Skip to content

Miesiąc: październik 2016

Wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Wniosek Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania…