LIST OTWARTY RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego

Od 09 marca 2018r. list podpisało 2858 osób. Zbieranie podpisów zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. http://petycja.eu/skierowanie-projektu-ustawy-do-dalszych-prac-w-wyniku-petycji-stop-alienacji-rodzicielskiej/ 09...
9 marca 20180 DownloadsDownload