainteresowanym osobom dokumentów z akt jednakże z zastrzeżeniem, że sprawa niestety jest niejawna.

Poniżej znajduje się treść petycji, którą mogą Państwo podpisać i wysłać do Prezydenta. Zaznaczone kolorem żółtym zmienne zostaną zastąpione danymi, które wprowadzą Państwo do formularza.
Od 24 maja 2023 r. roku petycję podpisało 195 sygnatariuszy.

Pomóżmy jednemu z nas!

[TWOJA MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl

PETYCJA

Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), ja niżej podpisany(a) [TWOJE IMIĘ I NAZWISKO] działając w interesie Krzysztofa Iwina i za jego zgodą na podstawie art. 2.2. pkt 3, a także w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 tejże ustawy zwracam się z uprzejmą prośbą o zastosowanie przez Pana Prezydenta prawa łaski w trybie nadzwyczajnym i ułaskawienie Krzysztofa Iwina skazanego prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 roku (sygn. V Ka 1996/21 ) utrzymującym w mocy wyrok sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 maja 2021 roku (sygn. II K 916/16).

Według tych wyroków Krzysztof Iwin został skazany de facto za to, że… został zaatakowany i pobity na oczach dzieci podczas próby odbioru jego 5-letniej wówczas córki Oli na tzw. „kontakt”, w terminie zgodnym z postanowieniem sądu i za… „brak pokory” wobec sądu. Jest to de facto kara wymierzona mu przez sędzię za to, że w procesie który prowadziła wytykał jej błędy, indolencję a przede wszystkim stronniczość, protestował przeciwko łamaniu przez nią prawa, przeciwko uniemożliwianiu i utrudnianiu obrony. Wyrok wydany przez sąd, którego sam prezes doniósł na Krzysztofa Iwina do prokuratury w sprawie jego obrazów, które piętnując krzywdę dzieci i ojców, krzywdę alienacji rodzicielskiej rzekomo znieważają funkcjonariuszy publicznych i konstytucyjne organy władzy państwowej.

Krzysztof Iwin jest ojcem trzech córek. Najstarsza z nich Ola jest ofiarą alienacji rodzicielskiej ze strony matki i jej rodziny. Obecnie dziecko jest całkowicie odizolowane od ojca i instrumentalnie wykorzystywane przez matkę i służby do obciążania Krzysztofa fałszywymi oskarżeniami. Jak tysiące ojców w Polsce – jest on wpychany w rolę alimenciarza, oblewany kalumniami fałszywych oskarżeń, pomówień, gnębiony się sprawami karnymi, okradany z ojcostwa, majątku i czasu. Krzysztof od wielu lat działa społecznie na rzecz zmiany prawa rodzinnego tak aby było ono dopasowane do współczesnych realiów i standardów zgodnych z dobrem dzieci i rodziców, w szczególności ojców, m. in. na rzecz pieczy naprzemiennej. Jest m. in. autorem petycji z dnia 6 kwietnia 2018 roku do Prezydenta o wpisanie do Konstytucji OJCOSTWA jako wartości chronionej. Petycja ta została poparta głosami ponad trzech tys. osób.

Krzysztof został odcięty od dziecka, od swojej najstarszej córki Oli, tak samo jak wielu ojców w Polsce. Wraz z partnerką i dwiema małymi córeczkami (18 mies. i 29 mies.) tworzą rodzinę. Mając pod swoją pieczą troje dzieci Krzysztof jest prześladowany przez gdańską prokuraturę i niektórych sędziów. Doszło do tego, że w sierpniu 2023 r. w reakcji na jego bierny opór podczas interwencji został pobity i torturowany pod nadzorem policji a następnie zawleczony i uwięziony w szpitalu psychiatrycznym, niczym w stalinowskiej psychuszce. Dzieje się to z inicjatywy prokuratora Seweryna Strahla, który uwziął się na niego i wyżywa się wykorzystując swoją władzę. Na szczęście 22 lutego 2023 r. sprawiedliwa sędzia Magdalena Drobnik – Otręba wydała prawomocne postanowienie o stwierdzeniu NIEZASADNOŚCI zamknięcia go w szpitalu psychiatrycznym w dniach 3-9 sierpnia 2022 r. (V RNs 873/22 SR Gdańsk-Południe).

Cena jaką przyszło płacić Krzysztofowi (i wielu innym ojcom) za starania o córkę, o dążenie do pozostania jej ojcem mimo sprzeciwu matki-alienatorki, rujnuje spokojne życie całej jego rodziny. Groźba uwięzienia go za kratami staje się bardzo realna ponieważ ma on przeciwko sobie osoby skrajnie zawzięte i zdeterminowane do odebrania mu wolności, zniszczenia psychicznego i materialnego. Koszmar ten jest trudny do wyobrażenia. Cała rodzina Krzysztofa żyje w strachu i niepewności obawiając się kolejnych szykan i represji ze strony ex-rodziny H. dokonywanych rękami władzy prokuratorskiej i sądowniczej.

Obecność tego wyroku w obrocie prawnym jest fałszowaniem rzeczywistości sygnowanym przez insygnia państwowe, deptaniem elementarnych praw człowieka i urzędowym wypaczaniem sprawiedliwości i logiki. Może być również niebezpiecznym precedensem i demoralizującym przykładem dla innych.

Z poważaniem
[TWOJE IMIĘ I NAZWISKO]
[e-mail]
PODPISZ PETYCJĘ

Jeśli treść tej petycji jest zbyt długa lub wydaje Ci się kontrowersyjna, prosimy o wysłanie krótszej petycji.

  Instrukcja podpisania petycji

  1. przeczytaj petycję;
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi;
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"; spowoduje to wysłanie petycji e-mailem do Prezydenta. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do Kancelarii Prezydenta ale nie będą nigdzie publikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail;

  Formularz podpisania petycji

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  Kraj


  *) pola wymagane


  Published inaktualnościpetycjaprawo dziecka do obojga rodzicówprokuraturavaria