Skip to content

Petycja uczestników Marszu do Ministra Zdrowia

Petycję podpisało 169 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Petycja uczestników Marszu do Ministra Zdrowia

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa, jako rodzice dzieci dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej zwracamy się do Pana Ministra Łukasza Szumowskiego z prośbą o poparcie społecznego projektu zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym ujętych w druku senackim 776. W naszej ocenie, w odróżnieniu od projektu opracowanego przez Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (druk sejmowy 3254 i 3254-A) oraz obecnej sytuacji prawnej jedynie ten projekt pozwala na ograniczenie wysokich kosztów społecznych związanych ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej, jakie stają się niejednokrotnie udziałem wielu dzieci i rodziców w Polsce.
Koszty społeczne alienacji rodzicielskiej obejmują między innymi liczne problemy psychologiczne wymagające niejednokrotnie wieloletniej terapii i mającej długofalowe negatywne konsekwencje psychologiczne zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. Obecny stan prawny charakteryzujący się niską skutecznością środków prawnych służących realizacji kontaktów wynikających z prawomocnych decyzji Sądów podważa też zaufanie społeczne do funkcjonowania prawa.
Z niepokojem obserwujemy doniesienia prasowe o problemach dotyczących systemu opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. W naszym odczuciu jednym z czynników przyczyniających się do takiego stanu rzeczy jest osłabienie więzów rodzinnych z jakim zmagają się nasze dzieci w obliczu rozwodu rodziców. Wpływ na to ma bezsilność rodziców i systemu prawnego wobec zjawiska alienacji rodzicielskiej rozumianego jako utrudnianie jednemu z rodziców udziału w wychowaniu.
Biorąc pod uwagę liczne zagraniczne oraz krajowe badania nad pozywanym wpływem wychowania dzieci po rozwodzie rodziców w modelu Pieczy Naprzemiennej-Równoważnej oraz jednoczesny opór środowiska Sędziów wobec tego rozwiązania pragniemy prosić Pana Ministra o zgłoszenie w toku dalszych prac legislacyjnych w Parlamencie pozytywnej opinii nadzorowanego przez Pana resortu do projektu społecznego z druku senackiego 776.
Wprowadzenie rozwiązań postulowanych w projekcie społecznym pozwoli Polsce zerwać z niechlubną tradycją orzecznictwa sądowego sięgającego lat 50 ubiegłego wieku sprowadzającą się do dyskryminacji jednego z rodziców i pozwoli nam na ukształtowanie w zakresie relacji rodzicielskich po rozwodzie rozwiązań godnych drugiej dekady XXI w.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .

  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnapetycja

  Be First to Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *