Skip to content

Miesiąc: wrzesień 2016

O ratyfikację Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r.

Informacja o petycji w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/petycje/rejestr-petycji/rejestr-petycji1/art,8292,petycja-55-wielokrotna.html Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent R.P. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu R.P.…

Aktualne petycje i wnioski

O ratyfikację III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka O odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów naruszających Europejską Konwencję Praw Człowieka