Skip to content

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. OZSS

Wniosek złożyło 7791 osób. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji.
Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu prosimy o przesłanie jej na adres: poczta(małpa)petycja.eu.

Osobom, którym Sąd Okręgowy odmówił informacji publicznej argumentując, że jest to informacja przetworzona i warunkuje jej udzielenie od wskazania ważnego interesu społecznego proponujemy:

 1. Można spróbować przekonać Prezesa i napisać mu o ważnym interesie społecznym, który uzasadnia upublicznienie żądanych informacji, lecz raczej nie należy liczyć na zrozumienie. Przykładowa propozycja ważnego interesu społecznego jest tu: Odpowiedź na pismo Prezesa SO w sprawie wniosku w trybie u.d.i.p. dotyczącego OZSS
 2. Poczekać na decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej (ze względu na zakwalifikowanie przez SO żądanej informacji jako “przetworzonej” i brak ważnego interesu społecznego aby tej informacji udzielić) i w ciągu 14 dni od doręczenia tej decyzji mamy prawo złożyć odwołanie do prezesa Sądu Apelacyjnego. Propozycja odwołania znajduje się tu: Odwołanie od decyzji Prezesa SO (OZSS udip).
  Do odwołania warto załączyć odpowiedzi, których udzieliły SO w Słupsku, SO w Lublinie i SO w Szczecinie.
  Na podstawie tak sporządzonego odwołania SA w Gdańsku uchylił decyzję SO o odmowie udzielenia informacji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. zobacz

Są już pierwsze odpowiedzi sądów na wniosek:

 1. SO w Słupsku udzielił wprawdzie niepełnej odpowiedzi, nie mniej jednak polecamy zapoznanie się z jej treścią. Jest to jak do tej pory jedyna merytoryczna odpowiedź. Polecamy zapoznanie się z załączonym pismem.
 2. Wiceprezes SO w Tarnobrzegu Mieczysław Osucha udzielił szokującej odpowiedzi, która w naszym przekonaniu ma cechy szantażu a także może sugerować, że wnioskodawca “ma obowiązek” uiszczenia kwoty 15700zł.
  AKTUALIZACJA: 14 marca 2017 Wiceprezes SO w Tarnobrzegu Mieczysław Osucha w odpowiedzi na ten sam wniosek złożony przez innego wnioskodawcę dokonał wyceny na kwotę 29400 zł! Apetyt rośnie w miarę jedzenia…?
 3. SO w Opolu wezwał wnioskodawcę do “wykazania interesu szczególnie istotnego dla interesu publicznego do żądania jej udostępnienia – w terminie 14 dni pod rygorem odmowy udostępnienia.”. To znany trik, po to by uchylić się od odpowiedzi na trudne pytania. Można spróbować przekonać Prezesa i napisać mu o ważnym interesie społecznym, który uzasadnia upublicznienie żądanych informacji, lecz nie należy liczyć na zrozumienie. Przykładowa propozycja wskazania ważnego interesu społecznego jest tu: https://docs.google.com/document/d/1zFZujGsu7dMKNJ-Hohy718DsXHMFdvtqmnOUiTriOI4/edit?usp=sharing
  Jeśli nie wskażemy Prezesowi ważnego interesu społecznego to powinien on wydać decyzję i prawdopodobnie będzie to decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej. Wtedy w ciągu 14 dni od doręczenia tej decyzji mamy prawo złożyć odwołanie do prezesa Sądu Apelacyjnego. Wzór odwołania znajduje się tu: https://docs.google.com/document/d/1CukutqTICDF8SlvOVZwA9cI5ZuqpP1MuQrz-aIW538s/edit
 4. SO w Gliwicach odwleka termin na udzielenie odpowiedzi.
 5. SO we Wrocławiu Zakwalifikował informację jako “informację przetworzoną” i wezwał wnioskodawcę do “wykazania interesu szczególnie istotnego dla interesu publicznego do żądania jej udostępnienia – w terminie 14 dni pod rygorem odmowy udostępnienia.” – patrz pkt 3
 6. SO w Bydgoszczy udzielił odpowiedzi jedynie w zakresie pkt 1 wniosku, a w pozostałym zakresie przedłużył termin na udzielenie odpowiedzi i oczywiście zakwalifikował informację jako przetworzoną i wezwał do podania ważnego interesu społecznego – patrz pkt 3.
 7. SO w Siedlcach odsyła do swojej strony internetowej, na której znajdziemy garstkę zdawkowych informacji, w pozostałym zakresie zakwalifikował informację jako “informację przetworzoną” i wezwał wnioskodawcę do wykazania w jakim zakresie uzyskanie informacji o treści wynikającej wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego – w terminie 7 dni pod rygorem odmowy udzielenia informacji. Ponadto Prezes SO w Siedlcach Iwona Pawlukowska poinformowała, że dysponuje informacją prostą w postaci sprawozdań z działalności OZSS, które zawierają podstawowe dane statystyczne.
 8. SO w Szczecinie decyzją z dnia 03.03.2017 odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępniania danych byłych pracowników RODK oraz treści wniosków sądowych kierowanych do RODK i OZSS a także udostępnił informację publiczną w ograniczonym zakresie, w którym uznał, że nie jest ona informacją przetworzoną. Jest to drugi sąd (po SO w Słupsku), który w ogóle udzielił jakiejkolwiek informacji o OZSS. Polecamy zapoznanie się z załączonymi pismami.
 9. SO w Lublinie – kolejny sąd, który udzielił informacji o OZSS w ograniczonym zakresie. Polecamy zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek Adm.0159-31/17
 10. SO w Gdańsku – udzielił informacji w zakresie punktów 5-10 i 12 wniosku, informując jednocześnie, że informacja, o której mowa w pkt. 1-4 i 11 wniosku wymaga przetworzenia, zaś jej udostępnienie jest możliwe jedynie w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Następnie uzupełnił swoją odpowiedź w zakresie punktu 7 oraz 8a wniosku oraz wydał decyzję Adm.-554-197_16 odmawiającą udzielenia informacji w zakresie punktów 1-4 i 11 wniosku ze względu na brak w sprawie szczególnie istotnego interesu publicznego. Po złożeniu przez wnioskodawcę odwołania Sąd Apelacyjny w Gdańsku decyzją Adm.105.41.2017 uchylił decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
 11. SO w Kielcach rozpościera prześcieradło tajemnicy nad nazwiskami psychologów i pedagogów, którzy wykonują czynności w OZSS na zlecenie sądu, uzasadniając to ochroną ich prywatności. Zatem według Prezesa podsądny, który będzie skierowany przez sąd rodzinny nie ma prawa wiedzieć do kogo trafi, kto będzie decydował o jego losie, życiu o jego dzieciach. Adm-0144-29/17
 12. SO w Bielsku-Białej to kolejny sąd, który uchylił rąbka tajemnicy spowijającej OZSS. Prezes udzielił odpowiedzi, w której udziela informacji publicznej w ograniczonym zakresie, w pozostałym kwalifikuje ją jako przetworzoną. A-0191-18/17

Zapraszamy wszystkich do składania kolejnych wniosków, w szczególności do tych sądów, które jeszcze nie otrzymały wniosku. Wniosek można wysłać za pomocą tego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. OZSS

Published inOZSSwniosekwnioski o udzielenie informacji publicznej

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *