Skip to content

Petycja o podjęcie uchwały popierającej i rekomendującej Senatowi RP projekt ustawy druk senacki nr 63

Petycję złożyło 958 osób. Zapraszamy kolejne osoby do złożenia:
podpisz

[twoje miasto], dnia 17 kwietnia 2021

[twoje imię i nazwisko]
email: [twój email]
[twoje miasto]

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci
Sz. P. Przewodnicząca Alicja Chybicka

Petycja o podjęcie uchwały popierającej i rekomendującej Senatowi RP projekt ustawy druk senacki nr 63

 1. Działając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195) – zwanej dalej Ustawą o petycjach, występując w interesie publicznym zgodnie z art. 2.2 pkt 1 Ustawy o petycjach, na podstawie art. 2.3 Ustawy o petycjach w zw. z § 4 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 11 i ust. 12 Regulaminu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci wnoszę o poddanie na najbliższym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci w dniu 20 kwietnia 2021 roku pod głosowanie uchwały popierającej i rekomendującej Senatowi RP projekt ustawy Druk Senacki 63 oraz rekomendującej połączonej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej jak najszybsze wznowienie prac legislacyjnych nad tym projektem obywatelskim, powstałym dzięki petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”.
 2. Na podstawie art. 13.1 Ustawy o petycjach wnoszę o powiadomienie mnie w formie pisemnej – pocztą elektroniczną na adres podany w nagłówku pisma o sposobie załatwienia niniejszej petycji wraz z uzasadnieniem, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 10.1 Ustawy o petycjach.

Szanowna Pani Przewodnicząca
Szanowni Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

W dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Dzieci, poświęcone alienacji rodzicielskiej oraz Drukowi Senackiemu 63. Niestety jego czas przewidziano tylko na jedną godzinę, podczas której co oczywiste nie da się omówić rzetelnie problemu, który w Polsce stał się już plagą, na której skutej cierpią dzieci. Wierzę zatem, iż najbliższe posiedzenie stanowić będzie zapoczątkowanie debaty w Parlamencie, ale także owocnych prac Parlamentu, których wynikiem będą konkretne rozwiązania, chroniące dzieci przed wyjątkowo wyrachowaną
i dolegliwą formą przemocą psychiczną, w której dzieci używane są do zemsty na drugim rodzicu,
co ma na celu zniszczenie relacji z wyługowywanym rodzicem oraz całą rodziną wyługowywanego rodzica.

Na chwilę obecną w Polsce brak jest jakichkolwiek instrumentów prawnych, zapewniających chroniących dzieci przed tą formą krzywdzenia ich. Znajduje to odzwierciedlenie w dramatycznym stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce, czemu poświęcone było poprzednie posiedzenie Zespołu.

Rozwiązania temu zaradzające zawarte są w obywatelskim projekcie ustawy Druk Senacki Nr 63, który poparły tak opiniotwórcze organizacje, jak Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, czy też Stowarzyszenie Prokuratorskie LEX Super Omnia.

Propozycjami zawartymi w tym akcie są m.in. wskazanie orzekania pieczy naprzemiennej, jako priorytetowego sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem i wychowywania dziecka, a także wprowadzenie penalizacji przemocy alienacji rodzicielskiej wprost do Kodeksu karnego.

Na rozwiązania te czekają tysiące polskich dzieci. Podczas posiedzenia Zespołu w dniu 20 kwietnia 2021 kwestię Druku Senackiego nr 63 zgodnie z programem miał zreferować Pan Senator Aleksander Pociej. Jednakże z uwagi na obowiązki zawodowe Pan Senator nie będzie mógł uczestniczyć najbliższym posiedzeniu. W tej sytuacji uprzejmie proszę o oddanie głosu przedstawicielom organizacji społecznych celem przedstawienia uczestnikom najbliższego posiedzenia Zespołu spraw, związanych z Drukiem Senackim Nr 63. W zaistniałym stanie rzeczy szkoda również, iż wybrani przedstawiciele ruchów społecznych, najbardziej zaangażowani w prace nad tym projektem nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu stacjonarnie w gmachu Senatu. Z tego też względu wnoszę o rozważenie dopuszczenia możliwości udziału stacjonarnego przedstawicieli ruchów społecznych, związanych z Drukiem Senackim 63 w najbliższym posiedzeniu, a przynajmniej już na następnych posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Z uwagi na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Przewodniczącej o poddanie na najbliższym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci w dniu 20 kwietnia 2021 roku pod głosowanie uchwały popierającej i rekomendującej Senatowi RP projekt ustawy Druk Senacki 63 oraz rekomendującej połączonej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej jak najszybsze wznowienie prac legislacyjnych nad tym projektem obywatelskim, powstałym dzięki petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której postulaty pozostają niezrealizowane od 4 lat.

Z poważaniem
(podpis)


  Formularz podpisania petycji

  Wybierz adresata:

  Imię i nazwisko

  Miejscowość

  Email


  Petycja zostanie wysłana e-mailem na adres Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci oraz do wybranego członka zespołu. Twoje dane zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Published inpetycja

  3 komentarze

  1. Artur Rubin Artur Rubin

   Pomóżcie Tym Dzieciom i ich Bliskim.

  2. Józef Józef

   wyświetla mi się komunikat po wysłaniu petycji:
   “Petycja nie została dostarczona, być może trafił do folderu SPAM. Skontaktuj się z odbiorcą i upewnij się, że otrzymał petycję.”
   działa ta strona poprawnie?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *