LIST OTWARTY RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego

Od 09 do 15 marca 2018r. list podpisało 1335 osób. Po wznowieniu akcji od 21 listopada 2018 list podpisało kolejnych 887 osób. 09 marca 2018r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej krpss@senat.gov.pl Komisja...
9 marca 20180 DownloadsDownload