Skip to content

PETYCJA o wprowadzenie priorytetu pieczy naprzemiennej w KRiO

Petycj臋 podpisa艂o 973 sygnatariuszy. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania petycji:
button

2 grudnia 2018 r.

Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci
Al. Ujazdowskie 11 , 00-950 Warszawa
kontakt@ms.gov.pl

do wiadomo艣ci:
Senat RP
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo艂ecznej
Komisja Ustawodawcza
Komisja Praw Cz艂owieka, Praworz膮dno艣ci i Petycji
ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa
krpss@senat.gov.pl, ku@senat.gov.pl, kpcpp@senat.gov.pl

PETYCJA
o wprowadzenie priorytetu pieczy naprzemiennej w Kodeksie rodzinnym i opieku艅czym

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) 鈥 zwanej dalej Ustaw膮 o petycjach, dzia艂aj膮c w interesie w艂asnym na podstawie art. 2.2. pkt 2 Ustawy o petycjach, oraz dzia艂aj膮c w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 Ustawy o petycjach wnosz臋 o wprowadzenie nast臋puj膮cych zmian w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. 鈥 Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082), jednocze艣nie wnosz臋 o uwzgl臋dnienie mojej propozycji w projekcie ustawy o zmianie ustawy 鈥 Kodeks rodzinny i opieku艅czy oraz niekt贸rych innych ustaw (nr z wykazu: UD392) propagowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci p.n. 鈥濺eforma Prawa Rodzinnego鈥:

 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. 鈥 Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) art. 58 搂 1a otrzymuje brzmienie:
  鈥濧rt. 58 搂 1a. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, powierza wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, oraz orzeka opiek臋 naprzemienn膮 nad dzieckiem w ten spos贸b, i偶 dziecko b臋dzie zamieszkiwa艂o przemiennie z ka偶dym z rodzic贸w w por贸wnywalnych okresach. W przypadku, gdy wsp贸lna opieka naprzemienna rodzic贸w nie mo偶e by膰 wykonywana w por贸wnywalnych okresach czasowych, s膮d na wniosek tego rodzica, kt贸ry tej opieki naprzemiennej nie mo偶e wykonywa膰, ustala opiek臋 tego rodzica w takim wymiarze o jaki on wnioskuje. W przypadku zagro偶enia dobra dziecka stosuje si臋 odpowiednio art. 109 i 111.鈥
 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. 鈥 Kodeks rodzinny i opieku艅czy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) art. 107 搂 2 otrzymuje brzmienie:
  鈥濧rt. 107 搂 2. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, powierza wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, oraz orzeka opiek臋 naprzemienn膮 nad dzieckiem w ten spos贸b, i偶 dziecko b臋dzie zamieszkiwa艂o przemiennie z ka偶dym z rodzic贸w w por贸wnywalnych okresach. W przypadku, gdy wsp贸lna opieka naprzemienna rodzic贸w nie mo偶e by膰 wykonywana w por贸wnywalnych okresach czasowych, s膮d na wniosek tego rodzica, kt贸ry tej opieki naprzemiennej nie mo偶e wykonywa膰, ustala opiek臋 tego rodzica w takim wymiarze o jaki on wnioskuje. W przypadku zagro偶enia dobra dziecka stosuje si臋 odpowiednio art. 109 i 111.鈥

Uzasadnienie

21 listopada 2018 roku odby艂o si臋 pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opieku艅czy, ustawy Kodeks post臋powania cywilnego oraz ustawy Kodeks karny (druk 776) b臋d膮cego realizacj膮 Petycji 鈥濻top alienacji rodzicielskiej鈥 zarejestrowanej w Senacie RP pod znakiem PW9-01/17, na kt贸rym senator Antoni Szyma艅ski wni贸s艂 o zawieszenie prac do ko艅ca grudnia 2018 roku z uwagi na to, 偶e cyt.: 鈥瀞podziewa si臋 z艂o偶enia w najbli偶szym czasie projektu Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci, kt贸ry b臋dzie obejmowa艂 r贸wnie偶 kwesti臋 opieki naprzemiennej.鈥. Niestety Senatorowie przychylili si臋 do wniosku senatora Antoniego Szyma艅skiego.
Zawieszenie prac w Senacie w praktyce otwiera drog臋 ministerialnemu projektowi propagowanemu pod nazw膮 鈥濺eforma Prawa Rodzinnego鈥. Moim zdaniem projekt ten w obecnym brzmieniu jest nieakceptowalny i wymaga zmian m. in. w zakresie Art. 58 i Art. 107 kro, jak wy偶ej podano.

Projekt ustawy o zmianie ustawy 鈥 Kodeks rodzinny i opieku艅czy oraz niekt贸rych innych ustaw (nr z wykazu: UD3921 wersja z dnia 14 listopada 2016) p. n. 鈥濺eforma Prawa Rodzinnego鈥 zak艂ada nast臋puj膮ce zmiany w zakresie Art. 58 i Art. 107 kro:

Art. 58 kro
Aktualne brzmienie 搂 1a. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, rozstrzyga o sposobie wsp贸lnego wykonywania w艂adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontakt贸w z dzieckiem po rozwodzie. S膮d mo偶e powierzy膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej jednemu z rodzic贸w, ograniczaj膮c w艂adz臋 rodzicielsk膮 drugiego do okre艣lonych obowi膮zk贸w i uprawnie艅 w stosunku do osoby dziecka, je偶eli dobro dziecka za tym przemawia.
Projektowana zmiana2 搂 1a. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, rozstrzyga o sposobie wsp贸lnego wykonywania w艂adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontakt贸w z dzieckiem po rozwodzie.
搂 1aa. S膮d mo偶e powierzy膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz okre艣li膰, 偶e dziecko b臋dzie mieszka膰 z ka偶dym z rodzic贸w w powtarzaj膮cych si臋 okresach. S膮d mo偶e powierzy膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej jednemu z rodzic贸w, ograniczaj膮c w艂adz臋 rodzicielsk膮 drugiego do okre艣lonych obowi膮zk贸w i uprawnie艅 w stosunku do osoby dziecka, je偶eli dobro dziecka za tym przemawia.
Art. 107 kro
Aktualne brzmienie 搂 2. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, rozstrzyga o sposobie wsp贸lnego wykonywania w艂adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontakt贸w z dzieckiem. S膮d mo偶e powierzy膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej jednemu z rodzic贸w, ograniczaj膮c w艂adz臋 rodzicielsk膮 drugiego do okre艣lonych obowi膮zk贸w i uprawnie艅 w stosunku do osoby dziecka, je偶eli dobro dziecka za tym przemawia.
Projektowana zmiana2 搂 2. W braku porozumienia, o kt贸rym mowa w 搂 1, s膮d, uwzgl臋dniaj膮c prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzic贸w, rozstrzyga o sposobie wsp贸lnego wykonywania w艂adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontakt贸w z dzieckiem po rozwodzie3.
搂 2a. S膮d mo偶e pozostawi膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz okre艣li膰, 偶e dziecko b臋dzie mieszka膰 z ka偶dym z rodzic贸w w powtarzaj膮cych si臋 okresach. S膮d mo偶e powierzy膰 wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej jednemu z rodzic贸w, ograniczaj膮c w艂adz臋 rodzicielsk膮 drugiego do okre艣lonych obowi膮zk贸w i uprawnie艅 w stosunku do osoby dziecka, je偶eli dobro dziecka za tym przemawia.

Odnosz膮c si臋 og贸lnie do w/w projektowanych zmian w zakresie Art. 58 i Art. 107 kro z przykro艣ci膮 stwierdzam, 偶e spowoduj膮 one dalsz膮 marginalizacj臋 pieczy naprzemiennej jako modelu sprawowania opieki przez rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu i tym samym utrwalenie orzecznictwa s膮d贸w rodzinnych w sprawach opieku艅czych wed艂ug PRL-owskiego szablonu tzw. 鈥瀔ontakt贸w鈥.

W ocenie skutk贸w prawnych autor贸w projektu4 (pkt 2) jest mowa o: mo偶liwo艣ci orzekania przez s膮d (鈥) pieczy naprzemiennej鈥, 鈥瀢yeksponowaniu mo偶liwo艣ci orzekania przez s膮d o pieczy naprzemiennej鈥, 鈥瀠zupe艂nieniu obecnych unormowa艅鈥. Autorzy podkre艣laj膮, 偶e projektowane zmiany s膮 w zasadzie redakcyjne i 鈥瀗iczego nie narzucaj膮, nie wprowadzaj膮 automatyzmu, lecz wymieniaj膮 mo偶liwo艣ci jakie w danych okoliczno艣ciach sprawy s膮d mo偶e zastosowa膰.鈥.

Jaki sens ma zatem 鈥濺eforma Prawa Rodzinnego鈥 w przedmiocie pieczy naprzemiennej skoro wprowadzone zmiany s膮 w istocie jedynie redakcyjne?! By膰 mo偶e projektowane zmiany s膮 spe艂nieniem postulat贸w os贸b przeciwnych pieczy naprzemiennej, bo w praktyce reforma ta zamiast wprowadzi膰 priorytet pieczy naprzemiennej to jeszcze bardziej utrwali jej marginaln膮 obecno艣膰 w orzeczeniach s膮dowych. Zauwa偶alny jest op贸r i niech臋膰 niekt贸rych 艣rodowisk i os贸b wzgl臋dem modelu pieczy naprzemiennej a tak偶e ra偶膮co niski poziom 艣wiadomo艣ci co do tego czym jest piecza naprzemienna5. Jednak偶e stereotypy i niewiedza nie mog膮 by膰 przeszkod膮 do upowszechniania sprawdzonego na ca艂ym 艣wiecie i najlepszego dla dzieci6 modelu wychowania dzieci rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu.

Przede wszystkim nale偶y zauwa偶y膰, 偶e s膮dy rodzinne maj膮c od 2015 roku mo偶liwo艣膰 orzekania pieczy naprzemiennej mo偶liwo艣膰 t臋 ca艂kowicie ignoruj膮. Wskazanie 鈥瀖o偶liwo艣ci鈥 orzekania pieczy naprzemiennej pojawi艂o si臋 w nowelizacji kpc i krio z 2015 r. i okaza艂o si臋 ono by膰 ca艂kowicie nieskuteczne i niewystarczaj膮ce. Okaza艂o si臋 bowiem, 偶e na orzeczenia s臋dzi贸w rodzinnych najwi臋kszy wp艂yw ma sztampa 鈥 utrwalony i wygodny schemat, ni偶 ka偶dorazowo troska o faktyczne dobro dziecka7.

Dodane w projekcie Art. 58 搂 1aa i w Art. 107 搂 2a zdanie pierwsze, kt贸re rzekomo maj膮 zmieni膰 orzecznictwo nie wprowadz膮 偶adnych realnych skutk贸w bowiem zamiast wskazywa膰, 偶e takie rozstrzygni臋cie powinno by膰 priorytetowe ze wzgl臋du na dobro dziecka znowu dadz膮 s膮dom jedynie mo偶liwo艣膰 (鈥瀞膮d mo偶e鈥). W sytuacji kiedy s膮d nadal b臋dzie mia艂 mo偶liwo艣膰 rozstrzygania 鈥瀙o staremu鈥, czyli tak jak przez ostatnie kilkadziesi膮t lat 鈥 oczywi艣cie b臋dzie preferowa艂 i wybierze ten tradycyjny spos贸b rozstrzygania, wed艂ug utrwalonego przez lata szablonu, chocia偶by przez wzgl膮d na szybko艣膰 post臋powania. Szablon, o kt贸rym mowa, to w przypadku braku porozumienia rodzic贸w – przekazanie dziecka jednemu rodzicowi (zazwyczaj matce) niejako na w艂asno艣膰 a drugiemu (zazwyczaj ojcu) ustalenie tzw. kontakt贸w z dzieckiem. Nadal ojcowie b臋d膮 czyta膰 naci膮gane i blagierskie uzasadnienia postanowie艅 s臋dzi贸w rodzinnych, 偶e za takim rozstrzygni臋ciem przemawia 鈥瀌obro dziecka鈥… bo przecie偶 偶aden s臋dzia z wydzia艂u rodzinnego nie przyzna si臋 do tego, 偶e tak po prostu by艂o 艂atwiej i szybciej! Obecnie dochodzi do absurdalnych wr臋cz przypadk贸w, w kt贸rych rodzice zgodnie domagaj膮 si臋 pieczy naprzemiennej a s膮d narzuca rozstrzygni臋cie wed艂ug swojego szablonu8.

Potwierdzeniem umy艣lnego pomijania przez s膮dy wyk艂adni celowo艣ciowej nowelizacji kpc i krio z 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1062) 鈥 zgodnie z kt贸r膮 prawo dziecka do obojga rodzic贸w g贸ruje nad ewentualnym konfliktem mi臋dzy rodzicami9 s膮 za艂膮czone do niniejszego pisma odpowiedzi na wnioski w trybie UDIP10, z kt贸rych wynika, 偶e piecza naprzemienna nie istnieje w orzecznictwie s膮d贸w rodzinnych. Uzasadnione jest zatem domniemanie, 偶e r贸wnie偶 w przypadku wej艣cia w 偶ycie projektowanej zmiany, kt贸r膮 przecie偶 sami autorzy okre艣laj膮 jako 鈥瀝edakcyjn膮鈥 s膮dy nadal b臋d膮 rozstrzyga膰 wed艂ug starego schematu ignoruj膮c jednocze艣nie piecz臋 naprzemienn膮. Nie bez znaczenia jest fakt, 偶e zdecydowan膮 wi臋kszo艣膰 etat贸w s臋dziowskich w s膮dach rodzinnych jest obsadzonych przez kobiety11, co z kolei trudno nie 艂膮czy膰 ze statystykami dotycz膮cymi rozstrzygni臋膰 w sprawach opieku艅czych w tych偶e s膮dach12. Dlatego te偶 nale偶y powt贸rzy膰, 偶e projektowana zmiana w przedmiotowym zakresie b臋dzie nieskuteczna bowiem s臋dziowie rodzinni j膮 po prostu… zignoruj膮.

Aby reforma prawa rodzinnego wp艂yn臋艂a na orzecznictwo s膮d贸w rodzinnych niezb臋dna jest taka zmiana przepis贸w, kt贸ra zamiast 鈥瀖o偶liwo艣ci鈥 wprowadzi priorytet pieczy naprzemiennej nad dzieckiem w przypadku roz艂膮czenia rodzic贸w. W przeciwnym razie sytuacja dzieci rozstaj膮cych si臋 rodzic贸w nie ulegnie zmianie i pozostanie nadal z艂a – dzieci nadal b臋d膮 wychowywane przez jednego rodzica (najcz臋艣ciej matk臋) a ich ojcowie nadal b臋d膮 degradowani do roli 鈥瀉limenciarza鈥 i 鈥瀗iedzielnego ojca鈥.

Dlaczego potrzebny jest priorytet pieczy naprzemiennej? Poniewa偶 taki spos贸b pieczy nad dzieckiem przez rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu w najwi臋kszym stopniu gwarantuje utrzymywanie i rozwijanie 偶ycia rodzinnego dziecka z obojgiem rodzic贸w co jest z kolei najwa偶niejsz膮 przes艂ank膮 dla spe艂nienia zasady dobra dziecka.

Obecnie funkcjonuj膮cy system 鈥瀔ontakt贸w z dzieckiem鈥 jest modelem z za艂o偶enia degraduj膮cym jednego z rodzic贸w do roli 鈥瀌rugoplanowego鈥 a drugiego awansuj膮cym do roli 鈥瀢艂a艣ciciela鈥. W tym utrwalonym schemacie s臋dzi贸w rodzinnych w przypadku braku porozumienia (konfliktu) rodzic贸w nale偶y z automatu dziecko przekaza膰 matce za艣 ojcu ograniczy膰 w艂adz臋 i uregulowa膰 kontakty, bo鈥 鈥瀌obro dziecka鈥 za tym przemawia. Takie rozstrzygni臋cia generuj膮 konflikty pomi臋dzy rodzicami13 a skutki takich konflikt贸w najbardziej dotykaj膮 dzieci.

Brak porozumienia rodzic贸w (Art. 58 搂 1a i Art. 107 搂 2 – w nomenklaturze s膮d贸w rodzinnych nazywany 鈥瀔onfliktem鈥) nie mo偶e nadal by膰 traktowany przez s膮dy jako przes艂anka wykluczaj膮ca piecz臋 naprzemienn膮, bowiem konflikt ten zazwyczaj nie dotyczy spraw dziecka (wychowanie, edukacja, zdrowie, itd.) a jest wynikiem sporu rodzic贸w, w kt贸rym matki (zazwyczaj) zabiegaj膮 o wy艂膮czno艣膰 na w艂adz臋 rodzicielsk膮 i miejsce pobytu za艣 ojcowie (zazwyczaj) pr贸buj膮 pozosta膰 obecni w 偶yciu dziecka i zachowa膰 sw贸j wp艂yw na wychowanie potomka. Trzeba powiedzie膰 te偶, 偶e konflikty mi臋dzy rodzicami wywo艂ywane s膮 przez wy偶ej opisane, z艂e, schematyczne i anachroniczne rozstrzygni臋cia s膮d贸w rodzinnych. Z drugiej za艣 strony warto u艣wiadomi膰 sobie i pami臋ta膰, 偶e konflikty mi臋dzy rodzicami s膮 powszechne r贸wnie偶 w rodzinach pe艂nych.

Za艂o偶enie, 偶e piecza naprzemienna jest mo偶liwa wy艂膮cznie w przypadku kiedy mi臋dzy rodzicami nie ma 偶adnych konflikt贸w 鈥 jest b艂臋dne. W przyt艂aczaj膮cej wi臋kszo艣ci przypadk贸w do s膮du zwracaj膮 si臋 rodzice skonfliktowani, bo przecie偶 rodzice, kt贸rzy si臋 porozumieli nie potrzebuj膮 s膮du! Do s膮du zwraca si臋 zazwyczaj jeden rodzic: ten, kt贸ry uzurpuje sobie wy艂膮czno艣膰 na wychowanie dziecka lub ten, kt贸ry t臋 mo偶liwo艣膰 straci艂 w wyniku rozstania ze wsp贸艂ma艂偶onkiem.

W wyniku pozostawienia Art. 58 搂 1a i Art. 107 搂 2 w niezmienionej formie s膮dy rodzinne nadal b臋d膮 pos艂ugiwa艂y si臋 utrwalonym schematem, wed艂ug kt贸rego w przypadku braku porozumienia dziecko zostanie przekazane matce 鈥瀗a w艂asno艣膰鈥 (pozostawienie w艂adzy rodzicielskiej i ustalenie przy niej miejsca pobytu) a ojcu ograniczy lub odbierze si臋 w艂adz臋 rodzicielsk膮 i ureguluje tzw. 鈥瀔ontakty鈥. Za ka偶dym razem kiedy nie b臋dzie porozumienia rodzic贸w (o kt贸rym mowa w Art. 58 搂 1 i Art. 107 搂 1) s膮d b臋dzie wydawa艂 orzeczenie wed艂ug w/w schematu. W praktyce w przyt艂aczaj膮cej wi臋kszo艣ci przypadk贸w s膮dy nadal b臋d膮 orzeka艂y wed艂ug utrwalonego, PRL-owskiej sztampy: dziecko przekaza膰 matce za艣 ojcu ograniczy膰 w艂adz臋 i uregulowa膰 kontakty, bo鈥 鈥瀌obro dziecka鈥 za tym przemawia.

W przypadkach gdy oboje rodzice po rozstaniu d膮偶膮 do wychowywania dziecka niezb臋dne jest wskazanie s臋dziom priorytetu w orzekaniu pieczy naprzemiennej, mimo braku porozumienia czy te偶 鈥瀔onfliktu鈥. Przepisy powinny obligowa膰 s臋dzi贸w rodzinnych do wydawania orzecze艅 (w tym zarz膮dze艅 w trakcie post臋powania), kt贸re nak艂oni膮 rodzic贸w lub wr臋cz zmusz膮 do wsp贸艂pracy w sprawach dziecka a przynajmniej zniweluj膮 鈥瀔onflikt鈥 w sprawach dziecka. Nale偶y bowiem powiedzie膰, 偶e pomimo zasady dobrowolno艣ci mediacji, rozstaj膮cy si臋 rodzice przez wzgl膮d na swoj膮 odpowiedzialno艣膰 rodzicielsk膮 powinni by膰 wszelkimi dost臋pnymi 艣rodkami nak艂aniani przez s膮d do wsp贸艂pracy w sprawach dziecka. S膮d jako instytucja stoj膮ca na stra偶y dobra dziecka, maj膮c do dyspozycji otwarty katalog zarz膮dze艅 (np. Art. 109 kro) powinien wykorzystywa膰 wzgl臋dem zwa艣nionych rodzic贸w wszystkie dost臋pne 艣rodki przewidziane w przepisach. W przypadku kiedy konflikt jest celowo generowany lub jeden z rodzic贸w uporczywie uchyla si臋 od jakiejkolwiek wsp贸艂pracy z drugim rodzicem s膮d powinien to zbada膰 i uwzgl臋dni膰 w rozstrzygni臋ciu.
S臋dziowie r贸wnie偶 powinni zdecydowanie reagowa膰 w sytuacjach kiedy profesjonalny pe艂nomocnik doradza stronie stanowisko uniemo偶liwiaj膮ce zawarcie porozumienia w sprawach dziecka. Nale偶y tu podkre艣li膰, 偶e na rynku prawniczym istniej膮 tzw. 鈥瀞pecjali艣ci rozwodowi鈥 鈥 wyspecjalizowani adwokaci i radcowie prawni, kt贸rzy pod偶egaj膮 swoich klient贸w (zazwyczaj matki) do generowania konflikt贸w i uchylania si臋 od jakiejkolwiek wsp贸艂pracy z drugim rodzicem w sprawach dziecka, co ma spowodowa膰 oczekiwane rozstrzygni臋cie s膮dowe zgodne z wy偶ej opisanym schematem.
S膮dy rodzinne powinny ka偶dorazowo bada膰 czy spe艂nione s膮 obiektywne warunki do wdro偶enia pieczy naprzemiennej. Jednym z najwa偶niejszych warunk贸w jest zachowanie jednego 艣rodowiska 偶yciowego dziecka 鈥 blisko艣膰 mi臋dzy miejscami zamieszkania rodzic贸w, mo偶liwo艣膰 utrzymania wi臋z贸w kole偶e艅skich, ucz臋szczanie do jednej szko艂y oraz jednego o艣rodka zdrowia.

Nale偶y tu jeszcze raz pot臋pi膰 ignorancj臋 i fa艂szywe stereotypy wed艂ug kt贸rych dziecko wychowywane w pieczy naprzemiennej mia艂oby 鈥炁紋膰 na walizkach鈥, 鈥瀊y膰 przerzucanym jak worek kartofli鈥, itp. Wyssane z palca opinie jakoby dziecko w opiece naprzemiennej nie mia艂o poczucia bezpiecze艅stwa nale偶y skonfrontowa膰 z ca艂膮 mas膮 przypadk贸w dzieci 鈥 ofiar przemocy alienacji rodzicielskiej, kt贸ra jest skutkiem aktualnego modelu rozstrzygni臋膰 s膮dowych. Dziecko aby czu艂o si臋 bezpiecznie potrzebuje obojga rodzic贸w a to zapewnia w艂a艣nie model pieczy naprzemiennej.

Podsumowuj膮c: wyra偶am przekonanie, 偶e proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci reforma jest niewystarczaj膮ca, nie uchroni dzieci przed krzywd膮 przemocy alienacji rodzicielskiej i nie rozwi膮偶e wielu problem贸w z jakimi borykaj膮 si臋 rodziny.

Protestuj臋 przeciwko wdro偶eniu projektu tzw. 鈥濺eformy Prawa Rodzinnego鈥 w obecnym brzmieniu i domagam si臋 wprowadzenia w prawie rodzinnym i opieku艅czym zasadniczych zmian, a przede wszystkim priorytetu PIECZY NAPRZEMIENNEJ jako sprawdzonego na ca艂ym 艣wiecie i najlepszego dla dziecka modelu sprawowania pieczy przez rodzic贸w 偶yj膮cych w roz艂膮czeniu.

Maj膮c powy偶sze na wzgl臋dzie domagam si臋 wprowadzenia zmian w Kodeksie rodzinnym i opieku艅czym tak jak szczeg贸艂owo zosta艂o to okre艣lone w petitum niniejszej petycji.
Na podstawie art. 13.1 Ustawy o petycjach wnosz臋 o powiadomienie mnie w formie pisemnej na m贸j adres e-mail o sposobie za艂atwienia niniejszej petycji wraz z uzasadnieniem, bez zb臋dnej zw艂oki zgodnie z art. 10.1 Ustawy o petycjach.

艁膮cz臋 wyrazy szacunku
. . . . . . . . . .

  Instrukcja podpisania petycji

  1. przeczytaj petycj臋
  2. wype艂nij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
  3. kliknij przycisk "podpisuj臋 petycj臋"

  Petycja zostanie wys艂ana e-mailem do Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci i do Senatu. Twoje dane osobowe zostan膮 wys艂ane do w/w adresat贸w ale nie b臋d膮 nigdzie opublikowane. Kopia zostanie wys艂ana na Tw贸j e-mail.

  Formularz podpisania petycji

  Imi臋 i nazwisko

  Email

  Adres zamieszkania (ulica nr domu/lokalu)

  Kod pocztowy

  Miejscowo艣膰

  Kraj

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chc臋 by膰 informowany o dalszych dzia艂aniach spo艂eczno艣ci"]  [dqr_code post_id=”5922″]

  – – – –
  Przypisy:

  1. Wersja projektu z dnia 14 listopada 2018 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313301/12519355/12519356/dokument367994.pdf
  2. Kolorem niebieskim oznaczono wprowadzone zmiany.
  3. Wersja projektu z dnia 02-07-2018 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313301/12519355/12519356/dokument347889.pdf
  4. Ocena Skutk贸w Regulacj z dnia 13.11.2018 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313301/12519355/12519356/dokument367995.pdf
  5. np. wypowied藕 seatora Antoniego Szyma艅skiego na senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo艂ecznej (147.) oraz Komisja Ustawodawcza (283.) – 21.11.2018 r. cyt.:”akceptowalna forma opieki naprzemiennej jest wtedy gdy RODZINA MA DOMEK, NA JEDNYM PI臉TRZE MIESZKA MATKA, NA DRUGIM OJCIEC (…)鈥.
  6. Robert Bauserman (2002) 鈥濲ournal of Family Psychology鈥 http://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf, Laftman i in. (2014) 鈥濻candinavian Journal of Public Health鈥 http://connection.ebscohost.com/c/articles/96726843/joint-physical-custody-turning-parents-emotional-support-subjective-health-study-adolescents-stockholm-sweden , Linda Nielsen 鈥濲ournal of Divorce & Remarriage鈥 z 2014 r. Uniwersytet Wake Forest (USA) https://sharedparenting.wordpress.com/2014/11/04/51/ , Dr Renata Sikora, oraz Prof. UKSW, dr hab. El偶bieta Trz臋sowska-Greszta, kwartalnik naukowy Fides et Ratio [ISSN 2082-7067 1(25)2016] , http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/22-2016-1Greszta.pdf
  7. Dr Magdalena 艢niegulska i dr Barbara Arska-Kary艂owska, kwartalnik Na wokandzie nr 24, https://nawokandzie.ms.gov.pl/24/dobre-praktyki-2-24/rozwod-rodzicow-a-dobro-dziecka.html
  8. S膮d Okr臋gowy w Warszawie, sygn. akt III C 1488/18
  9. Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo艣ci Pana 艁ukasza Piebiaka z dnia 15 lipca 2016 roku, znak DSRiN-II-071-1/16 , https://petycja.eu/wp-content/uploads/2016/11/11.-odp.-na-Dezyderat-nr-4-Sejmowej-Komisji-ds.-Petycji.pdf
  10. Orzeczenia pieczy naprzemiennej w 2017 roku w niekt贸rych s膮dach: SR w Elbl膮gu: BRAK, SR w Inowroc艂awiu: BRAK, SR Katowice-Zach贸d w Katowicach: 1, SR w Wejherowie: BRAK, SR w Pile: BRAK, SR w Gostyninie: BRAK, SR w P艂ocku: BRAK, SR w Sosnowcu: BRAK, SR w B臋dzinie: BRAK, SR w Radomsku: BRAK, SR w Zawierciu: 1, SO w P艂ocku: 2, SO w Bydgoszczy: BRAK, SO w Gda艅sku: 5. https://petycja.eu/wp-content/uploads/2018/12/pieczanaprzemienna-udip.pdf
  11. W Okr臋gu Gda艅skim na 48 s臋dzi贸w wydzia艂贸w rodzinnych s膮d贸w rejonowych jedynie 5 to m臋偶czy藕ni. W obu wydzia艂ach rodzinnych (IV i V) SR Gda艅sk-Po艂udnie s臋dziami s膮 same kobiety.
  12. GUS, Rocznik Demograficzny 2018, TABL. 50 (80). Rozwody w 2017 r. wg decyzji s膮du o wykonywaniu w艂adzy rodzicielskiej i opieki nad ma艂oletnimi dzie膰mi w 17142 przypadkach powierzenia dzieci jednemu z rodzic贸w w 91.6% powierzono dziecko matce a w 8.4% ojcu.
  13. E. Kruk (2012) 鈥濼he American Journal of Family Therapy鈥 – R贸wny czas opieki zmniejsza konflikt pomi臋dzy rodzicami i zmniejsza prawdopodobie艅stwo przemocy domowej (Equal Parenting Decreases Parental Conflict and Prevents Family Violence). E. Kruk argumentuje, i偶 d艂u偶sze przebywanie na przemian u obojga rodzic贸w sprzyja zmniejszaniu si臋 liczby sytuacji konfliktowych (w por贸wnaniu do sytuacji, gdy dziecko mieszka u jednego rodzica, a drugi ma mo偶liwo艣膰 jedynie kr贸tkiego widywania dziecka, co wi膮偶臋 si臋 z cz臋stszymi spotkaniami skonfliktowanych rodzic贸w). Cytuje on badania wskazuj膮ce, i偶 r贸wny czas opieki przynosi korzy艣ci dla dziecka zar贸wno w sytuacji niskiego jak i wysokiego konfliktu pomi臋dzy rozwiedzionymi rodzicami. Praktyka przyznawania opieki nad dzieckiem jednemu z rodzic贸w i preferowanie jednego miejsca zamieszkania dziecka sprzyja eskalacji konfliktu w s膮dzie w czasie rozwodu, gdzie rodzice za wszelk膮 cen臋 walcz膮 o dziecko. Wprowadzenie opieki naprzemiennej (r贸wnej) jako formy priorytetowej zmniejsza tego typu konflikt pomi臋dzy rodzicami, poniewa偶 偶aden z nich nie ma wtedy poczucia ca艂kowitej utraty dziecka, a ni偶szy poziom konfliktu jest korzystny dla dziecka. http://www.ukfamilylawreform.co.uk/docs/Arguments%20for%20an%20Equal%20Parental%20Responsibility%20Presumption%20In%20Contested%20Child%20Custody.pdf
  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka r贸wnowa偶naopieka wsp贸lnapetycjaprawo dziecka do obojga rodzic贸w

  9 komentarzy

  1. Jaros艂aw Zielonka Jaros艂aw Zielonka

   Trzeba podpisywa膰 i udost臋pnia膰.Ja ju偶 to zrobi艂em.Jesli nic nie zrobimy dla naszych dzieci pieczy naprzemienej to nikt tego nie zmieni a dzieci b臋dziemy widywa膰 jak w wi臋zieniach okazjonalnie,cz臋sto pod nadzorem kuratora s膮dowego. Zastan贸wmy si臋 czy tego chcemy dla naszych dzieci?

  2. Nicole Nicole

   Teraz !, albo Nigdy.. Opieka naprzemienna stwarza nie tylko najlepsze rozwiazanie dla dziecka ale i poczucie dla rodzicow ze sa jednakowo wazni , ze nikt nie jest tym lepszym lub gorszym rodzicem .Wlasnie m.in dlatego tzw Konflikt ” wygasa i nie ma racji bytu .Rodzice sami sie po prostu dogaduja , wymieniaja czasem , dniami spedzonymi z dzieckiem , planowanymi czy niespodziewanymi sytuacjami .Dajmy wreszcie Zielone Swiatlo i szanse w naszym kraju .. Sprobujmy ! Przeciez taka forma Opieki sprawdzila sie juz we wszystkich demokratycznych krajach . Doswiadczenia z dnia codziennego mamy tez od polskich obywateli zyjacych w innych krajach , od Poloni , zyjacej na calym swiecie .Teraz albo nigdy … Walczmy o zmiany dla naszych dzieci !

  3. Norbert Norbert

   Jestem za opiek膮 naprzemienn膮

  4. Andrzej Listwan Andrzej Listwan

   Jestem za rozwi膮zaniem S膮d贸w Rodzinnych kt贸re to na podstawie mojego 10 letniego do艣wiadczenia uwa偶am za kompletnie skorumpowane i za wprowadzeniem obowi膮zkowej opieki naprzemiennej od kt贸rej jeden z rodzic贸w mo偶e odst膮pi膰 w razie konieczno艣ci. W mojej ocenie korupcja w S膮dach Rodzinnych zaczyna si臋 od pierwszego dnia od s臋dzi贸w staraj膮cych si臋 zabezpieczy膰 doch贸d adwokatom ze swoich rodzin lub kr臋gu swoich znajomych, poprzez psycholog贸w i pedagog贸w zajmuj膮cych si臋 nie dobrem dziecka lecz psychobiznesem. Ca艂y proces 鈥瀠stalania dobra dziecka鈥 polega na wymy艣laniu k艂amstw w celu nigdy nie ko艅cz膮cych si臋 rozpraw i odwo艂a艅. Maj膮c na uwadze 偶e ma si臋 do czynienia z dzieckiem obecny system uwa偶am za najbardziej bezczelny i skorumpowany jaki widzia艂em w swoim 偶yciu.

   • Jan Chabowski Jan Chabowski

    Ten komentarz wypowiada ca艂膮 prawd臋 o polskich s膮dach rodzinnych. S膮 one wch艂aniane przez rynek biznesu robionego na dzieciach i ich rodzicach. Trac膮 one w ten spos贸b atrybut niezale偶no艣ci s膮d贸w i niezawis艂o艣ci s臋dzi贸w.
    W tej przestrzeni wytworzy艂a si臋 subkultura, kt贸ra nawet, gdyby zjawisko korupcji zosta艂o wyeliminowane, to i tak b臋dzie krzywdzi膰 dzieci i ojc贸w. To dzia艂a jak gaz otumaniaj膮cy. Ogranicza krytycyzm. Nakazuje, wywo艂uje bezwiedne podporz膮dkowanie si臋 zdegenerowanemu systemowi.
    Dlatego postulat o rozwi膮zaniu s膮d贸w rodzinnych jest racjonalny.

  5. Trzeba nak艂oni膰 Rzecznika praw dziecka, aby wystosowa艂 osobi艣cie odpowiednie pismo kt贸re ureguluje lub lepiej zmieni luki prawne w ca艂ym kodeksie Rodzinnym za poparciem wszystkich pozosta艂ych os贸b spo艂ecze艅stwa. Je偶eli nie potrafi tego zrobi膰 to nale偶ny go usun膮膰

  6. Eva Lexander Eva Lexander

   Moj komentaz dla najbardziej zawzietych na alimenty polek: najwazniejsze wskazniki kieruje tu dla MS.
   “Stowarzyszenie dla naszych dzieci” dla czego nie napiszecie CA艁EJ prawdy o polskim biznesie alimentacyjnym i o NISKICH ALIMENTACH w Danii???!! Du艅czycy kt贸rzy zarabiaj膮 po 20.000 z艂 miesi臋cznie p艂ac膮 oko艂o 700zl aliment贸w na JEDNO dziecko a totalnie 2000zl na PI臉CIORO lub wi臋cej!!!
   Kiedy wy pazerne Polki zrozumiecie ze takiemu du艅skiemu ojcu po zap艂acie 675 z艂 zostaje nadal 19325 z艂 na JEGO 呕YCIE I UTRZYMANIE!!!! Lub pozostaje mu 18.000zl gdy placi na 5 lub wi臋cej dzieci!
   Jak to wyglada na polskie warunki? Wystarczy podzieli膰 wszystkie kwoty na 5 i mamy r贸wnowarto艣膰 tych kwot i dochodowych jak i alimentacyjnych w polskich z艂ot贸wkach, aby pazerne m贸zgi zrozumia艂y ile du艅skie matki kt贸re nie maja opieki naprzemiennej ( a ponad 60% MA opiek臋 naprzemienna!!!) otrzymuj膮 miesi臋cznie od by艂ych czy pa艅stwa!
   A wiec nasz pan Anders Anderssen zarabia r贸wnowarto艣膰 4000 z艂 i p艂aci 135 z艂 aliment贸w na jedno dziecko a totalnie 400 z艂 na 5 lub wi臋cej dzieci!!!
   Zrozumiecie w ko艅cu ze 88% dunczykow ktorzy maja zasadzone alimenty p艂ac膮 BO P艁AC膭 GROSZE!!!!!
   ( totalnie tylko 38% osob po rostaniu w Dani placi alimenty! Gdyz reszta ma opieke naprzemienna! )
   A wiec POZW脫LCIE Kowalskiemu p艂aci膰 te same kwoty a OBIECUJE ze nagle 90% waszych dzieci b臋dzie otrzymywa膰 alimenty!!! BO WRESZCIE tak偶e i POLSKICH ojc贸w B臉DZIE STA膯!!!!
   Te kilka znajomych kt贸re otrzymuj膮 alimenty w Norwegii ( gdy偶 wi臋kszo艣膰 ponad 95 % z moich rozwiedzonych znajomych ma opiek臋 naprzemienna! ) otrzymuj膮 po 750 kr miesi臋cznie, co r贸wna si臋 oko艂o 350 zl!!! Podzielmy na 5 i zostaje nam 70 z艂 na polskie warunki!!! Rozumiecie to??? TAKIE GROSZE BY艢CIE DOSTAWA艁Y w Danii czy Norwegii!!!
   A偶 szlak mnie trafia jak s艂ysz臋 pazerne matki kt贸re twierdz膮 za 500 i 800 i 1200 to im ZA MA艁O!
   Zapominacie kobietki ze mieszkacie i rodzi艂y艣cie dzieci w BIEDNEJ Polsce, a nie na zachodzie!
   I wasze dzieci w 偶aden spos贸b nie s膮 warte wi臋cej, czy kosztuj膮 wi臋cej ni偶 du艅skie czy norweskie! Chodzi o to aby rodzic kt贸ry nie chce si臋 dzieli膰 dzieckiem nie mia艂 z tego interesu finansowego! A w Polsce w艂a艣nie komunistyczny bubel kt贸rym prawo ” rodzinne” jest, zezwala na i promuje oraz wynagradza kobiece paso偶yctwo, k艂amstwa, oszustwo i wredno艣膰!
   To nie jest 偶adne r贸wnouprawnienie!!! To jest dyskryminacja m臋偶czyzn! To jest ubezw艂asnowolnienie mezczyzn! I to jest pasozytny SYF kt贸ry trzeba zwalcza膰!!!
   Jeste艣cie niestety tak oslepione przez wasze wojny i zemsty na by艂ych oraz ch臋ci zniszczenia ich przez ograbienie z wysztkiego co kiedykolwiek mieli, maj膮 lub b臋d膮 mie膰, ze nie widzicie ze same doprowadzacie do wyniszczenia narodu!
   Dokumenty kt贸re FBI ujawni艂o w tamtym roku m贸wi膮 jawnie ze 偶ydzi 偶膮dzili polsk膮 po 2 w艣… a wiec kto my艣licie pisa艂 ca艂e te prawo kt贸re uwalnia /pozbawia pa艅stwa z odpowiedzialno艣ci finansowej za 2/3 ludu???? ( kobiet i dzieci) I w tym samym tworzy wiecznych niewolnik贸w z m臋偶czyzn, i jak ju偶 wcze艣niej pisa艂am: Wdg tego prawa to pierwasza lepsza zo艂za kt贸rej si臋 uda “wziasc ch艂opaka na dzieciaka” ona ma zagwarantowane WSZYSTKO kosztem tego g艂upka, przez te “cudowne” “prawo”!
   Ile czasu jeszcze minie zanim zrozumiecie ze jeste艣cie tylko g艂upimi marionetkami? Kto艣 si臋 dobrze nabija z Polak贸w! A wy si臋 dalej “殴RECIE” bo wam si臋 NALE呕Y! NIC wam si臋 nie nale偶y! Chcecie co艣 to sobie ZAPRACUJCIE!
   Ah i nie rozumie wogole po co uprawiacie seks z Polakami jak s膮 tacy popierdzieleni, sami alkoholicy i pedofile ( no tak m贸wicie przecie偶 w s膮dach przy rozwodach!) to “nie widzia艂y ga艂y co bra艂y”?! 馃槈 nie nauczy艂 was nikt ze trzeba si臋 zabezpiecza膰 do seksu aby nie by艂o nie chcianych i nie planowanych dzieci??? ( ah no fakt: WY przecie偶 CHCIA艁Y艢CIE bo mia艂y艣cie PLAN;) ) Czego wy 偶膮dacie od tych ludzi??? Same w wi臋kszo艣ci do ca艂ej tej tragicznej sytuacji doprowadzacie! No ale z jakiej racji maDka Polka mi艂a by ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za wyrachowane uprawianie seksu z premedytacja ci膮偶y aby osiagna膰 sw贸j cel <3 no przecie偶 nie niewinne istoty kt贸re w wi臋kszo艣ci podaj膮 ze wcale nie uprawia艂y seksu lub tylko z 1-2 partnerami zanim wzi臋艂y 艣lub… dziwne zatem ze polscy m臋偶czy藕ni podaj膮 o wiele wi臋ksze liczby… co mo偶na wywnioskowa膰? Polki umiej膮 tylko dawa膰 masowo ZANIM wpierdziel膮 faceta na dzieciaka… a wiec uprawiaj膮 seks z premedytacj膮 ci膮偶y! Eva

  7. S艂awek S艂awek

   Chodzi mi po g艂owie pewien spos贸b na szybk膮 zmian臋 stanowiska u senatora Antoniego Szyma艅skiego z PiS i teraz jest na to w艂a艣ciwy moment. Je艣li wydaje mu si臋, 偶e sprawa alienacji rodzicielskiej jest niezbyt wa偶na dla obecnego rz膮du to ca艂y rz膮d wraz z prezesem zapewne bardzo szybko zmieni zdanie pod wp艂ywem Trybuna艂u w Strasburgu. Tak膮 pojedyncz膮 spraw臋 wygra艂 ju偶 jeden ojciec w 2010 roku. Petycj臋 podpisa艂o ok. 1000 os贸b, je艣li po艂owa z nich z艂o偶y podobny wniosek do Trybuna艂u, najlepiej w formie zbiorowej spraw臋 szybko rozdmuchaj膮 opozycyjne media.
   ” Przez prawie 10 lat mieszkaniec Bytomia nie m贸g艂 wyegzekwowa膰 prawa do widzenia z c贸rk膮, cho膰 s膮dy w Bytomiu i w Katowicach nakazywa艂y, by widywa艂 dziewczynk臋 w ka偶dy pi膮tek i sp臋dza艂 z ni膮 miesi膮c wakacji. (…) W skardze do Trybuna艂u w Strasburgu bytomianin wykaza艂, 偶e na dwadzie艣cia siedem spotka艅, zagwarantowanych mu przez s膮d, a偶 szesna艣cie zosta艂o odwo艂anych przez matk臋 dziecka. Powo艂a艂 si臋 na Konwencj臋 o Ochronie Praw Cz艂owieka, kt贸rej przepisy (art. 8 i 13) gwarantuj膮 ka偶demu prawo do poszanowania 偶ycia prywatnego i rodzinnego. Trybuna艂 uzna艂 jego argumenty za uzasadnione. Skuteczno艣膰 podejmowanych decyzji dotycz膮cych kontakt贸w dziecka z rodzicem uzna艂 w tym wypadku za najistotniejsze. Trybuna艂 nakaza艂 wyp艂aci膰 skar偶膮cemu pi臋膰 tysi臋cy euro odszkodowania. ”
   Wystarczy samo z艂o偶enie pozwu przez kilkadziesi膮t os贸b , nie jest w ty m wypadku wa偶ny wynik rozprawy.

  Dodaj komentarz

  Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *