Skip to content

Aktualne petycje i wnioski

Petycja o wpisanie do Konstytucji OJCOSTWA jako wartości chronionej


Petycję od dnia 06 kwietnia 2018r. podpisało 1215 osób.

button

LIST OTWARTY RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego


List od dnia 09 marca 2018r. podpisało 2582 osób.

Prośba do OPPP o bezpłatną pomoc prawną w walce z ALIENACJĄ RODZICIELSKĄ


Prośbę od dnia 21 lutego 2018r. wysłało 2966 osób.
button_wyslij

Wniosek o rozdystrybuowanie wśród sędziów rodzinnych, specjalistów z OZSS i kuratorów opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka”


Wniosek od dnia 11 lutego 2018r. podpisało 3648 osób.
podpisz wniosek

Skarga na referenta prawnego RPO


Skargę od dnia 11 lutego 2018r. podpisało 3588 osób.
button_podpisz-skarge

DOŚĆ patologii w sądach antyrodzinnych!


Wniosek od dnia 02 grudnia 2017r. podpisało 4362 osób.
podpisz wniosek


h4Wesprzyj nasze działania:

  • Udostępnij naszą stronę na swojej tablicy:
  • poprzez rozmowy na Facebooku:
  • poprzez Twitter