Skip to content

List do uczestników połączonego posiedzenia zespołów parlamentarnych w Senacie RP dotyczącego ratowania dzieci w kryzysie psychicznym, w dniu 9 marca 2021

List podpisało 69 osób. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania:
podpisz

Warszawa, 2021-03-06

Imię i Nazwisko
Miasto
email: adres-email

Sz. P. Alicja Defratyka
Sz. P. Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Sz. P. Dr hab. n. med. Barbara Remberk
Sz. P. prof. Janusz Heitzman
Sz. P. Katarzyna Sarnicka
Sz. P. dr Marek Michalak
Sz. P. Grzegorz Błażewicz
Sz. P. Grzegorz Saj
Sz. P. Małgorzata Kolankowska
Sz. P. prof. dr hab. Alicja Chybicka
Sz. P. Beata Małecka-Libera
Sz. P. Jarosław Duda
Sz. P. Marta Golbik
PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS. ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Uprzejmie proszę o poruszenie w dniu 9 marca 2021 na połączonym posiedzeniu zespołów parlamentarnych w Senacie RP dotyczącego ratowania dzieci w kryzysie psychicznym problemu alienacji rodzicielskiej – tragedii tysięcy dzieci i rodziców, tkwiących w kryzysie psychicznym od wielu lat.

List wysyłam w imieniu swoim i mojego synka. Syn ma na imię Krzyś. Od 6 miesięcy dziecko jest alienowane od taty, babci, całej rodziny – jest ofiarą okrutnej przemocy psychicznej: ALIENACJI RODZICIELSKIEJ.

Alienacja rodzicielska to wyrafinowana forma przemocy psychicznej, sposób na kontrolowanie i zemstę na byłym partnerze, niestety z wykorzystaniem dziecka jako swego sojusznika – narzędzia. Zdecydowana większość osób, którzy alienują własne dzieci od drugiego rodzica i innych bliskich osób, robi to z powodu własnych, egoistycznych pobudek, złości, chęci odwetu a także z pazerności (alimenty, 500+). Dziecku kaleczy się psychikę, odbiera normalne dzieciństwo, niszczy poczucie jego wartości, zmuszając do wybrania pomiędzy rodzicami co powoduje uwikłanie w konflikt lojalnościowy, który rujnuje psychikę dziecka i niszczy więzi z rodzicem alienowanym. Przez najbliższą osobę dziecko uczone jest nienawiści i pogardy do drugiego rodzica, najczęściej ojca. Zamiast naturalnej potrzeby wyrażania i otrzymywania miłości dziecku wlewa się do głowy kłamstwa i manipuluje nim. Niewinna istota staje się przedmiotem-narzędziem w rękach alienatora, obiektem potrzebnym do osiągnięcia swych celów.
Przemoc psychiczna alienacji rodzicielskiej jest przestępstwem.
Dzieci powinny być przed nią szczególnie chronione.

Jednym ze sposobów poprawienia kondycji psychicznej alienowanych dzieci są uregulowania zawarte w Senackim Druku 63 (Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny). Założeniem tego projektu jest wprowadzenie do polskiego prawa karalności za przemoc alienacji rodzicielskiej oraz wskazanie pieczy naprzemiennej równoważnej nad dziećmi jako rozwiązania pierwszego wyboru po rozstaniu lub rozwodzie rodziców. Niestety z niewiadomych przyczyn prace nad tym projektem zostały wstrzymane. Korzystając z okazji uprzejmie proszę o przekazanie Marszałkowi Senatu Panu Tomaszowi Grodzkiemu prośby o wyjaśnienie przyczyn wstrzymania prac nad projektem ustawy – Druk Senacki 63.


Published inalienacja rodzicielskalist otwartyopieka naprzemiennaopieka równoważnaprawo dziecka do obojga rodziców

2 komentarze

  1. Maria Maria

    Nie podpiszę tej petycji , pomimo ,że wszystkie odnośnie alienacji rodzicielskiej zostały podpisane. Proszę o przekazanie na posiedzenie Senatu 09.03.2021 mój komentarz. . Ostatni raz widzieliśmy wnuka 24.12.2015r. , po uprzednim zawiadomieniu Prokuratury w Toruniu przez matkę dziecka , która oskarżyła dziadka o czyny , które nigdy nie miały miejsca. Okres 6 miesięcy i sprawę umorzono tak po prostu, tylko zawiadomienie do Wymiaru Sprawiedliwości, odbiło się tak na dziecku, że po 5 latach w tym 3 lata w Sądzie Rodzinnym zakończonego na tą chwilę ugodą sądową , doprowadziło u dziecka tak posunięte zmiany zdrowia psychicznego, że nie usłyszałam żadnej odpowiedzi na proste pytanie. Nadmieniam ,że chłopiec skończy 14 lat. Walka w sądzie , prokuraturze , niezliczone skargi na ich pracę doprowadziły do tego ,ze chłopiec jest bardzo wycofany, i nie zna podstawowych norm społecznych . Cały ten system niby pomocy dzieciom jest do kitu , wykańcza psychikę dzieci i osoby , które starają się pomóc takim dzieciom spełza na niczym ” takie mamuśki to tylko należy natychmiast karać i to więzieniem. Można by pisać i pisać , w końcu 5 lat cierpień , nie wiemy czy zdążymy to nadrobić, jak na razie to serce krwawi

  2. Maciek Maciek

    Szykujemy dowody jak to Panstwo systemowo niszczy nasze dzieci poprzez izolacje od drugiego rodzic

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *