Skip to content

Kategoria: wniosek

Wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Wniosek Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania…

Aktualne petycje i wnioski

O ratyfikację III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka