Skip to content

Petycja uczestników marszu do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Petycję podpisało 169 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Petycja uczestników marszu skierowana do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa, jako rodzice dzieci dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej zwracamy się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie społecznego projektu zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym ujętych w druku senackim 776. W naszej ocenie, w odróżnieniu od projektu opracowanego przez Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (druk sejmowy 3254 i 3254-A) oraz obecnej sytuacji prawnej jedynie ten projekt pozwala na ograniczenie wysokich kosztów społecznych związanych ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, jakie stają się niejednokrotnie udziałem wielu dzieci i rodziców w Polsce.
Koszty społeczne alienacji rodzicielskiej obejmują między innymi liczne problemy psychologiczne wymagające niejednokrotnie wieloletniej terapii i mającej długofalowe negatywne konsekwencje psychologiczne zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. Obecny stan prawny charakteryzujący się niską skutecznością środków prawnych służących realizacji kontaktów wynikających z prawomocnych decyzji Sądów podważa też zaufanie społeczne do funkcjonowania prawa.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Prezydenta na fakt, iż w odróżnieniu od projektu 3254 i 3254-A projekt z druku senackiego 776 pozwala na realizację, wyrażonego w art. 18 Konstytucji obowiązku Rzeczpospolitej Polskiej do otoczenia rodziny i rodzicielstwa ochroną i opieką. W obecnej praktyce sądowej mamy natomiast do czynienia z dyskryminacją jednego z rodziców (najczęściej ojca) skazanego na marginalny udział w wychowaniu dzieci, nie na mocy prawa, ale na mocy stereotypów zawartych w sięgającym lat 50 ubiegłego wieku orzecznictwie. Chcemy w tym miejscu podkreślić, iż z uwagi na fakt, że ojcostwo zawiera się w terminie rodzicielstwa to zgodnie z zakazującym dyskryminacji pod względem płci art. 33 Konstytucji podlega ono na mocy art. 18 takiej samej ochronie jak macierzyństwo.
Wprowadzenie rozwiązań postulowanych w projekcie społecznym pozwoli Polsce zerwać z niechlubną tradycją orzecznictwa sądowego sięgającego lat 50 ubiegłego wieku, sprowadzającą się do dyskryminacji jednego z rodziców i pozwoli nam na ukształtowanie w zakresie relacji rodzicielskich po rozwodzie rozwiązań godnych drugiej dekady XXI w.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .

  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskapetycjaprawo dziecka do obojga rodziców

  One Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *