STRUKTURA WEWNĘTRZNA SĄDÓW POWSZECHNYCH

petycja.eu

stan na 14.10.2016
Sąd ulica kod pocztowy telefon fax
apelacja białostocka Sąd Apelacyjny w Białymstoku
siedziba Mickiewicza 5 15-213

sekretariat Prezesa Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-470 (85) 7329-001
sekretariat Dyrektora Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-694 (85) 7323-019
I Wydział Cywilny Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-452
II Wydział Karny Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-428
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-691
IV Wydział Wizytacji Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-311
Oddział Administracyjny Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-321, 7322-076
Oddział Kadr Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-320
Oddział Finansowy Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-474
Oddział Kontroli Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-382
Oddział Inwestycji i Remontów Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-222
Oddział Gospodarczy Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-709
Oddział Informatyczny Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-601 (85) 7430-609
Sekcja ds. Informatyzacji Sądownictwa z siedzibą w Łomży Wojska Polskiego 2 18-400 (85) 7430-610
Biuro podawcze Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-713
BOI Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-727
Czytelnia Akt Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-726
Audytor Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-730
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-690
Inspektor ds. Obronnych Mickiewicza 5 15-213 (85) 7430-568
okręg białostocki Sąd Okręgowy w Białymstoku
siedziba M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 745-92-00
sekretariat Prezesa M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 745 92 17 (85) 742 46 40
sekretariat Dyrektora M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 745 92 02 (85) 742 18 24
I Wydział Cywilny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 745 92 56 (85) 74 59 357
II Wydział Cywilny Odwoławczy M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 261 (85) 74 59 297
III Wydział Karny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 253  (85) 74 59 350
IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 259 (85) 74 59 274
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 381 (85) 74 16 706
VII Wydział Gospodarczy M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 281 (85) 74 59 378
VIII Wydział Karny Odwoławczy

(85) 74 59 258 (85) 74 59 322
Oddział Administracyjny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 227 (85) 74 21 517
Oddział Finansowy M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 276 (85) 74 59 353
Oddział Kadr M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 224 (85) 74 59 286
Oddział Inwestycyjny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 374
Oddział Informatyczny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 377 (85) 74 21 553
Oddział Gospodarczy M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 317 (85) 74 24 331
Referat Wizytacyjny M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 226 (85) 74 23 039
Audytor M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 203
Kurator Okręgowy M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 215
Inspektor BHP M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 335
Samodzielna Sekcja do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 223
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 319 (85) 74 59 319
BOI M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 22 346
Czytelnia akt M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 359
Archiwum M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 270
Biuro Podawcze M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 278
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego M. Skłodowskiej - Curie 1 15-950 (85) 74 59 207 (85) 74 59 207
OZSS Gen. Józefa Bema 11 15-950 (85) 74 26 892 (85) 74 26 892
Sąd Rejonowy w Białymstoku
siedziba Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-22 (85) 66 56 333
sekretariat Prezesa Mickiewicza103 15-950 (85) 66562-00 (85) 66 56 333
sekretariat Dyrektora Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-50 (85) 66 56 333
I Wydział Cywilny Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-01 (85) 66 56 301
II Wydział Cywilny Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-02 (85) 66 56 302
sekcja egzekucyjna II Wydział Cywilny Mickiewicza 103 15-950 (85) 66563-58 (85) 66 56 581
III Wydział Karny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-03 (85) 66 56 303
sekcja ds. nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym III Wydział Karny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-16 (85) 66 56 316
IV Wydział Rodzinnych i Nieletnich Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-04 (85) 66 56 304
V Wydział Rodzinnych i Nieletnich Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-05 (85) 66 56 305
VI Wydział Pracy i Ubezpieczenm Społecznych Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-06 (85) 66 56 306
VII Wydział Karny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-07 (85) 66 56 307
VIII Wydział Gospodarczy Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-08 (85) 66 56 308
IX Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-09 (85) 66 56 309
X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-10 (85) 66 56 310
XI Wydział Cywilny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-11 (85) 66 56 311
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-12 (85) 66 56 312
Sekcja I prowadząca Rejestru Przedsiębiorstw Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-12 (85) 66 56 312
Sekcja II prowadząca Rejestr Stowarzyszeń Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-12 (85) 66 56 312
Secja III prowadząca Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-12 (85) 66 56 312
XIII Wydział Karny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-13 (85) 66 56 313
XV Wydział Karny Mickiewicza 103 15-950 (85) 665062-15 (85) 66 56 315
BOI Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-10
Oddział Administracyjny Mickiewicza 103 15-950 (85) 66564-00 (85) 66 56 333; (85) 66 56 288,
Oddział Finansowy Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-99 (85) 66 56 522
Oddział Gospodarczy Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-05 (85) 66 56 405
Oddział Informatyczny Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-06 (85) 66 56 408
Oddział Kadr Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-07 (85) 66 56 377
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-80 (85) 66 56 501
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-80 (85) 66 56 502
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 103 15-950 (85) 66564-22 (85) 66 56 503
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 103 15-950 (85) 66564-32 (85) 66 56 504
V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 103 15-950 (85) 66562-80 (85) 66 56 509
Archiwum Mickiewicza 103 15-950 (85) 66564-15
Biuro podawcze ogólne Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-30; (85) 66560-12
Biuro podawcze KRS i KW Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-18; (85) 66562-28
Czytelnia akt Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-20
Punkt wydawania odpisów Mickiewicza 103 15-950 (85) 66565-70
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
siedziba 3 Maja 7 17-100 85-7312105
sekretariat Prezesa 3 Maja 7 17-100 85-7312100 85-7312108
sekretariat Dyrektora 3 Maja 7 17-100 85-7312150 85-7312158
I Wydział Cywilny 3 Maja 7 17-100 85-7312110 85-7312118
II Wydział Karny 3 Maja 7 17-100 85-7312120 85-7312128
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 Maja 7 17-100 85-7312130 85-7312138
V Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 53 17-100 85-7312220 85-7312208
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce Warszawska 87 17-200 85-7312300 85-7312308
VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Siemiatyczach Górna 61 17-300 85-7312400 85-7312408
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce Warszawska 87 17-200 85-7312305 85-7312315
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach Górna 61 17-300 85-7312410 85-7312418
Oddział Administracyjny 3 Maja 7 17-100 85-7312100 85-7312108
Oddział Finansowy 3 Maja 7 17-100 85-7312151 85-7312158
Biuro Obsługi Interesanta 3 Maja 7 17-100 85-7312165, 85-7312167 85-7312168
Czytelnia Akt 3 Maja 7 17-100 85-7312161
Biuro Podawcze 3 Maja 7 17-100 85-7312103
Archiwum 3 Maja 7 17-100 85-7312104
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Mickiewicza 32 17-100 85-7304568 85-7304568
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich 3 Maja 7 17-100 85-7312170 85-7312178
Sąd Rejonowy w Sokółce
siedziba Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29
sekretariat Prezesa Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 307 85 711 41 29 wew. 305
Dyrektor Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 304 85 711 41 29 wew. 381
I Wydział Cywilny Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 26 56 wew. 310 85 711 26 56 wew. 313
II Wydział Karny Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 320 85 711 20 22
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 26 56 wew. 330 85 711 41 29 wew. 333
IV WydziaŁ Ksiąg Wieczystych Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 340 85 711 96 44
Oddział Administracyjny Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 306 85 711 41 29 wew. 305
BOI Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 300 lub 335
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 316 85 711 41 29 wew. 318
główna księgowa Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 16-100 85 711 41 29 wew. 301
okręg ostrołęcki Sąd Okręgowy w Ostrołęce
siedziba Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 130 (29) 76 50 181
sekretariat Prezesa Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 130 (29) 76 50 181
sekretariat Dyrektora Kościuszki 28 07-410 (29) 74 44 160 (29) 69 17 060
I Wydział Cywilny Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 125 (29) 76 50 183
II Wydział Karny Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 102 (29) 76 50 182
Sekcja Penitencjarna w II Wydziale Karnym Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 107 (29) 76 50 187
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 106 (29) 76 50 187
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kościuszki 28 07-410 (29) 74 44 176 (29) 69 17 062
Oddzial Administracyjny Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 166 brak
Oddział Finansowy Kościuszki 28 07-410 (29) 74 44 162 brak
BOI Gomulickiego 5 07-410 (29) 76 50 128
(29) 76 50 112
(29) 76 50 184
OZSS Kościuszki 28 07-410 (29) 74 44 170 (29) 69 17 063
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
siedziba Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 30 (29) 765 44 38
sekretariat Prezesa Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 30 (29) 765 44 38
Dyrektor Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 20 (29) 765 44 26
I Wydział Cywilny Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 70 (29) 765 44 78
II Wydział Karny Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 50 (29) 765 44 67
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 51 (29) 765 44 68
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 80 (29) 765 44 89
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 40 (29) 765 44 44
V Wydział Gospodarczy Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 90 (29) 765 44 97
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 10 (29) 765 44 19
Oddział Administracyjny Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 33 (29) 765 44 39
Oddział Finansowy Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 21 (29) 765 44 27
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pion karny) Pl. gen. J. Bema 10 07-410 (29) 765 45 02  (29) 764 75 45
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pion rodzinny) Pl. gen. J. Bema 10 07-410 (29) 765 45 10 (29) 764 57 53

Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 00
lub (29) 765 44 01
brak
Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Mazowiecka 3 07-410 (29) 765 44 12 (29) 765 44 19
Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej
siedziba B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-31 (29) 746-89-33
sekretariat Prezesa B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-31 (29) 746-89-33
sekretariat Dyrektora B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-40 (29) 746-89-69
I Wydział Cywilny B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-51 (29) 746-89-87
II Wrdział Karny B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-55 (29) 745-89-54
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-61 (29) 746-89-54
III Wydział Rodzinny i Nieletnich B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-67 (29) 746-89-67
V Wydział Ksiąg Wieczystych B.Prusa 2 07-300 (29) 746-89-75 (29) 746-89-70
Oddział Admministracyjny B. Prusa 2 07-300 (29) 746-89-31 (29) 746-89-31
BOI, BP B.Prusa 2 07-300 (29) 746-89-35 (29) 746-89-33
Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej B.Prusa 2 07-300 (29) 74 68 947 (29) 746-89-46
Sąd Rejonowy w Przasnyszu
siedziba Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21-391 (29) 75 21 300
sekretariat Prezesa Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 391 (29) 75 21 300
sekretariat Dyrektora Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 311 (29) 75 21 342
I Wydział Cywilny Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 349 (29) 75 21 349
II Wydział Karny Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 329 (29) 75 21 384
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 367 (29) 75 21 374
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 324 (29) 75 21 324
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 306 (29) 75 21 306
Oddział Administracyjny Świerkowa 7 06-300 (29)75 21 391 (29) 75 21 300
BOI, BP Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 312 (29) 75 21 302
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Świerkowa 7 06-300 (29) 75 21 321 (29) 75 21 317
Sąd Rejonowy w Pułtusku
siedziba Rynek 37 06-100 (23) 692 99 00 (23) 692 99 99
sekretariat Prezesa Rynek 37 06-100 (23) 692 99 03 (23) 692 99 98
I Wydział Cywilny Rynek 37 06-100 (23) 692 99 10 (23) 692 99 19
II Wydział Karny Rynek 37 06-100 (23) 692 99 20 (23) 692 99 29
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Rynek 37 06-100 (23) 692 99 30 (23) 692 99 39
Oddział Administracyjny Rynek 37 06-100 (23) 692 99 00 (23) 692 99 99
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Rynek 37 06-100 (23) 692 99 40 (23) 692 99 49
BOI Rynek 37 06-100 (23) 692 99 70 (23) 692 99 18
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Rynek 37 06-100 (23) 692 99 60 (23) 692 99 69
Sąd Rejonowy w Wyszkowie
siedziba Kościuszki 50 07-200 (29) 74 238 01 (29) 74 251 54
Dyrektor Kościuszki 50 07-200 (29) 74 315 21 (29) 74 315 26
Sekretariat Prezesa Kościuszki 50 07-200 (29) 74 258 19 (29) 74 251 54
I Wydział Cywilny Kościuszki 50 07-200 (29) 74 249 35 (29) 74 249 35
II Wydział Karny Kościuszki 50 07-200 (29) 74 230 26 (29) 74 230 26
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym Kościuszki 50 07-200 (29) 74 315 28 (29) 74 315 28
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 50 07-200 (29) 74 233 04 (29) 74 233 04
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 50 07-200 (29) 74 250 76 (29) 74 250 76
Oddział Administracyjny Kościuszki 50 07-200 (29) 74 250 74  (29) 74 250 74 
BOI Kościuszki 50 07-200 (29) 74 238 08 (29) 74 238 08 wew. 209
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 50 07-200 (29) 74 315 20 (29) 74 251 54
okręg łomżyński Sąd Okręgowy w Łomży
siedziba Dworna 16 18-400 Łomża 86 216 62 81 86 216 67 53
sekretariat Prezesa Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 53 86 216 67 53
sekretariat Dyrektora Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 77 86 215 42 75
I Wydział Cywilny Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 33 86 215 42 30
II Wydział Karny Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 40 86 215 42 40
II Wydział Karny Sekcja Penitencjarna Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 50 86 215 42 50
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 60 86 215 42 62
Oddział Administracyjny Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 52 86 216 67 53
Oddział Finansowy Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 71 86 215 42 75
Kurator Okręgowy Dworna 16 18-400 Łomża 86 216 62 81 wew. 211
Audytor wewnętrzny Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 79
Kasa/Punkt Informacyjny KRK Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 78
BOI Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 48,
86 215 42 43

Biuro Podawcze Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 45
OZSS Wojska Polskiego 2 18-400 Łomża 86 216 42 40 wew. 108
inne: informatycy Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 57
86 215 42 58

Sąd Rejonowy w Łomży
siedziba Polowa 1 18-400 Łomża 862150913 862150960
sekretariat Prezesa Polowa 1 18-400 Łomża 862150929 862150960
sekretariat Dyrektora Polowa 1 18-400 Łomża 862150929 862150955
I Wydział Cywilny Polowa 1 18-400 Łomża 862150979 862150978
II Wydział Karny Polowa 1 18-400 Łomża 862150936 862150938
III Wydział Ropdzinny i Nieletnich Polowa 1 18-400 Łomża 862150984 862150992
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Polowa 1 18-400 Łomża 862150969 862150960
V Wydział Gospodarczy Polowa 1 18-400 Łomża 862150965 862150960
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Polowa 1 18-400 Łomża 862150912 862150900
VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie Wojska Polskiego 32 18-500 Kolno 862781000 862783970
Oddział Administracyjny Polowa 1 18-400 Łomża 862150929 862150960
Oddział Finansowy Polowa 1 18-400 Łomża 862150910 862150901
BOI Polowa 1 18-400 Łomża 862150922,86215 862150960
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Polowa 1 18-400 Łomża 862150948 862150960
Sąd Rejonowy w Grajewie
siedziba Kolejowa 1 19-200 86 272 25 25 86 272 02 45
sekretariat Prezesa Kolejowa 1 19-200 86 272 02 81 86 272 02 45
sekretariat Dyrektora Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 77 86 216 34 19
I Wydział Cywilny Kolejowa 1 19-200 86 272 02 96 86 272 02 45
II Wydział Karny Kolejowa 1 19-200 86 272 02 35 86 272 02 45
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kolejowa 1 19-200 86 272 02 36 86 272 02 45
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 10 C 19-200 86 272 21 87 86 272 21 87 w.25
Samodzielna Sekcja Administracyjna Kolejowa 1 19-200 86 272 02 81 86 272 02 45
Kasa/Biuro Podawcze Kolejowa 1 19-200 86 272 02 43 86 272 02 45

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 3 19-200 797 30 48 90 do 93 86 272 02 45
Sąd Rejonowy w Zambrowie
siedziba Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 47
I Wydział Cywilny Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 34
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 47
II Wydział Karny Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380,
wew. 35, 37
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107, 86 2713380, wew. 37
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 32
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 47
V Wydział Ksiąg Wieczystych Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 56
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 47
Samodzielna Sekcja Administracyjna Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066, 86 2713107, 86 2713380, wew. 30 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 47
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Aleja Wojska Polskiego 56 18-300 Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380,
wew. 42, 46
Centrala: 86 2712240, 86 2712066,
86 2713107,
86 2713380, wew. 42
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
siedziba Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 86 4770230 w. 48
sekretariat Prezesa Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 59 j.w.
sekretariat Dyrektora Dworna 16 18-400 Łomża 86 215 42 77 j.w.
I Wydział Cywilny Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 37 j.w.
II Wydział Karny Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 31 j.w.
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 54 j.w.
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 42 j.w.
Samodzielna Sekcja Administracyjna Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 59 j.w.
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Ludowa 44 18-200 86 477 02 30 w. 49 j.w.
okręg olsztyński Sąd Okręgowy w Olsztynie
siedziba ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 00
sekretariat Prezesa ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 64 89 521 61 63
sekretariat Dyrektora ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 55 89 521 61 54
I WydziaL Cywilny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 91 89 521 61 01
sekcja Windykacji przy I Wydziale Cywilnym ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 55
89 521 60 93
89 521 61 79
II Wydział Karny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 76 89 521 60 38
sekcja wykonawcza przy II Wydziale Karnym ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 45
89 521 60 48
89 521 60 38
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 93 89 521 61 30
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 71 89 521 60 71
Sekcja Ubezpieczeń Społecznych ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 64 89 521 60 69
V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 612 38 40 89 521 61 33
VI Wydział Cywilny Rodzinny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 04 89 521 61 05
VII Wydział Karny Odwoławczy ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 38 89 521 60 59
VIII Wydział Wizytacyjny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 61 89 521 60 66
IX Wydział Cywilny Odwoławczy ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 35 89 612 38 42
Oddział Administracyjny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 59 89 521 61 60
Biuro Obsługi Interesantów ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 84
89 521 60 26
89 521 60 14
Biuro Podawcze ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 05
Biblioteka ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 46 89 521 61 63
Archiwum ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 01
Czytelnia akt ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 92
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 07 89 521 60 07
Oddział Kadr ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 57 89 521 61 58
Oddział Finansowy ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 85 89 521 61 54
Kasa ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 06
Sekretariat Dyrektora Sądu ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 55 89 521 61 54
Oddział Gospodarczy ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 66 89 521 61 68
Oddział Informatyczny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 60 62 89 521 60 61
Samodzielne stanowiska ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor ds. Obronnych ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 52 60 27
Audytor Wewnętrzny ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 47
BHP i p.poż. ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 57
Kurator Okręgowy i Zastępca ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 89 521 61 48
89 521 61 49

I OZSS w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 2 10-535 89 533 21 69 89 612 38 97
II OZSS w Mrągowie ul. Brzozowa 16 11-700 89 741 21 43 89 741 05 92
RZECZNIK PRASOWY SĄDU (ds. karnych ) ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 kom. 661 887 797
RZECZNIK PRASOWY SĄDU (ds. cywilnych) ul. Dąbrowszczaków 44A 10-543 kom. 607 834 167
Sąd Rejonowy w Bartoszycach
siedziba ul. Warszawska 3 11-200 89 762 22 96
sekretariat Prezesa ul. Warszawska 3 11-200 89 612 38 04 89 762 28 54
sekretariat Dyrektora ul. Warszawska 3 11-200 90 612 38 04 89 762 28 54
I Wydział Cywilny ul. Warszawska 3 11-200 89 762 22 96 wew. 443 tel./fax 89 612 38 12
II Wydział Karny ul. Warszawska 3 11-200 89 612 38 11 89 762 62 36
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Warszawska 3 11-200 tel./fax 89 612 38 08 tel./fax 89 612 38 08
IV Wydział Pracy ul. Warszawska 3 11-200 tel./fax 89 612 38 13 tel./fax 89 612 38 13
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 3 11-200 89 612 38 06
89 762 62 35
Oddział Administracyjny ul. Warszawska 3 11-200 89 612 38 04
89 762-28-54
Biuro Podawcze ul. Warszawska 3 11-200 89 762-22-96
89 762-28-54
Kancelaria Tajna ul. Warszawska 3 11-200

Główny Księgowy ul. Warszawska 3 11-200 90 612 38 10
Kasa ul. Warszawska 3 11-200 tel./fax 89 762 22 96 wew. 449 tel./fax 89 762 22 96 wew. 449
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Warszawska 7 11-200 89 761 13 02
89 761 01 93
Ośrodek Kuratorski nr 1 ul. Warszawska 7 11-200

Sąd Rejonowy w Biskupcu
siedziba ul. Sądowa 4 11-300 89 715 22 18
sekretariat Prezesa ul. Sądowa 4 11-300 89 715 69 45 89 715 46 86
I Wydział Cywilny ul. Sądowa 4 11-300 89 715 69 46
II Wydział Karny ul. Sądowa 4 11-300 tel/fax 89 715 29 36
tel/fax 89 715 23 10
tel/fax 89 715 29 36
tel/fax 89 715 23 10
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Sądowa 4 11-300 89 715 69 47 Tel/fax. 89 715 26 21
IV Wydział Pracy ul. Sądowa 4 11-300 tel/fax 89 715 27 91 tel/fax 89 715 27 91
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sądowa 4 11-300 tel. (0-89) 715 69 55 tel/fax 89 715 25 17
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Sądowa 4 11-300 89 715 69 45
Biuro Podawcze ul. Sądowa 4 11-300 89 715-22-18
Kancelaria Tajna ul. Sądowa 4 11-300

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul Sądowa 2 11-300 897 156 948
Ośrodek Kuratorski nr 1 ul. Pionierów 6 11-300

Sąd Rejonowy w Giżycku
siedziba ul. Warszawskia 28 11-500

sekretariat Prezesa ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-10 87 429-82-11
sekretariat Dyrektora ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-28 87 429-82-18
I Wydział Cywilny ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-12, 429-82-39 tel/fax. 87 429-82-38
II Wydział Karny ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-26 87 429-82-26
Sekcja wykonawcza II Wydziału Karnego ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-30 87 429-82-11
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Warszawskia 28 11-500 87 429 21 94, 87 441 80 06 87 429-21-94
IV Wydział Pracy ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-16 87 429-82-16
V Zamiejscowy Wydział Karny w Węgorzewie ul. 3-go Maja 2 11-600 87 441-80-40, (87) 441-80-36 87 427-48-22
VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-17 87 429-82-11
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie ul. 3-go Maja 2 11-600 87 427-15-21 87 427-15-21
Oddział Administracyjny ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-10 87 429-82-11
Sekretariat Prezesów Sądu ul. Warszawskia 28 11-500 88 429-82-10 87 429-82-11
Biuro Podawcze ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-29
Kancelaria Tajna ul. Warszawskia 28 11-500

Oddział Finansowy ul. Warszawskia 28 11-500 87 429-82-34 87 429-82-34
Kasa
11-500 87 429-82-36 87 429-82-34
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Gdańska 11 11-500 87 428-22-47
Sąd Rejonowy w Kętrzynie
siedziba ul. Sikorskiego 66 11-400

sekretariat Prezesa ul. Sikorskiego 66 11-400 897 514 210 897 514 210
sekretariat Dyrektora ul. Sikorskiego 66 11-400 89 75176-05
I Wydział Cywilny ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 611 897 517 609
II Wydział Karny ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 620 897 517 621
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Sikorskiego 66 11-400 tel./fax 89 7517650 tel./fax 89 7517650
IV Wydział Pracy ul. Sikorskiego 66 11-400 tel./fax 89 7517651 tel./fax 89 7517651
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sikorskiego 66 11-400 tel./fax 89 7517660 tel./fax 89 7517660
Oddział Administracyjny ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 603 897 514 210
Punkt Obsługi Interesanta ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 606 897 514 210
Biuro Podawcze ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 666 897 514 210

Główny Księgowy
ul. Sikorskiego 66 11-400 tel./fax 89 7517626 tel./fax 89 7517626
Kasa ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 602 897 514 211
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Sikorskiego 66 11-400 897 517 647 897 517 657
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
siedziba ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 00
sekretariat Prezesa ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 02 89 767 83 01
I Wydział Cywilny ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 10 89 767 83 11
II Wydział Karny ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 20 89 767 83 21
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 30 89 767 83 31
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Wyszyńskiego 37 11-100 89 767 83 40 89 767 83 51
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 02 89 767 83 01
Biuro Podawcze ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 00 89 767 83 01
Kasa ul. Bartoszycka 4a 11-100 89 767 83 04 89 767 83 01
Kancelaria Tajna ul. Bartoszycka 4a 11-100

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Wyszyńskiego 37 11-100 89 767 83 50
89 767 83 51
Sąd Rejonowy w Mrągowie
siedziba ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 36
sekretariat Prezesa ul. Królewiecka 55 11-700 897 433 059 897 433 059
I Wydział Cywilny ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 41
89 743 30 39-47,81
89 741 04 31 wew.64
II Wydział Karny ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 56
89 743 30 38 -68,67,31,58

III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 33
89 743 30 69
89 743 30 33

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 35-67,84
tel./fax. 89 743 30 35

tel./fax. 89 743 30 35
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Królewiecka 55 11-700 tel./fax 89 743 30 59 tel./fax 89 743 30 59
Biuro Podawcze ul. Królewiecka 55 11-700 89 741 04 31 wew. 36
89 743 30 36
89 741 04 31 wew. 36
Kancelaria Tajna ul. Królewiecka 55 11-700

Kasa ul. Królewiecka 55 11-700 89 743 30 30 89 741 04 33
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Królewiecka 55 11-700 tel./fax 89 743 30 65 tel./fax 89 743 30 65
Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Mrągowie ul. Królewiecka 55 11-700

Sąd Rejonowy w Nidzicy
siedziba ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 52
89 521 59 31
sekretariat Prezesa ul. Kościuszki 15 13-100 tel./fax. 89 521 59 31 tel./fax. 89 521 59 31
I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 45 tel./ fax. 89 521 59 32
II Wydział Karny ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 54 tel./ fax. 89 521 59 34
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 46 tel./fax. 89 521 59 33
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 40
89 521 59 41
tel./fax.89 521 59 39
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Kościuszki 15 13-100 tel./fax. 89 521 59 31 tel./fax. 89 521 59 31
Biuro Podawcze ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 52
89 521 59 31
Kancelaria Tajna ul. Kościuszki 15 13-100

Kasa ul. Kościuszki 15 13-100 89 521 59 42 89 521 59 31
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Kościuszki 15 13-100 tel./fax: 89 521 59 51 tel./fax: 89 521 59 51
Sąd Rejonowy w Olsztynie
siedziba ul. Dąbrowszczaków 44 10-543

sekretariat Prezesa ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 02 40 89 523 02 41
sekretariat Dyrektora ul. Dąbrowszczaków 44 10-543
89 52 30 240
I WydziaL Cywilny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 55 89 523 02 74
II Wydział Karny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 48
89 523 01 42

89 523 01 07
sekcja wykonawcza ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 09
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 5230 205

89 5230 220
sekcja wykonawcza ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 895 230 156
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 46 89 521 17 46
Sekretariat do spraw pracowniczych ul. Partyzantów 70 10-001 tel/fax 89 521 17 66 tel/fax 89 521 17 66
Sekretariat do spraw ubezpieczeniowych ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 61
V Wydział Gospodarczy ul. Artyleryjska 3c
10-165 89 89 6760302, 89 6760304, 89 6760305. tel/fax 89 6760341
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Artyleryjska 3c

10-165
896 760 306
VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 02 81
89 523 02 82
89 523 02 01
VII Wydział Karny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 60
89 523 01 57
89 523 02 75
sekcja wykonawcza ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 02 66
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 59
89 521 17 65
89 521 17 69
89 521 17 56
89 521 17 58
89 535 41 52
sekcja I (Rejestr przedsiębiorców i dłużników niewypłacalnych) ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 59
sekcja II (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 64
IX Wydział Karny ul. Dąbrowszczaków 33 10-001 89 534 07 22 89 534 90 14
X Wydział Cywilny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 10,
89 523 01 83,
89 523 01 79
89 523 01 23
Oddział Administracyjny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 52 30 137 89 52 30 241
Biuro Obsługi Interesantów ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 5230 280, 89 5230 283, 89 5230 284
Biuro Obsługi Interesantów Księgi Wieczyste ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 5230 281,
89 5230 282

Biuro Podawcze ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 52 30 285
89 52 30 286

Czytelnia akt ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 87 52 30 105
Czytelnia akt ul. Towarowa 9 10-959 661 600 099
Czytelnia akt ul. Partyzantów 70 10-001 89 521 17 32
Oddział Kadr ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 13
Kancelaria Tajna ul. Dąbrowszczaków 44 10-543

Oddział Gospodarczy ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 38 89 523 02 21
Oddział Finansowy ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 82
89 523 01 24
89 523 01 72
89 523 02 51
Kasa ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 01 67 89 523 02 51
Oddział Inrormatyczny ul. Dąbrowszczaków 44 10-543 89 523 02 67
89 523 02 68

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich ul. Dąbrowszczaków 10 10-001 89 534 07 23
89 534 07 23
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych ul. Dąbrowszczaków 10 10-001 89 534 07 24
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych ul. Dąbrowszczaków 10 10-001 89 534 07 24
Ośrodek Kuratorski nr 1 ul. Dąbrowszczaków 10 10-001 089 527 81 66
Ośrodek Kuratorski nr 2 ul. Dąbrowszczaków 10 10-001

Sąd Rejonowy w Piszu
siedziba ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 00
sekretariat Prezesa ul. Warszawska 47 11-200 87 42 41 307
I Wydział Cywilny ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 15 87 424 13 15
II Wydział Karny ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 34
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 46 87 424 13 46
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 05 87 424 13 05
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Warszawska 47 11-200 87 42 41 345
Biuro Podawcze ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 00 87 424 13 04
Kasa ul. Warszawska 47 11-200 87 424 13 13
Kancelaria Tajna ul. Warszawska 47 11-200

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Warszawska 47 11-200 tel./ faks 87 42 41 321 tel./ faks 87 42 41 321
Sąd Rejonowy w Szczytnie
siedziba ul. Sienkiewicza 8 12-100 89-624 71 13
sekretariat Prezesa ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 10 89 624 71 09
sekretariat Dyrektora ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 10 89 624 71 09
I Wydział Cywilny ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 19 89 624 71 01
II Wydział Karny ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 23 89 624 71 02
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 28 89 624 71 03
IV Wydział Pracy ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 33 89 624 71 04
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 35 89 624 71 05
Oddział Administracyjny ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 10 89 624 71 09
Biuro Podawcze ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 13,
89 624 71 14
89 624 71 09
Kasa ul. Sienkiewicza 8 12-100

Kancelaria Tajna ul. Sienkiewicza 8 12-100

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Sienkiewicza 8 12-100 89 624 71 53 89 624 71 07
okręg suwalski Sąd Okręgowy w Suwałkach
siedziba Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 330 87 56 31 303
sekretariat Prezesa Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 300 87 56 31 303
sekretariat Dyrektora Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 207 87 56 31 207
I Wydział Cywilny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 267 87 56 31 247
II Wydział Karny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 226 87 56 31 211
Sekcja Penitencjarna i Nadzoru Nad
Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 224 87 56 31 224
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 286 87 56 31 287
Oddział Administracyjny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 239 87 56 31 303
Oddział Finansowy Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 201 87 56 31 207
Sekcja Gospodarcza Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 215 87 56 31 207
BOI Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 248 87 56 31 303
OZSS 3 Maja 43 16-300 Augustów 87 643 10 25 87 643 10 16
Referat ds. wizytacji Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 240 87 56 31 303
Audytor wewnętrzny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 214 87 56 31 214
Kurator Okręgowy Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 307 87 56 31 303
Samodzielne stanowisko pracy
ds. obronnych
Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 256 87 56 31 303
Pion Ochrony Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 87 56 31 256 87 56 31 303
Sąd Rejonowy w Augustowie
siedziba Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 30 87 643 84 64
sekretariat Prezesa Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 43 87 643 84 64
sekretariat Dyrektora Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 74 87 643 84 62
I Wydział Cywilny Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 68 87 643 84 64
II Wydział Karny 3 Maja 43 16-300 Augustów 87 643 84 45 87 643 84 65
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 47 87 643 84 84
IVWydział Ksiąg Wieczystych Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 67 87 643 84 67
Oddział Administracyjno Finansowy Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 71 87 643 84 64
V Zamiejscowy Wydział Cywilny Konarskiego 23B 16-500 Sejny 87 517 38 50 87 517 38 50
VI Zamiejscowy Wydział Karny Konarskiego 23B 16-500 Sejny 87 517 38 40 87 517 38 40
VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich Konarskiego 23B 16-500 Sejny 87 517 38 45 87 517 38 45
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Konarskiego 23B 16-500 Sejny 87 517 38 55 87 517 38 55
POI Młyńska 59 16-300 Augustów 87 643 84 30 87 643 84 64
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3 Maja 43 16-300 Augustów 87 643 84 83 87 643 84 87
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konarskiego 16-500 Sejny 87 517 38 34 87 517 38 35
Sąd Rejonowy w Ełku
siedziba Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 35 87 629 03 22
sekretariat Prezesa Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 35 87 629 03 22
sekretariat Dyrektora Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 10 87 629 03 22
I Wydział Cywilny Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 41 87 629 03 82
II Wydział Karny Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 04 87 629 03 12
Sekcja Wykonawcza w II Wydzialle Karnym Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 21 87 629 03 19
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 40 87 629 03 50
IV Wydział Pracy Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 58 87 629 03 81
V Wydział Ksiąg Wieczystych Konopnickiej 4 19-300 Ełk 87 610 44 84 87 621 89 81
Oddział Administracyjny Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 35 87 629 03 22
Oddział Finansowy Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 06 87 629 03 22
BOI Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 09; 87 629 03 14 87 629 03 09
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 48 87 629 03 54
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla nieletnich Małeckich 4 19-300 Ełk 87 629 03 54 87 629 03 54
Sąd Rejonowy w Olecku
siedziba Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 00 87 523 05 99
sekretariat Prezesa Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 00 87 523 05 99
sekretariat Dyrektora Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 00 87 523 05 99
I Wydział Cywilny Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 20 87 523 05 97
II Wydział Karny Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 40 87 523 06 95
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 10 87 523 05 98
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sembrzyckiego 18 19-400 Olecko 87 523 06 60 87 520 33 88
Oddział Administracyjny Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 00 87 523 05 99
BOIZespół Kuratorskiej Służby Sądowej Osiedle Siejnik I 18 19-400 Olecko 87 523 06 26 87 523 05 99
Sąd Rejonowy w Suwałkach
siedziba Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875 631 310 875 631 269
sekretariat Prezesa Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875 631 310 875 631 269
sekretariat Dyrektora Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875 631 310 875 631 269
I Wydział Cywilny Sejneńska 30 16-400 Suwałki 875 635 140 875 631 269
II Wydział Karny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875631337 875631279
Sekcja Wykonawcza i Czynności Sądu w Ramach Postępowania Przygotowawczego w II Wydziale Karnym Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875 631 276 875631279
III Wydział Rodzinny i Neletnich Kościuszki 69 16-400 Suwałki 875 632 658 875 651 723
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Przytorowa 2 16-400 Suwałki 875663014 8755651108 w.13
V Wydział Gospodarczy Przytorowa 2 16-400 Suwałki 875651108 w. 12 8755651108 w.13
VI Wydział Ksiag Wieczystych Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875631255, 87 5635444 875631255
VII Wydział Karny Przytorowa 2 16-400 Suwałki 875631108 w.22 87 5651108 w.28
Oddział Administracyjny Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875631290 875631269
Oddział Finansowy Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875631259 875631269
BOI Waryńskiego 45 16-400 Suwałki 875635444 875631269
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Przytorowa 2 16-400 Suwałki 875651108 w.19 875651108 w.19
II Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Kościuszki 69 16-400 Suwałki 875 632 650 875 651 723
apelacja gdańska Sąd Apelacyjny w Gdańsku
siedziba ul. Nowe Ogrody 28/28 80-803 58 32 38 600 58 302 97 22
siedziba ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 600 58 302 97 22
sekretariat Prezesa ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 600 58 302 97 22
sekretariat Dyrektora ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 545 58 306 39 57
I Wydział Cywilny ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 531 58 32 38 518
II Wydział Karny ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 553 58 302 98 25
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 526 58 302 98 82
IV Wydział Wizytacji ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 505 58 32 38 532
V Wydział Cywilny ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 594 58 32 38 548
Oddział Administracyjny ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 507 58 32 38 573
Oddział Kadr ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 546 58b 32 38 581
Oddział Finansowy ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 556 58 32 38 589
Oddział Gospodarczy ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 517 58 32 38 534
Oddział Informatyczny ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 597
II Oddział Informatyczny ul. Grunwaldzka 77-79 82-300 Elbląg 55 64 11 245, 55 64 75 248
Sekcja ds. Informatyzacji Sądownictwa ul. Stary Rynek 2 76-200 Słupsk 59 846 96 69 59 846 96 69
Oddział Inwestycyjny ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 583 58 32 38 588
Samodzienna Sekcja Kontroli ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 550 58 306 39 57
Samodzielna Sekcja Planowania i Analiz ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 503 58 32 38 595
Audytor wewnętrzny ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 705 58 76 28 686
Samodzielne stanowisko ds. obronnych ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 516
Inspektor BHP i p.poż ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 534 58 32 38 534
Samodzielne stanowisko ds. realizacji ustawy o zamówieniach publicznych ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 583 58 32 38 588
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 681
Kierownik Szkolenia ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 577 58 32 38 532
Samodzielna Sekcja Prasowa ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 Rzecznik Prasowy 58 32 38 579
Administrator bezpieczeństwa Informacji ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 546
Administrator bezpieczenstwa systemów ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 598
Biuro Obsługi Interesanta ul. Nowe Ogrody 28/29 80-803 58 32 38 541, 58 32 38 524, 58 32 38 582
Biblioteka ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 527
Archiwum ul. Nowe Ogrody 7 80-803 58 32 38 637
okręg bydgoski Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
siedziba Wały Jagiellońskie 2 85-128 523252100 523213101
sekretariat Prezesa Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253104 523213101
sekretariat Dyrektora Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253170 523228122
I Wydział Cywilny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253106 523253158
II Wydział Cywilny Odwoławczy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253117 523253217
III Wydział Karny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253125 523253163
IV Wydział Karny Odwoławczy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253134 523253242
V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253147 523253243
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Toruńska 64a 85-023 523262700 523262704
VIII Wydział Gospodarczy Toruńska 64a 85-023 523262761 523262763
IX Wydział Wizytacyjny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253156 523253255
X Wydział Cywilny Rodzinny Toruńska 64a 85-023 523262773 523262786
Oddział Administracyjny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253178 523253291
Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253172 523253291
Oddział Kadr Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253166 523729113
Oddział Finansowy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253195 523253204
Oddział Informatyczny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253171 523228122
Oddział Gospodarczy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253185 523253291
Oddział Inwestycji i Remontów Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253180 523253184
BOI (Biuro Obsługi Interesantów) Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253193 -
Biuro Podawcze Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253173 -
I OZSS Piotrowskiego 7-9 85-098 523224945 523224945
II OZSS z siedzibą w Szubinie Kcyńska 34a Szubin 89-200 523843430 523843430
Kurator Okręgowy Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253162 523253164
Audytor Wewnętrzny Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253202 523228122
Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253168 -
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Wały Jagiellońskie 2 85-128 523253176 523253275
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Nowy Rynek 10 85-131 523253174 523253274
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
siedziba ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253100 523486688
sekretariat Prezesa ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253302 523486688
sekretariat Dyrektora ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253307 523253449
I Wydział Cywilny ul. Toruńska 64a 85-023 523651510 523651523
II Wydział Cywilny ul. Wały Jagiellońskie 4 82-128 523253315 523253318
III Wydział Karny ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253322 523253262
IV Wydział Karny ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253358 523253365
V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Grudziądzka 45 85-130 523253373 523253372
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Grudziądzka 45 85-130 523253386 523253486
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Piotrowskiego 7 85-236 523254910 523213888
VIII Wydział Gospodarczy ul. Grudziądzka 45 85-130 523253399 523253411
IX Wydział Karny ul. Nowy Rynek 10 85-131 523253332 523253330
X Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253460 523253461
XI Wydział Karny ul.Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253432 523253432
XII Wydział Cywilny ul. Nowy Rynek 10 85-131 523253451 523253456
XIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Toruńska 64 a 85-023 523262736 523262751
XIV Wydział Karny ul. Nowy Rynek 10 86-131 523253471 523253472
XV Wydział Gospodarczy ul. Grudziądzka 45 85-130 523253408 523253404
Oddział Administracyjny ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253302 523486688
Oddział Kadr ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253398 523253397
Oddział Informatyczny ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253463 -
Oddział Finansowy ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253348 523253352
Oddział Gospodarczy ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253314 523253449
Biuro Podawcze ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253304 -
Biuro Podawcze ul. Grudziadzka 45 85-130 523253407 -
Archiwum ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253306 -
BOI ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253481 -
BOI u. Nowy Rynek 10 85-131 523253467 -
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Bydgoszcz -POŁUDNIE-ZACHÓD ul. Grunwaldzka 30 85-098 525817670 525817670
II Zespół Kuratorskiej Słuzby Sadowej Bydgoszcz -POŁUDNIE ul. Grunwaldzka 30 85-098 525827682 525817682
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej PÓŁNOC - WSCHÓD ul. Piotrowskiego 7 85-236 523254678 523254678
IV Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej BYDGOSZCZ - PÓŁNOC ul. Piotrowskiego 7 85-236 523254678 523254678
V Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej POŁUDNIE-WSCHÓD ul. Grunwaldzka 30 85-098 525817670 525817670
VI Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej PÓŁNOC-ZACHÓD ul. Piotrowskiego 7 85-236 523254678 523254678
Specjalista BHP i p-poż. u. Wały jagiellońskie 4 85-128 523253470 -
Administrator Bezpieczeństa Informacji ul. Wały Jagiellońskie 4 85 128 523253424 -
Audytor Wewnętrzny ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253409 -
Pion Ochrony Informacji Niejawnych ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 523253176 523253275
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
siedziba Narutowicza 42 88-100 523592610 523592630
sekretariat Prezesa Narutowicza 42 88-100 523592610 523592630
sekretariat Dyrektora Narutowicza 42 88-100 523592607 523592658
I Wydział Cywilny Narutowicza 42 88-100 523592614 523592631
II Wydział Karny Narutowicza 42 88-100 523592619 523592627
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Narutowicza 42 88-100 523592604 523592646
IV Wydział Pracy Narutowicza 42 88-100 523592608 523592641
V Wydział Ksiąg Wieczystych Narutowicza 42 88-100 523592617 523592650
VI Wydział Karny Narutowicza 42 88-100 523592618 523592647
Oddział Administracyjny Narutowicza 42 88-100 523592610 523592630
Oddział Finansowy Narutowicza 42 88-100 523592606 523592658
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Świętokrzyska 6A 88-100 523574977 523574977
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Narutowicza 42 88-100 523592648 523592703
POI (Punkt Obsługi Interesantów) Narutowicza 42 88-100 523592620 -
BP (Biuro Podawcze) Narutowicza 42 88-100 523592602 -
Sąd Rejonowy w Mogilnie
siedziba Sądowa 21 88-300 52 315 700 523159709
sekretariat Prezesa Sądowa 21 88-300 523159734 523159710
I Wydział Cywilny Sądowa 21 88-300 523159708 -
II Wydział Karny Sądowa 21 88-300 523159729 523159729
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 21 88-300 523159747 -
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 21 88-300 523159707 -
Oddział Administracyjny Sądowa 21 88-300 523159734 523159710
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 21 88-300 523159761 -
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Sądowa 21 88-300 523159700 -
Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
siedziba Sądowa 3 89-100 523867800 523867821
sekretariat Prezesa Sądowa 3 89-100 523867821 523867821
I Wydział Cywilny Sądowa 3 89-100 523867812 523867812
II Wydział Karny Sądowa 3 89-100 523867814 523867814
Wykonawstwo II Wydziału Karnego Sądowa 3 89-100 523867818 523867822
Ksiega Należności Sądowa 3 89-100 523867819 523877822
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 3 89-100 523867810 523867810
IV Wydział Ksiag Wieczystych Sądowa 3 89-100 523867820 523867820
Oddział Administracyjno-Finasowy Sądowa 3 89-100 523867821 523867821
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 3 89-100 523867834 523867821
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Sądowa 3 89-100 523867821 523867821
Sąd Rejonowy w Szubinie
siedziba Plac Wolności 4 89-200 523910130 523848068
sekretariat Prezesa Plac Wolności 4 89-200 523910155 523910155
sekretariat Dyrektora Plac Wolności 4 89-200 523910155 523910155
I Wydział Cywilny Plac Wolności 4 89-200 523910142 523910142
II Wydział Karny Plac Wolności 4 89-200 523910153 523910153
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Wolności 4 89-200 523910156 523910156
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Wolności 4 89-200 523910135 523910135
Oddział Administracyjny Plac Wolności 4 89-200 523910155 523910155
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kcyńska 34 89-200 523842938 523842938
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Plac Wolności 4 89-200 523910155 523910155
Sąd Rejonowy w Świeciu
siedziba Sądowa 12 86-100 523332800 523332812
sekretariat Prezesa Sądowa 12 86-100 523332803 523332812
sekretariat Dyrektora Sądowa 12 86-100 523332857 523332812
I Wydział Cywilny Sądowa 12 86-100 523332808 523332821
II Wydział Karny Sądowa 12 86-100 523332825 523332825
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 12 86-100 523332836 523332836
IV Wydział Pracy Sądowa 12 86-100 523332809 523332809
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 12 86-100 523332832 523332812
Oddział Administracyjny Sądowa 12 86-100 523332803 523332812
Komórka Księgowości
w Oddziale Administracyjnym
Sądowa 12 86-100 523332806 523332813
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mały Rynek 3 86-100 523332881 523332885
Biuro Podawcze Sądowa 12 86-100 523332800 523332812
Sąd Rejonowy w Tucholi
siedziba Świecka 28 89-500 523360400 523360409
sekretariat Prezesa Świecka 28 89-500 523360409 523360409
I Wydział Cywilny Świecka 28 89-500 523360438 523360438
II Wydział Karny Świecka 28 89-500 523360410 523360410
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Świecka 28 89-500 523360433 523360433
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Świecka 28 89-500 523360412 523360412
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim Wojska Polskiego 22 89-400 523881170 523881170
Oddział Administracyjno-Finansowy Świecka 28 89-500 523360409 523360409
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Świecka 59 89-500 523952655 523952660
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Świecka 28 89-500 523360409 523360409
Sąd Rejonowy w Żninie
siedziba Plac Wolności 17 88-400 523033712 523033720
sekretariat Prezesa Plac Wolności 17 88-400 523033715 523033725
I Wydział Cywilny ul. Sądowa 2 88-400 523033741 523033727
II Wydział Karny Plac Wolności 17 88-400 523033717 523033726
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Wolności 17 88-400 523033734 523033761
IV Wydział Ksiag Wieczystych ul. Sądowa 2 88-400 523033742 523033729
Oddział Administracyjny Plac Wolności 17 88-400 523033715 523033725
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Wolności 17 88-400 523033724 -
okręg elbląski Sąd Okręgowy w Elblągu
siedziba Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 00 55 611 22 15
sekretariat Prezesa Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 01 55 611 22 15
sekretariat Dyrektora Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 03 55 642 14 85
I Wydział Cywilny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 58 55 611 24 36
II Wydział Karny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 81 55 611 24 40
III Wydział Penitencjarny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 44 55 611 24 46
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Pułaskiego 1 82-300 Elbląg 55 611 21 80 55 611 21 99
V Wydział Cywilny Rodzinny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 48 55 611 24 49
VI Wydział Karny Odwoławczy Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 53 55 611 24 53
Oddział Administracyjny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 06 55 611 22 15
Oddział Finansowy Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 14 55 611 22 17
Oddział Gospodarczy Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 16 55 611 22 16
Oddział Inwestycyjny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 18 55 611 22 16
Samodzielna Sekcja Kadr Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 07 55 611 24 07
Samodzielna Sekcja Informatyczna Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 10 55 611 22 16
Referat do spraw Wizytacji Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 59,
55 611 24 60
55 611 24 60
Kurator Okręgowy Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 63 55 611 22 15
OZSS ul. Płk. Dąbka 8-12 82-300 Elbląg 55 232 78 71 55 232 78 71
Audytor Wewnętrzny Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 62 55 611 24 80
Kancelaria Tajna Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 64 55 611 22 15
Jednoosobowa komórka ds. bhp i ppoż Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 79 55 611 22 15
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 64 55 611 22 15
Biuro Obsługi Interesanta Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 04,
55 611 24 57
55 611 24 96
Punkt Informacyjny KRK Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 68 55 611 24 87
Czytelnia akt Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 70 55 611 22 15
Archiwum zakładowe Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 55 611 24 67 55 611 22 15
siedziba Plac Konstytucji 1 82-300 Elbląg 56 611 24 00 55 611 22 15
Sąd Rejonowy w Elblągu
siedziba Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 22 30, 55 611 27 00 55 642 45 90
sekretariat Prezesa Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 00 55 642 45 90
sekretariat Dyrektora Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 00 55 642 45 90
I Wydział Cywilny Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 06 55 611 22 40
II Wydział Karny Plac Konstytucji 1 82-300 55 611 25 02 55 611 22 18
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 15 55 642 45 93
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 22 55 611 22 38
V Wydział Gospodarczy Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 30 55 611 22 41
V Wydział Gospodarczy - sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 33 55 611 22 41
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 40 55 611 22 39
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych Plac Konstytucji 1 82-300 55 611 25 08 55 611 22 21
VIII Wydział Karny Plac Konstytucji 1 82-300 55 611 25 26 55 611 22 19
IX Wydział Cywilny Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 47 55 611 27 47
X Wydział Cywilny Al. Grunwaldzka 77-79 82-300 55 641 12 44 55 641 41 90
Oddział Administracyjny Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 00 55 642 45 90
Sekcja Informatyczna Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 07 55 642 45 90
Archiwum Płk. Dąbka 8-12 (pion cywilny), Plac Konstytucji 1 (pion karny) 82-300 55 611 28 05, 55 611 25 18 (pion karny) 55 642 45 90
Biuro Podawcze Płk. Dąbka 8-12 (pion cywilny), Plac Konstytucji 1 (pion karny) 82-300 55 611 27 74 , 611 28 10, 55 611 28 12, 55 611 27 73, 55 611 25 13 (pion karny) 55 611 22 48
Oddział Kadr Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 08 55 611 28 01
Oddział Finansowy Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 10, 55 611 28 13, 55 611 28 11, 55 611 27 59 55 642 45 91
Oddział Gospodarczy Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 27 07 55 611 27 07
Oddział Kancelari Tajnej Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 03 55 642 45 90
BOI Płk. Dąbka 8-12 (pion cywilny), Plac Konstytucji 1 (pion karny) 82-300 55 611 27 76, 55 611 27 60, 55 611 27 80, 55 611 25 06 (pion karny), 55 642 45 90
samodzielne stanowisko ds. BHP Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 12, 55 611 22 48
samodzielne stanowisko ds. obronnych Płk. Dąbka 8-12 82-300 55 611 28 03 55 642 45 90
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Jagiellończyka 5 82-300 55 643 46 33 55 643 46 33
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Jagiellończyka 5 82-300 55 611 34 84, 55 611 34 78 55 611 34 78
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Jagiellończyka 5 82-300 55 611 34 84, 55 611 34 78 55 611 34 78
Sąd Rejonowy w Braniewie
siedziba Sądowa 1 14-500 556465252 556465250
sekretariat Prezesa Sądowa 1 14-500 556465203 556465250
Dyrektor Sądowa 1 14-500 556465243 556465243
I Wydział Cywilny Sądowa 1 14-500 556465226 556465226
II Wydział Karny Sądowa 1 14-500 556465224 556465224
III Wydził Rodzinny i nieletnich Sądowa 1 14-500 556465239 556465239
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 1 14-500 556465221 556465221
Oddział Administracyjno-Finansowy Sądowa 1 14-500 556465203 556465250
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 1 14-500 556465214 556465214
Sąd Rejonowy w Działdowie
siedziba Jagiełły 31 13-200 236970760 236970761
sekretariat Prezesa Jagiełły 31 13-200 236970760 236970761
I Wydział Cywilny Jagiełły 31 13-200 236970776 236970792
II Wydział Karny Jagiełły 31 13-200 236970786 236970786
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jagiełły 31 13-200 236970778 236970778
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Jagiełły 31 13-200 236970765 236970789
Samodzielna Sekcja Administracyjna Jagiełły 31 13-200 236970760 236970761
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jagiełły 31 13-200 236970767 236970796
Biuro Podawcze Jagiełły 31 13-200 236970775 236970761
Sąd Rejonowy w Iławie
siedziba Kopernika 4B 14-200 89/6445700 89/6445755
sekretariat Prezesa Kopernika 4B 14-200 89/6445757 89/6445777
sekretariat Dyrektora Kopernika 4B 14-200 89/6445765 89/6445868
I Wydział Cywilny Kopernika 4B 14-200 89/6445801 89/6445700 w.155
II Wydział Kany Kopernika 4B 14-200 89/6445802 89/6445700 w. 255
III Wydział Rodzinny Kopernika 4B 14-200 89/6445803 89/6445700 w.355
V Wydział ksiąg Wieczystych Kopernika 4B 14-200 89/6445805 89/6445700 w.555
Oddział Administracyjny Kopernika 4B 14-200 89/6445757 89/6445777
Księgowość Kopernika 4B 14-200 89/6445765 89/6445868
BOI Kopernika 4B 14-200 89/6445700 89/6445755
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kopernika 4B 14-200 89/6445888 89/6445700
Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim
siedziba Grunwaldzka 28 13-300 564 726 120 564 726 140
sekretariat Prezesa Grunwaldzka 28 13-300 564 726 128 564 726 140
I Wydział Cywilny Grunwaldzka 28 13-300 564726135 564726142
II Wydział Karny Grunwaldzka 28 13-300 564726136 564726136
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Grunwaldzka 28 13-300 564726134 564726134
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Grunwaldzka 28 13-300 564726125 564726144
Samodzielna sekcjaAdministracyjna Grunwaldzka 28 13-300 564726128 564 726 140
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grunwaldzka 28 13-300 564726122 564726123
Sąd Rejonowy w Ostródzie
siedziba Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 00 89 642 55 35
I Wydział Cywilny Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 79 89 642 55 81
II Wydział Karny Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 27 89 642 55 29
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 52 89 642 55 54
IV Wydział Pracy Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 57 89 642 55 57
V Wydział Kasiąg Wieczystych Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 13 89 642 55 15
VI Zamiejscowy Wydział Ksiag Wieczystych z siedzibą w Morągu Warmińska 17a 14-300 Morąg 89 757 80 30 89 757 80 30
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Morągu Warmińska 17a 14-300 Morąg 89 757 80 24 89 757 80 24
Oddział Administracyjny Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 32 89 642 55 35
Oddział Finansowy Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 22 89 642 55 23
BOI Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 00 89 642 55 35
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 46 89 642 55 47
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda 89 642 55 64 89 642 55 44
okręg gdański Sąd Okręgowy w Gdańsku
siedziba Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-199 (CENTRALA)
3 Maja 9a 80-802

sekretariat Prezesa Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-100 58 32-13-104
sekretariat Dyrektora Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-187 58 32-13-188
I Wydział Cywilny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-212 58 32-13-217
II Wydział Cywilny Rodzinny 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-790 58 32-42-792
II Wydział Cywilny Rodzinny - Sekcja ds. Rodzinnych Odwoławczych 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-791 58 32-42-792
III Wydział Cywilny Odwoławczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-230 58 32-13-235
IV Wydział Karny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-240 58 32-13-249
V Wydział Karny Odwoławczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-250 58 32-13-255
VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-261 58 32-13-420
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-740 58 32-42-741
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-755 58 32-42-755
IX Wydział Gospodarczy 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-830 58 32-42-837
X Wydział Wizytacyjny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-200 58 32-13-107
XI Wydział Wykonawczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-180 58 32-13-181
XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy 3 Maja 9a 80-802 58 32-42-806 58 32-42-806
XIII Wydział Karny Odwoławczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-155 58 32-13-256
XIV Wydział Karny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-280 58 32-13-195
XV Wydział Cywilny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-399 58 32-13-359
XVI Wydział Cywilny Odwoławczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-457 58 32-13-382
Oddział Administracyjny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-140 58 32-13-140
BOI Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-268 (SPRAWY KARNE) 58 32-13-269 (SPRAWY CYWILNE) 58 32-13-238
3 Maja 9a 80-803 58 32-42-813
Archiwum Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-144
Biuro Podawcze Nowe Ogrody 30/34 80-803 58-32-13-142
3 Maja 9a 80-803 58 32-42-766
Punkt Informacyjny KRK Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-172 58 32-13-156 58 32-13-157 58 32-13-172 58 32-13-156 58 32-13-157
Oddział Finansowy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-110 58 32-13-112
Oddział Gospodarczy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-130 58 32-13-133
Odział Inwestycji i Remontów Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-120 58 32-13-122
Oddział Informatyczny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-127 58 32-13-143
Oddział Kadr Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-150 58 32-13-273
Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-270
OZSS 3 Maja 9a 80-803 58 32 42 725 58 32 42 725
Inspektor ds. obronnych Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-145
Kurator Okręgowy Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-388 58 32-13-308
Audytor Wewnętrzny Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-118
Okręgowy Kierownik Szkolenia Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-103 58 32-13-453
Biblioteka Nowe Ogrody 30/34 80-803 58 32-13-146
Zakład Poprawczy w Gdańsku Polanki 122 80-308 58 552-00-56 w. 33 58 552-00-56 w. 33
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
siedziba 3 Maja 9a 80-802

sekretariat Prezesa 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 500 58 32 42 504
sekretariat Dyrektora 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 508 58 32 42 507
Oddział Administracyjny 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 500 58 32 42 504
Oddział Kadr 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 505 58 32 42 506
Oddział Gospodarczy 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 520 58 32 42 521
Oddział Finansowy 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 512 58 32 42 510
Oddział Informatyczny 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 522, 58 32 42 670, 58 32 42 671
Biuro Obsługi Interesanta 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 524, 58 32 42 548, 58 32 42 559, 58 32 42 550, 58 32 42 552
Czytelnia 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 816
Czytelnia Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 451
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 712 58 32 42 712
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 712 58 32 42 712
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 712 58 32 42 712
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 309 58 32 13 395, 58 32 13 358
V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 352 58 32 13 395, 58 32 13 358
I Wydział Cywilny 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 530 58 32 42 533
II Wydział Karny Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 443 58 32 13 397
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 573 58 32 42 574
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 583 58 32 42 584
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 594 58 32 42 595
Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 611 58 32 42 612
VIII Wydział Karny Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 303 58 32 13 304
IX Wydział Cywilny 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 620 58 32 13 621
X Wydział Karny Nowe Ogrody 30 80-803 58 32 13 341 58 32 13 416
XI Wydział Wykonawczy Nowe Ogrody 30 80-803 58 23 13 390 58 32 13 395, 58 32 13 358
XII Wydział Cywilny 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 660 58 32 13 662
Sekcja ds. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym 3 Maja 9a 80-802 58 32 42 681 58 32 13 681
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
siedziba Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 199 58 32 13 853
sekretariat Prezesa Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 600 58 32 13 603
sekretariat Dyrektora Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 569 58 32 13 613
I Wydział Cywilny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 630 58 32 13 633
II Wydział Karny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 430 58 32 13 433
III Wydział Ksiąg Wieczystych Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 403 58 32 13 404 58 32 13 748 58 32 13 753 58 32 13 755 58 32 13 757
IV Wydział Gospodarczy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 490 58 32 13 493
V Wydział Gospodarczy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 480 58 32 13 483
VI Wydział Gospodarczy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 860 58 32 13 863
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 785 58 32 13 790 58 32 13 789 58 32 13 796 58 32 13 788
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 835 58 32 13 846 58 32 13 848 58 32 13 838
IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 655 58 32 13 657 58 32 13 658
XI Wydział Karny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 735 58 32 13 738
XII Wydział Wykonawczy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 810 58 32 13 813
XIII Wydział Cywilny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 650 58 32 13 653
Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 720 58 32 13 723
Sekcja ds. Egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 830 58 32 13 833
Oddział Administracyjny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 649 58 32 13 621 58 32 13 670 58 32 13 629
Oddział Finansowy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 618 58 32 13 619 58 32 13 620 58 32 13 645 58 32 13 623
Oddział Gospodarczy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 622 58 32 13 827
Oddział Informatyczny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 624 58 32 13 625 58 32 13 667
Oddział Kadr Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 627 58 32 13 647
Biuro Obsługi Interesantów Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 700, 58 32 13 800 58 32 13 851 58 32 13 853
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 726 58 32 13 820 58 32 13 821, 58 32 13 822 58 32 13 828 58 32 13 728 58 32 13 823
Inspektor ds. Bezpieczeńska i Higieny Pracy Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 672
Audytor wewnętrzny Piekarnicza 10 80-126 58 32 13 672
Sąd Rejonowy w Gdyni
siedziba - Budynek A plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 104 58 661 21 55
siedziba - Budynek B Jana z Kolna 55 81-354 58 76 56 104 58 661 21 55
sekretariat Prezesa plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 104 58 661 21 55
sekretariat Dyrektora plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 104 58 661 21 55
I Wydział Cywilny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 123 58 76 56 202
Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w I Wydziale Cywilnym plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 193 58 76 56 193
II Wydział Karny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 134 58 76 56 144
Sekcja ds. wykroczeniowych w II Wydziale Karnym plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 221 58 76 56 222
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jana z Kolna 55 81-354 58 76 56 147 58 76 56 153
IV Wydział Pracy plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 220 58 76 56 220
V Wydział Ksiąg Wieczystych plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 167 58 76 56 321
VI Wydział Gospodarczy Jana z Kolna 55 81-354 58 76 56 172 58 76 56 201
VII Wydział Cywilny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 180 58 76 56 183
IX Wydział Karny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 143 58 76 56 141
X Wydział Wykonawczy plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 214 58 76 56 214
Oddział Administracyjny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 103 58 661 21 55
Oddział Finansowy plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 131 58 76 56 178
Oddział Informatyczny plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 330
Oddział Gospodarczy

58 76 56 107
BOI plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 231, 232 58 76 56 233
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 226 58 76 56 226
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych Jana z Kolna 55 81-354 58 76 56 278 58 76 56 278
Czytelnia plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 322
Archiwum plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 113
Biuro Podawcze- budynek A plac Konstytucji 5 81-354

Biuro Podawcze- budynek B Jana z Kolna 55 81-354

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego plac Konstytucji 5 81-354 58 76 56 338 58 76 56 337
Sąd Rejonowy w Kartuzach
siedziba Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-00 58 694-94-03
sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-04 58 694-94-03
sekretariat Dyrektora Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-06 58 694-94-03
I Wydział Cywilny Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-10 58694-94-03
II Wydział Karny Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-20 58 694-94-03
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-30 58 694-94-03
IV Wydział Pracy Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-40 58 694-94-03
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 1 83-300 Kartuzy 58 681-43-14 58 681-43-14
Oddział Administracyjny Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-06 58 694-94-03
Oddział Finansowy Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-61 58 694-94-62
BOI Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-09 58 694-94-03
Biuro Podawcze Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-05 58 694-94-03
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-08 58 694-94-27
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-27 58 694-94-27
Windykacja Należności Kościuszki 26 83-300 Kartuzy 58 694-94-60 58 694-94-27
Sąd Rejonowy w Kościerzynie
siedziba Dworcowa 2 83-400

sekretariat Prezesa Dworcowa 2 83-400 58 680 13 48 58 680 13 48
sekretariat Dyrektora
I Wydział Cywilny Dworcowa 2 83-400 58 686 32 22 58 680 13 48
II Wydział Karny Zgromadzenia Ks.Zmartwywstańców 1 83-400 58 686 93-22, 23, 24, 11,12 58 686 93 48
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Dworcowa 2 83-400 58 686 32 97 58 686 32 97
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Zgromadzenia Ks.Zmartwywstańców 1 83-400 58 686 93 01 do 08 58 686 24 53
Oddział Administracyjno-Finansowy Dworcowa 2 83-400 58 680 13 48 58 680 13 48
Kasa w Oddziale Administr.-Finans. Dworcowa 2 83-400 58 680 84 40 58 680 84 40
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Dworcowa 2 83-400 58 680 13 48 58 680 13 48
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Zgromadzenia Ks.Zmartwywstańców 1 83-400 58 686 93 13 58 686 93 45
Sąd Rejonowy w Kwidzynie
siedziba Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 43 55 262 45 44
sekretariat Prezesa Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 43 55 262 45 43
sekretariat Dyrektora Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 40 55 272 22 17
I Wydział Cywilny Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 50 55 262 45 51
II Wydział Karny Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 60 55 262 45 60
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 30a 82-500 Kwidzyn 55 262 46 20 55 262 46 41
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 30a 82-500 Kwidzyn 55 262 46 10 55 262 46 40
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 17 82-400 Sztum 55 277 33 41 w: 20
Oddział Administracyjny Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 43 55 262 45 44
Księgowość Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 80 55 261 39 72
POI Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 49 55 262 45 49
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Plac Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn 55 262 45 85 55 262 45 85
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - Rodzinni Kościuszki 30a 82-500 Kwidzyn 55 262 46 30 55 262 46 30
Sąd Rejonowy w Malborku
siedziba 17 Marca 3 82-200 55 647-07-00 55 647-07-04
sekretariat Prezesa 17 Marca 3 82-200 55 647-07-02 55 647-07-04
Dyrektor Sądu 17 Marca 3 82-200 55 647-07-07 55 647-07-09
I Wydział Cywilny Poczty Gdańskiej 19 82-200 55 647-07-10 55 647-07-11
II Wydział Karny 17 Marca 3 82-200 55 647-07-20 55 647-07-23
III Wydział Rodzinny i dla Nieletnich Poczty Gdańskiej 19 82-200 55 647-07-30 55 647-07-31
IV Wydział Pracy Poczty Gdańskiej 19 82-200 55 647-07-40 55 647-07-41
V Wydział Ksiąg Wieczystych 17 Marca 3 82-200 55 647-07-50 55 647-07-58
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń 17 Marca 3 82-200 55 647-07-70 55 647-07-73
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Dworze Gdańskim Warszawska 28 82-100 55 261-31-01 55 546-46-54
Oddział Administracyjny 17 Marca 3 82-200 55 647-07-02 55 647-07-04
Księgowość 17 Marca 3 82-200 55 647-07-05 55 647-07-09
POI 17 Marca 3 82-200 55 647-07-01
POI Poczty Gdańskiej 19 82-200 55 647-07-67
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych 17 Marca 3 82-200 55 647-07-91 55 647-07-90
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Poczty Gdańskiej 19 82-200 55 647-07-95 55 647-07-97
Sąd Rejonowy w Sopocie
siedziba 1 Maja 10 81-828 58-554-98-00/01 58-554-98-26
sekretariat Prezesa 1 Maja 10 81-828 58-554-98-20 58-554-98-26
sekretariat Dyrektora 1 Maja 10 81-828 58-554-98-20 58-554-98-26
I Wydział Cywilny 1 Maja 10 81-828 58-554-98-77 58-554-98-76
II Wydział Karny 1 Maja 10 81-828 58-554-98-42 58-554-98-46
sekcja wykonawcza w II Wydziale Karnym 1 Maja 10 81-828 58-554-98-24 58-554-98-26
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 1 Maja 10 81-828 58-554-98-22 58-554-98-26
IV Wydział Ksiąg Wieczytych 1 Maja 10 81-828 58 554 98 27 58 554 98 27
Oddział Administracyjny 1 Maja 10 81-828 58 554 98 20 58 554 98 26
BOI 1 Maja 10 81-828 58-554-98-00/01 58-554-98-06
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 1 Maja 10 81-828 58-554-98-79 58-554-98-76
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Centrala Kościuszki 30 83-200 58 777 46 20
sekretariat Prezesa Kościuszki 30 83-200 58 777 46 35 58 777 46 58
Wiceprezes Kościuszki 30 83-200 58 777 46 38
sekretariat Dyrektora Kościuszki 30 83-200 58 777 46 54
I Wydział Cywilny Kościuszki 13 83-200 58 777 50 30
58 777 50 32
58 777 46 33
58 777 46 27
II Wydział Karny Kościuszki 30 83-200 58 777 46 57 58 777 46 57
58 777 46 50
58 777 46 41
III Wydział Rodzinny Kościuszki 30 83-200 58 777 46 30 58 777 46 31
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 13 83-200 58 777 50 21
58 777 50 24
58 777 50 23
Oddział Administracyjny Kościuszki 30 83-200 58 777 46 47 58 777 46 58
BOI Kościuszki 30 83-200 58 777 46 60
POI Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 13 83-200 58 777 50 51
POI Sprawy Cywilne Kościuszki 13 83-200 58 777 50 50
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Kościuszki 30 83-200 58 777 46 53
58 777 46 51
58 777 46 27
Zespół Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich Kościuszki 30 83-200 58 777 46 23
58 777 46 40
Księgowość Kościuszki 30 83-200 58 777 46 21
Kasa Kościuszki 30 83-200 58 777 46 28
58 777 46 22
Sąd Rejonowy w Tczewie
siedziba Kołłątaja 6 83-110

sekretariat Prezesa Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 100 58 53 09 103
sekretariat Dyrektora Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 100 58 53 09 103
I Wydział Cywilny Kołłątaja 6 (mieści się przy Paderewskiego 18) 83-110 58 53 09 110 58 53 09 110
II Wydział Karny Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 120 58 53 09 123
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 130 58 53 09 137
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 140 58 53 09 143
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 160 58 53 09 163
Oddział Administracyjny Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 100 58 53 09 103
Księgowość Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 170 58 53 09 173
Biuro podawcze Kołłątaja 6 83-110 58 53 09 107 58 53 09 103
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kołłątaja 6 (mieści się przy Paderewskiego 18) 83-110 58 53 09 180 58 53 09 183
Sad Rejonowy w Wejherowie
sekretariat Prezesa Sobieskiego 302 84-200 586 728 891 586728893
sekretariat Dyrektora Sobieskiego 304 84-200 586 728 962 586728963
I Wydział Cywilny Reformatów 9 84-200 586 728 871 586728873
Sekcja ds. Egzekucyjnych w I Wydz. Cywilnym 1 Maja 15 84-100 586 728 817 586728820
II Wydział Karny Sobieskiego 302 84-200 586 728 901 586728902
Sekcja Wyk. Orzeczeń Wydziału II Karnego Sobieskiego 302 84-200 586 728 984 586728983
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sobieskiego 304 84-200 586 728 974 586728973
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Reformatów 9 84-200 586 728 880 586728883
Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystch 1 Maja 15 84-200 586 728 952 586728953
Zamiejscowy IX Wydz. Karny z siedzibą w Pucku Żeromskiego 2 84-100 586 728 938 586728937
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowewyk. Orzeczenia w sprawach Rodzinnych i Nieletnichj Sobieskiego 239 84-200 586 728 922 586728923
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wyk. Orzeczenia w sprawach Karnych Sobieskiego 239 84-200 586 728 912 586728913
III Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej Żeromskiego 2 84-100 586 728 927 586728937
Oddział Administracyjny Sobieskiego 302 84-200 586 728 891 586728893
Oddział Kadr Sobieskiego 302 84-200 586 728 908 586728907
Oddział Finansowy Sobieskiego 304 84-200 586 728 995 586728993
Oddział Gospodarczy Sobieskiego 304 84-200 586 728 962 586728963
Biuro Podawcze Sobieskiego 304 84-200 586 728 991
BOI Sobieskiego 304 84-200 586 728 989 586728893
POI w I Wydz. Cywilnym Reformatów 9 84-200 586 728 871 586728873
okręg słupski Sąd Okręgowy w Słupsku
siedziba ul. Zamenhofa 7 76-200 59 842 20 41, 59 846 94 00 59 842 83 01
sekretariat Prezesa ul. Zamenhofa 7 76-200 59 842 83 25 59 842 83 01
sekretariat Dyrektora ul. Zamenhofa 7 76-200 59 842 83 25 59 842 83 01
I Wydział Cywilny ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 10 brak
Sekcja Rodzinna w I WydzialeCywilnym ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 24 59 846 94 24
II Wydział Karny ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 51 59 842 47 16
Sekcja Windykacji Nalezności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń w I Wydziale Cywilnym ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 55 59 846 94 55
III Wydział Penitencjarny Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 95 30 59 846 95 36
IV Wydział Cywilny Odwoławczy ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 90 59 846 94 53
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 34 59 842 45 92
VI Wydział Karny Odwoławczy ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 9 477 59 846 94 94
Oddział Administracyjny ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 41 59 842 83 01
BOI ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 28, 59 846 95 65, 59 846 95 64 59 846 95 67
Czytelnia Akt (w BOI) ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 95 11 59 846 95 67
Biuro Podawcze (w BOI) ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 11 59 846 95 67
Punkt Informacyjny KRK ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 15 59 841 02 77
Archiwum zakładowe (w Oddz. Adm.) ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 73 59 846 94 73
Bibiloteka (w Oddz. Adm.) ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 73 59 846 94 73
Oddział Inwestycji i Remontów ul. Stary Rynek 2 76-200 59 842 60 21 w.650, 651, 59 846 96 51 59 846 96 51
Oddział Finansowy ul. Stary Rynek 2 76-200 59 842 60 21 w.643, 59 846 96 43 59 842 36 95
I OZSS ul. Stary Rynek 2 76-200 59 845 20 74 59 846 96 90
II OZSS ul. Igielska 8 89-600 52 397 74 42 52 397 74 42
Referat ds. Wizytacji ul. Zamenhofa 7 76-200 59 846 94 48 59 846 94 02
Biuro Kuratora Okręgowego ul. Stary Rynek 2 76-200 59 846 96 54 59 846 96 54
Sąd Rejonowy w Słupsku
siedziba Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 200 59 84 20 039
sekretariat Prezesa Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 222 82 59 84 20 039
sekretariat Dyrektora Grodzka 6 76-200 59 846 97 77 59 844 54 44
I Wydział Cywilny Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 213  59 84 18 998  
II Wydział Karny Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 239     59 84 18 992 
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 244    59 84 18 999 
Sekcja Windykacji Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 204   59 84 18 990 
III Wydział Rodzinny I Nieletnich Kilińskiego 43 76-200 59 84 15 020    59 84 45 435
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sz.Szeregów 13* 76-200 59 84 69 286 59 84 45 438
VI Wydział Gospodarczy Sz.Szeregów 13* 76-200 59 84 69 261 59 84 45 447 
VII Wydział Ksiąg Wieczystych Kilińskiego 43 76-200 59 84 15 000   59 84 45 434 
IX Wydział Cywilny Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 214    59 84 18 991 
Sekcja ds.Egzekucji Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 229 59 84 18 991 
XIV Wydział Karny Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 264 59 84 18 993 
Seksja ds.Wykroczeniowych Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 269 59 84 18 996 
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grodzka 6 76-200 59 846 97 40 59 844 54 43
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grodzka 6 76-200 59 846 97 40 59 844 54 43
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grodzka 6 76-200 59 846 97 30 59 844 54 45
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grodzka 6 76-200 59 846 97 30 59 844 54 45
Oddział Administracyjny Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 262 59 84 20 039
Biuro Obsługi Interesanta w sprawach cywilnych Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 206, 59 84 69 207 59 84 20 039
Biuro Obsługi Interesanta w sprawach karnych Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 222, 59 84 69 223 59 84 20 039
Punkt przyjmowania ogłoszeń do MSiG; Oddział CI KRS Sz.Szeregów 13 76-200 59 846 92 12 59 842 33 04
Czytelnia akt Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 296 59 84 20 039
Biuro Podawcze Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 234 59 84 20 039
Archiwum Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 230 59 84 20 039
Oddział Finansowy Grodzka 6 76-200 59 84 69 766 59 84 45 444
Kasa Sz.Szeregów 13 76-200 59 84 69 254 59 84 45 444
Oddział Gospodarczy Grodzka 6 76-200 59 84 69 760 59 84 45 444
Oddział Informatyczny Grodzka 6 76-200 59 84 69 210 59 84 20 039
Oddział Kadr Sz.Szeregów 13* 76-200 59 84 69 243 59 84 45 446
Sąd Rejonowy w Lęborku
siedziba Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 836 598 636 835
I Wydział Cywilny Przyzamcze 2 84-300 Lębork 598 636 916 598 636 906
II Wydział Karny Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 840 598 636 849
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przyzamcze 2 84-300 Lębork 598 636 914 598 636 904
V Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 830 598 636 830
Oddział Administracyjny Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 836 598 636 835
Księgowość Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 698 636 816 598 636 817
Sekcja Windykacji i Wykonywania Orzeczeń Sądowych Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 844 598 636 818
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Kopernika 4 84-300 Lębork 598 636 834 598 636 834
Sąd Rejonowy w Chojnicach
siedziba Młyńska 30 89-600 5234952702
sekretariat Prezesa Młyńska 30 89-600 523952800 523952800
sekretariat Dyrektora Młyńska 30 89-600 523952785 523952785
I Wydział Cywilny Młyńska 30 89-600 523952703 523952779
II Wydział Karny Młyńska 30 89-600 523952707 523952804
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Młyńska 30 89-600 523952705 523952767
Sekcja Windykacji i Wykonywania Orzeczeń Sądowych Młyńska 30 89-600 523592704 523952770
Oddział Administracyjno-Finansowy Młyńska 30 89-600 (0 52) 39 52 800 (0 52) 39 52 800
BOI Młyńska 30 89-600 523952793
Vwydział Ksiąg Wieczystych Młyńska 30 89-600 523952723 523952805
Sąd Rejonowy w Miastku
siedziba Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 00 59 / 858 71 14
sekretariat Prezesa Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 00 59 / 858 71 14
Samodzielna sekcja administracyjna Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 00 59 / 858 71 14
I Wydział Cywilny Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 43 59 / 858 71 02
II Wydział Karny Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 18 59 / 858 71 05
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 15 59 / 858 71 01
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 17 59 / 858 71 03
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Karjowej 30 77-200 59 / 858 71 07 59 / 858 71 08
Sąd Rejonowy w Bytowie
siedziba Zamkowa 1 77-100 598 228 199 598 223 556
sekretariat Prezesa Zamkowa 1 77-100 598 229 579 598223556
I Wydział Cywilny Zamkowa 1 77-100 598222414 598229570
II Wydział Karny Zamkowa 1 77-100 598229568 598229568
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Zamkowa 1 77-100 598223331 598223331
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Zamkowa 1 77-100 598222188 598229577
Samodzielna sekcja Administracyjna Zamkowa 1 77-100 598228199 598223556
BOI brak


Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wolności 3 77-100 598227999 598223556
Sąd Rejonowy Człuchowie
siedziba Szczecińska 1 77-300 598346950 598346980
sekretariat Prezesa Szczecińska 1 77-300 598346990 598646980
sekretariat Dyrektora Szczecińska 1 77-300 598346990 598346980
I Wydział Cywilny Szczecińska 1 77-300 598346987 598346966
II Wydział Karny Szczecińska 1 77-300 598346953 598346952
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Szczecińska 1 77-300 598346960 598212180
IV Wydzial Pracy Szczecińska 1 77-300 598346976 598346980
V Wydział Ksiąg Wieczystych Szczecińska 1 77-300 598346958 598346957
Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń w ramach II Wydziału Karnego Szczecińska 1 77-300 598346978 598346955
BOI Szczecińska 1 77-300 598346994 598346993 598346980
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Szczecińska 1 77-300 598346974 598346000 598212184
Oddział Administracyjny Szczecińska 1 77-300 598346990 598346980
Samodzielne stanowisko - Główna Księgowa Szczecińska 1 77-300 598346973 598346980
okręg toruński Sąd Okręgowy w Toruniu
siedziba Piekary 51 87-100 566105600 566555706
sekretariat Prezesa Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105603 566555706
sekretariat Dyrektora Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105665 566105687
I Wydział Cywilny Piekary 49 87-100 566105626 566105672
II Wydział karny Piekary 51 87-100 566105636 566105678
III Wydział Penitencjarny Piekary 51 87-100 566105645 566105643
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społ. Piekary 51 87-100 566105650 566105545
VI Wydział Gospodarczy Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105531 566105546
VII Wydział Wizytacyjny Piekary 51 87-100 566105661 566105661
VIII Wydział Cywilny Odwoławczy Piekary 51 87-100 566105664
IX Wydział Karny Odwoławczy Piekary 51 87-100 566105607 566555705
Oddział Gospodarczy Piekary 51 87-100 566105565 566555701
Oddział Finansowy Piekary 51 87-100 566105617
Oddział Administracyjny Piekary 51 87-100 566105623
Oddział Kadr Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105533 566555708
Oddział Informatyczny Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105555 566105684
Oddział Inwestycji i Remontów Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105527 566105675
Pełnomocik ds.. Informacji niejawnych Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105539
Audytor Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105526
Kancelaria Tajna Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105528
Krajowy Rejestr Karny Fosa Staromiejska 10A 87-100 566105535 566105581
Biuro Podawcze Piekary 51 87-100 566105613
BOI Piekary 51 87-100 566105551 ; 566105553
OZSS Pl. Skarbka 7/9 87-100 566844244 566844244
Kurator Okręgowy Pl. Skarbka 7/9 87-100 566231568 566231568
Sąd Rejonowy w Chełmnie
siedziba TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-00 56-677-02-25
sekretariat Prezesa TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-02 56-677-02-25
sekretariat Dyrektora TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-02 56-677-02-25
I Wydział Cywilny TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-12 56 677-02-46
II Wydział Karny TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-16 56 677-02-26
III Wydział Rodzinny i Nieletnich TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-13 56 677-02-45
V Wydział Ksiąg Wieczystych TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-07 56-677-02-25
Oddział Administracyjno-Finansowy TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-02 56-677-02-25
POI TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-00 56-677-02-25
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej TORUŃSKA 3 86-200 56-677-02-36 56 677-02-39
Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu
siedziba Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 00 (56) 683 52 77
sekretariat Prezesa Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 40 (56) 683 52 77
I Wydział Cywilny Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 17 (56) 682 35 61
II Wydział Karny Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 11 (56) 683 52 77
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 04 (56) 682 35 63
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 35 (56) 683 52 77
Oddział Administracyjno-Finansowy Kościelna 23/25 87-400 (56) 682 35 40 (56 )683 52 77
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościelna 23/25 87-400 (56)682 35 57 (56) 682 35 60
Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie
siedziba ul. Wolności 19 87-200 566 890 600 566890605
sekretariat Prezesa ul. Wolności 20 87-200 566 890 645 566890605
I Wydział Cywilny ul. Wolności 19 87-200 566890602 566890629
II Wydział Karny ul. Wolności 19 87-200 566890611 566890612
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wolności 19 87-200 566890616 566890605
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Wolności 19 87-200 566890625 566890605
Oddział Administracyjno - Finansowy ul. Wolności 19 87-200 566890645 566890605
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Wolności 19 87-200 565680642 566890609
Sąd Rejonowy w Toruniu
siedziba Fosa Staromiejska12/14 87-100

sekretariat Prezesa- Oddział Administracyjny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-796 56 655-55-711
sekretariat Dyrektora- Oddział Administracyjny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-775 56 655-55-711
I Wydział Cywilny Piastowska 7 87-100 56 61-05-960 56 61-05-974
II Wydział Karny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-728 56 61-05-777
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Młodzieżowa 31 87-100 56 61-05-803 56 61-05-803
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piastowska 7 87-100 56 61-05-950 56 61-05-975
V Wydział Gospodarczy Mickiewicza 10/16 87-100 56 61-05-944 56 61-05-943
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-760 56 61-05-745
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Karnego Młodzieżowa 31 87-100 56 61-05-864 56 61-05-808
VIII Wydział Karny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-729 56 61-05-776
IX Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-734 56 61-05-786
X Wydział Cywilny Młodzieżowa 31 87-100 56 61-05-819 56 61-05-804
XI Wydział Cywilny Mickiewicza 10/16 87-100 56 61-05-717 56 61-05-945
XII Wydział Karny Młodzieżowa 31 87-100 56 61-05-868 56 61-05-807
Oddział Administracyjny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-796 56 655-55-711
Oddział Kadr Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-703 56 61-05-785
Oddział Informatyczny Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-737
Oddział Finansowy Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-707 56 61-05-787
Oddział Gospodarczy Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-711 56 61-05-779
BOI Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-795 56 61-05-790
Kancelaria Tajna Fosa Staromiejska12/14 87-100 56 61-05-740
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Rejtana 2-4 87-100 56 61-05-904 56 61-05-905
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Rejtana 2-4 87-100 56 61-05-922 56 61-05-903
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Rejtana 2-4 87-100 56 61-05-922 56 61-05-903
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Rejtana 2-4 87-100 56 61-05-922 56 61-05-903
Sąd Rejonowy w Brodnicy
siedziba Sądowa 5 87-300 564941700 564982761
sekretariat Prezesa Sądowa 5 87-300 564941701 564982761
sekretariat Dyrektora Sądowa 5 87-300 564941701 564982761
I Wydział Cywilny Sądowa 5 87-300 564941743 564982336
II Wydział Karny Sądowa 5 87-300 564941751 564941751
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 5 87-300 564941722 564941755
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 5 87-300 564941742 564941756
Oddział Administracyjny Sądowa 5 87-300 564941701 564982761
BOI Sądowa 5 87-300 564941708 564941758
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 5 87-300 564941724 564941753
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
siedziba Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 900
I Wydział Cywilny Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 915 56 45 05 928, 56 45 05 932
II Wydział Karny Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 920 56 46 12 020
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 927 56 45 05 926
IV Wydział Pracy Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 930 56 45 05 929
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 934 56 45 05 935
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 944 56 45 05 933
Oddział Administracyjny Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 903 56 46 24 534
Oddział Finansowy Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 971 56 45 05 911
POI Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 987 56 45 05 909
Biuro Podawcze Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 908, 56 45 06 000, 56 45 06 042
Administrator Systemu Informatycznego Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 905
Archiwista Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 975
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr 1 Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 984 56 45 05 949
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr 2 Sikorskiego 19/23 86-300 56 45 05 955 56 45 05 948
okręg włocławski Sąd Okręgowy we Włocławku
siedziba 1 Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 500 54 41 16 205
siedziba 2 Długa 65 87-800 54 41 20 350 54 41 18 575
sekretariat Prezesa Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 507 54 41 16 205
sekretariat Dyrektora Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 526 54 42 22 556
I Wydział Cywilny Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 515 54 42 22 556
II Wydział Karny Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 504 54 41 16 206
Sekcja Odwoławcza II Wydziału Karnego Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 503 54 41 16 206
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Długa 65 87-800 54 41 20 355 54 41 18 575
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Długa 65 87-800 54 41 20 368 54 41 18 575
V Wydział Cywilny Rodzinny Długa 65 87-800 54 41 20 354 54 41 18 575
Oddział Administracyjny Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 500 54 41 16 205
Oddział Administracyjny (sprawy kadrowe) Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 551/510 54 42 22 557
Sekcja Informatyczna (w ramach Oddziału Administracyjnego) Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 535 54 41 16 205
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 531 54 42 22 531
Referat ds. Wizytacji Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 512 54 42 22 538
Oddział Finansowy Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 534 54 42 22 556
Oddział Inwestycji i Remontów Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 506 54 42 22 556
Pion Ochrony Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 579 54 41 16 205
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 534 54 42 22 556
Audytor wewnętrzny Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 541 54 42 22 556
BOI Długa 65 87-800 54 41 20 380 54 41 18 575
OZSS Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 527/528 54 42 22 527
Archiwum Zakładowe Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 539 54 41 16 205
Biblioteka Zakładowa Wojska Polskiego 22 87-800 54 42 22 510 54 42 22 557
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
siedziba Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 54 282 53 69
sekretariat Prezesa Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.153 54 282 53 69
I Wydział Cywilny Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.145 lub 54 282 23 13 54 282 53 69
II Wydział Karny Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.137 lub 54 282 29 77 54 282 53 69
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.139 lub 54 282 21 79 54 282 53 69
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.148 lub 54 282 45 79 54 282 53 69
Samodzielna Sekcja Administracyjna Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.153 54 282 53 69
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.161 54 282 53 69
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych Narutowicza 16 87-700 54 282 24 24 w.153 54 282 53 69
Sąd Rejonowy w Lipnie
Siedziba Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 54 287 33 19
Sekretariat Prezesa Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.329 54 287 33 19
Prezes Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.331 54 287 33 19
Dyrektor Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.347 54 287 33 19
I Wydział Cywilny Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.323 54 287 33 19
II Wydział Karny Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.322 54 287 33 19
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.312 54 287 33 19
V Wydział Ksiąg Wieczystych Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.314 54 287 33 19
Oddział Administracyjny Piłsudskiego 15/17 87-600 48 54 287 22 05 w. 329
Księgowość Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.327 54 287 33 19
Należności Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.340 54 287 33 19
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.309 54 287 33 19
Biuro podawcze Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.300 54 287 33 19
Ochrona Piłsudskiego 15/17 87-600 54 287 22 05 w.400 54 287 33 19
Sąd Rejonowy w Radziejowie
siedziba Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 54 285 36 23
sekretariat Prezesa Brzeska 20 88-200 54 285 35 27 54 285 36 23
I Wydział Cywilny Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.137 54 285 36 23
II Wydział Karny Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.143 54 285 36 23
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.139 54 285 36 23
IV Wydziuał Ksiąg Wieczystych Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.156 54 285 36 23
Samodzielna Sekcja Administracyjna Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.132 54 285 36 23
BOI Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.100 54 285 36 23
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.150 54 285 36 23
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych Brzeska 20 88-200 54 285 36 21 w.132 54 285 36 23
Sąd Rejonowy w Rypinie
siedziba Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 54 280 29 57
Sekretariat Prezesa Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.40 54 280 29 57
I Wydział Cywilny Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.38 54 280 29 57
II Wydział Karny Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.62 54 280 29 57
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.34 54 280 29 57
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.55 54 280 29 57
Samodzielna Sekcja Administracyjna Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.40 54 280 29 57
Biuro Podawcze Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.66 54 280 29 57
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.32 54 280 29 57
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych Warszawska 42 87-500 54 280 24 58 w.40 54 280 29 57
Sąd Rejonowy we Włocławku
siedziba Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 600 54 41 16 800
sekretariat Prezesa Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 631 54 42 22 741
sekretariat Dyrektora Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 630 54 41 15 121
I Wydział Cywilny Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 694 54 41 16 800
II Wydział Karny Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 621 54 41 16 800
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 657 54 42 22 657
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 638 54 41 16 800
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 735 54 41 16 800
V Wydział Gospodarczy Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 677 54 23 15 434
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 710 54 41 16 800
Oddział Administracyjny Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 619 54 41 16 800
Oddział Kadr Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 601 54 42 22 741
Oddział Finansowy Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 732 54 41 15 121
Oddział Gospodarczy Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 704 54 41 15 121
Sekcja Informatyczna w Oddziale Administracyjnym Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 667 54 41 16 800
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 719 54 41 16 800
Biuro Obsługi Interesantów Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 682, 54 42 22 752 54 41 16 800
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 672 54 42 22 672
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 672 54 42 22 747
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Kilińskiego 20 87-800 54 42 22 650 54 42 22 672
apelacja katowicka Sąd Apelacyjny w Katowicach
siedziba Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004500
Sekretariat Prezesa Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004601 32 2004603
Sekretariat Dyrektora Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004661 32 2004590
I Wydział Cywilny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004540 32 2004538
II Wydział Karny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004550 32 2004564
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004515 32 2004684
IV Wydział Wizytacji Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004580 32 2004699
V Wydział Cywilny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004640 32 2004645
Oddział Administracyjny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004616 32 2004677
Oddział Kadr Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004610 32 2004672
Oddział Finansowy Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004530 32 2004651
Oddział Kontroli Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004625 brak
Oddział Gospodarczy Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004612 32 2004554
Oddział Informatyczny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004626 32 2004668
Oddział Inwestycji i Remontów Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004533 32 2004609
Biuro Obsługi Interesantów Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004583 brak
32 2004698 brak
Rzecznik Prasowy - sprawy karne Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004555 brak
Rzecznik Prasowy - sprawy cywilne Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004581 brak
Audytor Wewnętrzny Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004615 brak
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004691 32 2004692
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004615 brak
Inspektor ds. obronnych Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004534 32 2004519
Inspektor ds. BHP i ochrony p.poż. Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004534 32 2004519
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Al. Korfantego 117/119 40-156 32 2004527 32 2004528
okręg bielski Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
siedziba Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990499 (33) 4990450
sekretariat Prezesa Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990316 (33) 4990450
sekretariat Dyrektora Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990361 (33) 4990495
I Wydział Cywilny Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990377 (33) 4990460
II Wydział Cywilny Odwoławczy Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990315 (33) 4990381
III Wydział Karny Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990337 (33) 4990496
Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych w ramach Sekretariatu III Wydziału Karnego Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990335 (33) 4990496
IV Wydział Penitencjarny Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990560 (33) 4990313
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990375 (33) 4990319
VII Wydział Karny Odwoławczy Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990324 (33) 4990329
Oddział Administracyjny Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990386 (33) 4990309
Oddział Finansowy Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990365 (33) 4990465
Oddział Gospodarczy Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990301 (33) 4990495
BOI Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990480 - 481 brak
KRK Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990400 (33)4990488
Referat Wizytacyjny Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990382 (33) 4990524
Biuro Podawcze Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990340 brak
Kancelaria Tajna Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990431 brak
Kurator Okręgowy Cieszyńska 10 43-300 (33) 4990322 (33) 4990527
OZSS Cieszyńska 10 ( wejście od ul. Sobieskiego 3) 43-300 (33) 4990531 (33) 4990533
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
siedziba Mickiewicza 22 43-300

sekretariat Prezesa Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 02
sekretariat Dyrektora Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 16
I Wydział Cywilny Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 20 33 499 78 22
II Wydział Cywilny Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 30
III Wydział Karny 1 Maja 9 43-300 33 470 31 06 33 470 31 22
sekcja wykonawcza w III Wydziale Karnym 1 Maja 9 43-300 33 470 31 03 33 470 31 13
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 40 33 499 78 43
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Cieszyńska 10 43-300 33 499 05 68 33 499 05 69
VI Wydział Gospodarczy Bogusławskiego 24 43-300 33 499 79 60 33 499 79 62
VII Wydział Ksiąg Wieczystych Św. Trójcy 3 43-300 33 499 04 14 33 499 04 14
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Bogusławskiego 24 43-300 33 499 79 10 33 499 79 10
IX Wydział Karny Bogusławskiego 24 43-300 33 499 79 35 33 499 79 30
sekcja wykonawcza w IX Wydziale Karnym Bogusławskiego 24 43-300 33 499 79 34 33 499 79 54
X Wydział Cywilny Bogusławskiego 24 43-300 33 499 79 40 33 499 79 40
Oddział Administracyjny Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 02 33 499 78 01
Oddział Finansowy Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 65 33 499 78 12
Oddział Gospodarczy Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 57 33 499 78 57
sekcja Informatyczna w Oddziale Administracyjnym Św. Trójcy 3 43-300 33 499 73 46 kom 665330273
BOI Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 26
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych 1 Maja 9 43-300 33 470 31 48 33 470 31 23
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Mickiewicza 22 43-300 33 499 78 82 33 499 78 82
Sąd Rejonowy Cieszynie
siedziba Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 00 33 479 46 01
sekretariat Prezesa Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 15 33 479 46 55
sekretariat Dyrektora Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 15 33 479 46 55
I Wydzał Cywilny Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 30 33 479 46 30
II Wydział Karny Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 16 33 479 46 16
sekcja wykonawcza w II Wydziale Karnym Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 13 33 479 46 13
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 11 33 479 46 11
IV Wydział Pracy Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 33 33 479 46 33
V Wydział Ksiąg Wieczystych Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 43 33 479 46 43
Oddział Administracyjny Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 15 33 479 46 15
Oddział Finansowy Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 51 33 479 46 51
BOI Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 06 / 33 479 47 06 33 479 46 01
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 02 33 479 46 02
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla nieletnich Garncarska 8 43-400 Cieszyn 33 479 46 26 33 479 46 26
Sąd Rejonowy w Żywcu
siedziba Kościuszki 39 34-300 33 475 12 00 33 475 12 84
sekretariat Prezesa Kościuszki 39 34-300 33 475 12 58 33 475 12 84
sekretariat Dyrektora Kościuszki 39 34-300 33 475 12 35 33 475 12 84
I Wydział Cywilny Kościuszki 39 34-300 33 475 12 52 33 475 64 80
II Wydział Karny Kościuszki 39 34-300 33 475 12 56 33 475 12 65
Sekcja ds. wykonywania orzeczeń przy II Wydziale Karnym Kościuszki 39 34-300 33 475 12 38 33 475 12 65
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 39 34-300 33 475 12 23 33 475 12 23
IV Wydział Pracy Kościuszki 39 34-300 33 475 12 31 33 475 12 31
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 39 34-300 33 475 12 10 33 475 11 80
Oddział Administracyjny Kościuszki 39 34-300 33 475 12 58 33 475 12 84
Oddział Finansowy Kościuszki 39 34-300 33 475 12 12 33 475 64 82
BOI Pion Karny Kościuszki 39 34-300 33 475 12 02 33 475 64 81
BOI Pion Cywilny Kościuszki 39 34-300 33 475 12 01 33 475 64 81
Czytelnia Kościuszki 39 34-300 33 475 12 03 33 475 64 81
Biuro Podawcze Kościuszki 39 34-300 33 475 12 18 ----------------
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych Kościuszki 39 34-300 33 475 12 93 33 475 12 93
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych Kościuszki 39 34-300 33 475 12 75 33 475 12 75
okręg częstochowski Sąd Okręgowy w Częstochowie
siedziba ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684400 34 3684420
sekretariat Prezesa ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684410 34 3684420
sekretariat Dyrektora ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684430 34 3684440
I Wydział Cywilny ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684720 34 3684721
I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznwania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684620 34 3684621
II Wydział Karny ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684640 34 3684641
Sekcja do spraw wykonawczych w ramach sekretariatu II Wydziału Karnego ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684648 34 3684641
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684715 34 3684691
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul.Śląska 8 42-200 34 3607511 34 3607551
Sekcja sekretariatu ds. I i II instancyjnych z zakresu prawa pracy oraz ds. II instancyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Śląska 8 42-200 34 3607529 34 3607551
V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684770 34 3684771
VI Wydział Cywilny Odwoławczy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684790 34 3684791
VII Wydział Karny Odwoławczy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684670 34 3684671
Oddział Administracyjny ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684410 34 3684420
Oddział Kadr ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684416 34 3684418
Oddział Finansowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684450 34 3605720
Oddział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684445 34 3684447
Oddział Informatyczny ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684465 34 3684467
Biuro Obsługi Interesantów ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684657 34 3684658
Biuro Podawcze ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684491
Punkt Obsługi Interesantów i Biuro Podawcze ul. Śląska 8 42-200 34 3607506
Samodzielna Sekcja Inwestycyjno-Remontowa ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684460 34 3684462
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684489 34 3684490
Kurator Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684436 34 3684437
Audytor wewnętrzny ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684432 34 3684433
Archiwum ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684449
Pion Ochrony - Kancelaria Tajna ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684424
Służba BHP ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 34 3684425
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów ul. Partyzantów 1/3 42-200 34 3247709 34 3247709
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów ul. Mrzygłodzka 35 42-400 32 6703442 32 6703442
Sąd Rejonowy w Częstochowie
siedziba Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 100 34 36 44 321
sekretariat Prezesa Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 207 34 36 44 321
sekretariat Dyrektora Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 209 34 36 44 360
I Wydział Cywilny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 232 34 36 44 232
II Wydział Cywilny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 319 34 36 44 319
III Wydział Karny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 262 34 36 44 262
IV Wydzial Karny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 257 34 36 44 313
V Wydział Rodzinny i Nieletnich Żwirki i Wigury 9 /11 42-202 34 37 79 962 34 37 79 992
VI Wydzial Rodzinny i Nieletnich Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 972 34 37 79 972
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Śląska 8 42-202 34 36 07 521 34 36 07 521
VIII Wydział Gospodarczy Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 921 34 37 79 921
IX Wydział Ksiag Wieczystych Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 358 34 36 44 358
X Zamiejscowy Wydział Ksiag Wieczystych z/s w Kłobucku Wieluńska 17 42-100 34 31 72 365 35 31 72 365
XI Wydział Karny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 150 34 36 44 151
XII Wydział Cywilny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 323 34 36 44 323
XIV Wydział Karny Wykonawczy Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 225 34 36 44 229
Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych z XI i XVI Wydziału Karnego Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 140 34 36 44 141
XV Wydział Cywilny Wykonawczy Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 355 34 36 44 355
XVI Wydział Karny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 305 34 36 44 308
XVII Wydział Gospodarczy KRS Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 930 34 37 79 932
I Zespół Kuratoskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 938 34 37 79 908
II Zespół Kuratoskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 938 35 37 79 908
III Zespół Kuratoskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 938 36 37 79 908
IV Zespół Kuratoskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 995 34 37 79 995
V Zespół Kuratoskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 995 34 37 79 995
Audytor wewnętrzny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 204 -
Oddział Administracyjny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 207 34 36 44 321
Oddział Kadr Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 389 34 36 44 387
Oddział Informatyczny Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 208 -
Oddział Gospodarczy Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 349 34 36 44 336
Oddział Finansowy Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 266 34 36 44 340
Archiwum Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 297 -
Biuro Podawcze Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 901 34 37 79 901
Biuro Obsługi Interesantów Dąbrowskiego 23/55 42-202 34 36 44 136 35 36 44 136
Żwirki i Wigury 9/11 42-202 34 37 79 911 -
Samodzielna Sekcja do spraw ochrony informacji niejawnych Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 337 -
Magazyn Dowodów Rzeczowych Dąbrowskiego 23/35 42-202 34 36 44 205 34 36 44 321
Sąd Rejonowy w Lublińcu
siedziba Sądowa 3 42-700 34-3515100 34-3515133
sekretariat Prezesa Sądowa 3 42-700 34-3515132 34-3515133
sekretariat Dyrektora Sądowa 3 42-700 34-3515156 34-3515167
I Wydział Cywilny Sądowa 3 42-700 34-3515147 34-3515146
II Wydział Karny Sądowa 3 42-700 34-3515149 34-3515162
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 3 42-700 34-3515143 34-3515163
V Wydział Ksiag Wieczystych Sądowa 3 42-700 34-3515136 34-3515135
Oddział Administracyjno-Finansowy Sądowa 3 42-700 34-3515132 34-3515133
Biuro Podawcze Sądowa 3 42-700 34-3515130 343515133
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 3 42-700 34-3515152 343515152
Sąd Rejonowy w Myszkowie
siedziba Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 00; 34 315 98 01 34 315 98 98
sekretariat Prezesa Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 10 34 315 98 90
sekretariat Dyrektora Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 12 34 315 98 87
I Wydział Cywilny Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 20 34 315 98 94
II Wydział Karny Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 40 34 315 98 92
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 70 34 315 98 93
IV Wydział Pracy Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 56 34 315 98 99
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 60 34 315 98 96
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 50 34 315 98 91
Oddział Administracyjny Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 10 34 315 98 90
Oddział Finansowy Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 95 34 315 98 95
BOI Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 00; 34 315 98 01 34 315 98 98
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 44 34 315 98 55
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 84 34 315 98 89
Samodzielna sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 19 brak
Biuro Podawcze Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 02 34 315 98 02
Administrator Systemu Informatycznego Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 18 brak
Specjalista ds.zamówień publicznych i spraw gospodarczych Kwiatkowskiego 2 42-300 Myszków 34 315 98 15 34 315 98 15
Sąd Rejonowy w Zawierciu
siedziba Leśna 4 42-400 326497950 326497950
sekretariat Prezesa Leśna 4 42-400 326497950 326497950
sekretariat Dyrektora Leśna 4 42-400 326497950 326497950
I Wydział Cywilny Leśna 4 42-400 326497910 326497910
II Wydział Karny Leśna 4 42-400 326497920 326497970
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Leśna 4 42-400 326497930 326497942
IV Wydział Pracy Leśna 4 42-400 326497940 326497940
V Wydział Ksiąg Wieczystych Paderewskiego 12 42-400 326709750 326709758
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Leśna 4 42-400 326497980 326497980
Oddział Administracyjny Leśna 4 42-400 326497950 326497950
Oddział Finansowy Leśna 4 42-400 326497961 326497961
Samodzielna Sekcja do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Leśna 4 42-400 326497977
BOI Leśna 4 42-400 326497906 326497903
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Leśna 4 42-400 326497946 326497946
Biuro Podawcze Leśna 4 42-400 326497901 326497903
okręg gliwicki Sąd Okręgowy w Gliwicach
siedziba ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-101 32 33-80-102
sekretariat Prezesa ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-101 32 33-80-102
sekretariat Dyrektora ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-265 32 33-80-263
I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-107 32 33-80-203
II Wydział Cywilny ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybnik 32 78-40-440 32 33-80-444
III Wydział Cywilny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-254 32 33-80-194
IV Wydział Karny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-290 32 33-80-205
Sekcja wykonawcza przy IV Wydziale Karnym ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-187 32 33-80-046
V Wydział Karny ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybnik 32 78- 40-519 32 78-40-519
Sekcja wykonawcza przy V Wydziale Karnym ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybnik 32 78-40-531 32 78-40-530
Sekcja odwoławcza przy Wydziale V Karnym ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybnik 32 78-40-531 32 78-40-520
VI Wydział Karny Odwoławczy ul. Kościuszki 15 44-100 32 78-40-153 32 33-80-149
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-146 32 33-80-148
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Kościuszki 15 44-100 32-33-80-182 32-33-80-201
IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Piłsudskiego 33 44-200 Rybnik 32 78-40-424 32 78-40-420
X Wydział Gospodarczy ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-270 32 33-80-199
XI Wydział Wizytacyjny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-121 32 33-80-124
XII Wydział Cywilny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-247 32 33-80-202
Oddział Administracyjny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-041 32 33-80-142
Oddział ds.. Analiz i Organizacji Pracy ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-126 32 33-80-138
Oddział Finansowy ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-070 32 33-80-071
Oddział Gospodarczy ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-058 32 33-80-195
Oddział Inwestycji i Remontów ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-240 32 33-80-263
Oddział Kadr ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-060 32 33-80-064
Oddział Informatyczny ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-007 32 33-80-206
Sekcja Obrotu Zagranicznego w Oddziale Administracyjnym ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-052 32 33-80-050
Samodzielna sekcja ds.. BHP i P.Poż ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-080 32 33-80-180
BOI ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-116 32 33-80-685
I OZSS z siedzibą w Raciborzu ul. Wojska Polskiego 24 47-400 Racibórz 32 415-39-08 32 415-39-08
II OZSS z siedzibą w Zabrzu ul. Pawliczka 25 41-800 Zabrze 32 278-11-88 32 278-11-77
Kurator Okręgowy ul. Z.Czarnego 1f 44-100 32 33-80-162 32 33-80-180
Starszy Inspektor ds. Obronnych ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-033 32 33-80-102
Kancelaria Tajna ul. Kościuszki 15 44-100 32 33-80-044 32 33-80-144
Sąd Rejonowy w Gliwicach
siedziba Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 400 32 33 87 779
sekretariat Prezesa Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 777 32 33 87 779
sekretariat Dyrektora/Dyrektor Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 776/780 32 33 87 779
I Wydział Cywilny - Kierownik Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 528 32 33 87 549
II Wydział Cywilny - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 607 32 33 87 619
III Wydział Karny - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 618 32 33 87 649
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich -Kierownik Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 458 32 33 87 469
V Wydział Rodzinny i Nieletnich -Kierownik Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 450 32 33 87 459
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 653 32 33 87 659
VII Wydział Gospodarczy - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 668 32 33 87 669
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 404 32 33 87 439
IX Wydział Karny - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 627 32 33 87 689
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 690 32 33 87 729
XII Wydział Gospodarczy - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 758 32 33 87 749
XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 750 32 33 87 769
Oddział Administracyjny Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 777 32 33 87 779
Oddział Kadr Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 776 32 33 87 779
Oddział Finansowy Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 781 32 33 87 786
Oddział Gospodarczy Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 787 32 33 87 789
Oddział Informatyczny Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 441
BOI Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 795 32 33 87 759
BOI stanowisko 1 Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 500
BOI stanowiski 2 Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 460
BOI stanowisko 3 Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 756
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Karnych - Kierownik Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 482 32 33 87 481
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich - Kierownik Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 470 32 33 87 479
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Karnych - Kierownik Wieczorka 10a 44-100 32 33 87 485 32 33 87 489
Biuro Podawcze Powstańców Warszawy 23 44-101 32 33 87 790
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
siedziba Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-400 32 47-87-401
sekretariat Prezesa Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-502 32 47-87-401
sekretariat Dyrektora Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-402 32 47-87-401
I Wydział Cywilny Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-511 32 47-87-510
II Wydział Karny Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-512 32 47-87-520
Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-477 32 47-87-520
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-513 32 47-87-530
IV Wydział Pracy Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-514 32 47-87-540
V Wydział Ksiąg Wieczystych Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-515
Oddział Administracyjny Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-402 32 47-87-401
Samodzielna sekcja Finansowa Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-406 32 47-87-406
BOI Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-400 32 47-87-411
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-416 32 47-87-570
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-412 32 47-87-412
Informatycy Stanisława Staszica 3 44-330 32 47-87-408 32 47-87-620
Sąd Rejonowy w Raciborzu
siedziba Nowa 29 47-400 32/ 45 94 605 32/ 45 94 612
sekretariat Prezesa Nowa 29 47-400 32/ 45 94 600 32/ 45 94 612
sekretariat Dyrektora Nowa 29 47-400 32/ 45 94 608 32/ 45 94 609
I Wydział Cywilny Nowa 29 47-400 32/ 45 94 626 32/ 45 94 627
II Wydział Karny Nowa 29 47-400 32/ 45 94 615 32/ 45 94 618
Sekcja Wykonawcza przy Wydz.Karnym Nowa 29 47-400 32/ 45 94 617 32/ 45 94 618
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Nowa 29 47-400 32/ 45 94 645 32/ 45 94 648
V Wydział Ksiąg Wieczystych Nowa 29 47-400 32/ 45 94 640 32/ 45 94 642
Oddział Administracyjny Nowa 29 47-400 32/ 45 94 600 32/ 45 94 612
Samodzielna Sekcja Finansowa Nowa 29 47-400 32/ 45 94 609 32/ 45 94 609
BOI Nowa 29 47-400 32/ 45 94 622 32/ 45 94 612
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wojska Polskiego 24 47-400 32/ 45 94 652 32 / 45 94 653
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wojska Polskiego 24 47-400 32/ 45 94 650 32/ 45 94 653
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
siedziba Bukowa 5A 41-700 32/ 43 81 105-107 32/43 81 111
Oddział Administracyjny Bukowa 5A 41-700 32/43 81 110 32/43 81 111
Samodzielna Sekcja Finansowa Bukowa 5A 41-700 32/43 81 120 32/43 81 121
Wydział I Cywilny Bukowa 5A 41-700 32/43 81 150 32/43 81 151
Wydział II Karny Bukowa 5A 41-700 32/43 81 200 32/43 81 201
Sekcja Wykonawcza przy Wydziale II Karnym Bukowa 5A 41-700 32/43 81 400 32/43 81 401
Wydział III Rodzinny i Nieletnich Bukowa 5A 41-700 32/43 81 250 32/43 81 251
Wydział V Ksiąg Wieczystych Bukowa 5A 41-700 32/43 81 300 32/43 81 301
Wydział VI Karny Bukowa 5A 41-700 32/43 81 350 32/43 81 351
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Karnych Bukowa 5A 41-700 32/43 81 420 32/43 81 421
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do spraw Rodzinnych i Nieletnich Bukowa 5A 41-700 32/43 81 435 32/43 81 436
BOI Bukowa 5A 41-700 32/ 43 81 105-107 32/43 81 104
Sąd Rejonowy w Rybniku
siedziba Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 100 32 42 60 012
sekretariat Prezesa Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 103 32 43 93 109
sekretariat Dyrektora Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 204 32 42 60 025
I Wydział Cywilny Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 111 32 43 93 111
II Wydział Cywilny Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 151 32 43 93 156
III Wydział Karny Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 131 32 43 93 223
Sekcja Wykonawcza w III Wydziale Karnym Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 138 32 43 93 114
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 141 32 43 93 148
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piłsudskiego 33 44--200 32 78 40 517 32 78 40 561
VI Wydział Gospodarczy Piłsudskiego 33 44-200 32 78 40 560 32 78 40 561
VII Wydział Ksiąg Wieczystych Piłsudskiego 33 44-200 32 78 40 505 32 78 40 524
IX Wydział Karny Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 191 32 43 93 199
Oddział Administracyjny Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 103 32 43 93 109
Sekcja Informatyczna w Oddziale Administracyjnym Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 125 32 42 60 012
Oddział Kadr Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 104 32 43 93 109
Oddział Gospodarczy Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 205 32 42 60 025
Oddział Finansowy Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 203 32 42 60 025
Biuro Obsługi Interesanta Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 107 32 43 93 109
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 169 32 43 93 169
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 166 32 43 93 166
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Kopernika 2 44-200 32 43 93 183 32 43 93 169
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
siedziba Opolska 17 42-600 32 381-83-11 32 381-83-35
sekretariat Prezesa Opolska 17 42-600 32 381-83-11 32 381-83-35
sekretariat Dyrektora Opolska 17 42-600 32 381-83-11 32 381-83-35
I Wydział Cywilny Opolska 17 42-600 32 381-83-24 32 381-83-01
II Wydział Karny Opolska 17 42-600 32 381-83-51 32 381-83-23
Sekcja Wykonawcza przy Wydziale II Karnym Opolska 17 42-600 32 381-83-52 32 381-83-15
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Opolska 17 42-600 32 381-83-29 32 381-83-03
IV Wydział Pracy Opolska 17 42-600 32 381-83-47 32 381-83-04
V Wydział Ksiąg Wieczystych Opolska 24 42-600 32 381-83-34 32 381-83-05
VI Wydział Zamiejscowy Karny Bytomska 343 41-940 32 768-04-80 32 768-04-89
Oddział Administracyjny Opolska 17 42-600 32 381-83-11 32 381-83-35
Sekcja Informatyczna przy Oddziale Administracyjnym Opolska 17 42-600 32 381-83-45 32 381-83-35
Samodzielna Sekcja Finansowa Opolska 17 42-600 32 381-83-41 32 381-83-07
BOI Opolska 17 42-600 32 381-83-10 32 381-83-16
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds Karnych Opolska 24 42-600 32 381-83-79 32 381-83-79
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds Rodzinnych i Nieletnich Opolska 17 42-600 32 381-83-68 32 381-83-68
Biuro Podawcze Opolska 17 42-600 32 381-83-56 32 381-83-10
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
siedziba Sądowa 3 44-300 32 459 14 00 32 459 14 05
sekretariat Prezesa Sądowa 3 44-300 32 459 14 01 32 459 14 04
sekretariat Dyrektora Sądowa 3 44-300 32 459 14 71 32 459 14 73
I Wydział Cywilny Sądowa 3 44-300 32 459 14 11 32 459 14 13
II Wydział Karny Sądowa 3 44-300 32 459 14 21 32 459 14 23
III Wydział Rodzinny 26 Marca 44 44-300 32 459 14 31 32 459 14 34
V Wydział Ksiąg Wieczystych 26 Marca 44 44-300 32 459 14 44 32 459 14 65
VI Wydział Karny Sądowa 3 44-300 32 459 14 61 32 459 14 63
Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Sądowa 3 44-300 32 459 14 51 32 459 14 53
Oddział Administracyjny Sądowa 3 44-300 32 459 14 01 32 459 14 04
Samodzielna Sekcja Finansowa Sądowa 3 44-300 32 459 14 72 32 459 14 73
POI 26 Marca 44 44-300 32 459 14 30
POI Sądowa 3 44-300 32 459 14 19
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Wałowa 39 44-300 32 455 33 28 32 455 33 28
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich 26 Marca 44 44-300 32 459 14 25 32 459 14 25
Informatycy Sądowa 3 44-300 32 459 14 99
Biuro Podawcze Sądowa 3 44-300 32 459 14 07
Sąd Rejonowy w Zabrzu
siedziba 3 Maja 21 41-800 32 3735704 32 3735 709
sekretariat Prezesa 3 Maja 21 41-800 32 3735704 do 7 323735709
sekretariat Dyrektora 3 Maja 21 41-800 323735800 32 3735808
I Wydział Cywilny 3 Maja 21 41-800 32 3735715 do 18, 781 32 3735719
II Wydział Karny 3 Maja 21 41-800 32 3735725 do 27 32 3735729
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 Maja 21 41-800 32 3735735 do 37, 711 32 3735739
IV Wydział Pracy 3 Maja 21 41-800 32 3735745 do 47 32 3735749
V Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych 3 Maja 21 41-800 32 3735755 do 58 32 3735759
Księga należności przy V WWO 3 Maja 21 41-800 32 3735756 do 57 32 3735759
VI Wydział Ksiag Wieczystych 3 Maja 21 41-800 32 3735764 do 68 32 3735769
VII Wydział Karny 3 Maja 21 41-800 32 3735775 i 777 do 78 32 3735776
VIII Wydział Cywilny 3 Maja 21 41-800 32 3735784 do 88 32 3735789
Oddział Finansowy 3 Maja 21 41-800 32 3735801 do 5, 817 32 3735809
Oddział Administracyjny 3 Maja 21 41-800 32 3735705 do 7 32 3735709
sekcja informatyczna w Oddziale Administracyjnym 3 Maja 21 41-800 32 3735810 do 12 32 3735709
BP w Oddziale Administracyjnym 3 Maja 21 41-800 32 3735820 32 3735709
BOI w Oddziale Administracyjnym 3 Maja 21 41-800 32 3735831 do 33 32 3735830
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych) 3 Maja 23 41-800 32 3735791 do 96 32 3735790
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich) 3 Maja 23 41-800 32 3735834 do 38, 797 32 3735790
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych) 3 Maja 23 41-800 32 373821 do 26 32 3735790
Sąd Rejonowy w Żorach
siedziba al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 600 32 47 59 620
sekretariat Prezesa - Oddział Administracyjny al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 601 32 47 59 603
sekretariat Dyrektora - Oddział Administracyjny al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 601 32 47 59 603
I Wydział Cywilny al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 651 32 47 59 620
II Wydział Karny al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 641 32 47 59 647
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 643 32 47 59 647
III Wydział Rodzinny i Nieletnich al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 681 32 47 59 684
V Wydział Ksiąg Wieczystych al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 631 32 47 59 617
Oddział Administracyjny al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 601 32 47 59 603
Sekcja Finansowa al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 678 32 47 59 628
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 645 32 47 59 672
BOI al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 669 32 47 59 620
Biuro Podawcze al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 600 32 47 59 620
Informatycy al. Jana Pawła II 15 44 - 240 32 47 59 666 32 47 59 603
okręg katowicki Sąd Okręgowy w Katowicach
siedziba Francuska 38 40-028 (32) 60-70-660 -
Sekretariat Prezesa Francuska 38 40-028 (32) 60-70-200 (32) 60-70-199
Sekretariat Wiceprezesa Francuska 38 40-028 (32) 60-70-400 (32) 60 70 401
Sekretariat Wiceprezesa Francuska 38 40-028 (32) 60-70-686 (32) 60 70 204
Sekretariat Wiceprezesa Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-203 (32) 60 70 115
Sekretariat Wiceprezesa Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-206 (32) 60 70 115
Sekretariat Dyrektora Francuska 38 40-028 (32) 60-70-520 (32) 60 70 207
Sekretariat Zastępcy Dyrektora Francuska 38 40-028 (32) 60-70-520 (32) 60 70 207
I Wydział Cywilny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-407 (32) 60 70 405
II Wydział Cywilny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-504 (32) 60 70 503
III Wydział Cywilny Odwoławczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-479 (32) 60 70 481
IV Wydział Cywilny Odwoławczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-348 (32) 60 70 353
V Wydział Karny Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-290 (32) 60 70 287
VI Wydział Karny Odwoławczy Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-176 (32) 60 70 177
VII Wydział Karny Odwoławczy Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-271 (32) 60 70 272
VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Andrzeja 16/18 40-028 (32) 60-70-159 (32) 60 70 161
IX Wydział Pracy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-487 (32) 60 70 488,
Sekcja I Instancyjna Wydziału IX Pracy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-487 (32) 60 70 488,
X Wydział Ubezpieczeń Społecznych Francuska 38 40-028 (32) 60-70-551 (32) 60 70 552
Sekcja II Instancyjna Wydziału X Ubezpieczeń Społecznych Francuska 38 40-028 (32) 60-70-548 (32) 60 70 531
XI Wydział Ubezpieczeń Społecznych Francuska 38 40-028 (32) 60-70-539 (32) 60 70 540
XIII Wydział Gospodarczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-437 (32) 60 70 438
XIV Wydział Gospodarczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-441 (32) 60 70 442
XV Wydział Wizytacyjny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-240 (32) 60 70 239
Sekcja Wydziału XV Skarg i Wniosków, Obrót Prawny z Zagranicą Francuska 38 40-028 (32) 60-70-183 (32) 60 70 184
XVI Wydział Karny Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-257 (32) 60 70 259
XVII Wydział Cywilny Rodzinny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-395 (32) 60 70 393
XVIII Wydział Cywilny Rodzinny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-365 (32) 60 70 366
XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-495 (32) 60 70 496
XXI Wydział Karny Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-702 (32) 60 70 246
XXII Wydział Wykonawczy Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-280 (32) 60 70 279
Sekcja Wykonawcza ds. Windykacji Należności Sądowych przy Wydziale XXII Wykonawczym Francuska 38 40-028 (32) 60-70-409 (32) 60 70 410
XXIII Wydział Karny Odwoławczy Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-106 (32) 60 70 124
Oddział Administracyjny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-212 (32) 60 70 211
Oddział Finansowy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-138 (32) 60 70 133
Oddział Gospodarczy Francuska 38 40-028 (32) 60-70-111 (32) 60 70 109
Oddział Informatyczny Francuska 38 40-028 (32) 60-70-214 (32) 60 70 217
Oddział Inwestycji i Remontów Francuska 38 40-028 (32) 60-70-234 (32) 60 70 233
Oddział Kadr Francuska 38 40-028 (32) 60-70-219 (32) 60 70 223
Sekcja ds. Zamówień Publicznych Francuska 38 40-028 (32) 60-70-169 (32) 60 70 593
Samodzielna sekcja ds. BHP i PPOŻ Francuska 38 40-028 (32) 60-70-516 -
Zespół Audytu Wewnętrznego Francuska 38 40-028 (32) 60-70-186 -
Kurator Okręgowy Francuska 38 40-028 (32) 78-36-692 (32) 60-70-202
I OZSS w Katowicach ul. Warszawska 4/ Teatralna 7 40-006 (32) 259-98-42 (32) 259-98-42
II OZSS w Katowicach Mickiewicza 29 40-085 (32) 77- 56-190 (32) 775-61-91
III OZSS w Bytomiu ul. Orzegowska 20a 41-907 (32) 387-39-89 (32) 387-39-89
IV OZSS w Sosnowcu L. Kruczkowskiego 2 41-200 (32) 363-41-55 (32) 266-39-54
Kierownik Szkolenia Francuska 38 40-028 (32) 60-70-190 (32) 60-70-211
Rzecznik prasowy ds. cywilnych Francuska 38 40-028 603 804 053 (32) 60 70 405
Rzecznik prasowy ds. karnych Andrzeja 16/18 40-957 609 930 478 (32) 60 70 287
Koordynator ds. mediacji Francuska 38 40-028 (32) 60 70 686 32 60 70 204
Biuro Obsługi Interesanta (w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych) Francuska 38 40-028 (32) 60-70-356 -
Biuro Obsługi Interesanta (w sprawach karnych) Andrzeja 16/18 40-957 (32) 60-70-145 (32) 78-36-719
Krajowy Rejestr Karny Andrzeja 16/18 40-957 (32) 78-36-701 (32) 60-70-152
Sąd Rejonowy w Będzinie
siedziba Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 20 32 368 81 45
sekretariat Prezesa Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 20 32 368 81 45
sekretariat Dyrektora Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 71 32 368 81 60
I Wydział Cywilny Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 82 32 368 81 12
II Wydział Karny Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 43 32 368 81 43
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 15 32 368 81 15
IV Wydział Pracy Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 40 32 368 81 40
V Wydział Ksiąg Wieczystych Królowej Jadwigi 2 42-500 32 763 27 28 32 763 27 05
VII Wydział Karny Sączewskiego 27 42-500 32 368 81 67 32 368 81 65
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sączewskiego 27 42-500 32 368 81 31 32 368 81 31
Oddział Administracyjny Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 20 32 368 81 45
sekcja informatyczna w Oddz.Admin. Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 07
Oddział Finansowy Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 38 32 368 81 36
sekcja gospodarcza w Oddziale Finansowym Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 71 32 368 81 60
Samodzielna sekcja ds. Ochrony informacji niejawnych Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 26
BOI Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 88 32 368 81 88
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 25 32 368 81 25
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sączewskiego 27 42-500 32 368 81 17 32 368 81 17
kasa sądu Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 48
czytelnia Sączewskiego 23 42-500 32 368 81 94
Sąd Rejonowy w Bytomiu
siedziba Piekarska 1 41-902 32 396 69 54 32 396 69 55
sekretariat Prezesa Piekarska 1 41-902 32 396 69 54 32 396 69 55
sekretariat Dyrektora Piekarska 1 41-902 32 396 69 22 323 966 944
I Wydział Cywilny Piekarska 1 41-902 323 966 900 323 889 130
Sekcja ds.. Cywilnych Egzekujcynych w ramach I Wydziału Cywilnego Piekarska 1 41-902 323 966 909 323 889 132
Sekcja ds.. Uporoszczonych w ramach I wydziału Cywilnego Piekarska 1 41-902 323 966 947 323 966 941
II Wydział. Karny Piekarska 1 41-902 323 966 910 323 889 137
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piekarska 1 41-902 323 966 929 323 889 136
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Piekarska 1 41-902 323 966 978 323 966 987
V Wydział Pracy Piekarska 1 41-902 323 966 973 323 966 937
VI Wydział Gospodarczy Piekarska 1 41-902 323 966 942 323 966 997
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Piekarska 1 41-902 323 966 995 323 966 996
VIII Wydział Karny Piekarska 1 41-902 323 966 920 323 889 126
IX Wydział Rodzinny i Nieletnich Piekarska 1 41-902 323 966 934 323 889 139
Oddział Administracyjny Piekarska 1 41-902 32 396 69 54 32 396 69 55
Oddział Informatyczny Piekarska 1 41-902 323 966 931
Oddział Kadr Piekarska 1 41-902 32 396 932 323 966 955
Oddział Finansowy Piekarska 1 41-902 323 966 958 323 966 963
Sekcja Gospodarcza w ramach Oddziału Finansowego Piekarska 1 41-902 323966957 323 966 992
Samodzielna sekcja ds..Ochrony Informacji Niejawnych Piekarska 1 41-902 323 966 970 323 966 955
Biuro Obsługi Interesantów Piekarska 1 41-902 32 3889101/102 323 966 955
Czytelnia Akt Piekarska 1 41-902 323 889 158 323 966 955
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia ws. Karnych Piekarska 1 41-902 323 966 923 323 889 128
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia ws. Rodzinnych i nieletnich Piekarska 1 41-902 323 966 935 323 966 936
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia ws. Karnych Piekarska 1 41-902 323 966 923 323 889 128
Archiwum Piekarska 1 41-902 323 966 988 323 966 955
Biuro Podawcze Piekarska 1 41-902 323 966 974 323 966 955
Kasa Sądu Piekarska 1 41-902 323 966 961 323 966 963
Sąd Rejonowy w Chorzowie
siedziba dr Józefa Rostka 2 41-500

sekretariat Prezesa dr Józefa Rostka 2 41-500 323 499 414 323499415
sekretariat Dyrektora dr Józefa Rostka 2 41-500 323 499 416 323499416
I Wydział Cywilny dr Józefa Rostka 2 41-500 32 34 99 474 323 499 475
II Wydział Karny dr Józefa Rostka 2 41-500 323499435 323499427
III Wydział Rodzinny i Nieletnich dr Józefa Rostka 2 41-500 323499453 323499454
IV Wydział Wykonywania Orzeczeń dr Józefa Rostka 2 41-500 323499517 323499447
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499439 323499440
VI Wydział Ksiąg Wieczystych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499404 323499405
VII Wydział Karny dr Józefa Rostka 2 41-500 323499494 323499472
Oddział Administracyjny dr Józefa Rostka 2 41-500 323499414 323499415
Sekcja Informatyczna w Oddziale Administracyjnym dr Józefa Rostka 2 41-500 323499491 brak
Oddział Kadr dr Józefa Rostka 2 41-500 323499484 323499492
Oddział Gospodarczy dr Józefa Rostka 2 41-500 323499413 323499413
Samodzielna sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499463 brak
BOI dr Józefa Rostka 2 41-500

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499520 323499528
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499501 323499528
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych dr Józefa Rostka 2 41-500 323499520 323499528
Inspektor BHP dr Józefa Rostka 2 41-500 323499480 323499492
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
siedziba Graniczna 23 41-300 32 295-94-00 33 295-94-83
sekretariat Prezesa Graniczna 23 41-300 32 295-94-65 32 295-94-83
sekretariat Dyrektora Graniczna 23 41-300 32 295-95-12 32 295-94-83
I Wydział Cywilny Graniczna 23 41-300 32 295-94-48 32 295-94-86
Sekcja Nieprocesowa w I Wydziale Cywilnym Graniczna 23 41-300 32 295-94-45 32 295-94-86
Sekcja ds.. Uproszczonych w I Wydziale Cywilnym Graniczna 23 41-300 32 295-94-13 32 295-95-04
II Wydział Karny Graniczna 23 41-300 32 295-94-70 32 295-94-69
III Wydział Rodzinny I Nieletnich Graniczna 23 41-300 32 295-94-73 32 295-95-03
IV Wydział Pracy Graniczna 23 41-300 32 295-94-56 32 295-94-85
V Wydział Gospodarczy Graniczna 23 41-300 32 295-94-59 32 295-94-66
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Graniczna 23 41-300 32 295-94-05 32 295-95-01
VII Wydział Katny Graniczna 23 41-300 32 295-94-11 32 295-94-12
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Graniczna 23 41-300 32 295-94-81 32 295-94-74
Oddział Administracyjny, w tym: Graniczna 23 41-300 32 295-94-65 32 295-94-83
Sekcja Informatyczna Graniczna 23 41-300 32 295-95-14 brak
Biuro Podawcze Graniczna 23 41-300 32 295-94-18 brak
Archiwum Graniczna 23 41-300 32 295-94-84 brak
Oddział Finansowy Graniczna 23 41-300 32 295-94-53 32 295-94-99
Samodzielna sekcja ds. ochrony informacji niejawnych Graniczna 23 41-300 32 295-94-44
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Graniczna 21 41-300 32 295-94-62 32 295-94-54
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Graniczna 23 41-300 32 295-94-78 32 295-94-57
Sąd Rejonowy w Jaworznie
siedziba Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 200 32 75 86 189
sekretariat Prezesa Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 170 32 75 86 189
sekretariat Dyrektora Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 170 32 75 86 189
I Wydział Cywilny Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 227 32 75 86 239
II Wydział II Karny Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 244 32 75 86 286
III Wydział III Rodzinny i Niletenich Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 221 32 75 86 287
IV Pracy Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 235 32 75 86 258
V Wydział Ksiąg Wieczystych Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 160 32 75 86 168
Oddział Administracyjny Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 170 32 75 86 189
Oddział Finansowy Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 180 32 75 86 190
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 244 32 75 86 289
BOI Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 200
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 260 32 75 86 288
II Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej Grunaldzka 28 43-600 32 75 86 249 32 75 86 290
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
siedziba Lompy 14 40-040 32 60-47-491 32 60-47-492
sekretariat Prezesa Lompy 14 40-040 32 60-47-491 32 60-47-492
sekretariat Dyrektora Lompy 14 40-040 32 60-47-411 32 60-47-424
I Wydział Cywilny Francuska 70a 40-028 32 60-47-950 32 60-47-952
Sekcja Egzekucyjna w ramach I Wydziału Cywilnego Francuska 70a 40-028 32 60-47-949 32 60-47-949
Sekcja do spraw uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego Francuska 70a 40-028 32 60-47-944 32 60-47-944
II Wydział Cywilny Francuska 70a 40-028 32 60-47-901 32 60-47-902
III Wydział Karny Francuska 70a 40-028 32 60-44-810 32 60-44-813
IV Wydział Karny Francuska 70a 40-028 32 60-44-820 32 60-44-822
V Wydzial Karny Francuska 70a 40-028 32 60-44-830 32 60-44-833
VI Wydział Gospodarczy Francuska 70a 40-208 32 60-47-911 32 60-47-910
VII Wydział Gospodarczy Francuska 70a 40-028 32 60-47-922 32 60-47-929
VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy Lompy 14 40-040 32 60-47-414 32 60-47-460
Sekcja I Przedsiębiorców KRS Lompy 14 40-040 32 60-47-445 32 60-47-445
Sekcja II Stowarzyszeń KRS Lompy 14 40-040 32 60-47-451 32 60-47-445
IX Wydział Gospodarczy Rejestr Zastawów Wita Stwosza 31 40-042 32 705-22-00 32 705-22-00
X Wydział Gospodarczy Lompy 14 40-040 32 60-47-432 32 60-47-432
XI Wydział Ksiąg Wieczystych Francuska 70a 40-028 32 60-47-849 32 60-47-862
XII Wydział Wykonywania Orzeczeń Francuska 70a 40-028 32 60-47-870 32 60-47-871
Oddział Administracyjny Lompy 14 40-040 32 60-47-490 32 60-47-492
Oddział Kadr Lompy 14 40-040 32 60-47-496 32 60-47-497
Oddział Finansowy Lompy 14 40-040 32 60-47-412 32 60-47-417
Oddział Informatyczny Lompy 14 40-040 32 60-47-428 32 60-47-458
Oddział Gospodarczy Lompy 14 40-040 32 60-47-425 32 60-47-427
BOI Francuska 70a 40-028 32 60-47-987,988,999 32 60-47-986
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. orzeczeń karnych Lompy 14 40-040 32 60-47-404 32 60-47-404
Archiwum Zakładowe Lompy 14 40-040 32 60-47 437 32 60-47-485
Biuro Dowodów Rzeczowych Francuska 70a 40-028 32 60-47-856
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
siedziba Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 00, 32 604 77 04, 32 604 77 13 32 604 77 13
sekretariat Prezesa Plac Wolności 10 40-078 33 604 77 00, 32 604 77 04, 32 604 77 13 32 604 77 13
sekretariat Dyrektora ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 30 32 604 76 11
I Wydział Cywilny ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 20 32 604 75 73
sekcja egzekucyjna w I Wydziale Cywilnym ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 04 32 604 75 70
sekcja ds. uproszczonych w I Wydziale Cywilnym ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 05 32 604 76 05
II Wydział Cywilny ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 67 32 604 75 56
III Wydział Karny Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 40 32 604 77 42
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 35 32 604 76 24
V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 98 32 604 75 33
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 07 32 604 76 17
VIII Karny Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 50 32 604 77 57
X Wykonywania Orzeczeń Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 70 32 604 77 72
Oddział Administracyjny Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 00, 32 604 77 04, 32 604 77 13 32 604 77 13
Oddział Kadr ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 51, 32 604 75 50 32 604 75 50
Oddział Finasnowy ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 31 32 604 76 32
Oddział Gospodarczy ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 10 326 047 592
Oddział Informatyczny ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 45, 32 604 75 44 brak
BOI (lokalizacja Plac Wolności 10 w sprawach karnych) Plac Wolności 10 40-078 32 604 77 31 32 604 77 32 brak
BOI (ul. Warszawska 45 w sprawach cywilnych) ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 81, 32 604 75 82, 32 604 75 83 brak
I Zespół kuratorskiej służby sądowej wykonujacy orzeczenia w sprawach karnych ul. Warszawska 45 40-010 32 604 76 44, 32 604 76 40 32 604 76 41
II Zespół kuratorskiej służby sądowej wykonujacy orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich ul. Warszawska 45 40-010 32 604 75 84, 32 604 75 32 32 604 75 32
Sąd Rejonowy w Mikołowie
siedziba Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190

Oddział Administracyjny Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32-7846 102,103 32 - 7846 104
Dyrektor Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 -7846 152
I Wydział Cywilny Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 4 43-190 32- 7846 236 32 - 7846 266
II Wydział Karny Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 121 32 - 7846 120
Samodzielna Sekcja ds. Wykroczeniowych przy Wydziale II Karnym Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 122
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 -7846 113 32 - 7846 183
IV Wydział Pracy Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 4 43-190 32 - 7846 261
V Wydział Ksiąg Wieczystych Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 4 43-190 32 - 7846 220
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 137 32 - 7846 130
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 117 32 - 7846 131
BOI Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 100
BOI Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 4 43-190 32 - 7846 200
Samodzielna Sekcja Finansowa Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 150 32 - 7846 151
Samodzielna Sekcja ds. Informacji Niejawnych Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 12/14 43-190 32 - 7846 102,103 32 - 7846 104
Sąd Rejonowy w Mysłowicach
siedziba Krakowska 2 41-400

sekretariat Prezesa Krakowska 2 41-400 32 31 74 111 32 31 74 153
sekretariat Dyrektora Krakowska 2 41-400 32 31 74 111 32 31 74 153
I Wydział Cywilny Krakowska 2 41-400 32 31 74 135 32 31 74 144
II Wydział Karny Krakowska 2 41-400 32 31 74 118 32 31 74 148
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Krakowska 2 41-400 32 31 74 119 32 31 74 101
IV Wydział Pracy Krakowska 2 41-400 32 31 74 119 32 31 74 101
V Wydział Ksiąg Wieczystych Krakowska 2 41-400 32 31 74 109 32 31 74 133
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń Krakowska 2 41-400 32 31 74 116 32 31 74 140
Oddzia Administracyjny Krakowska 2 41-400 32 31 74 111 32 31 74 153
Samodzielna Sekcja Finansowa Krakowska 2 41-400 32 31 74 113 32 31 74 153
BOI Krakowska 2 41-400 32 31 74 129 brak
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Krakowska 4 41-400 32 31 74 142 32 31 74 142
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Krakowska 4 41-400 32 31 74 142 32 31 74 142
Informatycy Krakowska 2 41-400 32 31 74 155 brak
Archiwum Krakowska 2 41-400 32 31 74 122 brak
Biuro Podawcze Krakowska 2 41-400 32 31 74 102 brak
Sąd Rejonowy w Pszczynie
siedziba bp. Bogedaina nr 14, 43-200

sekretariat Prezesa bp. Bogedaina nr 14, 43-200 32 44 94 190 32 44 94 193
sekretariat Dyrektora bp. Bogedaina nr 8 43-200 32 44 94 188 32 44 94 189
I Wydział Cywilny bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 110 32 44 94 113
II Wydział Karny bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 120 32 44 94 123
III Wydział Rodzinny i Nieletnich bp. Bogedaina nr 8 43-200 32 44 94 130 32 44 94 132
IV Wydział Pracy bp. Bogedaina nr 14A, 43-200 32 44 94 140 32 44 94 140
V Wydział Ksiąg Wieczystych bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 150 32 44 94 153
VI Wydział Wykonywania Orzeczeń bp. Bogedaina nr 14A, 43-200 32 44 94 160 32 44 94 160
Oddział Administracyjny bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 190 32 44 94 193
Oddział Finnasowy bp. Bogedaina nr 8 43-200 32 44 94 180 32 44 94 181
Sekcja Gospodarcza przy Oddziale Finnasowym bp. Bogedaina nr 8 43-200 32 44 94 188 32 44 94 189
Sekcja Informatyczna przy Oddziale Administracyjnym bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 261 32 44 94 260
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 194 32 44 94 193
BOI bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 100 32 44 94 109
Biuro Podawcze bp. Bogedaina nr 14 43-200 32 44 94 100 32 44 94 109
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej bp. Bogedaina nr 8 43-200 32 44 94 200 32 44 94 200
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
siedziba Chorzowska 14 41-106 32 76 64 304 (305) 32 76 64 306
sekretariat Prezesa Chorzowska 14 41-106 32 76 64 304 (305) 32 76 64 306
sekretariat Dyrektora Chorzowska 14 41-106 32 76 64 433 32 76 64 432
I Wydział Cywilny Chorzowska 14 41-106 32 76 64 321 32 76 64 322
II Wydział Karny Chorzowska 14 41-106 32 76 64 361 32 76 64 362
Sekcja Wykonywania Orzeczeń przy II Wydziale Karnym Chorzowska 14 41-106 32 76 64 371 32 76 64 372
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Chorzowska 14 41-106 32 76 64 341 32 76 64 342
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Chorzowska 14 41-106 32 76 64 351 32 76 64 353
Oddział Administracyjny Chorzowska 14 41-106 32 76 64 304 (305) 32 76 64 306
Oddział Finansowy Chorzowska 14 41-106 32 76 64 420 32 76 64 422
Sekcja gospodarcza Chorzowska 14 41-106 32 76 64 433 32 76 64 432
Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnej Chorzowska 14 41-106 32 76 64 376 32 76 64 362
Punkt Obsługi Interesanta Chorzowska 14 41-106 32 76 64 310 32 76 64 311
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Chorzowska 14 41-106 32 76 64 381 32 76 64 382
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
siedziba 1 Maja 19 41-200 ( 32) 296-62-52 (32)296-62-40
sekretariat Prezesa 1 Maja 19 41-200 ( 32) 296-62-52 (32)296-62-40
sekretariat Dyrektora 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-63 (32) 296-62-70
I Wydział Cywilny Kaliska 7 41-200 (32) 296-18-77 (32)296-18-69
sekcja ds. uproszczonychw ramach I Wydziału Cywilnego Kaliska 7 41-200 (32) 296-19-24 (32) 296-19-23
II Wydział Cywilny (nieprocesowy) Kaliska 7 41-200 (32)296-18-62 (32)296-18-61
III Wydział Karny 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-42 (32) 296-62-10
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Kaliska 7 41-200 (32) 296-18-93 (32) 296 18-93
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kaliska 7 41-200 (32) 296-19-40 (32) 296-19-40
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Kaliska 7 41-200 (32) 296-18-20 (32) 296-18-20
IX Wydział Karny Kaliska 7 41-200 (32) 296-18-36 (32)296 18-36
X Wydział Wykonywania Orzeczeń 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-04 (32) 296 62 04
Oddział Administracyjny 1 Maja 19 41-200 ( 32) 296-62-52 (32)296-62-40
Oddział Gospodarczy 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-63 (32) 296-62-70
Oddział Informatyczny 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-16 (32) 296 62 16
Oddział Finansowy 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-68 (32) 296 62 71
Samodzielna sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-47 (32)296 62 40
BOI oraz czytelnia akt Kaliska 7 41-200 (32) 296-18-04 (32) 296-18-56 (32) 296-19-29
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych 1 Maja 19 41-200 (32) 296-62-23 (32)296-62-22
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.rodzinnych i nieletnich Kaliska 7 41-200 (32) 296 19 09 (32) 296 19 09
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.karnych Kaliska 7 41-200 (32) 296 19 17 (32) 296 19 17
Sąd Rejonowy w Tychach
siedziba Budowlanych 33 43-100 323 233 000 322 192 806
sekretariat Prezesa Budowlanych 33 43-100 323 233 113 322 192 806
sekretariat Dyrektora Bałuckiego 4 43-100 323 233 125 322 191 696
I Wydział Cywilny Budowlanych 33 43-100 323 233 144 3232 33 142
II Wydział Karny Budowlanych 33 43-100 323 233 119 3232 33 118
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Budowlanych 33 43-100 323 233 151 3232 33 191
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bałuckiego 4 43-100 3232 33 074 3232 33 058
V Wydział Ksiąg Wieczystych Budowlanych 33 43-100 323 233 198 3232 85 160
VI Wydział Gospodarczy Bałuckiego 4 43-100 3232 33 060 3232 33 063
VII Wydział Karny Budowlanych 33 43-100 323 233 172 3232 33 183
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Bałuckiego 4 43-100 3232 33 052 3232 33 050
IX Wydział Cywilny Budowlanych 33 43-100 323 233 107 3232 33 108
Oddział Administracyjny Budowlanych 33 43-100 323 233 113 322 192 806
Sekcja Informatyczna przy Oddziale Administracyjny Budowlanych 33 43-100 323 233 186 322 192 806
Oddział Kadr Budowlanych 33 43-100 323 233 138 3232 33 138
Oddział Gospodarczy Bałuckiego 4 43-100 3232 33 114 3232 33 115
Oddział Finansowy Budowlanych 33 43-100 323 233 122 3232 33 159
Kasa Sądu Budowlanych 33 43-100 323 233 124 brak
Biuro Obsługi Interesantów Budowlanych 33 43-100 323233105 323233106 brak
Biuro Podawcze Budowlanych 33 43-100 323 233 110 brak
Samodzielna sekcja ds. ochrony informacji niejawnej. Budowlanych 33 43-100 323 233 164 brak
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Baczyńskiego 1 43-100 32219 07 69 32219 07 71
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Baczyńskiego 1 43-100 32326 43 63 32219 07 71
apelacja krakowska Sąd Apelacyjny w Krakowie
siedziba ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 400 12 41 75 554
sekretariat Prezesa ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 441 12 41 75 554
sekretariat Dyrektora ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 423, 12 41 75 610 12 41 75 426
Biuro Prasowe ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 469 _
Sekretariat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 461 _
Kierownik Szkolenia ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 438 12 41 75 427 _
Radca Prawny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 617 _
Administrator Bezpieczeństwa Informacji ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 543 _
Inspektor ds. socjalno - bytowych ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 441 _
I Wydział Cywilny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 492, 12 41 75 420 12 41 75 411
II Wydział Karny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 505, 12 41 75 506 12 41 75 558 12 41 75 452 12 41 75 531
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 487, 12 41 75 470 12 41 75 574 12 41 75 409
IV Wydział Wizytacji ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 429 12 41 75 421
Inspektor ds. biurowości ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 522 _
Zespół ds. Analiz i Usprawnienia Organizacji Pracy ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 603, 12 41 75 543 _
Oddział Administracyjny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 402 12 41 75 478
Biuro Podawcze ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 463, 12 41 75 555 12 41 75 597 _
Biuro Obsługi Interesantów ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 500 _
Oddział Finansowo - Kontrolny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 482 12 41 75 507
Oddział Gospodarczy i Inwestycji ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 493, 12 41 75 494 12 41 75 404, 12 41 75 424 12 41 75 606 12 41 75 513
Oddział Informatyczny ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 481, 12 41 75 475 12 41 75 552
Sekcja Oddziału Informatycznego Ośrodek Zarządzania Informacją ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 675, 12 41 75 692 _
Oddział Kadr ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 431, 12 41 75 428 12 41 75 453
Audytor wewnętrzy ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 407 12 41 75 625
Kancelaria Tajna ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 447 _
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 498 _
Inspektor ds. obronnych ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 498 _
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 466 12 41 75 528
Służba BHP ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 497 12 41 75 606 12 41 75 513
Ochrona budynku ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków 12 41 75 600 _
okręg kielecki Sąd Okręgowy w Kielcach

siedziba Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-300 -

Oddział Administracyjny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-318 (41) 34-02-588

sekretariat Prezesa - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-312 (41) 34-44-923

sekretariat Wiceprezesów - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-314 (41) 368-70-40

BOI - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-365 (41) 34-02-363

OZSS Wróblewskiego 4 25-369 (41) 34-02-479 (41) 36-87-022

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy SO w Kielcach Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-303 (41) 34-45-016

Archiwum Zakładowe - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-585 -

Biblioteka - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-305 -

Biuro Podawcze - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-304 (41) 34-02-587

Zespół ds. Analiz - w ramach Oddziału Administracyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-542 -

Oddział Finansowy Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-430 (41) 36-01-130

sekretariat Dyrektora - w ramach Oddziału Finansowego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-543 (41) 34-49-523

Oddział Gospodarczy Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-371 (41) 34-02-597

Oddział Informatyczny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-581 -

Oddział Inwestycji i Remontów Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-372 (41) 34-02-573

Oddział Kadr Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-316 (41) 34-02-535 (41) 34-02-458

I Wydził Cywilny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-343 (41) 34-46-810

II Wydział Cywilny Odwoławczy Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-356 (41) 34-44-582

III Wydział Karny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-306 (41) 34-02-526 (41) 34-02-527 (41) 34-45-915

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-322 (41) 34-46-374

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wróblewskiego 4 25-369 (41) 34-02-410 (41) 34-02-420 (41) 34-02-461

VII Wydział Gospodarczy Wróblewskiego 4 25-369 (41) 34-02-527 (41) 34-45-401

VIII Wydział Wizytacyjny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-374 (41) 34-02-309

Sekcja ds. obrotu prawnego z zagranicą w ramach VIII Wydziału Wizytacyjnego Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34 02 320 (41) 34 02 492 (41) 34 02 320

IX Wydział Karny Odwoławczy Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-325 (41) 34-43-966

Kurator Okręgowy Sienkiewicza 5 25-350 (41) 34-02-446 (41) 34-02-487 (41) 34-02-496

Audytor Wewnętrzny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-491 -

Radca Prawny Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-544 -

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-368 -

Inspektor ds. obronnych Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-367 -

Kierownik Kancelarii Tajnej Seminaryjska 12a 25-372 (41) 34-02-369 -
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

siedziba Kościuszki 5 28-100 (41) 37-01-815, (41) 37-01-816 (41) 37-01-817, (41) 37-01-818 (41) 37-01-819 (41) 24-62-893

sekretariat Prezesa Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-825 (41) 24-62-893

sekretariat Dyrektora Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-825 (41) 24-62-893

I Wydział Cywilny Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-809 (41) 24-62-809

II Wydział Karny Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-802 (41) 24-62-805

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-833 (41) 24-62-832

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 5 28-100 (41) 246-28-81 (41) 24-62-840

V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 3 28-500 (41) 24-86-600 (41) 24-86-627

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 3 28-500 (41) 24-86-611 (41) 24-86-615

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 3 28-500 (41) 24-86-603 (41) 24-86-627

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 3 28-500 (41) 24-86-634 (41) 24-86-627

Oddział Administracyjny Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-823 (41) 24-62-893

BOI - - - -

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 5 28-100 (41) 24-62-835 (41) 24-62-835

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 3 28-500 (41) 24-86-616 (41) 24-86-616
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

siedziba 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 (41) 38-61-556

sekretariat Prezesa 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1206 (41) 38-61-441 wew.1206 (41) 38-61-556

sekretariat Dyrektora 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1206 (41) 38-61-441 wew.1206 (41) 38-61-556

I Wydział Cywilny 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1218 (41) 38-61-556

II Wydział Karny 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-64-246 (41) 38-61-441 wew.1109 41 3864246 (41) 38-61-556

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1214 41 3861441 wew.1215 (41) 38-61-556

IV Wydział Pracy 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1023 (41) 38-61-556

V Wydział Ksiąg Wieczystych 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-350 (41) 38-61-556

Oddział Administracyjny 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1208 (41) 38-61-441 wew.1206 (41) 38-61-556

ZKSS 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1116 (41) 38-61-556

BOI 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1013 (41) 38-61-556

Inne:
Księgowość 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew. 1001 (41) 38-61-556

Informatyk 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew. 1224 (41) 38-61-556

Biuro Podawcze 11 Listopada 74 28-300 (41) 38-61-441 wew.1009 (41) 38-61-556
Sąd Rejonowy w Kielcach

siedziba Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-600 (41) 34-42-935

sekretariat Prezesa Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-755 (41) 34-42-935

sekretariat Dyrektora Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-755 (41) 34-42-935

I Wydział Cywilny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-611 (41) 34-95-619

II Wydział Karny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-621 (41) 34-95-626

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-631 (41) 34-95-638

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-661 (41) 34-95-648

V Wydział Gospodarczy Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-651 (41) 34-95-775

VI Wydział Ksiag Wieczystych Malików 146 a 25-639 (41) 34-95-828 (41) 34-95-809

VIII Wydział Cywilny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-641 (41) 34-95-689

IX Wydział Karny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-696 (41) 34-95-697

X Wydział Krajowy Rejonowy Sądowy Malików 146 a 25-639 (41) 34-95-855 (41) 34-95-840

XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-735 (41) 34-95-735

Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Wydziale V Gospodarczym Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-796 (41) 34-95-799

Oddział Administracyjny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-755 (41) 34-42-935

Oddział Kadr Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-668 (41) 34-42-935

Oddział Finansowy Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-739 -

Oddział Informatyczny Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-760 -

Oddział Gospodarczy Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-766 -

Punkt Obsługi Interesanta Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-785 -

Biuro Podawcze Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-768 -

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Malików 146 a 25-639 (41) 34-95-892 (41) 34-95-899

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Malików 146 a 25-639 (41) 34-95-894 (41) 34-95-870

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Malików 146 a 25-639 (41) 34-95-892 (41) 34-95-899

specjalista ds. BHP Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-669 -

Kancelaria Tajna Warszawska 44 25-312 (41) 34-95-759 -
Sąd Rejonowy w Końskich

siedziba Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

sekretariat Prezesa Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702, wew. 54 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013.

I Wydział Cywilny Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702, wew. 21, (41) 37-23-467 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

II Wydział Karny Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702, wew. 26, (41) 37-22-548 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702, wew. 28, (41) 37-23-452 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702 wew. 42, (41) 37-22-463 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

Oddził Administracyjny Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702 wew. 54 (41) 372 27 02 wew. 50, (41) 372 20-13

BOI Iwo Odrowąża 5 26-200 (41) 37-22-702 wew. 68 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mieszka I-go 1 26-200 (41) 37-22-702 wew. 53 (41) 37-22-702 wew. 50, (41) 37-22-013
Sąd Rejonowy w Opatowie

siedziba Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 (15) 86-82-602

sekretariat Prezesa Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 201 (15) 86-82-602

I Wydział Cywilny Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 206 (15) 86-82-602

II Wydział Karny Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 213 (15) 86-82-602

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 301 (15) 86-82-602

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798; (15) 86-82-788 wew. 108 (15) 86-82-602

Samodzielna Sekcja Administracyjna Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 201 (15) 86-82-602

BOI Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 100, 101 (15) 86-82-602

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Obrońców Pokoju 18 27 - 500 (15) 86-82-799, (15) 86-82-798, (15) 86-82-788 wew. 313 (15) 86-82-602
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

siedziba Kościuszki 1 27-400 (41) 26-28-241 41 26-28-241

sekretariat Prezesa Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-000 41 24-62-001

Dyrektor Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-066 41 24-62-001

I Wydział Cywilny Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-003 41 24-62-003

II Wydział Karny Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-004 (41) 24-62-004

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-005 (41) 24-62-005

IV Wydział Pracy Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-006 (41) 24-62-006

V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-007 (41) 24-62-007

Oddział Administracyjny Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-017 (41) 24-62-001

Sekcja Finansowa Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-098 (41) 24-62-018

Punkt Informacyjny KRK Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-046 (41) 24-62-046

Biuro Ekspozytury Centralnej Informacji przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-045 (41) 24-62-045

Biuro Podawcze Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-064 -

Kasa Sądu Kościuszki 27-400 (41) 24-62-014 -

Punkt Obsługi Interesanta Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-094, (41) 24-62-095, (41) 24-62-096 (41) 26-64-566 wew.207

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-010 (41) 24-62-010

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Kościuszki 1 27-400 (41) 24-62-009 (41) 24-62-109
Sąd Rejonowy w Pińczowie

siedziba 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-202 (41) 24-62-212

sekretariat Prezesa 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-202 (41) 24-62-212

I Wydział Cywilny 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-216 (41) 24-62-212

II Wydział Karny 1 Maja 10 28-400 (41) 24-62-241 (41) 24-62-252

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-208 (41) 24-62-212

IV Wydział Ksiąg Wieczystych 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-234 (41) 24-62-212

Samodzielna Sekcja Administracyjna 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-202 (41) 24-62-212

BOI - - - -

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-219 (41) 24-62-212

Biuro Podawcze 3 Maja 12a 28-400 (41) 24-62-201
Sąd Rejonowy w Sandomierzu

siedziba Kościuszki 2a 27-600 (15) 832-30-62, 63, 64 (15) 83-23-612

sekretariat Prezesa Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-121 (15) 83-23-612

sekretariat Dyrektora Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-121 (15) 83-23-612

I Wydział Cywilny Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-128 (15) 83-42-128

II Wydział Karny Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-132 (15) 83-42-147

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-141 (15) 83-42-141

IV Wydział Pracy Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-136 (15) 83-42-136

V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-114 (15) 83-42-119

Oddział Administracyjny Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-111 (15) 83-23-612

Księgowość (działa w ramach Oddziału Administracyjnego) Kościuszki 2a 27-600 (15) 83-42-127 (15) 83-32-196

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Słowackiego 17 27-600 (15) 83-42-181 (15) 83-23-612

BOI - - - -
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

siedziba Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-360 (41) 25-20-369

sekretariat Prezesa Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-368 (41) 25-20-369

sekretariat Dyrektora Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-368 (41) 25-20-369

I Wydział Cywilny Krasińskiego 11 26-110 (41) 24-62-311 (41) 25-20-364

II Wydział Karny Krasińskiego 11 26-110 (41) 24-62-321 (41) 25-20-354

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sikorskiego 20 26-110 (41) 24-62-331 (41) 25-20-357

IV Wydział Pracy Krasińskiego 11 26-110 (41) 24-62-341 (41) 24-62-341

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sikorskiego 20 26-110 (41) 25-31-133 -

OddziałAdministracyjny Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-367 (41) 25-20-369

Księgowość Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-366 (41) 25-20-483

Należności Sądowe Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-362 -

BOI Krasińskiego 11 26-110 (41) 24-62-443 (41) 24-62-444 -

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Krasińskiego 11 26-110 (41) 25-20-356 (41) 24-62-390

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sikorskiego 20 26-110 (41) 25-20-355 (41) 24-62-380
Sąd Rejonowy w Starachowicach

siedziba Staszica 12 27-200 (41) 274-63-29 (41) 274-63-29

sekretariat Prezesa Staszica 12 27-200 (41) 246-13-27 (41) 274-63-29

sekretariat Dyrektora Staszica 12 27-200 (41) 246-13-27 (41) 274-63-29

I Wydział Cywilny Staszica 12 27-200 (41) 246-13-91 (41) 246-13-91

II Wydział Karny Staszica 12 27-200 (41) 246-13-14 (41) 246-13-92

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Staszica 12 27-200 (41) 246-13-93 (41) 246-13-93

IV Wydział Pracy Staszica 12 27-200 (41) 246-13-21 (41) 246-13-93

V Wydział Ksiąg Wieczystych Staszica 12 27-200 (41) 246-13-48 (41) 246-13-95

Oddział Administracyjny Staszica 12 27-200 (41) 246-13-30 (41) 246-63-29

Sekcja Finansowa Staszica 12 27-200 (41) 246-13-31 (41) 246-13-29

BOI - - - -

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych Staszica 12 27-200 (41) 246-13-73 (41) 246-13-98

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Staszica 12 27-200 (41) 246-13-70 (41) 246-13-97
Sąd Rejonowy w Staszowie

siedziba Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-200 (15) 86-48-204

sekretariat Prezesa Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-203 (15) 86-48-204

I Wydział Cywilny Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-212 (15) 86-48-212

II Wydział Karny Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-260 (15) 86-48-262

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-230 (15) 86-48-232

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-250 (15) 86-48-251

Samodzielna sekcja Administracyjna Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-201 (15) 86-48-204

BOI Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-293 (15) 86-48-252

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 2 28-200 (15) 86-48-280 (15) 86-48-280
Sąd Rejonowy we Włoszczowie
siedziba Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-43-107 -
sekretariat Prezesa Kusocińskiego 11 29-100 (41) 38-24-269 (41) 39-43-107 wew. 317
I Wydział Cywilny Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-42-792 (41) 39-42-792
II Wydział II Karny Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-42-238 (41) 39-42-238
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-43-006 (41) 39-43-006
Samodzielna Sekcja Administracyjna Kusocińskiego 11 29-100 (41) 38-24-269 (41) 39-43-107 wew. 317
BOI Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-43-107 wew. 121 (41) 39-43-107 wew. 317
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-41-114 (41) 39-43-006
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kusocińskiego 11 29-100 (41) 39-43-640 (41) 39-43-640
okręg krakowski Sąd Okręgowy w Krakowie

siedziba Przy Rondzie 7 31-547


sekretariat Prezesa Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-00;
(12) 619-59-92
(12) 619-59-92

sekretariat Dyrektora Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-26 (12) 619-59-27

I Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-60 (12) 619-57-20

II Wydział Cywilny Odwoławczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-27 (12) 619-50-28

III Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-62

IV Wydział Karny Odwoławczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-91 (12) 619-50-50

sekcja ds. postępowań szczególnych i wykroczeń w IV Wydziale Karnyo Odwoławczym Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-64 (12) 619-50-64

V Wydział Penitencjarny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-64-82 (12) 619-64-84

VI Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-69 (12) 619-58-01

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-46
(12) 619-59-51
(12) 619-59-31
(12) 619-50-46
(12) 619-50-48

IX Wydział Gospodarczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-87 (12) 619-59-81

X Wydział Wizytacyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-26 (12) 619-58-27
(12) 619-55-12

XI Wydział Cywilnyo-Rodzinny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-71 (12) 619-58-71

sekcja ds. Odwoławczych
w XI Wydziale Cywilnym-Rodzinnym
Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-37 (12) 619-58-37

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-38 (12) 619-59-38

Oddział Administracyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-05
(12) 619-52-30
(12) 619-59-92

Oddział Finansowy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-30 (12) 619-50-47

Oddział Gospodarczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-40
(12) 619-58-41
(12) 619-50-49

Oddział Informatyczny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-66 (12) 619-53-66

Oddział Inwestycji i Remontów Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-58-44 (12) 619-58-45

Oddział Kadr Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-88 (12) 619-50-43

Samodzielna Sekcja ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-04
(12) 619-52-62
(12) 619-52-41
(12) 619-56-65

BOI Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-86
(12) 619-57-70

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

siedziba Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-10 (12) 619-50-30

sekretariat Prezesa Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-10 (12) 619-50-30

sekretariat Dyrektora Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-10 (12) 619-50-30

I Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-17 (12) 619-59-43

II Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-30 (12) 619-50-31

Sekcja Wykonania Orzeczeń przy II Wydziale Karnym Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-00 (12) 619-65-00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Lubicz 27 31-503 (12) 347-35-73 (12) 347-35-72

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach Plac Kulczyckiego 1 32-065 (12) 347-39-80 (12) 347-39-80

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie Czernichów 241 32-070 (12) 347-38-16 (12) 347-38-16

IX Wydział Karny Mogilska 17 31-542 (12) 619-62-98 (12) 619-63-03

Oddział Administracyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-10 (12) 619-50-30

Oddział Finansowy Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-15 (12) 619-65-15

Oddział Gospodarczy Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-44 (12) 619-65-44

Sekcja ds. Informatyzacji przy Oddziale Administracyjnym Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-98 (12) 619-50-98

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-62 ---

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-62 ---

Biuro Podawcze Mogilska 17 31-542 (12) 619-63-00 ---
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

siedziba w Krakowie Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-10 (12) 619-50-37

sekretariat Prezesa Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-68 (12) 619-50-37

sekretariat Dyrektora Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-68 (12) 619-50-37

I Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-20 (12) 619-55-20

II Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-31 (12) 619-50-38

III WydziałRodzinny i Nieletnich Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-52 (12) 619-55-53
(12) 619-55-64

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-60 (12) 619-55-60
(12) 619-55-61

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach Kosynierów 28 32-100 (12) 347-37-00;
(12) 386-10-30
(12) 386-10-30
(12) 347-37-80

VIII Wydział Karny Mogilska 17 31-542 (12) 619-62-20 (12) 619-62-21

Oddział Administracyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-55-10 (12) 619-50-37

Oddział Finansowy Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-08 (12) 619-65-08

Oddział Gospodarczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-69 (12) 619-52-69

Oddział Kadr Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-68 (12) 619-52-68

Oddział Informatyczny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-53-64;
697-033-549
(12) 619-53-64

Sekcja Wykonania Orzeczeń Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-74 (12) 619-64-75

BOI Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-86
(12) 619-57-70
---

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-56 (12) 619-64-60

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-66 (12) 619-64-66
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

siedziba Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-10 (12) 619-50-33

Oddział Administracyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-10 (12) 619-50-33

Oddział Finansowy Mogilska17 31-542 (12) 619-62-66 (12) 619-62-66

Oddział Informatyczny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-84 (12) 619-54-84

Oddział Gospodarczy Mogilska 17 31-542 (12) 619-62-69 (12) 619-51-29

Dziennik Podawczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-99 ---

I Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-21 (12) 619-54-21

II Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-41 (12) 619-54-40

Sekcja Wykonania Orzeczeń Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-95 (12) 619-64-95

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-54-60 (12) 619-50-36

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-51-56 (12) 619-51-56

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiag Wieczystych Rynek 29 Skała 32-043 (12) 389-16-50 (12) 389-16-50

XI Wydział Karny Mogilska 17 31-542 (12) 619-62-62 (12) 619-62-59

XII Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-657 (12) 619-54-23 (12) 619-54-23

I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-61 (12) 619-64-30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

siedziba Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-40 (12) 619-50-40

sekretariat Prezesa Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-40 (12) 619-50-40

sekretariat Dyrektora Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-58 (12) 619-52-59

I Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-56-22 (12) 619-56-20

II Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-56-41 (12) 619-50-41

Sekcja ds. wykroczeniowych w II Wydziale Karnym Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-42 (12) 619-56-50

III Wydział Rodzinny Mogilska 17 31-542 (12) 619-63-20 (12) 619-63-21

IV Wydział Gospodarczy Kordylewskiego 11 31-542 (12) 617-03-26 (12) 617-03-26

V Wydział Gospodarczy Kordylewskiego 11 31-542 (12) 617-03-55 (12) 617-03-52

VI Wydział Cywilny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-56-28 (12) 619-53-75

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-13 (12) 619-50-18

VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-09 (12) 619-52-09

XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-36 (12) 619-52-36

XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-98 (12) 619-52-23

XIV Wydział Karny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-56-42 (12) 619-53-76

Sekcja Wykonania Orzeczeń w XIV Wydziale Karnym przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-21 (12) 619-65-21

Oddział Administracyjny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-50-40 (12) 619-50-40

Oddział Kadr Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-56-29 (12) 619-56-29

Oddział Finansowy Mogilska 17 31-542 (12) 619-63-13 (12) 619-63-10

Oddział Informatyczny Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-51-61 ---

Oddział Gospodarczy Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-52-58 (12) 619-52-59

BOI KRS i RZ Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-51-72;
(12) 619-5178
---

I Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-65-43 (12) 619-65-43

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przy Rondzie 6 31-547 (12) 619-64-63 (12) 619-64-64
Sąd Rejonowy w Chrzanowie

siedziba Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-90 (32) 649-40-91

sekretariat Prezesa Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-90 (32) 649-40-91

sekretariat Dyrektora Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-40 (32) 649-40-91

II Wydział Karny Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-20 (32) 649-40-21

Sekcja Wykonania Orzeczeń Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-24 (32) 649-40-24

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-30 (32) 649-40-31

Oddział Administracyjny Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-90 (32) 649-40-91

Oddział Finansowy Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-38
(32) 649-40-39
(32) 649-40-31

POI Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-68 (32) 649-40-91

Dziennik podawczy Aleja Henryka 23 32-500 (32) 649-40-92 (32) 649-40-91

I Wydział Cywilny Sądowa 7 32-500 (32) 649-40-80 (32) 649-40-81

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 7 32-500 (32) 649-40-50 (32) 649-40-51

IV Wydział Pracy Grunwaldzka 6 32-500 (32) 626-13-40 (32) 626-13-41

ZKSS Grunwaldzka 6 32-500 (32) 626-13-70 (32) 626-13-71
Sąd Rejonowy w Miechowie

siedziba Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-24 (41) 382-50-21

sekretariat Prezesa Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-24 (41) 382-50-21

sekretariat Dyrektora Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-26 (12) 619-59-27

I Wydział Cywilny Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-30 (41) 382-50-31

II Wydział Karny Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-60 (41) 383-18-71

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-40 (41) 382-50-40

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-70 (41) 382-50-70

V Zamiejscowy wydział Ksiag Wieczystych Oś. Świerczewskiego 4 32-090 (12) 347-32-22 (12) 347-32-21

Samodzielna Sekcja Administracyjna Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-20 (41) 382-50-21

BOI Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-68 (41) 382-50-68

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Pl. Kościuszki 3a 32-200 (41) 382-50-88 (41) 382-50-88
Sąd Rejonowy w Myślenicach

siedziba Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-20 (12) 272-06-15

sekretariat Prezesa
sekretariat Dyrektora
I Wydział Cywilny Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-40 (12) 373-51-45

II Wydział Karny Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-50 (12) 373-51-52

Sekcja Wykonania Orzeczeń w Wydziale II Karnym Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-56 (12) 373-51-56

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-60 (12) 373-51-60

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-73

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach Rynek 22 a 32-410 (12) 27-11-647 (12) 34-72-497

Oddział Administracyjny Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-30
(12) 373-51-22
(12) 272-06-15

BOI Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-54

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-66

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piłsudskiego 7 32-400 (12) 373-51-57
Sąd Rejonowy w Olkuszu

siedziba K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-55

sekretariat Prezesa K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-28 (32) 626-11-68

sekretariat Dyrektora K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-22-28 (32) 626-11-68

I Wydział Cywilny K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-32

II Wydział Karny K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-23 (32) 626-11-67
(32) 626-11-65

III Wydział Rodzinny i Nieletnich K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-15 (32) 626-11-64

Oddział Administracyjny K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-28 (32) 626-11-68

Oddział Finansowy K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-07 (32) 641-39-86

Sekcja Wykonawcza K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-13 (32) 626-11-63

V Wydział Ksiąg Wieczystych K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-02 (32) 626-11-62

BOI K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-55

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-12-18 (32) 626-12-28

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-12-13 (32) 626-12-23

Biuro Podawcze K. K. Wielkiego 45 32-300 (32) 626-11-45
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

siedziba Rynek Gł. 14 32-600


sekretariat Prezesa Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-18 (33) 844-59-00

sekretariat Dyrektora Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-31 (33) 847-55-30

I Wydział Cywilny Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-24 (33) 847-55-24

II Wydział Karny Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-10 (33) 847-55-10

sekcja Wykonania Orzeczeń Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-33 (33) 847-55-33

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jagiełły 31 32-600 (33) 876-38-64 (33) 876-38-64

Oddział Administracyjny Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-18 (33) 844-59-00

Oddział Finansowy Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-36 (33) 847-55-30

V Wydział Księgi Wieczyste Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-04 (33) 847-55-04

BOI/ POI Rynek Gł. 14 32-600 (33) 847-55-05 (33) 847-55-05

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jagiełły 29 32-600 (33) 876-38-28 (33) 876-38-28

VI Zamiejscowy Wydział Księgi Wieczyste Rynek 20 32-650 (33) 845-23-37 (33) 845-23-37
Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

siedziba ul. Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40 (33) 877-05-48

sekretariat Prezesa Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 113 (33) 877-05-48

sekretariat Dyrektora ul. Przy Rondzie 7 31-547 (12) 619-59-26 (12) 619-59-27

I Wydział Cywilny Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn.123 (33) 877-05-48

II Wydział Karny Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 105 (33) 877-05-48

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 130 (33) 877-05-48

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 132 (33) 877-05-48

Samodzielna Sekcja Administracyjna Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 112 (33) 877-05-48

BOI Mickiewicza 11 34-200 (12) 619-57-70
(12) 619-50-86
(33) 877-05-48

Dziennik Podawczy Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40 (33) 877-05-48

I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 109 (33) 877-05-48

Kasa Mickiewicza 11 34-200 (33) 874-24-40; wewn. 101 (33) 877-05-48
Sąd Rejonowy w Wadowicach

siedziba-Wadowice Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-14 (33) 823-33-45

sekretariat Prezesa Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-14 (33) 823-33-45

sekretariat Dyrektora Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-14 (33) 823-33-45

I Wydział Cywilny Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-13 (33) 875-70-10

II Wydział Karny Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-20 (33) 875-70-22

Sekcja Wykonania Orzeczeń Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-20 (33) 875-71-20

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-30 (33) 875-70-30

V Wydział Ksiąg Wieczystych Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-50 (33) 875-70-54

Oddział Finansowy Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-17 (33) 875-71-17

Oddział Administracyjny Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-71-14 (33) 823-33-45

Sekcja Gospodarcza Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-44 (33) 875-70-40

POI Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-01 -

Biuro Podawcze Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-00 (33) 823-33-45

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-34 (33) 875-70-34

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Żwirki i Wigury 9 34-100 (33) 875-70-24 (33) 875-70-24
Sąd Rejonowy w Wieliczce

siedziba ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-10 (12) 347-30-06

Oddział Administracyjny-sekretariat Prezesa ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-00 (12) 347-30-06

sekretariat Dyrektora ul. Przy Rondzie 7 Kraków 31-547 (12) 619-59-26 (12) 619-59-27

Oddział Administracyjny-sekretariat Dyrektora ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-00 (12) 347-30-06

I Wydział Cywilny ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-18 (12) 347-30-12

II Wydział Karny ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-37 (12) 347-30-24

III Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Stroma 12 32-020 (12) 347-30-30 (12) 347-30-30

Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie ul. Mickiewicza 21 32-050 (12) 276-57-80 (12) 276-57-80

Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach ul. Zamkowa 5 32-005 (12) 281-19-30 (12) 281-19-30

Oddział Administracyjny ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-00 (12) 347-30-06

BOI ul. Janińska 25 32-020 (12) 347-30-10
801 800 122
(12) 286-32-83
(12) 347-30-16

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Pl. Kościuszki 2 32-020 (12) 347-30-74 (12) 347-30-74

Oddział Administracyjny-Księgowość Pl. Kościuszki 2 32-020 (12) 347-30-71 (12) 347-30-73
okręg nowosądecki Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

siedziba Pijarska 3 33-300 184438900

sekretariat Prezesa Pijarska 3 33-300 184482101 184498830

sekretariat Dyrektora Pijarska 3 33-300 184482105 184498850

I Wydział Cywilny Pijarska 3 33-300 184482120 184498825

II Wydział Karny Pijarska 3 33-300 184482129 184498829

Sekcja I instancji w II Wydziale Karnym Pijarska 3 33-300 184482133 184482189

Sekcja Penitencjarna w II Wydziale Karnym Pijarska 3 33-300 184482135 184498835

III Wydział Cywilny Odwoławczy Pijarska 3 33-300 184482111 184482115

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pijarska 14 33-300 184482170 184482171

Oddział Finansowy Pijarska 3 33-300 184482140 184498842

Oddział Administracyjny Pijarska 3 33-300 184482144 184482185

Sekcja Gospodarcza w ramach Oddziału Administracyjnego Pijarska 3 33-300 184482186 184482146

Samodzielna Sekcja Kadr Pijarska 3 33-300 184482149 184498849

BOI Pijarska 3 33-300 184482182 184482192

Kurator Okręgowy Pijarska 14 33-300 184482150 184498851

Punkt Informacyjny KRK Pijarska 3 33-300 184482138 184498838

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu Żeglarska 9b 33-300 184498865 184421205

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu z siedzibą w Zakopanem Gimnazjalna 34-500 182024683 182024683
Sąd Rejonowy w Gorlicach

siedziba Biecka 5 38-300 183551118

sekretariat Prezesa Biecka 5 38-300 183551118 183517050

sekretariat Dyrektora Biecka 5 38-300 183551109

I Wydział Cywilny Biecka 5 38-300 183551130

II Wydział Karny Biecka 5 38-300 183551135

III Wydział Rodzinny Biecka 5 38-300 183551127 185317076

IV Wydział Pracy Biecka 5 38-300 183551128

V Wydział Ksiąg Wieczystych Biecka 5 38-300 183551111

Oddział Administracyjny Biecka 5 38-300 183551118 185317050

Sekcja Finansowa Biecka 5 38-300 183551119

BOI Biecka 5 38-300 183551122

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Biecka 5 38-300 183551139

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Spraw Rodzinnych Nieletnich Biecka 5 38-300 183551115
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

siedziba Pijarska 3 33-300 18 440 06 70 18 443 72 10

sekretariat Prezesa Pijarska 3 33-300 18 53 17 201 18 443 72 10

Dyrektor Pijarska 3 33-300 18 53 17 212 18 443 72 10

I Wydział Cywilny Pijarska 3 33-300 18 53 17 225 18 53 17 240

II Wydział Karny Strzelecka 1a 33-300 18 53 17 255 18 53 17 263

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Żeglarska 9a 33-300 18 53 17 295 18 53 17 304

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Strzelecka 1a 33-300 18 53 17 310 18 53 17 312

V Wydział Gospodarczy Strzelecka 1a 33-300 18 53 17 325 18 53 17 335

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Pijarska 3 33-300 18 53 17 345 18 53 17 358

VII Wydział Cywilny ul. Kity 18 33-370 18 53 17 111 18 53 17 119

VIII Wydział Karny ul. Kity 18a 33-370 18 53 17 121 18 53 17 129

IX Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kity 18 33-370 18 53 17 131 18 53 17 139

X Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kity 18 33-370 18 53 17 141 18 53 17 149

Sekcja ds. Wykonania Orzeczeń Strzelecka 1a 33-300 18 53 17 265 18 53 17 285

Oddział Administracyjny Pijarska 3 33-300 18 53 17 201 18 443 72 10

Oddział Finansowy Pijarska 3 33-300 18 53 17 215

Oddział Gospodarczy Pijarska 3 33-300 18 53 17 210 18 443 72 10

Oddział Kadr Pijarska 3 33-300 18 53 17 200 18 443 72 10

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych Strzelecka 1a 33-300 18 53 17 365 18 53 17 371

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Żeglarska 9a 33-300 18 53 17 380 18 53 17 386

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Kity 18 33-370 18 53 1 7151 18 53 17 158
Sąd Rejonowy w Limanowej

siedziba Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300500 183300502

sekretariat Prezesa Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300501 183300502

sekretariat Dyrektora Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300501 183300502

I Wydział Cywilny Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300511 183300512

II Wydział Karny Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300520 183300521

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300531 183300534

V Wydział Ksiąg Wieczystych Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300541 183300502

VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Fabryczna 6 34-730 Mszana Dolna 185317580 185317582

Oddział Administracyjny Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300501 183300502

Sekcja Finansowa w Oddziale Administracyjnym Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300506 183300502

BOI Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300580 183300504

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300550 183300558

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 183300554 183300558
Sąd Rejonowy w Nowym Targu

siedziba Ludźmierska 29 34-400 182612601

sekretariat Prezesa Ludźmierska 29 34-400 182612612 182663027

sekretariat Dyrektora Ludźmierska 29 34-400 182612609

I Wydział Cywilny Ludźmierska 29 34-400 182612628 182612628

II Wydział Karny Ludźmierska 29 34-400 182630325 182630336

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ludźmierska 29 34-400 182612649 182612649

IV Wydział Pracy Ludźmierska 29 34-400 182612623 182612623

V Wydział Ksiąg Wieczystych Ludźmierska 29 34-400 182612652 182612652

Oddział Administracyjny Ludźmierska 29 34-400 182612612 182663027

Sekcja Finansowa Ludźmierska 29 34-400 182612608 182612607

BOI Ludźmierska 29 34-400 182612686

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Ludźmierska 29 34-400 182630335 182630335

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Ludźmierska 29 34-400 182612690 182612690
Sąd Rejonowy w Zakopanem

siedziba Gimnazjalna 13 34-500 182024601 182024602

sekretariat Prezesa Gimnazjalna 13 34-500 182024611 182024602

sekretariat Dyrektora Gimnazjalna 13 34-500 182024654 182024602

I Wydział Cywilny Gimnazjalna 13 34-500 182024662 182024661

II Wydział Karny Gimnazjalna 13 34-500 182024616 182024617

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Gimnazjalna 13 34-500 182024632 182024631

V Wydział Ksiąg Wieczystych Gimnazjalna 13 34-500 182024644 182024643

Oddział Administracyjny Gimnazjalna 13 34-500 182024611 182024602

Sekcja Finansowa Gimnazjalna 13 34-500 182024652 182024652

BOI Gimnazjalna 13 34-500 182024685 182024602

Czytelnia akt w BOI Gimnazjalna 13 34-500 182024670 182024602

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr I Gimnazjalna 13 34-500 182024627 182024627

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej nr 2 Gimnazjalna 13 34-500 182024635 182024120
okręg tarnowski Sąd Okręgowy w Tarnowie

siedziba Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 400 14 66 87 417

sekretariat Prezesa Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 407 14 68 87 417

sekretariat Dyrektora Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 416 14 68 87 431

I Wydział Cywilny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 419 14 68 87 485

II Wydział Karny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 412 14 68 87 481

sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Karnym Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 433 14 68 87 481

III Wydział Penitencjarny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 402 14 68 87 465

IV Wydział Pracy i Ubezpieczen Społecznych Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 560 14 68 87 562

Oddział Administracyjny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 409 14 68 87 417

Oddział Gospodarczy Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 405 14 68 87 417

Samodzielna Sekcja Informatyczna Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 492 14 68 87 417

Samodzielna Sekcja Kadr Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 410 14 68 87 417

BOI Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 444 brak

OZSS Szujskiego 66 33-100 14 68 87 590 14 68 87 590
Sąd Rejonowy w Brzesku

siedziba Kościuszki 20 32-800 14 66 46 122 14 66 46 102

sekretariat Prezesa Kościuszki 20 32-800 14 66 46 122 14 66 46 102

sekretariat Dyrektora Kościuszki 20 32-800 14 66 46 122 14 66 46 102

I Wydział Cywilny Kościuszki 20 32-800 14 66 46 126 14 66 46 128

II Wydział Karny Kościuszki 20 32-800 14 66 46 154 14 66 46 152

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 20 32-800 14 66 46 131 14 66 46 132

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 20 32-800 14 66 46 147 14 66 46 114

Oddział Administracyjny Kościuszki 20 32-800 14 66 46 122 14 66 46 102

BOI Kościuszki 20 32-800 14 66 46 101 brak

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 20 32-800 14 66 46 116 14 66 46 135
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

siedziba J. Bojki 2 33-200 14 64 44 100 14 64 44 222

sekretariat Prezesa J. Bojki 2 33-200 14 64 44 217 14 64 44 222

sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 416 14 68 87 431

I Wydział Cywilny J. Bojki 2 33-200 14 64 44 118 brak

II Wydział Karny J. Bojki 2 33-200 14 64 44 232 14 64 44 225/227

III Wydział Rodzinny i Nieletnich J. Bojki 2 33-200 14 64 44 110 14 64 44 110

IV Wydział Ksiąg Wieczystych J. Bojki 2 33-200 14 64 44 210 14 64 44 344

Samodzielna Sekcja Administracyjna J. Bojki 2 33-200 14 64 44 217 14 64 44 222

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej J. Bojki 2 33-200 14 64 44 310 14 64 44 310

BOI (kasa, biuro podawcze) J. Bojki 2 33-200 14 64 44 109 14 64 44 222

Archiwum J. Bojki 2 33-200 14 64 44 319 brak
Sąd Rejonowy w Bochni

siedziba Kościuszki 4 32-700 146 152 100 14 61 242 66

sekretariat Prezesa Kościuszki 4 32-700 146 152 100 14 61 242 66

sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 416 14 68 87 431

I Wydział Cywilny Kościuszki 4 32-700 14 61 52 118 14 61 52 110

II Wydział Karny Kościuszki 4 32-700 14 61 52 107 14 61 52 124

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 4 32-700 14 61 52 102 14 61 52 108

IV Wydział Pracy Kościuszki 4 32-700 14 61 52 106 brak

V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 4 32-700 14 61 52 126 brak

Oddział Administracyjny Kościuszki 4 32-700


Księgowość Kościuszki 4 32-700 14 61 52 113 brak

BOI Kościuszki 4 32-700 14 61 52 100 brak

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 4 32-700 14 61 52 139 14 61 52 131
Sąd Rejonowy w Tarnowie

siedziba Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 400 14 68 87 466

sekretariat Prezesa Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 414 14 68 87 466

sekretariat Dyrektora Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 495 brak

I Wydział Cywilny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 438 14 68 87 438

Sekcja Egzekucyjna w I Wydziale Cywilnym Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 733 14 68 87 733

II Wydział Karny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 467 14 68 87 467

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 442 14 68 87 442

IV Wydz.Pracy i Ubez. Społecznych Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 520 14 68 87 520

V Wydział Gospodarczy Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 532 14 68 87 532

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 425 14 68 87 425

IX Zam.Wydz. Ksiąg Wieczystych Tuchów ul.Chopina 5 33-170 14 65 24 373 14 63 47 988

X Zam. Wydział Cywilny Tuchów ul.Chopina 5 33-170 14 652 44 16 14 634 79 87

XI Wydział Wyk. Orzeczeń Karnych Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 763 14 68 87 763

Oddział Administracyjny Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 414 14 68 87 466

Oddział Kadr Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 752 14 68 87 752

Oddział Finansowy Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 771 14 68 87 771

Oddział Gospodarczy Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 784 brak

Sekcja Informatyczna Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 492 14 68 87 492

KRK Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 483 14 68 87 483

BOI Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 447 brak

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 641 14 68 87 641

Archiwum Dąbrowskiego 27 33-100 14 68 87 457 brak
apelacja lubelska Sąd Apelacyjny w Lublinie
siedziba ul. Obrońców Pokoju 1 20-950

sekretariat Prezesa ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 346 81 45 23 345
sekretariat Dyrektora ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 354 81 45 23 454
audytor wewnętrzny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 366
I Wydział Cywilny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 320 81 45 23 402
II Wydział Karny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 300 81 45 23 301
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 340 81 45 23 409
IV Wydział Wizytacji ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 351 81 45 23 408
Oddział Administracyjny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 359 81 45 23 405
Biuro Podawcze ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 360 81 45 23 405
BOI ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 370 81 45 23 455
Oddział Finansowy ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 365 81 45 23 364
Oddział Gospodarczy ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 369 81 45 23 401
Oddział Informatyczny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 444 81 45 23 404
Sekcja utrzymania usług, aplikacji i infrastruktury (SUAI) ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 476
Sekcja do spraw informatyzacji sądownictwa (SSIS) z siedzibą w Siedlcach, pełniąca funkcję Ośrodka Wsparcia Informatycznego (OWI) ul. Kazimierzowska 31 08-110 25 63 10 345 25 631 11 10
Oddział Inwestycyjny ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 367 81 45 23 403
Oddział Kadr ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 358 81 4 23 410
Sekretariat Sądu Dyscyplinarnego ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 357
Oddział Kontroli ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 377 81 45 23 407
Samodzielna sekcja ds. ochrony informacji niejawnych ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 331 81 45 23 406
Kierownik Kancelarii Tajnej ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 332
Specjalista ds. kontroli zarządczej ul. Obrońców Pokoju 1 20-950 81 45 23 377 81 45 23 454
okręg lubelski Sąd Okręgowy w Lublinie
siedziba ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076

sekretariat Prezesa ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 014 81 46 01 016
sekretariat Dyrektora ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 002 81 46 01 021
I Wydział Cywilny ul. Krakowskie Przedmieście 47 20-076 81 46 01 315 81 46 01 319
II Wydział Cywilny - Odwoławczy Pl. Czechowicza 1 20-003 81 46 01 409 81 46 01 409
III Wydział Cywilny - Rodzinny ul. Krakowskie Przedmieście 47 20-076 81 46 01 338 81 46 01 339
IV Wydział Karny ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 063 81 46 01 064
Sekcja Wykonywania Orzeczeń w IV Wydziale Karnym ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 081 81 46 01 080
V Wydział Karny - Odwoławczy ul. Krakowskie Przedmieście 78 20-076 81 46 47 402 81 46 47 401
VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 145 81 46 01 145
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pl. Czechowicza 1 20-003 81 46 01 450 81 46 01 451
IX Wydział Gospodarczy Pl. Czechowicza 1 20-003 81 46 01 481 81 46 01 482
X Wydział Wizytacyjny ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 169 81 46 01 171
XI Wydział Karny - Odwoławczy ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 187 81 46 01 187
Kurator Okręgowy Pl. Czechowicza 1 20-003 81 46 01 491 81 46 01 492
Oddział Administracyjny ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 006 81 46 01 009
Oddział Finansowy ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 020 81 46 01 021
Oddział Gospodarczy ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 030 81 46 01 031
Oddział Informatyczny ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 222 81 46 01 222
Oddział Inwestycji i Remontów ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 040 81 46 01 042
Oddział Kadr ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 050 81 46 01 051
Sekcja Obrotu Prawnego z Zagranicą w Oddziale Administracyjnym ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 013, 81 46 01 004 81 46 01 013
Komórka Audytu Wewnętrznego ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 192
BOI ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 81 46 01 203, 81 46 01 298, 81 46 01 206, 81 46 01 289, 81 46 01 205, 81 46 01 010, 81 46 01 011, 81 46 01 207
Biuro Podawcze ul. Krakowskie Przedmieście 47 20-076 81 46 01 300, 81 46 01 302
Czytelnia akt Pl. Czechowicza 1 20-003 81 46 01 415
Archiwum ul. Wallenroda 4 d 20-601 81 477 51 17
OZSS w Lublinie ul. Chopina 14 20-023 81 532 96 73 81 532 96 73
OZSS w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20/22 21-500 83 343 45 03 83 343 45 03
OZSS w Chełmie Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 82 565 22 69 82 565 22 69
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ul. Krakowskie Przedmieście 47 20-076 81 46 01 304 81 46 01 304
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
siedziba Brzeska 20-22 21-500 centrala 83/342-08-80
sekretariat Prezesa Brzeska 20-22 21-500 83/343-63-14 83/343-63-14
sekretariat Dyrektora Brzeska 20-22 21-500 83/324-08-80 wew.138
I Wydział Cywilny Brzeska 20-22 21-500 83/ 343-50-83 83/ 343-50-83
II Wydział Karny Brzeska 20-22 21-500 83/343-22-97 83/343-22-97
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Brzeska 20-22 21-500 83/343-22-95 83/343-22-95
IV Wydział Pracy Brzeska 20-22 21-500 83/343-74-49 83/343-74-49
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Brzeska 20-22 21-500 83/343-22-56 83/343-22-56
VII Wydział Karny Brzeska 20-22 21-500 83/343-96-73 83/343-96-73
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Brzeska 20-22 21-500 83/342-08-47 83/342-08-47
Oddział Administracyjny Brzeska 20-22 21-500 83/343-55-24 83/343-55-24
Oddział Finansowy Brzeska 20-22 21-500 83/342-08-80 wew.142 83/342-08-45
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Brzeska 20-22 21-500 83/343-74-96 83/343-74-96
Punkt Obsługi Interesantów Brzeska 20-22 21-500 83/311-10-95
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Brzeska 20-22 21-500 83/342-08-80 wew.225 83/342-08-49
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych Brzeska 20-22 21-500 83/342-08-80 wew.225 83/432-08-49
Punkt przyjmowania ogłoszeń do monitora sądowego i gospodarczego oraz Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Brzeska 20-22 21-500 83/342-08-34
Sąd Rejonowy w Chełmie
siedziba Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 653 745 825 653 747
sekretariat Prezesa Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 653 745 825 653 747
sekretariat Dyrektora Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 655 390 825 655 390
I Wydział Cywilny Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 650 484 825 650 484
II Wydział Karny Pl. Kościuszki 3 22-100 Chełm 825 653 746 825 653 746
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 631 428 825 631 428
IV Wydział Pracy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 652 028 825 652 028
V Wydział Wykonawczy Pl. Kościuszki 3 22-100 Chełm 825 631 419 825 656 884
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 632 250 825 632 250
VII Wydział Karny Pl. Kościuszki 3 22-100 Chełm 825 656 426 825 656 426
Oddział Administracyjny Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 654 417 825 654 417
Oddział Finansowy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 656 013
Oddział Gospodarczy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 654 459 825 654 459
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Pl. Kościuszki 3 22-100 Chełm 825 656 326 825 656 326
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 652 753 825 652 753
BOI w sprawach cywilnych Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 653 748 825 653 748
BOI w sprawach rodzinnych Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 653 749 825 653 749
CZYTELNIA Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 650 485
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 655 202 825 655 202
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 655 202 825 655 202
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Al. I Armii Wojska Polskiego 16 22-100 Chełm 825 655 202 825 655 202
Sąd Rejonowy w KraśnikuSąd Rejonowy w Kraśniku
siedziba Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 818 252 378
sekretariat Prezesa Lubelska 81 23-200 818 252 378 818 252 378
I Wydział Cywilny Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 237 81 8252001-03 w. 237
II Wydział Karny Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 241 81 8252001-03 w. 241
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 415 81 8252001-03 w. 415
V Wydział Ksiąg Wieczystych Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 159 81 8252001-03 w. 159
Oddział Administracyjny Lubelska 81 23-200 818 252 378 818 252 378
Oddział Finansowy Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 211 81 8252001-03 w. 211
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Lubelska 81 23-200 81 8252001-03 w. 313 81 8252001-03 w. 313
Sąd Rejonowy w Lubartowie
siedziba Lubelska 57 21-100 81 852 68 00
sekretariat Prezesa Lubelska 57 21-100 81 852 68 24 81 855 24 47
sekretariat Dyrektora Lubelska 57 21-100 81 852 68 24 81 852 68 24
I Wydział Cywilny Lubelska 57 21-100 81 852 68 15 81 852 68 15
II Wydział Karny Lubelska 57 21-100 81 852 68 23 81 852 68 23
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Lubelska 57 21-100 81 852 68 37 81 852 68 37
Oddział Administracyjny Lubelska 57 21-100 81 852 68 24 81 852 68 24
Oddział Finansowy Lubelska 57 21-100 81 852 68 07 81 852 68 07
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Lubelska 57 21-100 81 852 68 44 81 852 68 44
Wydział Ksiąg Wieczystych Lubelska 57 21-100 81 852 68 06 81 855 28 79
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
siedziba Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040

sekretariat Prezesa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 12;81 464 87 13;81 464 87 14 81 464 88 33
sekretariat Dyrektora Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 31 81 464 88 60
I Wydział Cywilny Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 21 81 464 89 59
sekcja ds. z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w I Wydziale Cywilnym Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 24 81 464 89 59
II Wydział Karny Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 85 81 464 88 86
sekcja wykonywania orzeczeń w II Wydz. Karnym Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 85
III Wydział Karny Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 19 81 464 89 56
sekcja wykonywania orzeczeń w III Wydz. Karnym Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 44 81 464 87 41
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 96 81 464 89 54
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 13 81 464 89 13
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 17 81 464 89 63
VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 18 81 464 87 42
VIII Wydział Gospodarczy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 06 81 464 88 05
IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 03 81 464 89 64
Oddział Administracyjny Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 04 81 464 88 32
Oddział Finansowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 06 81 464 87 07
Oddział Gospodarczy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 88 79 81 464 88 79
Oddział Informatyczny Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 27
Oddział Kadr Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 87 03 81 464 87 36
Samodzielna sekcjaochrony informacji niejawnych Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 30 81 464 89 30
BOI Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 38; 81 464 89 37; 81 464 89 35; 464 89 36
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 30 81 464 89 30
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 24 81 464 89 62
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 81 464 89 30 81 464 89 30
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
siedziba Krakowskie Przedmieście 76 20-950

sekretariat Prezesa Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 00, 81 478 16 01 81 478 16 03
sekretariat Dyrektora Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 30
I Wydział Cywilny Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 58 81 477 52 58
II Wydział Cywilny Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 55 81 477 52 55
III Wydział Karny Krakowskie Przedmieście 78 20-950 81 464 74 50, 81 464 74 54, 81 464 74 73, 81 464 74 75 81 464 74 51
Sekcja Wykonywania Orzeczeń III Wydziału Karnego Krakowskie Przedmieście 78 20-950 81 464 74 56, 81 464 74 58 81 464 74 57
IV Wydział Karny Krakowskie Przedmieście 78 20-950 81 464 75 30 81 464 75 31
Sekcja Wykonywania Orzeczeń IV Wydziału Karnego Krakowskie Przedmieście 78 20-950 81 464 75 35, 81 464 75 36, 81 464 75 37, 464 75 40 81 464 75 35
V Wydział Rodzinny i Nieletnich Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 53 03 81 477 51 82
VI Wydział Cywilny Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 45, 81 535 07 46, 81 535 07 47, 81 535 07 48, 81 535 07 49
Sekcja Wykonywania Orzeczeń nr 1 VI Wydziału Cywilnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 26
Sekcja Wykonywania Orzeczeń nr 2 VI Wydziału Cywilnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 49
Sekcja ds.. Digitalicaji i skanowania dokumentów VI Wydziału Cywilnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 50
Sekcja ds.. Korespondencji VI Wydziału Cywilnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 04
Sekcja ds.. Archiwizacji VI Wydziału Cywilnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 08
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 43, 81 478 16 45, 81 478 16 41, 81 478 16 40 81 478 16 43
VIII Wydział Cywilny Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 15 81 477 51 86
Sekcja Egzekucyjno-Zabezpieczająca VIII Wydziału Cywilnego Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 51 99 81 477 51 91
IX Wydział Karny Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 51 81 478 16 50
Sekcja Wykonywania Orzeczeń IX Wydziału Karnego Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 60 81 478 16 61
X Wydział Ksiąg Wieczystych Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 51 30, 81 477 51 31 81 477 51 30
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 95 81 477 52 95
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 42 81 477 52 42
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 52 96 81 477 52 96
Oddział Finansowy Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 33 81 478 16 29
Oddział Kadr Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 36, 81 478 16 37, 81 478 16 38 81 478 16 38
Oddział Gospodarczy Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 18 81 478 16 17
Oddział Informatyczny Krakowskie Przedmieście 78 20-950 81 464 75 10 81 464 75 10
Oddział Administracyjny Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 51 77 81 477 51 77
Oddział Administracyjny Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 06 81 478 16 06
Archiwum Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 47 81 612 81 47 81 612
Archiwum Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 47 75 172
BOI Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 07, 81 478 16 08
BOI Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 51 13, 81 477 51 14, 81 477 51 15
Czytelnia akt Krakowskie Przedmieście 76 20-950 81 478 16 76
Czytelnia akt Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 47 75 125
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Boczna Lubomelskiej 13 20-070 81 535 07 01 81 535 07 56
Ekspoztura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Konrada Wallenroda 4d 20-607 81 477 51 21
Ośrodek Kuratorski nr 1 Radości 13 20-530 81 527 68 94
Ośrodek Kuratorski nr 2 Koryznowej 2b 20-130 81 534 27 47
Ośrodek Kuratorski nr 3 Kunickiego 116 20-436 81 524 49 92
Sąd Rejonowy w Łukowie
siedziba Staropijarska 1 21-400 257982351 257982351w.213
sekretariat Prezesa Staropijarska1 21-400 257982351w.212 257982351w.213
sekretariat Dyrektora Staropijarska1 21-400 257982351 w.103 257982351w.205
I Wydział Cywilny Kwiatkowskiego3 21-400 257989852 257989852
II Wydział Karny Staopijarska1 21-400 257982351w.209 257982351w.226
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kwiatkowskiego 3 21-400 257989851 257989851
Oddział Administracyjny Staropijarska1 21-400 257982351w.212 257982351w.213
Oddział Finansowy Staropijarska1 21-400 257982351w.130 257982351w.130
Sekcja Wyk. Orzeczeń II Wydz. Karnego Staropijarska1 21-400 257982351w.220 257982351w.220
V Wydział Ksiąg Wieczystych Staropijarska1 21-400 257982351w.124 257982351w.125
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Staropijarska1 21-400 257982351w.152 257982351w.152
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kwiatkowskiego3 21-400 257989851 257989851
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
siedziba ul.Stary Rynek 46 24-300 81827 28 25 818272825
sekretariat Prezesa ul.Stary Rynek 46 24-300 81827 28 25 818272825
I Wydział Cywilny ul.Stary Rynek 46 24-300 81 827 26 95 81 827 26 95
II Wydział Karny ul.Stary Rynek 46 24-300 81 827 31 74 81 827 31 74
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Stary Rynek 46 24-300 81 827 41 84 81 827 41 84
Samodzielna sekcja Administracyjna ul.Stary Rynek 46 24-300 81827 28 25 818272825
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Nowy Rynek 2 24-300 81 827 25 92 81 827 25 92
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Piłsudskiego 12 24-300 81 827 28 54 81 827 28 54
Sąd Rejonowy w Puławach
siedziba w Puławachsekretariat Prezesa/Wiceprezesa ul. Lubelska 7 24-100 81 886 44 77 81 888 93 06
Dyrektor Sądu (brak sekretariatu) ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 11 81 886 28 68
I WydziaŁ Cywilny Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 220 81 888 55 85 wew. 230
II Wydział Karny ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 19 81 888 93 28
Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 47 81 888 93 47
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 240 81 888 55 85 wew. 247
IV Wydział Pracy Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 210 81 888 55 85 wew. 214
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 08 81 888 93 07
Oddział Administracyjny ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 03 81 888 93 06
Samodzielna Sekcja Finansowa ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 09 81 888 93 10
Kasa Sądu ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 51 81 888 93 10
Biuro Podawcze ul. Lubelska 7 24-100 81 888 93 00 brak
BOI Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 1 brak
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 239 81 888 55 85 wew. 239
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Al. Partyzantów 6a 24-100 81 888 55 85 wew. 251 81 888 55 85 wew. 251
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
siedziba Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300

sekretariat Prezesa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-11 83 313-30-10
sekretariat Dyrektora Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-11 83 313-30-10
I Wydział Cywilny Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-31-46 83 313-31-40
II Wydział Karny Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-31-49 83 313-31-50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-60 83 313-30-60
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-44 83 313-30-44
Oddział Administracyjny Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-15 83 313-30-10
Oddział Finansowy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-20 83 313-30-22
BOI Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-30-01 83 313-30-05
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-31-70 83 313-31-70
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 21-300 83 313-31-60 83 313-31-60
Sąd Rejonowy w Rykach
siedziba Kościuszki 15 08-500 81 865 60 51
sekretariat Prezesa Kościuszki 15 08-500 81 865 60 51 w. 307 81 865 60 51 w. 307
I Wydział Cywilny Kościuszki 15 08-500 81 865 36 39 81 865 36 39
II Wydział Karny Kościuszki 15 08-500 81 865 36 37 81 865 36 37
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 15 08-500 81 865 60 51 w. 301 81 865 39 80
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 15 08-500 81 865 36 38 81 865 36 38
Samodzielna Sekcja Administracyjnak Kościuszki 15 08-500 81 865 60 51 w. 307 81 865 60 51 w. 307
BOI Kościuszki 15 08-500 81 865 60 51
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 21 08-500 81 865 60 28 81 865 60 28
Sąd Rejonowy we Włodawie
siedziba Sejmowa7 22-200 825 721 115 825 721 115
sekretariat Prezesa Sejmowa7 22-200 825 721 115 825 721 115
I Wydział Cywilny Sejmowa7 22-200 825 721 343 825 721 343
II Wydział Karny Sejmowa7 22-200 825 721 523 825 721 523
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sejmowa7 22-200 825 725 706 825 725 706
IV Wydzial Ksiąg Wieczystych Rynek 10 22-200 825 721 717 825 721 717
Samodzielna sekcja administracyjna Sejmowa 7 22-200 825 721 115 825 721 115
Biuro Podawcze Sejmowa 7 22-200 82591-74-17 82 59174 17
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościelna 7 22-203 825 721 513 825721-513
okręg radomski Sąd Okręgowy w Radomiu
siedziba ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 200 48 36 80 303
sekretariat Prezesa ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 301 48 36 80 303
sekretariat Dyrektora ul.Al.Grzecznarowskiego 2 26-600 48 36 80 383 48 38 56 653
I Wydział Cywilny ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 262 48 36 80 249
II Wydział Karny ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 240 48 36 80 204
Sekcja Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz Windykacji Należności Sądowych w Sprawach Karnych i Cywilnych ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 239 48 36 80 339
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 340 48 36 32 521
IV Wydział Cywilny Odwoławczy ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 201 48 36 80 253
V Wydział Karny Odwoławczy ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 210 48 36 80 202
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 305 48 36 80 271
VII Wydział Wizytacyjny ul. Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 288 48 36 80 287
Oddział Administracyjny ul. Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 220 48 36 80 203
Oddział Finansowy ul.Al.Grzecznarowskiego 2 26-600 48 36 80 384 48 38 56 653
Oddział Gospodarczy ul.Al.Grzecznarowskiego 2 26-600 48 36 80 380 48 38 56 652
Oddział Informatyczny ul. Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 299
Oddział Inwestycji i Remontów ul.Grzecznarowskiego 26-600 48 36 80 386 48 38 56 651
Oddział Kadr ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 213, 48 36 80 215 48 36 80 214
Audytor Wewnętrzny ul.Al.Grzecznarowskiego 2 26-600 48 36 80 388 48 38 56 655
Samodzielna sekcja do spraw ochrony informacji niejawnych ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 316 48 36 80 366
Kancelaria Tajna ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 316 48 36 80 366
Inspektor ds. obronnych ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 333 48 36 80 303
BOI (biuro podawcze, czytelnia akt) ul.Piłsudskiego 10 26-600 48 36 80 266, 48 36 80 267, 48 36 80 268 48 36 80 267
OZSS ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 31 153, 48 36 80 344 48 36 31 153
Kurator Okręgowy ul.Al.Grzecznarowskiego 2 26-600 48 36 80 387 48 38 56 656
Sąd Rejonowy w Grójcu
siedziba ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 300 48 66 48 401
sekretariat Prezesa ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 400 48 66 48 401
sekretariat Dyrektora ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 406 48 66 48 411
I Wydział Cywilny ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 371 48 66 48 372
II Wydział Karny ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 422 48 66 48 421
Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 451 48 66 48 452
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 311 48 66 48 312
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 351 48 66 48 352
VI Wydział Karny ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 432 48 66 48 431
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w siedzibą w Białobrzegach ul.Kościelna 110 26-800 48 61 32 019 48 61 32 019
Oddział Administracyjny ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 404 48 66 48 401
Oddział Finansowy ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 407 48 66 48 411
Sekcja Informatyczna ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 415
BOI/ biuro podawcze ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 300, 48 66 48 301, 48 66 48 302 48 66 48 401
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 320 48 66 48 321
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Sportowa 14 05-600 48 66 48 330 48 66 48 331
Sąd Rejonowy w Kozienicach
siedziba ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 48 61 42 988
sekretariat Prezesa ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 202 48 61 42 579
Dyrektor ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 259 48 61 42 988
I Wydział Cywilny ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 218 48 61 42 988
II Wydział Karny ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 225 48 61 42 988
II Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 257 48 61 42 988
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 245 48 61 42 988
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 255 48 61 42 988
Oddział Administracyjny ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 202 48 61 42 579
BOI ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 251 48 61 42 988
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 261 48 61 42 988
Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 270 48 61 42 988
Główny Księgowy ul.Konstytucji 3 Maja 22 26-900 48 61 42 913 wew. 266 48 61 42 988
Sąd Rejonowy w Lipsku
siedziba ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 460 48 36 61 639
sekretariat Prezesa ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 462 48 36 61 639
sekretariat Dyrektora ul.Al.Grzecznarowskiego 2, Radom 26-600 48 36 80 383 48 38 56 653
I Wydział Cywilny ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 436 48 36 61 639
II Wydział karny ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 454 48 36 61 639
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 463 48 33 22 794
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 433 48 33 22 794
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 462 48 36 61 639
Biuro Podawcze ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 460 48 36 61 639
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Partyzantów 1 27-300 48 37 84 465 48 36 62 296
Sąd Rejonowy w Przysusze
siedziba Al.Jana Pawła II 11 26-400 48 67 50 360 48 67 52 359
sekretariat Prezesa Al.Jana Pawła II 11 26-400 48 67 50 371 48 67 52 359
sekretariat Dyrektora Al. Grzecznarowskiego 2, Radom 26-600 48 36 80 393 48 38 56 653
I Wydział Cywilny ul.Staszica 11 26-400 48 67 55 071 48 67 55 071
II Wydział Karny Al.Jana Pawła II 11 26-400 48 67 50 362 48 67 50 362
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Staszica 11 26-400 48 67 55 072 48 67 55 072
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Skarbowa 3 26-400 48 67 55 174 48 67 55 174
Samodzielna Sekcja Administracyjna Al.Jana Pawła II 11 26-400 48 67 50 371 48 67 52 359
Biuro podawcze Al.Jana Pawła II 11 26-400 48 67 50 371 48 67 52 359
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Staszica 11 26-400 48 67 52 009 48 67 52 009
Sąd Rejonowy w Radomiu
siedziba ul.Struga 63 26-600 48 36 80 400
sekretariat Prezesa ul.Struga 63 26-600 48 36 80 403 48 36 80 410
sekretariat Dyrektora ul.Struga 63 26-600 48 36 80 430 48 36 80 440
I Wydział Cywilny ul.Grzybowska 4/6 26-600 48 36 49 128 48 36 49 123
II Wydział Karny ul.Struga 63 26-600 48 36 80 506 48 36 80 526
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 620 48 36 80 691
Sekcja Wykonawcza przy III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 642 48 36 80 641
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 603 48 36 80 604
V Wydział Gospodarczy ul.Żeromskiego 53 26-600 48 38 45 560 48 38 45 666
Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych ul.Żeromskiego 53 26-600 48 38 45 560 48 38 45 666
VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 660 48 36 80 692
VII Wydział Cywilny ul.Grzybowska 4/6 26-600 48 36 49 121 48 36 49 125
VIII Wydział Karny ul.Struga 63 26-600 48 36 80 556 48 36 80 556
IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych ul.Struga 63 26-600 48 36 80 510 48 36 80 510
Sekcja Ewidencji Należności Sądowych ul.Struga 63 26-600 48 36 80 406 48 36 80 530
X Wydział Karny ul.Struga 63 26-600 48 36 80 514 48 36 80 524
Oddział Administracyjny ul.Struga 63 26-600 48 36 80 423 48 36 80 423
Oddział Finansowy ul.Struga 63 26-600 48 36 80 413 48 36 80 438
Oddział Gospodarczy ul.Struga 63 26-600 48 36 80 411 48 36 80 440
Oddział Informatyczny ul.Struga 63 26-600 48 36 80 420
Oddział Kadr ul.Struga 63 26-600 48 36 80 412
Punkt Obsługi Interesanta ul.Struga 63 26-600 48 36 80 442, 48 36 80 444, 48 36 80 445 48 36 80 444
Punkt Obsługi Interesanta ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 651
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Grzybowska 4/6 26-600 48 34 42 986 48 34 42 989
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Grzybowska 4/6 26-600 48 34 42 984 48 34 42 989
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Nieletnich ul.Żeromskiego 43/45 26-600 48 36 80 638 48 36 80 664
Sąd Rejonowy w Szydłowcu
siedziba Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 700 48 61 71 691
sekretariat Prezesa Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 710 48 61 71 691
sekretariat Dyrektora Al.Grzecznarowskiego 2, Radom 26-600 48 36 80 383 48 38 56 653
I Wydział Cywilny Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 714 48 61 71 691
II Wydział Karny Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 702 48 61 78 701
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 704 48 61 71 691
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 716 48 61 71 691
Samodzielna Sekcja Administracyjna Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 710 48 61 71 691
Biuro podawcze Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 700 48 61 71 691
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Marii Konopnickiej 7 26-500 48 61 78 706 48 61 71 691
Sąd Rejonowy w Zwoleniu
siedziba ul.Moniuszki 6 26-700 48 67 63 051, 48 67 63 132, 48 67 64 615 48 67 63 051
sekretariat Prezesa ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 002 48 67 63 051
sekretariat Dyrektora Al.Grzecznarowskiego 2, Radom 26-600 48 36 80 383 48 38 56 653
I Wydział Cywilny ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 080 48 67 63 051
II Wydział Karny ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 088 48 67 62 503
II Wydział Karny Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 085 48 67 62 503
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 082 48 67 63 051
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Moniuszki 6 26-700 48 61 17 470 48 67 63 051
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystycz siedzibą w Pionkach Al..Jana Pawła II 19 26-670 48 61 25 598 48 61 25 598
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul.Moniuszki 6 26-700 48 66 48 002 48 67 63 051
Biuro podawcze/Punkt Obsługi Interesanta ul.Moniuszki 6 26-700 48 67 63 051, 48 67 63 132, 48 67 64 615 48 67 63 051
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Moniuszki 6 26-700 48 61 17 477 48 67 63 051
okręg siedlecki Sąd Okręgowy w Siedlcach
siedziba Sądowa 2 08-100 256407800
sekretariat Prezesa Sądowa 2 08-100 256407845 256326885
sekretariat Dyrektora Sądowa 2 08-100 256407845 256326885
I Wydział Cywilny Sądowa 2 08-100 256407858 256407847
II Wydział Karny Sądowa 2 08-100 256407872 256326825
III Wydział Penitencjarny 11 Listopada 4 08-110 256326219 wew. 119
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11 Listopada 4 08-110 256339641 wew. 102
V Wydział Cywilny Odwoławczy Sądowa 2 08-100 256407862 256407819
Oddział Administracyjny Sądowa 2 08-100 256407846 256326812
Oddział Finansowy Sądowa 2 08-100 256407802 256407827
Biuro Kuratora Okręgowego 11 Listopada 4 08-110 256331490 256331490
Specjalista ds. Zamówień Publicznych Sądowa 2 08-100 256407803 256407803
Biuro Krajowego Rejestru Karnego 11 Listopada 4 08-110 256310840 256310840
Sekcja Wykonawcza Sądowa 2 08-100 256407843 256407843
sekcja informatyczna w Oddziale Administracyjnym Sądowa 2 08-100 256407832 256407880
sekcja gospodarca w Oddziale Finansowym Sądowa 2 08-100 256407868 256407804
OZSS Kazimierzowska 31 08-110 256326087 256326087
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
siedziba Okrzei 14 05-300

sekretariat Prezesa Okrzei 14 05-300 257564920 257564940
sekretariat Dyrektora Okrzei 14 05-301 257564949 257564940
I Wydział Cywilny Okrzei 14 05-302 257564921 257564941
II Wydział Karny Okrzei 14 05-303 257564922 257564942
Sekcja Wykonawcza Okrzei 14 05-304 257564926 257564946
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Okrzei 14 05-305 257564923 257564943
V Wydział Ksiąg Wieczystych Okrzei 14 05-306 257564925 257564945
Oddział Administracyjny Okrzei 14 05-307 257564967 257564940
Oddział Finansowy Okrzei 14 05-308 257564977 257564940
Biuro Obsługi Interesanta Okrzei 14 05-309 257564910 257564940
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Okrzei 14 05-310 257564927 257564947
Sąd Rejonowy w Węgrowie
siedziba Przemysłowa 20 07-100 257922231 257922231 w.360
sekretariat Prezesa Przemysłowa 20 07-100 257922377
I Wydział Cywilny Przemysłowa 20 07-100 257922315
II Wydział Karny Przemysłowa 20 07-100 257922345
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Przemysłowa 20 07-100 257922478
Oddział Administracyjny Przemysłowa 20 07-100 257922377
Sekcja Wykonawcza Przemysłowa 20 07-100 257923206
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przemysłowa 20 07-100 257922541
Sąd Rejonowy w Garwolinie
siedziba Aleja Legionów 46 08-400 256823041-42
sekretariat Prezesa Aleja Legionów 46 08-400 256843013 256843013
sekretariat Dyrektora Aleja Legionów 46 08-400 256843013 256843013
I Wydział Cywilny Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.211 256823041 w.205
II Wydział Karny Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.250 256823041 w.181
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.180 256823041 w.172
V Wydział Ksiąg Wieczystych Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.160 256823041 w.264
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.200 256823041 w.204
Oddział Administracyjny Aleja Legionów 46 08-400 2568430 13 256843013
Oddział Finansowy Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.190 256823041 w.194
Biuro Podawcze Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.102
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Aleja Legionów 46 08-400 256823041 w.270 256823041 w.279
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
siedziba ks Bosco 3 08-300 257872394 257872394 w. 134
sekretariat Prezesa ks Bosco 3 08-300 257872394 257872394 w. 134
Samodzielna sekcja Administracyjna ks Bosco 3 08-300 257872394 257872394 w. 134
I Wydział Cywilny ks Bosco 3 08-300 257872397 257872397 w. 162
sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym ks Bosco 3 08-300 257872313 257872313 w. 139
II Wydział Karny ks Bosco 3 08-300 257872396 257872396 w. 168
III Wydział Rodziny i Nieletnich ks Bosco 3 08-300 257872398 257872398 w. 130
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ks Bosco 3 08-300 257872608 257872608 w. 151
Biuro Podawcze ks Bosco 3 08-300 257872322 -
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ks Bosco 3 08-300 257813708 257813708 w. 153
Sąd Rejonowy w Siedlcach
siedziba Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322327
sekretariat Prezesa Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322327 256322327
sekretariat Dyrektora Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256447702 256322327
I Wydział Cywilny Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322193 256322193
II Wydział Karny Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322242 256322242
Sekcja Wykonawcza Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322882 256322882
III Wydział Rodzinny i Nieletnich B. Joselewicza 3 08-110 256331047 256331047
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256326108 256326108
V Wydział Gospodarczy Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256330961; 256444539 256440013
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256326367 256326367
VII Wydział Karny Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256327171 256327171
Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Siedlcach z/s w Łosicach Szpitalna 2 08-200 833590714 833590714
Oddział Administracyjny Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322327 256322327
Oddział Finansowy Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256322319 256322319
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Bpa. I. Świrskiego 17 08-110 256449684 256449684
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich B. Joselewicza 3 08-110 256331041 256331041
okręg zamojski Sąd Okręgowy w Zamościu
siedziba Akademicka 1 22-400 84 638 78 21 84 638 78 21
sekretariat Prezesa Akademicka 1 22-400 84 639 33 59 84 639 33 59
sekretariat Dyrektora Partyzantów 10 22-400 84 638 29 47 84 627 86 45
I Wydział Cywilny Partyznatów 10 22-400 84 639 30 48 84 639 30 48
Sekcj ds. rozp. w I instancji w I W.Cywilnym Partyzantów 10 22-400 84 638 29 61 84 639 30 48
II Wydział Karny Akademicka 1 22-400 84 639 26 77 84 639 26 77
Sekcja ds. rozpon. w I instancji w II W.Karnym Akademicka 1 22-400 84 639 26 77 84 639 26 77
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Akademicka 1 22-400 84 638 46 43 84 638 46 43
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orlicz-Dreszera 10 22-400 84 638 29 71 84 638 29 71
Oddział Finansowy Partyzantów 10 22-400 84 639 23 26 84 627 86 45
Oddział Administracyjny Akademicka 1 22-400 84 638 29 50 84 638 29 50
Referat Wizytacyjny Alkademicka 1 22-400 84 638 29 70 84 638 29 70
Sekcja Gospodarcza w Oddziale Administracyjnym Akademicka 1 22-400 84 639 31 36 84 639 31 36
Sekcja Informatyczna w Oddziale Adminstracyjnym Partyzantów 10 22-400 84 638 29 97 84 638 29 97
Sekcaj ds. Inwestycji i Remontów w Oddziale Administracyjnym Partyzantów 10 22-400 84 638 78 04 84 638 78 04
Punkt Obsługi Interesantów Akademicka 1 22-400 84 638 78 21 84 638 78 21
Punkt Informacyjny KRK Partyzantów 10 22-400 84 638 78 00 84 638 78 00
Biuro Podawcze Akademicka 1 22-400 84 638 78 21 84 638 78 21
OZSS Akademicka 1 22-400 84 639 32 42 84 639 32 42
Audytor Wewnętrzny Partyzantów 10 22-400 84 638 78 01 84 627 86 45
Kurator Okręgowy Akademicka 1 22-400 84 638 29 59 84 638 29 59
Kancelaria Tajna Akademicka 1 22-400 84 638 29 85 0
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
siedziba Kościuszki 29 23-400 84 686 28 14 84 685 08 08
sekretariat Prezesa Kościuszki 29 23-400 84 685 08 07 84 685 08 08
sekretariat Dyrektora Kościuszki 29 23-400 84 685 08 07 84 685 08 08
I Wydział Cywilny Kościuszki 29 23-400 84 685 08 21 84 685 08 22
II Wydział Karny Kościuszki 29 23-400 84 685 08 29 84 685 08 30
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 29 23-400 84 685 08 42 84 685 08 43
Oddział Administracyjny Kościuszki 29 23-400 84 685 08 07 84 685 08 08
Oddział Administracyjny - Ksiegowość Kościuszki 29 23-400 84 685 08 19 84 685 08 18
Oddział Administracyjny - Kasa Kościuszki 29 23-400 84 685 08 20
BOI Kościuszki 29 23-400 84 685 09 01; 84 685 09 02
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 29 23-400 84 685 08 67 84 685 08 68
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 29 23-400 84 685 08 72 84 685 08 73
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 29 23-400 84 685 08 55 84 685 08 56
BP (biuro podawcze) Kościuszki 29 23-400 84 685 08 53
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
siedziba ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 40 42 84 696 40 42
sekretariat Prezesa ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 40 42 84 696 40 42
sekretariat Dyrektora ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 40 42 84 696 40 42
I Wydział Cywilny ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 24 73 84 696 24 73
II Wydział Karny ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 23 86 84 696 23 86
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 20 09 84 696 20 09
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 32 81 84 696 32 81
Oddział Administracyjny ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 40 42 84 696 40 42
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 697 16 30 84 697 16 30
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Dobrzańskiego "Hubala" 7 22-500 84 696 20 22 84 696 20 22
Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
siedziba Zamoyskiego 94 23-300 15 8720 050 lub 15 8720 449 wew.8 lub 209 15 8720 406
sekretariat Prezesa Zamoyskiego 94 23-300 15 8720 050 lub 15 8720 449 wew.8 lub 209 158 720 406
sekretariat Dyrektora Partyzantów 10 23-300 846 382 947
I Wydział Cywilny Zamoyskiego 94 23-300 15 8720050 wew. 4 lub 213 15 8720050 wew. 4 lub 213
II Wydział Karny Zamoyskiego 94 23-300 15 8720050 wew. 5 lub 322 15 8720050 wew. 5 lub 322
III Wydział Rodzinny I Nieletnich Zamoyskiego 94 23-300 15 8720050 wew. 6 lub 318 15 8720050 wew. 6 lub 318
Samodzielna sekcja admnistracyjna Zamoyskiego 94 23-300 15 8720449 wew. 8 lub 209 15 8720 406
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Zamoyskiego 94 23-300 15 8720050 wew. 9 lub 143, 212 15 8720050 wew. 9 lub 143, 212
IV Wydział ksiąg Wieczystych Zamoyskiego 94 23-300 15 8720050 wew. 7 lub 106 15 8720050 wew. 7 lub 106
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
siedziba Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01 …05 82 576 33 05
sekretariat Prezesa Poniatowskiego 31 22-300 82 576 33 05 82 576 33 05
I Wydział Cywilny Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 - 01..05 wew. 247 82 576 23 98
II Wydział Karny Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01 ..05 wew.227 82 576 20 80
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01..05 wew. 225 82 576 68 81
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01 ..05 wew. 260 82 576 33 05
Samodzielna sekcja administracyjna Poniatowskiego 31 22-300 82 576 33 05 82 576 33 05
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01..05 wew. 226 82 576 33 05
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Poniatowskiego 31 22-300 82 576 28 01..05 wew. 224 82 576 33 05
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
siedziba Lwowska 55 22-600 84 665 74 31 84 665 74 90
sekretariat Prezesa Lwowska 55 22-600 84 665 74 31 84 665 74 90
sekretariat Dyrektora Lwowska 55 22-600 84 665 74 31 84 665 74 90
I Wydział Cywilny Lwowska 55 22-600 84 665 74 43 84 665 74 43
sekcja wykonawcza w II Wydziale Karnym Lwowska 55 22-600 84 665 74 58 84 665 74 58
II Wydział Karny Lwowska 55 22-600 84 665 74 57 84 665 74 57
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Lwowska 55 22-600 84 665 74 53 84 665 74 53
Oddział Administracyjny Lwowska 55 22-600 84 665 74 31 84 665 74 90
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Lwowska 55 22-600 84 665 74 35 84 665 74 35
KRK Lwowska 55 22-600 84 665 74 41 84 665 74 41
BOI w sprawach karnych,karnych wykonawczych Lwowska 55 22-600 84 665 74 55 84 665 74 57
BOI w sprawach cywilnych i rodzinnyvch Lwowska 55 22-600 84 665 74 89 84 665 74 43
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Lwowska 55 22-600 84 665 74 64 84 665 74 64
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Lwowska 55 22-600 84 665 74 85 84 665 74 85
Sąd Rejonowy w Zamosciu
siedziba ul. Akademicka 1 22-400

sekretariat Prezesa ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6387855 (084) 6392977
I Wydział Cywilny ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6392561 (084) 6392561
sekcja egzekucyjna w I Wydziale Cywilnym ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382986 -
I Wydział Cywilny ul. Ormiańska 11 22-400 (084) 6382917 (084) 6382917
II Wydział Karny ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6385910 (084) 6382934
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Ormiańska 11 22-400 (084) 6392591 (084) 6392591
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Orlicz-Dreszera 10 22-400 (084) 6387835 (084 )6382983
V Wydział Gospodarczy ul. Partyzantów 10 22-400 (084) 6387841 (084) 6382999
VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6387829 (084) 6392444
VII Wydział Karny ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382906 (084) 6382906
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6271253 (084) 6271253
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Karnych ul. Ormiańska 11 22-400 (084) 6392332 (084) 6392332
II Zespoł Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach Rodzinnych i Nieletnich ul. Ormiańska 11 22-400 (084) 6382921 (084) 6382921
Oddział Administracyjny ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6392977 (084) 6392977
Oddział Finansowy/Główny Księgowy ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382989 (084) 6387888
Biuro Podawcze ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382901 -
Punkt Informacyjny w Biurze Podawczym ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382994 -
Sekcja Informatyczna ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382932 -
Sekcja Gospodarcza ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382998 (084) 6382998
Dyrektor Sądu ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6380297 -
Archiwum ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6382938 -
Służba BHP ul. Akademicka 1 22-400 (084) 6387855 (084) 6392977
apelacja łódzka Sąd Apelacyjny w Łodzi
siedziba Narutowicza 64 90-136 042 68 50 696 042 20 91 172
sekretariat Prezesa Narutowicza 64 90-136 042 68 50 631 042 20 91 172
sekretariat Dyrektora Narutowicza 64 90-136 042 68 50 661, 042 68 50 558 042 20 91 171
I Wydział Cywilny Narutowicza 64 90-136 042 68 50 626, 042 68 50 627,
042 68 50 628, 042 68 50 619,
042 68 50 621
042 20 91 172
II Wydział Karny Narutowicza 64 90-136 042 68 50 650, 042 68 50 648,
042 68 50 649, 042 68 50 647,
042 68 50 646, 042 68 50 645
042 20 91 172
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Narutowicza 64 90-136 042 68 50 604, 042 68 50 606,
042 68 50 607, 072 68 50 608,
042 68 50 609, 042 68 50 610
042 20 91 172
IV Wydział Wizytcji Narutowicza 64 90-136 042 68 50 673, 042 68 50 674, 042 68 50 676 042 20 91 172
Oddział Administracyjny Narutowicza 64 90-136 042 68 50 640, 042 68 50 641,
042 68 50 642, 042 68 50 601
042 20 91 172
Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy Narutowicza 64 90-136 042 68 50 638 042 20 91 172
Oddział Kadr Narutowicza 64 90-136 042 68 50 634, 042 68 50 635 042 20 91 172
Oddział Informatyczny Narutowicza 64 90-136 042 68 50 637, 042 68 50 686,
042 68 50 636, 042 68 50 636
042 20 91 172
Oddział Gospodarczy Narutowicza 64 90-136 042 68 50 668, 042 68 50 667 042 20 91 172
Oddział Finansowy Narutowicza 64 90-136 042 68 50 669, 042 68 50 670,
042 68 50 671,
042 20 91 171
Sekcja ds. Analiz
w Oddziale Finansowym
Narutowicza 64 90-136 042 68 50 662, 042 68 50 609,
042 68 50 553
042 20 91 171
Oddział Kontroli Narutowicza 64 90-136 042 68 50 665, 042 68 50 664 042 20 91 172
Rzecznik prasowy Narutowicza 64 90-136 042 68 50 655, 68 50 631 042 20 91 172
Audytor Narutowicza 64 90-136 042 68 50 684 042 20 91 171
Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji Narutowicza 64 90-136 042 68 50 662, 042 68 50 609,
042 68 50 659
042 20 91 171
Inspektor ds. BHP Narutowicza 64 90-136 042 68 50 639 042 20 91 172
Pełnomocnik ds. Informacji niejawnych Narutowicza 64 90-136 042 68 50 639 042 20 91 172
Inspektor ds. Obronnych Narutowicza 64 90-136 042 68 50 639 042 20 91 172
Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
Narutowicza 64 90-136 042 68 50642 042 20 91 172
Inspektorzy ds. biurowości Narutowicza 64 90-136 042 68 50 678 042 20 91 172
BOI Narutowicza 64 90-136 042 68 50 696 042 20 91 172
okręg kaliski Sąd Okręgowy w Kaliszu
siedziba Al. Wolności 13 62-800 627657700 627574936
sekretariat Prezesa Al. Wolności 13 62-800 627657764 627574936
sekretariat Dyrektora Al. Wolności 13 62-800 627657953 625944534
I Wydział Cywilny Al. Wolności 13 62-800 627657759 625944532
Sekcja Rejestrowo Nieprocesowa - I Wydział Cywilny Al. Wolności 13 62-800 627657710
II Wydział Cywilny Odwoławczy Al. Wolności 13 62-800 627657842 625944533
III Wydział Karny Al. Wolności 13 62-800 627657826 625944537
Sekcja Penitencjarna i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych - III Wydział Karny Al. Wolności 13 62-800 627657820 625944541
IV Wydział Karny Odwoławczy Al. Wolności 13 62-800 627657817 625944538
V Wydział Pracy i Ubezpoieczeń Społecznych Al. Wolności 13 62-800 627657809 625944542
Oddział Administracyjny Al. Wolności 13 62-800 627657945
Oddział Finansowy Al. Wolności 13 62-800 627657954
Sekcja ds. analiz i sprawozdawczości budżetowej - Oddział Finansowy Al. Wolności 13 62-800 627657954
Główny Księgowy Al. Wolności 13 62-800 627657839
Oddział Kadr Al. Wolności 13 62-800 627657849
Oddział Gospodarczy Al. Wolności 13 62-800 627657876 625944536
Oddział Informatyczny Al. Wolności 13 62-800 627657756
Audytor Wewnętrzny Al. Wolności 13 62-800 627657878
Kurator Okręgowy Al. Wolności 13 62-800 627657837 625944540
BOI Al. Wolności 13 62-800 627657811 625944531
OZSS Wał Staromiejski 8A 62-800 627657704 625944543
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Al. Wolności 13 62-800 627657932
Referat ds. wizytacji Al. Wolności 13 62-800 627657738
Sąd Rejonowy w Kaliszu
siedziba Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 00 62 597 72 80
sekretariat Prezesa Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 03 62 597 72 80
Dyrektor Sądu Al. Wolności 13 62-800 62 765 79 52 62 597 72 88
I Wydział Cywilny Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 34 62 597 72 83
Sekcja Nieprocesowa I Wydział Cywilny Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 33 62 597 72 84
II Wydział Karny Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 28 62 597 72 89
III Wydział Rodzinny i Nieletnich A. Asnyka 56 a 62-800 62 765 77 58 62 597 72 96
IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych A. Asnyka 56 a 62-800 62 765 77 82 62 597 72 95
V Gospodarczy A. Asnyka 56 a 62-800 62 765 77 85 62 597 72 86
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych A. Asnyka 56 a 62-800 62 765 77 88 62 597 72 97
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Al.Wolności 13 62-800 62 765 77 12 62 597 72 91
VII Wydział Karny Al.Wolności 13 62-800 62 765 77 53 62 597 72 90
VIII Wydział Wykonawczy Al.Wolności 13 62-800 62 765 77 40 62 597 72 98
Oddział Administracyjny Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 15 62 597 72 80
Oddział Finansowy Al. Wolności 13 62-800 62 765 78 65 62 597 72 92
Oddział Gospodarczy Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 78 62 597 72 85
Oddział Kadr Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 48 62 597 72 88
BOI Al. Wolności 13 62-800 62 765 79 26 62 597 72 81
Czytelnia Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 24 62 597 72 81
Biuro Podawcze Al. Wolności 13 62-800 62 765 79 26 62 597 72 81
Biuro Podawcze 2 A. Asnyka 56 a 62-800 62 765 78 61 62 597 72 82
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Wolności 13 62-800 62 765 77 32 62 597 72 93
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
siedziba Sądowa 1 63-400 625926100 625928360
sekretariat Prezesa Sądowa 1 63-400 625926103 625928360
Dyrektor Sądowa 1 63-400 625926118
I Wydział Cywilny Sądowa 1 63-400 625926109
II Wydział Karny Sądowa 1 63-400 625926160 625926110
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądowa 1 63-400 625926115 625926124
IV Wydział Pracy Sądowa 1 63-400 625926132
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądowa 1 63-400 625926123 625926123
Oddział Administracyjny Sądowa 1 63-400 625926169 625928360
Oddział Finansowy Sądowa 1 63-400 625926104 625926104
Biuro Podawcze Sądowa 1 63-400 625926100
POI Sądowa 1 63-400 625926179
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 1 63-400 625926106 625926106
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 1 63-400 625926159
Sąd Rejonowy w Jarocinie
siedziba Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-60
sekretariat Prezesa Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-68 (62) 594-45-60
I Wydział Cywilny Wrocławska 6 63-200 (62) 505-29-72 (62) 594-45-61
II Wydział Karny Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-73 (62) 594-45-64
III Wydział Karny Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-64 (62) 594-45-68
V Wydział Ksiąg Wieczystych Wrocławska 6 63-200 (62) 747-83-92 (62) 594-45-65
Samodzielna sekcja Administracyjna Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-68 (62) 594-45-60
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Niepodległości 15 63-200 (62) 505-29-76 (62) 594-45-66
Sąd Rejonowy w Pleszewie
siedziba Malińska 21 oraz Malińska 21B 63-300 627420698 625944550
sekretariat Prezesa Malińska 21B 63-300 627429488 625944550
I Wydział Cywilny Malińska 21 63-300 627420650 625944551
II Wydział Karny Malińska 21 63-300 627420651 625944553
III Wydział Wydział Rodzinny i Nieletnich Malińska 21B 63-300 627429461 625944558
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Malińska 21 63-300 627429472 625944554
Samodzielna Sekcja Administracyjna Malińska 21B 63-300 627429488 625944550
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy rodzinni Malińska 21B 63-300 627429487 625944556
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy dla dorosłych Malińska 21B 63-300 627429486 625944555
Sąd Rejonowy w Kępnie
siedziba Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827250 625944580
sekretariat Prezesa Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827267 625944580
I Wydział Cywilny Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827261 625944583
II Wydział Karny Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827274 625944585
III Wydział Rodzinny Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827265 625944587
IV Wydział Sąd Pracy Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827271 625944588
V Wydział Ksiąg Wieczystych Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827255 625944586
Samodzielna Sekcja Administracyjna Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827267 625944580
Biuro Podawcze (w ramach struktury SSA) Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827250 625944582
BOI (w ramach struktury SSA) Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827284 625944582
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Marcinkowskiego 10 63-600 627827251 625944589
Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
siedziba Zamkowa 9 A 63-500

sekretariat Prezesa Zamkowa 9 A 63-500 627322710 62 594 45 90
I Wydział Cywilny Zamkowa 9 A 63-500 627322716 62 594 45 91
II Wydział Karny 21-Stycznia 4 63-500 627322740 62 594 45 92
III Wydział Rodzinny I Nieletnich 21-Stycznia 4 63-500 627322735 62 594 45 95
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Zamkowa 9 A 63-500 627322722 62 594 45 93
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 21-Stycznia 4 63-500 627322750 62 594 45 94
Samodzielna sekcja administracyjna Zamkowa 9 A 63-500 627322718 62 594 45 90
Biuro podawcze Zamkowa 9 A 63-500 627322720
Sąd Rejonowy w Krotoszynie
siedziba Sienkiewicza 11 63-700 627251100 -101 625944572
sekretariat Prezesa Sienkiewicza 11 63-700 62 725 115 131 625944570
I Wydział Cywilny Sienkiewicza 11 63-700 62725115103 625944571
II Wydział Karny Sienkiewicza 11 63-700 62725115108 625944573
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sienkiewicza 11 63-700 62725115113 625945736
Samodzielna Sekcja Administracyjna Sienkiewicza 11 63-700 62725115131 625944572
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sienkiewicza 11 63-700 62725115118 625944574
Informatyk Sienkiewicza 11 63-700 62725115133
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sienkiewicza 11 63-700 62725115121 625944577
okręg łódzki Sąd Okręgowy w Łodzi
siedziba Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-900
sekretariat Prezesa Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-990 (42) 67-78-991
sekretariat Wiceprezesa Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-993
sekretariat Dyrektora Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-932 (42) 67-78-931
I Wydział Cywilny ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-403/ (42) 68-50-417 (42) 68-50-401
II Wydział Cywilny ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-423/ (42) 68-50-444 (42) 68-50-421
III Wydział Cywilny Odwoławczy ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-453/ (42) 68-50-458 (42) 68-50-451
Sekcja Zażaleniowa III Wydziału Cywilnego Odwoławczego ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-457 (42) 68-50-466
IV Wydział Karny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-742/ (42) 67-78-743 (42) 67-78-741
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Wydziałów Karnych IV i XVIII Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-854/ (42) 67-78-721 (42) 67-78-942
V Wydział Karny Odwoławczy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-731/ (42) 67-78-752 (42) 67-78-751
Sekcja Zażaleniowa V Wydziału Karnego Odwoławczego Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-734/ (42) 67-78-754 (42) 67-78-758
VI Wydział Penitencjarny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-762 (42) 67-78-761
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-843/ (42) 67-78-820 (42) 67-78-841/821
X Wydział Gospodarczy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-702/ (42) 67-78-703 (42) 67-78-701
XI Wydział Wizytacyjny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-910/ (42) 67-78-912 (42) 67-78-911
XII Wydział Cywilny Rodzinny ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-473/ (42) 68-50-492 (42) 68-50-475/471
XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-803 (42) 67-78-711
XVIII Wydział Karny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-727/ (42) 67-78-946 (42) 67-78-946
Oddział Kadr Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-960 /962 (42) 67-78-961
Oddział Administracyjny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-980 /982 (42) 67-78-981
Biuro Podawcze Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-986 /984 (42) 67-78-857
Archwium Zakładowe ul. Wydawnicza 10
(42) 676-11-62 / 47 (42) 676-11-62
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-994 (42) 67-78-855
BOI ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-533/ 400/ 535/ 536/533/ 535 (42) 68-50-508
BOI Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-985/965/ 865/ 885/
Oddział ds. Analiz i Organizacji Pracy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-987 /988 (42) 67-78-833
Oddział Finansowy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-970 / 972 / 973 (42) 67-78-971
Sekcja Egzekucji Należności Sądowych Skarbu Państwa Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-730 / 736 (42) 67-78-732
Oddział Gospodarczy Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-950/ 952/ 948 (42) 67-78-951
Oddział Inwestycji i Remontów Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-935/ 939 / 936 (42) 67-78-937
Oddział Informatyczny ul. Gabriela Narutowicza 64 90-136 Łódź (42) 68-50-505/ 500 / 502/ (42) 68-50-501
Biuro Kuratora Okręgowego Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-994 / 920 (42) 67-78-859
Komórka Audytu Wewnętrznego Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-735
Kierownik Szkolenia Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-880 (42) 67-78-913
Biuro Rzecznika Prasowego Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-995, 953
Inspektorzy ds. Biurowości Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-918 (42) 67-78-862
Inspektor ds. BHP i ochrony p.poż Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-852 (42) 67-78-860
Radca Prawny Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-998
Pełnomocnik ds. Informacji niejawnych Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-915
Inspektor ds. obronnych Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-915
Kancelaria Tajna Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-919
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź (42) 67-78-938 (42) 67-78-856
I OZSS w Łodzi ul. Tokarska 7 91-450 Łódź (42) 655-10-00 (42) 655-10-00
II OZSS w Skierniewicach ul. Mszczonowska 33/35 96-100 Skierniewice (46) 832-52-32 (46) 832-52-32
Sąd Rejonowy w Kutnie
siedziba ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-24-05
sekretariat Prezesa ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 251-13-51 24 387-37-16
sekretariat Dyrektora ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-60-73 24 387-37-17
I Wydział Cywilny ul. Staszica 3 99-300 Kutno 24 251-13-60 24 254-09-30
II Wydział Karny ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-18-76 24 387-37-13
Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 253-38-14 24 387-37-12
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-22-47 24 387-37-14
IV Wydział Pracy ul. Staszica 3 99-300 Kutno 24 251-13-59 24 254-04-39
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 251-13-01 24 387-37-15
Oddział Administracyjny ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 251-13-51 24 387-37-16
Oddział Finansowy ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-96-25 24 387-37-18
BOI ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 251-13-50
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-61-73 24 387-37-19
Informatyk ul. Spokojna 2 99-300 Kutno 24 254-22-41 24 387-37-10
Sąd Rejonowy w Łowiczu
siedziba Kaliska 1/3 99-400 468304307 468112307
sekretariat Prezesa Kaliska 1/3 99-400 468304307 468112307
sekretariat DyrektoraI Wydział Cywilny Kaliska 1/3 99-400 468304301 468112301
II Wydział Karny Kaliska 1/3 99-400 468304302 468112302
III Wydział Rodzinny i Nielet. Kaliska 1/3 99-400 468304303 468112303
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kaliska 1/3 99-400 468304305 468112305
Oddział Administracyjny Kaliska 1/3 99-400 468304307 468112307
Oddział Finansowy Kaliska 1/3 99-400 468304308 468112308
BOI Kaliska 1/3 99-400 468304310 468112790
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kaliska 1/3 99-400 468304309 468112309
Sąd Rejonowy w Łęczycy
siedziba ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-27-79 24-721-12-68
sekretariat Prezesa ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-27-79 24-721-12-68
sekretariat DyrektoraI Wydział Cywilny ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-712-35-70 24-387-37-01
II Wydział Karny ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-27-70 24-387-37-02
Sekcja wkonawcza w II W.karnym ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-29-38
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-45-57 24-387-37-03
IV Wydział Ksiag Wieczystych ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-29-70 24-387-37-04
Oddział Administracyjno-Finansowy ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-27-79 24-721-12-68
Informatyk ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-27-82
Biuro podawcze ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-12-52
BOI ul.M.Konopnickiej 16 99-100 24-721-12-82
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul.Tumska 2 99-100 24-721-88-76 24-387-37-05
Kierownik ZKSS ul.Tumska 2 99-100 24-721-1240
Sąd Rejonowy w Pabianicach
siedziba Partyzancka 105/127 95-200

sekretariat Prezesa Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 100 lub 101 42 209 11 44
sekretariat Dyrektora Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 100 lub 101 42 209 11 44
I Wydział Cywilny Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 195 42 209 11 44
sekcja w II Wydziale Karnym Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 113 42 209 11 44
II Wydział Karny Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 196 42 209 11 44
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 197 42 209 11 44
IV Wydział Pracy Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 172 42 209 11 44
V Wydział Ksiąg Wieczystych Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 153 42 209 11 44
Oddział Administracyjny Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 100 lub 101 42 209 11 44
BOI Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 183 lub 126 42 209 11 44
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 128 lub 175 42 209 11 44
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 117 lub 190 42 209 11 44
Księgowość Partyzancka 105/127 95-200 42 22 55 108 42 209 11 44
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
siedziba Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 902
sekretariat Prezesa Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 933 46 /811-22-90
Dyrektor Sądu Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 904
I Wydział Cywilny Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 911
46/83 44 913
46/83 44 912
46/83 44 909
46/811 22 93
Sekcja Wykonawcza w II Wydziale Karnym Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 924
46/83 44 925
46/83 44 922
46/83 44 923
46/811 22 93
II Wydział Karny Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 916
46/83 44 917
46/83 44 918
46/83 44 927
46/83 44 928
46/ 811 22 93
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 968
46/83 44 963
46/ 811 22 94
IV Wydział Pracy Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 971
46/83 44 957
46/ 811 22 94
V Wydział Gospodarczy Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 947 46/ 811 22 94
BOI Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 940 46/811 22 95
ZKSS Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 952
46/83 44 950
46/83 44 951
46/83 44 962
46/83 44 954
46/83 44 958
46/811 22 94
Oddział Administracji Reymonta 12/14 96-100 46/ 83 44 908 46/811 22 90
Księgowość Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 905
46/83 44 906
46/83 44 979
46/ 811 20 91
informatyk Reymonta 12/14 96-100 46/83 44 900
Sąd Rejonowy w Zgierzu
siedziba Sokołowska 6 95-100 42 715-75-00 42 209-11-50
sekretariat Prezesa Sokołowska 6 95-100 42 715-75-02 42 209-11-50
sekretariat Dyrektora Sokołowska 6 95-100 42 715-75-06 42 209-11-50
I Wydział Cywilny Sokołowska 6 95-100 42 715-75-83 42 209-11-50
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sokołowska 6 95-100 42 715-76-80 42 209-11-50
II Wydział Karny Sokołowska 6 95-100 42 715-75-51 42 209-11-50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sokołowska 6 95-100 42 715-76-11 42 209-11-50
Oddział Administracyjny Sokołowska 6 95-100 42 716-39-11 42 209-11-50
Informatyk Sokołowska 6 95-100 42 715-76-05 42 209-11-50
finansowy w Oddziale Administracyjym Sokołowska 6 95-100 42 715-75-11 42 209-11-50
sekcja wykonywania orzeczeń Sokołowska 6 95-100 42 715-75-64 42 209-11-50
BOI Sokołowska 6 95-100 42 715-76-06 42 209-11-50
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sokołowska 6 95-100 42 715-76-30 42 209-11-50
siedziba Sokołowska 6 95-100 43 715-75-00 42 209-11-50
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
siedziba Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640900
sekretariat Prezesa Al. Kościuszki 107/109 90-928 426646721 426640723
sekretariat Prezesa Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640720 426670423
sekretariat Dyrektora Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640747 426640749
I Wydział Cywilny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640812 426640819
Egzekucja należności cywilnych Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640733 426640819
II Wydział Cywilny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640822 426640829
II Wydział Cywilny sekcja egzekucyjna Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640942 426640940
III Wydział Cywilny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640832 426640839
IV Wydział Karny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640842 426640849
IV Wydział Karny SWO Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640847 426640932
Sekcja Aresztowa Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640962 426640969
V Wydział Karny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640852 426640859
V Wydział Karny SWO Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640855 426640929
VI Wydział Karny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640862 426640869
VI Wydział Karny SWO Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640916 426640868
VII Wydział Rodzinny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640872 426640879
VIII Wydział Rodzinny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640882 426640889
IX Wydział Rodzinny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640892 426642899
X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kopcińskiego 56 90-032 426776412 426776419
XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kopcińskiego 56 90-032 426776422 426776429
XII Wydział Gospodarczy Kopcińskiego 56 90-032 426776452 426776459
XIII Wydział Gospodarczy Kopcińskiego 56 90-032 426776465 426776469
XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Pomorska 37 90-203 426646212 426646219
XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów Pomorska 37 90-203 426646220 426646229
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Pomorska 21 90-202 426392102 426392103
XVII Wydział Karny Kopcińskiego 56 90-032 426776472 426776479
XVII Wydział Karny SWO Kopcińskiego 56 90-032 426776482 426776489
XVIII Wydział Cywilny Kopcińskiego 56 90-032 426776430 426776439
XVIII Wydział Cywilny Kopcińskiego 56 90-032 426776442 426776449
XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Pomorska 37 90-203 426646230 426646259
Oddział Administracyjny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640721 426640723
Oddział Kadr Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640750 426640752
Oddział Finansowy Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640742 426640745
Oddział Gospodarczy Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640703 426640702
Oddział Informatyczny Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640777 brak
BOI Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640997 426640999
BOI Kopcińskiego 56 90-032 426776492 426776499
Biuro Podawcze Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640729
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640971 426640970
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640972 426640970
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640973 426640970
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640974 426640979
V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640975 426640979
VI Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640976 426640979
VII Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Kościuszki 107/109 90-928 426640977 426640970
Sąd Rejonowy w Brzezinach
siedziba Waryńskiego 34 95-060 46 875 21 50 46 811 27 85
sekretariat Prezesa - - - -
sekretariat Dyrektora - - - -
I Wydział Cywilny Waryńskiego 32 95-060 46 875 21 40, 46 875 21 43  46 811 27 81
II Wydział Karny Waryńskiego 34 95-060 46 875 21 60, 46 875 21 61  46 811 27 82
Należności Sądowe ( w ramach II Wydziału Karnego) Waryńskiego 34 95-060 46 875 21 67, 46 875 21 68 46 811 27 88
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Waryńskiego 32 95-060 46 875 21 30, 46 875 21 27 46 811 27 83
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Waryńskiego 34 95-060 46 875 21 20 46 811 27 84
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Waryńskiego 32 95-060 46 875 21 80, 46 875 21 22 46 811 27 87, 46 811 27 86
Oddział Administracyjno-Finansowy Waryńskiego 32 95-060 46 875 21 50 46 811 27 85
Kasa Waryńskiego 32 95-060 46 875 51 52 -
BOI, Biuro Podawcze Waryńskiego 32 95-060 46 875 51 41, 46 875 21 51 46 811 27 80
Informatyk Waryńskiego 32 95-060 46 875 21 29 46 811 27 89
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
siedziba Al. Piłsudskiego 143 92-332
siedziba ul. Kopcińskiego 56 90-032

sekretariat Prezesa Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774726 422884230
sekretariat Dyrektora Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774743 422884232
I Wydział Cywilny ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779535, 426779541 422884240
II Wydział Cywilny ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779532, 426779531 422884241
Sekcja Egzekucyjna II Wydziału Cywilnego ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779539, 426779528 422884244
III Wydział Karny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774718, 426774617 422884235
IV Wydział Karny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774668, 426774608 422884236
SWO IV Wydziału Karnego Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774610, 426774610 422884249
V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779508, 426779509 422884242
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779513, 426779512 422884243
VII Wydział Karny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774734, 426774719 422884237
SWO VII Wydziału Karnego Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774721, 426774676 422884239
VIII Wydział Cywilny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774733, 426774667 422884238
Oddział Administracyjny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774726, 426779523 422884230, 422884248
Oddział Finansowy Al. Piłsudskiego 143 92-332 426 774 731 422884233
Oddział Gospodarczy Al. Piłsudskiego 143 92-332 426 774 738 42 288 42 32
Oddział Informatyczny Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774720 422884231
Oddział Kadr Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774744 422884234
BOI Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774747
BOI ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779564
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774621 422884246
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Al. Piłsudskiego 143 92-332 426774628 422884246
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779521 422884245
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Kopcińskiego 56 90-032 426779556 422884245
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
siedziba ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 814 60 95 46 811 22 96
sekretariat Prezesa ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 814 60 95 46 811 22 96
sekretariat DyrektoraI Wydział Cywilny ul. Krakowska 22B 96-200 (46) 814 65 80 46 811 22 99
II Wydział Karny ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 814 43 66 46 811 22 97
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Krakowska 22B 96-200 (46) 814 65 12 46 811 22 98
Oddział Administracyjno Finansowy ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 814 60 95 46 811 22 96
BOI ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 813 19 15 46 811 22 96
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Krakowska 22B 96-200 (46) 814 22 27 46 811 22 99
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Kościuszki 17 96-200 (46) 814 23 18 46 811 22 97
okręg piotrkowski Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
siedziba Słowackiego 5 97-300 44 64 94 101 44 647 89 19
sekretariat Prezesa Słowackiego 5 97-300 44 64 94 101 44 647 89 19
sekretariat Dyrektora Słowackiego 5 97-300 44 64 94 124
I Wydzi Cywilny Słowackiego 5 97-300 44 64 94 106 44 64 94 106
II Wydział Cywilny Odwoławczy Słowackiego 5 97-300 44 64 94 129 44 64 94 129
III Wydzi Karny Słowackiego 5 97-300 44 64 94 111 44 64 94 111
sekcja ds. wykonawstwa orzeczeń karnych w III Wydziale Karnym Słowackiego 5 97-300 44 64 94 113
sekcja penitencjarna i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych w III Wydziale Karnym Słowackiego 5 97-300 44 64 94 122 44 64 94 122
IV Wydział Karny Odwoławczy Słowackiego 5 97-300 44 64 94 116 44 64 94 116
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Słowackiego 5 97-300 44 64 94 171 44 64 94 171
Oddzi Administracyjny Słowackiego 5 97-300 44 64 94 121
Oddzi Finansowy Słowackiego 5 97-300 44 64 94 140 44 64 94 130
Oddział Inwestycji i Remontów Słowackiego 5 97-300 44 64 94 158 44 64 94 158
sekc informatyczna w Oddziale Administracyjnym Słowackiego 5 97-300 44 64 94 178
Samodzielna sekcja kadr Słowackiego 5 97-300 44 64 94 128 44 64 94 128
Referat wizytacyjny Słowackiego 5 97-300 44 64 94 162
Służba BHP Słowackiego 5 97-300 44 64 94 128
BOI Słowackiego 5 97-300 44 64 94 180
Samodzielna sekacja ds. ochrony informacji niejawnych Słowackiego 5 97-300 44 64 94 131
OZSS Słowackiego 5 97-300 44 64 94 151 44 64 94 151
Archiwum Słowackiego 5 97-300 44 64 94 134
Punkt Krajowego Rejestru Karnego Słowackiego 5 97-300 44 64 94 170
Sąd Rejonowy w Bełchatowie
siedziba ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 00 44 741 57 09
sekretariat Prezesa ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 01 44 741 57 09
sekretariat Dyrektora ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 01 44 741 57 09
I Wydział Cywilny ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 60 44 741 57 01
II Wydział Karny ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 39 44 741 57 02
III Wydział Rodzinny I Nieletnich ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 65 44 741 57 03
IV Wydział Pracy ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 51 44 741 57 04
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 11 44 741 57 05
Oddział Administracyjny ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 01 44 741 57 09
Samodzielna Sekcja Finansowa ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 02 44 741 57 08
BOI /Biuro Podawcze/ ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 06 44 741 57 09
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych - sekretariat ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 23 44 741 57 07
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich - sekretariat ul. Okrzei 4 97-400 44 635 76 82 44 741 57 06
Sąd Rejonowy w Opocznie
siedziba Biernackiego 20 26-300 44 755 71 01 44 741 57 18
sekretariat Prezesa Biernackiego 20 26-300 44 755 71 01 44 741 57 18
sekretariat Dyrektora Biernackiego 20 26-300 44 755 71 01 44 741 57 18
I Wydział Cywilny Biernackiego 20 26-300 44 755 71 10 44 741 57 11
II Wydział Karny Biernackiego 20 26-300 44 755 71 20 44 741 57 12
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Biernackiego 20 26-300 44 755 71 30 44 741 57 13
V Wydział Ksiąg Wieczystych Biernackiego 20 26-300 44 755 71 50 44 741 57 15
Oddział Administracyjny Biernackiego 20 26-300 44 755 71 04 44 741 57 14
BOI Biernackiego 20 26-300 44 755 71 07 44 741 57 00
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Biernackiego 20 26-300 44 755 71 60 44 741 57 16
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
siedziba Słowackiego 5 97-300 446 494 201 446 496 435
sekretariat Prezesa Słowackiego 5 97-300 446 494 201 446 496 435
sekretariat Dyrektora Słowackiego 5 97-300 446 494 258 446 472 417
I Wydział Cywilny Słowackiego 5 97-300 446 494 207 446 494 207
II Wydział Karny Słowackiego 5 97-300 446 494 213 447 152 671
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Słowackiego 5 97-300 446 494 225 446 494 225
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Słowackiego 5 97-300 446 494 239 447 152 673
V Wydział Gospodarczy Słowackiego 5 97-300 446 494 219 447 152 674
sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w V Wydziale Gospodraczym Słowackiego 5 97-300 446 494 221 447 152 675
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Słowackiego 5 97-300 446 494 242 447 152 676
VII Wydział Karny Słowackiego 5 97-300 446 494 217 447 152 677
Oddział Administracyjny Słowackiego 5 97-300 446 494 203 446 494 203
Biuro Podawcze Słowackiego 5 97-300 446 494 136
Oddział Finansowy Słowackiego 5 97-300 446 494 205
Oddział Gospodarczy Słowackiego 5 97-300 446 494 257
Archiwum Słowackiego 5 97-300 446 494 206
Służba BHP Słowackiego 5 97-300 446 494 260
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.Karnych nr I Słowackiego 5 97-300 446 494 283 446 494 211
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych nr II Słowackiego 5 97-300 446 494 283 446 494 211
Sekretariat Zespołów KSS ds. Karnych I i II Słowackiego 5 97-300 446 494 211 446 494 211
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Słowackiego 5 97-300 446 494 227 446 494 224
Sekratariat Zespołu KSS ds. Rodzinnych i Nieletnich Słowackiego 5 97-300 446 494 224 446 494 224
Sąd Rejonowy w Radomsku
siedziba Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-00 44 685-81-77
sekretariat Prezesa Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-37
sekretariat Dyrektora Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-39
I Wydział Cywilny Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-53
II Wydział Karny Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-61 44 685-81-33
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-71
IV Wydział Pracy Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-29
V Wydział Ksiąg Wieczystych Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-18
VI Wydział Karny Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-04 44 685-81-79
Oddział Administracyjny Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-35
Samodzielna sekcja finansowa Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-43
POI Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-31
Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-49
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w sprawach Karnych Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-67
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujące Orzeczenia w sprawach Rodzinnych i Nieletnich Tysiaclecia 3 97-500 44 685-81-75
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
siedziba Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-11 /44/ 725-75-13
sekretariat Prezesa ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-11 /44/ 725-75-13
sekretariat Dyrektora ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-83 /44/ 725-75-96 /44/ 725-75-96
I Wydział Cywilny ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-20 /44/ 725-75-20
II Wydział Karny ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-30 /44/ 725-75-31
Sekcja dla spraw wykonawstwa orzeczeń karnych w II Wydziale Karnym ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-70 /44/ 725-75-71
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-44 /44/ 725-75-44
IV Wydział Pracy ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-58 /44/ 725-75-58
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-60 /44/ 725-75-61
Oddział Administracyjny ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-11 /44/ 725-75-13
Samodzielna sekcja finansowa ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-04 /44/ 725-75-05
BOI ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-08 /44/ 725-75-09
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-86 /44/ 725-75-87
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich ul. Prez. I. Mościckiego 9 97-200 /44/ 725-75-53 /44/ 725-75-53
okręg płocki Sąd Okręgowy w Płocku
siedziba Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-00  24 262-25-26
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-59, 24 262-25-26
sekretariat Dyrektora Pl. Narutowicza 4 09-404 0 0
I Wydział Cywilny Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-24 24 269-72-25
II Wydział Karny Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-14 24 262-73-36
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-30 24 269-72-31
III Wydział Penitencjarny Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-04 24 269-73-04
IV Wydział Cywilny Odwoławczy Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-17 24 269-72-17
V Wydział Karny Odwoławczy Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-06 24 269-73-05
VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-51 24 269-72-33
Oddział Finansowy Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-97 24 268-77-68
Oddział Administracyjny Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-58 24 269-72-57
BOI Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-13 24 262-25-26
Oddział Kadr Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-27 24 269-73-26
Oddział Gospodarczy Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-72-19 24 269-72-19
Oddział Informatyczny Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-51
Kurator Okręgowy Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269-73-53
Audytor Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269 72 47
Specjalista ds. Inwestycji Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269 72 46
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269 72 68 24 269 72 67
ADMINISTRATOR Systemu Informatycznego Pl. Narutowicza 4 09-404 24 269 73 51
Rzecznik prasowy Narutowicza 4 09-404 24 269-73-54 24 269-73-54
KRK Narutowicza 4 09-404 24 269-72-81 24 269-72-81
Okręgowy Kierownik Szkolenia Narutowicza 4 09-404 24 269-73-50 24 269-73-00
I OZSS w Płocku Bielska 1 09-400 24 262-93-76 24 262-93-76
II OZSS w Mławie ul. Reymonta 3 06-500 23 654-88-80 23 654-88-85
Sąd Rejonowy w Płocku
siedziba Plac Narutowicza 6 09-404 242697400
sekretariat Prezesa Plac Narutowicza 6 09-404 242626338 242626338
sekretariat Dyrektora Plac Narutowicza 6 09-404 242697463, 242697464
I Wydział Cywiny Kilińskiego 10B 09-404 242680129, 242680128 242680127
sekcja Egzekucyjna w I Wydziale Cywilnym Kilińskiego 10B 09-404 242680150 242680150
II Wydział Karny Plac Narutowicza 6 09-404 242697418 242628583
Sekcja ds. Wykroczeniowych w II Wydziale Karnym Plac Narutowicza 6 09-404 242697427 242694993
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piekarska 11 09-404 242624463 242624463
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kilińskiego 10B 09-404 242680135 242680135
V Wydział Gospodarczy Kilińskiego 10B 09-404 242680133 242680133
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Narutowicza 6 09-404 242697450 242680124
VII Wydział Karny Plac Narutowicza 6 09-404 242697470 242680125
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych Plac Narutowicza 6 09-404 242697439 242683187
Oddział Administracyjny Plac Narutowicza 6 09-404 242697434 242626338
Oddział Kadr Plac Narutowicza 6 09-404 242697435 242697435
Oddział Finansowy Plac Narutowicza 6 09-404 242697465 242684727
Oddział Gospodarczy Plac Narutowicza 6 09-404 242697463
Sekcja Informatyczna Plac Narutowicza 6 09-404 242697422 242697422
Archiwum Zakładowe Plac Narutowicza 6 09-404 242697406
Oddział Kancelarii Tajnej Plac Narutowicza 6 09-404 242697459
Biuro Podawcze Plac Narutowicza 6 09-404 242697457
Biuro Podawcze Piekarska 11 09-404 242627374
Punkt Obsługi Interesanta Plac Narutowicza 6 09-404 242697476
Punkt Obsługi Interesanta Piekarska 11 09-404 242697374
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Narutowicza 6 09-404 242697479 242697486
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piekarska 11 09-404 242627341 242627341
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Narutowicza 6 09-404 242697481 242697486
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
siedziba Mikołajczyka 5 i 6


Oddział Administracyjny Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-09 23-674-17-17
Dyrektor Sądu Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-03 23-674-17-05
I Wydział Cywilny Mikołajczyka 6 06-400 23-674-17-21 23-674-17-21
Sekcja ds. wykroczeniowych w II Wydziale Karnym Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-29 23-674-17-29
II Wydział Karny Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-25 23-674-17-18
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mikołajczyka 6 06-400 23-674-17-33 23-674-17-34
IV Wydział Pracy Mikołajczyka 6 06-400 23-674-17-36 23-674-17-36
VI Wydział Ksiag Wieczystych Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-43 23-674-17-45
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-50 23-674-17-50
Oddział Finansowy Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-05 23-674-17-05
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-54 23-674-17-55
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mikołajczyka 6 06-400 23-674-17-61 23-674-17-61
Biuro Podawcze Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-70 brak
Archiwum Mikołajczyka 5 06-400 23-674-17-12 brak
siedziba Mikołajczyka 5 i 7


Sąd Rejonowy w Gostyninie
siedziba 3-go Maja 43 09-500

sekretariat Prezesa 3-go Maja 43 09-500 ( 24) 236 08 31 (24) 236 08 30
I Wydział Cywilny 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 35 (24) 236 08 53
Sekcja Wykroczeniowa w II Wydz.Karnym 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 46 (24) 236 08 46
II Wydział Karny 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 42 (24) 236 08 43
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 64 (24) 236 08 64
Samodzielna sekcja administracyjna 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 31 (24) 236 08 30
BOI 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 56
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 44 (24) 236 08 44
Wydział IV Ksiąg Wieczystych 3-go Maja 43 09-500 (24) 236 08 60 (24) 236 08 59
Sąd Rejonowy w Mławie
siedziba Reymonta 3 06-500 23 654 89 00 23 654 89 09
sekretariat Prezesa Reymonta 3 06-500 23 654 89 03 23 654 89 09
sekretariat Dyrektora Reymonta 3 06-500 23 654 89 35 23 654 89 09
I Wydział Cywilny Reymonta 3 06-500 23 654 89 10 23 654 89 19
II Wydział Karny Reymonta 3 06-500 23 654 89 20 23 654 89 29
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Reymonta 3 06-500 23 654 89 80 23 654 89 89
VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Reymonta 3 06-500 23 654 89 70 23 654 89 79
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie Olszewska 9/11 09-300 23 657 09 51 23 657 09 52
Oddział Administracyjny Reymonta 3 06-500 23 654 89 01 23 654 89 09
Oddział Finansowy Reymonta 3 06-500 23 654 89 30 23 654 89 39
inspektor ds.. Gospodarczych Reymonta 3 06-500 23 654 89 33 23 654 89 09
BOI Reymonta 3 06-500 23 654 89 06 23 654 89 06
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Reymonta 3 06-500 23 654 89 50 23 654 89 50
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Reymonta 3 06-500 23 654 89 60 23 654 89 60
IV Wydział Ksiag Wieczytsych Reymonta 3 06-500 23 654 89 40 23 654 89 40
Sąd Rejonowy w Sochaczewie
siedziba 1 Maja 7 96-500 46862 32-64
sekretariat Prezesa 1 Maja 7 96-500 46862 22 50 46862 22 50
sekretariat Dyrektora 1 Maja 7 96-500 46862 99 02 46862 22 50
I Wydział Cywilny 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew.303.328 46862 22 50
II Wydział Karny 1 Maja 7 96-500 46862 32 32 64 wew. 306,329 46862 32 64 wew.306
sekcja ds. wykroczeń w spr. wykonawczych w ramach II Wydz. Karnego 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew.305,323.303 46862 22 50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew. 330 46862 32 64 wew.330
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew. 307,304 46862 32 64 wew.307
Oddział Administracyjny 1 Maja 7 96-500 46862 22 50 46862 22 50
BOI 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew. 300
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 1 Maja 7 96-500 46862 32 64 wew.315,327,311
Sąd Rejonowy w Płońsku
siedziba Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 23 661-37-28
sekretariat Prezesa Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew.306 23 661-37-28
sekretariat Dyrektora Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37 -10 wew.171 23 661-37-28
I Wydzia Cywilny Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew. 110 23 661-37-28
II Wydział Karny Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37 -10 wew.120 23 661-37-28
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew. 130 23 661-37-28
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37 -10 wew.140 23 661-37-28
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew. 150 23 661-37-28
Oddział Administracyjny Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37 -10 wew.306 23 661-37-28
Księgowość Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew. 172 23 661-37-28
I ZKSS Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37 -10 wew.165 23 661-37-28
II ZKSS Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew. 162 23 661-37-28
BOI Henryka Sienkiewicz 9a 09-100 Płońsk 23 661-37-10 wew.310;311 23 661-37-28
Sąd Rejonowy w Sierpcu
siedziba ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 24 275 22 93 w. 13
sekretariat Prezesa ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 24 275 22 93 w. 13
sekretariat Dyrektora - - - -
Wydział I Cywilny ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 21 93 24 275 21 93
Sekcja do Spraw Wykroczeń przy II W.K. ul. Wiosny Ludów 1 09-200 242 754 965 24 275 49 65
II Wydział Karny ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 13 29 24 275 13 29
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 27511 99 24 275 11 99
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 20 01 24 275 29 01
Samodzielna sekcja administracyjna ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 24 275 22 93 w. 13
BOI ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 24 275 22 93 w. 13
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 w. 38 24 275 22 93 w. 38
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Wiosny Ludów 1 09-200 24 275 22 93 w.44 24 275 22 93 w. 44
Sąd Rejonowy w Żyrardowie
siedziba Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 00 46 854 31 10
sekretariat Prezesa Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 00 46 854 31 10
sekretariat Dyrektora Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 75 46 853 31 12
I Wydział Cywilny Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 05 46 854 31 15
II Wydział Karny Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 06 46 854 31 16
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 34 46 854 31 13
IV Wydział Pracy Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 07 46 854 31 17
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul.Radziejowska 1/5 96-300 46 855 33 15 46 854 37 30
Oddział Administracji Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 00 46 854 31 10
Oddział Finansowy Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 73 46 854 31 12
Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 66 46 854 31 18
POI Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 41 46 854 31 42
Sekretariat I i II ZKSS Al.Partyzantów 3 96-300 46 854 31 25 46 854 31 25
okręg sieradzki Sąd Okręgowy w Sieradzu
siedziba al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 00 436568975
sekretariat Prezesa al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 07 436568975
sekretariat Dyrektora al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 02 436568976
I Wydział Cywilny al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 11 436568971
Sekcja Rozwodowa w I Wydziale Cywilnym al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 15 436568971
II Wydział Karny al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 21 436568972
III Wydział Penitencjarny al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 31 436568973
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 41 436568974
Oddział Administracyny al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 50 436568975
Oddział Finansowy al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 54 436568976
BOI al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 09 436568975
OZSS al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 61 436568980
OZSS S. Żeromskiego 19, Zduńska Wola 98-220 43 826 66 92 436568978
Kurator okręgowy al. Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 90 436568977
Sąd Rejonowy w Sieradzu
siedziba Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 66 00
sekretariat Prezesa Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 05
sekretariat Dyrektora Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 07 43 6569624
I Wydział Cywilny Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 15 43 6568992
II Wydział Karny Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 21 43 6568993
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 31 43 6568994
IV WydziaŁ Parcy i Ubepieczeń Społecznych Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 41 43 6568995
V Wydział Gospodarczy Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 52 43 6568996
VI Wydział Ksiag Wieczystych Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 61 43 6568997
Oddział Administracyjny Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 94 43 6569622
Samodzielna Sekcja Finansowa Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 91 43 6569623
BOI Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 09
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Aleja Zwycięstwa 1 98-200 43 826 67 80 43 6568998
Sąd Rejonowy w Łasku
siedziba Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 00 656 89 81
sekretariat Prezesa Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 15 656 89 81
sekretariat Dyrektora Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 12 656 89 81
I Wydział Cywilny Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 27 656 89 83
II Wydział Karny Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 36 656 89 84
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 56 656 89 85
V Wydział Ksiąg Wieczystych Przemysłowa 5 98-100 Łask 043 675 26 43 656 89 90
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Poddębicach Północna 5 99-200 Poddębice 043 678 75 61 656 89 87
VII Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Poddębicach Północna 5 99-200 Poddębice 043 678 75 50 656 89 88
Oddział Administracyjny Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 15 656 89 81
BOI Kolejowa 12 98-100 Łask 043 676 85 00 656 89 81
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Przemysłowa 5 98-100 Łask 043 676 85 61 656 89 89
Sąd Rejonowy w Wieluniu
siedziba Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 00 43 656 89 70
Prezes Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 60 43 656 89 70
sekretariat Prezesa Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 44 43 656 89 70
Dyrektor Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 13 43 656 89 70
I Wydział Cywilny ul.Kilińskiego 12 98-300 Wieluń 43 842 01 78 43 656 89 70
II Wydział Karny Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 47 43 656 89 70
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 75 43 656 89 70
IV Wydział Pracy Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 64 43 656 89 70
V Wydział Ksiąg Wieczystych Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 53 43 656 89 70
Oddział Administracyjny Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 44 43 656 89 70
Samdzielna Sekcja Finansowa Pl.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 43 43 656 89 70
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej PL.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 38 43 656 89 70
POI PL.Jagielloński 1 98-300 Wieluń 43 842 01 03 43 656 89 70
VI Zamiejscowy Wydział Karny z/s w Pajęcznie ul.Sienkiewicza 12 98-330 Pajęczno 34 347 32 19 34 344 15 10
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie ul.Sienkiewicza 12 98-330 Pajęczno 34 347 32 07 34 344 15 10
VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 12 98-330 Pajęczno 34 347 32 02 34 344 15 10
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
siedziba S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 00 43 656 89 79
Prezes Sądu S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 01 43 656 89 79
Dyrektor Sądu S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 08 43 656 89 79
I Wydział Cywilny S.Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 10 43 656 89 79
II Wydział Karny S.Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 20 43 656 89 79
III Wydział Rodzinny i Nieletnich S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 30 43 656 89 79
Oddział Administracyjny S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 07 43 656 89 79
Samodzielna sekcja Finansowa S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 04 43 656 89 79
BOI S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 18 43 656 89 79
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej S.Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 59 43 656 89 79
IV Wydział Pracy S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 40 43 656 89 79
V Wydział Ksiąg Wieczystych S. Żeromskiego 19 98-220 43 824 18 50 43 656 89 79
apelacja poznańska Sąd Apelacyjny w Poznaniu
siedziba Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 00 61 827 45 20
sekretariat Prezesa Trójpole 21 61 - 693 61 822 63 61 61 827 45 20
sekretariat Dyrektora Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 88 (61) 827 45 92
I Wydział Cywilny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 36 (61) 827-45-32
II Wydział Karny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 17 (61) 827-12-30
III Wydział Pracy i Ubez.Społ. Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 58 (61) 827-12-47
IV Wydział Wizytacyjny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 77 (61) 827-12-31
Sekcja Szkoleń Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 69 (61) 827-12-46
Oddział Administracyjny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 08 (61) 827-12-33
Biuro Podawcze Trójpole 21 61 -693 61 827 45 07 brak faxu
Biblioteka Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 02 brak faxu
Punkt Informacyjny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 63 (61) 827 45 62
Oddział Kadr Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 11 (61) 827-12-34
Oddział Finansowy Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 97 (61) 827-45-96
I Oddział Informatyczny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 44 brak faxu
II Oddział Informatyczny Trójpole 21 61 - 693 61 827 12 44 brak faxu
Samodziel. Sekcja Audytu Wew. Piaskowa 4/5 61 - 753 61 8566 160 brak faxu
Oddział Kontroli Piaskowa 4/5 61 - 753 61 8566 293 (61) 85-66-293
Oddział Inwest. I Remontów Trójpole 21 61 - 693 61 827 12 24 (61) 827-12-35
Oddział Gospodarczy Trójpole 21 61 - 693 61 827 12 12 (61) 827-45-82
Sekcja ds. zamówień publicz. Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 55 (61) 827-45-82
Archiwum Zakładowe Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 21 brak faxu
Zespół ds. analiz i org. pracy Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 72 brak faxu
Punkt Informatyczny Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 63
Pełnom.ds. ochrony inf.niejaw. Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 71 (61) 827 12 32
Kancelaria Tajna Trójpole 21 61 - 693 61 827 45 71 (61) 827 12 32
okręg koniński Sąd Okręgowy w Koninie
siedziba Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 63 242 65 69
sekretariat Prezesa Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 101 63 242 65 69
sekretariat Dyrektora Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 104 63 242 65 69
I Wydział Cywilny Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 111 63 242 30 22 w. 118
Sekcja Odwoławcza w I Wydziale Cywilnym Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 121 63 242 30 22 w. 122
II Wydział Karny Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 131 63 245 14 25
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w 141 63 242 30 22 w. 146
Oddział Administrsacyjny Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 171 63 242 30 22 w. 169
Oddział Finansowy Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 151 63 242 30 22 w. 159
Sekcja Gospodarcza Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 155 63 242 30 22 w. 154
POI Energetyka 5 62-510 63 242 30 22 w. 300 63 242 30 22 w. 301
OZSS Plac Niepodległości 1 62-510 63 243 03 15 63 243 03 16
Sąd Rejonowy w Koninie
siedziba Fryderyka Chopina 28 62-510 63 270 88 00 63 242 80 89
sekretariat Prezesa Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 01 64 242 80 89
sekretariat Dyrektora Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 01 65 242 80 89
I Wydział Cywilny Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 10 63 270 88 11
II Wydział Karny Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 20 63 270 88 12
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 30 63 270 88 13
IV WYDZIAŁ Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 40 63 270 88 14
V Wydział Gospodarczy Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 50 63 270 88 15
VI Wydział Ksiąg Wiczystych Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 60 63 270 88 16
Sekcja Wykonawcza Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 26 63 270 88 19
Oddział Administracyjny Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 00 63 270 88 10
Oddział Finansowy Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 90 63 270 88 54
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy dla Dorosłych Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 70 63 270 88 17
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej-Kuratorzy Rodzinni Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 75 64 270 88 17
BOI Fryderyka Chopina 28 62-510 63 240 47 46 63 270 88 55
Sąd Rejonowy w Kole
siedziba Włocławska 4 62-600 632 721 501 632720852
sekretariat Prezesa Włocławska 4 62-600 632721501 w. 149 632 720 852
I Wydział Cywilny Włocławska 4 62-600 632721501 w. 147 632721501 w. 146
sekcja wykonawcza przy II Wydziale Karnym Włocławska 4 62-600 632721501 w. 145
II Wydział Karny Włocławska 4 62-600 632721501 w. 141 632721501 w. 143
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Włocławska 4 62-600 632721501 w. 107 632721501 w. 107
V Wydział Ksiąg Wieczystych Włocławska 4 62-600 632721501 w. 112 632721501 w. 112
Oddział Administracyjny Włocławska 4 62-600 632721501 w. 105 632720852
Samodzielna sekcja finansowa Włocławska 4 62-600 632721501 w. 110 632721501 w. 110
POI Włocławska 4 62-600 632721501 w. 101 632720852
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Włocławska 6 62-600 632724066 w. 116 632724066 w. 120
Archiwum Zakładowe Włocławska 4 62-600 632 721 501 632720852
Sąd Rejonowy w Słupcy
siedziba ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 22 63 275 21 91 w. 67
sekretariat Prezesa ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 22 63 275 21 91 w. 67
I Wydział Cywilny ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 49 63 275 21 91 w. 68
II Wydział Karny ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 43 63 275 21 91 w. 67
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 54 63 275 21 91 w. 68
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 22 63 275 21 91 w. 67
POI ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 21 63 275 21 91 w. 68
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 27 63 275 21 91 w. 67
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Armii Krajowej 2 62-400 63 275 21 91 w. 53 63 275 21 91 w. 67
Sąd Rejonowy w Turku
siedziba Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 63 289 15 82
sekretariat Prezesa Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 22 63 278 57 60 wew. 37
I Wydział Cywilny Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 25, 39, 51
II Wydział Karny Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 24, 29, 40, 49 63 278 54 34, 63 278 50 58
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 31, 38 63 278 59 72
V Wydział Ksiąg Wieczystych Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 27, 28 63 289 10 94
Oddział Administracyjny Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 22 63 278 57 60 wew. 37
Samodzielna Sekcja Finansowa Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 34 63 278 56 27
POI Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 56 63 289 15 82
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Legionów Polskich 4 62-700 63 278 57 60 wew. 35, 36, 47, 50
okręg poznański Sąd Okręgowy w Poznaniu
siedziba Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 000 61 62 83 003
Biuro Podawcze Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 080 61 62 83 090
Biuro Podawcze Al.Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 62 83 088 61 62 83 077
sekretariat Prezesa Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 002 61 62 83 003
sekretariat Dyrektora Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 004 61 62 83 035
Wydział I Cywilny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 302 61 62 83 334
Sekcja Egzekucji i Wykonawstwa Orzeczeń Sądowych przy Wydziale I Cywilnym Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 321 61 62 83 334
Wydział II Cywilny Odwoławczy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 371 61 62 83 390
Wydział III Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 62 83 411 61 62 83 440
Wydział IV Karny Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 62 83 453 61 62 83 470
Wydział V Penitencjarny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 481 61 62 83 511
Wydział VII Pr. i Ubezp. Społecznych Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 562 61 62 83 583
Wydział VIII Pr. I Ubezp. Społecznych Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 601 61 62 83 635
Sekcja Lekarska przy Wydziale VIII Pr.i Ubezp.Społ. Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 601 61 62 83 635
Wydział IX Gospodarczy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 651 61 62 83 680
Wydział X Gospodarczy Odwoławczy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 691 61 62 83 705
Wydział XI Wizytacyjny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 711 61 62 83 733
Obrót Prawny z Zagranicą Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 730 61 62 83 739
Wydział XII Cywilny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 741 61 62 83 769
Wydział XIII Cywilny Chrobrego 7 64-100 Leszno 65 528 63 51 65 528 63 60
Wydział XIV Cywilny Al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 Piła 67 356 77 55 67 356 77 53
Wydział XV Cywilny Odwoławczy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 791 61 62 83 814
Wydział XVI Karny Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 62 83 838 61 62 83 860
Wydział XVII Karny Odwolawczy Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 62 83 871 61 62 83 890
Wydział XVIII Cywilny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 912 61 62 83 930
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań 61 62 83 536 61 62 83 546
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Św. Marcin 66/72 61-806 Poznań 61 62 83 548 61 62 83 559
III Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Kasprowicza 3 64-100 Leszno 65 520 62 57 65 520 62 57
IV Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Al. Powstańców Wlkp.79 64-920 Piła 67 351 10 47 67 352 28 91
Biuro Obsługi Interesanta Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 100 61 62 83 099
Archiwum Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 062 61 62 83 072
Biblioteka Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 096 61 62 83 072
Punkt Inform. Krajowego Rejestr Karnego Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 092 61 85 66 019
Oddział Administracyjny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 050 61 62 83 072
Oddział ds.Analiz i Organizacji Pracy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 110 61 62 83 117
Oddział Informatyczny Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 190 61 82 83 196
Oddział Finansowo Rachunkowy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 120 61 62 83 147
Specjalista ds. Elektornicznych Urządzeń Biurowych Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 250 61 62 83 251
Oddział Kadr Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 160 61 62 83 170
Oddział Gospodarczy Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 200 61 62 83 216
Oddział Inwestycji i Remontów Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 180 61 62 83 183
Samodzielna Skecja Ochorny Informacji Niejawnych Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 230 61 85 66 368
Inspektorzy ds. biurowości Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 238 61 62 83 117
Biuro Kuratora Okręgowego Hejmowskiego 2 61-736 Poznań 61 62 83 240 61 85 66 177
Sąd Rejonowy w Chodzieży
siedziba Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 00 67 356 77 04
sekretariat Prezesa Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 01 67 356 77 04
I Wydział Cywilny Krasińskiego 8 64-800 67 356 77 11 67 356 77 10
II Wydział Karny Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 21 67 356 77 20
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 31 67 356 77 30
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 41 67 356 77 40
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Bydgoska 24 89-300 67 356 77 44 67 356 77 48
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 09 67 356 77 06
samodzielna sekcja administracyjna Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 01 67 356 77 04
Sekcja Finansowa (SO w Poznaniu) Krasińskiego 10 64-800 67 356 77 02 67 356 77 05
Sąd Rejonowy w Gnieźnie
siedziba Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-60, 61 423-93-61
sekretariat Prezesa Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-02 61 426-10-34
I Wydział Cywilny Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-10 61 423-93-88
II Wydział Karny Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-20 61 423-93-22
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-30 61 423-93-19
IV Wydział Pracy Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-40 61 423-93-21
V Wydział Ksiąg Wieczystych Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-50 61 423-93-52
Oddział Administracyjny Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-02 61 426-10-34
Księgowość Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-04 61 423-93-79
Informatyk Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-23 brak
Dział Należności Sądowych Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-90, 61 423-93-91 61 423-93-91
Kasa Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-03 brak
Biuro Obsługi Interesanta Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-60, 61 423-93-61 brak
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-80 61 423-93-80
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych Franciszkańska 9/10 62-200 61 423-93-59 61 423-93-80
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Biuro Podawcze Sądowa 1 63-800 65 521 44 08, 65 521 44 09 -
sekretariat Prezesa Sądowa 1 63-800 65 521 44 27 65 572 71 81
I Wydział Cywilny Sądowa 1 63-800 65 521 44 10, 65 521 44 11, 65 521 44 12, 65 521 44 13 65 575 85 72
II Wydział Karny Sądowa 1 63-800 65 521 44 20, 65 521 44 21, 65 521 44 22, 65 521 44 26 65 575 85 70
III Wydział Rodzinnych i Nieletnich Sądowa 1 63-800 65 521 44 30 65 575 85 77
IV Wydziła Ksiąg Wieczystych Sądowa 1 63-800 65 521 44 40, 65 521 44 41, 65 521 44 42 -
Samodzielna Sekcja Administracyjna Sądowa 1 63-800 65 521 44 27 65 572 71 81
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądowa 1 63-800 65 521 44 07, 65 521 44 01, 65 521 44 02, 65 521 44 03, 65 521 44 04, 65 521 44 05, 65 521 44 06 65 575 85 81
Kasa Sądowa 1 63-800 65 521 44 14 -
Zamiejscowa Sekcja ds. księgowości Sądowa 1 63-800 65 521 44 45, 65 521 44 46, 65 521 44 47 -
Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim
siedziba Żwirki i Wigury nr 3 62-065

sekretariat Prezesa Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 10 61 444 49 33
I Wydział Cywilny Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 01
61 628 48 02
61 628 48 03
61 628 48 03
61 628 48 36
61 628 48 40
61 444 49 44
II Wydział Karny Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 28
61 628 48 04
61 628 48 05
61 628 48 41
61 444 49 53
Księga Należności sądowych Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 19 61 444 49 53
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 06
61 628 48 07
61 444 49 48
IV Wydział Pracy Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 33 61 444 49 68
V Wydział Ksiąg Wieczystych Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 16
61 628 48 37
61 628 48 38
61 628 48 17
61 444 49 52
Samodzielna Sekcja Administracyjna Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 10 61 444 49 33
Punkt Obsługi Interesanta Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 09 61 444 49 31
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Żwirki i Wigury nr 3 62-065 61 628 48 28
61 628 48 21
61 628 48 22
61 444 49 66
Sąd Rejonowy w Kościanie
siedziba plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 46 65521 45 45
sekretariat Prezesa plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 40 65521 45 45
I Wydział Cywilny plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 01 65521 45 45
II Wydział Karny plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 06 65521 45 45
III Wydział Rodzinny i Nieletnich plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 12 65521 45 45
Samodzielna Sekcja Administracyjna plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 40 65521 45 45
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 19 65521 45 45
V Wydział Ksiąg Wieczystych plac Niezłomnych 2 64-000 65 521 45 15 65521 45 45
Sąd Rejonowy w Lesznie
siedziba Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-00 65-525-94-13
Biuro Podawcze Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-00 65-525-94-13
Biuro Podawcze Kasprowicza 1 64-100 65-529-34-20 65-520-58-97
Sekretariat Prezesa Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-22 65-525-94-26
Sekretariat Dyrektora Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-23 65-525-94-33
Oddział Administracyjny Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-22 65-525-94-26
Oddział Finansowy Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-35 65-525-94-34
I Wydział Cywilny Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-38 65-525-94-37
II Wydział Karny Kasprowicza 1 64-100 65-529-34-20 wew. 127 65-529-34-20 wew. 103
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kasprowicza 1 64-100 65-529-34-20 wew. 138 65-529-34-20 wew. 136
IV Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-05
V Wydział Gospodarczy Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-27 65-525-94-28
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-02
Centralna Informacja KRS Dąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-17
KRK KRKDąbrowskiego 2 64-100 65-525-94-06
BOI Dąbrowskiego 2 64-100 65-529-54-03
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.. Karnych Kasprowicza 1 64-100 65-529-34-20 wew. 126 65-529-34-20 wew. 120
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.. rodzinnych Kasprowicza 1 64-100 65-529-34-20 wew. 132 65-529-34-20 wew. 166
Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu
siedziba Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 960 616 284 990
sekretariat Prezesa Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 960 616 284 990
I Wydział Cywilny Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 976 616 284 991
II Wydział Karny Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 970 616 284 992
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 974 616 284 993
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 963 616 284 994
Księga Należności Sądowych Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 978 616 284 992
Samodzielna sekcja administracyjna Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 960 616 284 990
Biuro Podawcze/ Kasa Sądu Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 966 616 284 990
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 968 616 284 995
stały dyżur Plac Niepodległości 31 64-300 616 284 960 616 284 990
Sąd Rejonowy w Obornikach
siedziba Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 877 61 62 84 878
sekretariat Prezesa Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 875
I Wydział Cywilny Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 869 61 62 84 874
II Wydział Karny Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 863 61 62 84 864
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piłsudskiego 57 64-600 Oborniki 61 62 84 860 61 62 84 859
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Piłsudskiego 57 64-600 Oborniki 61 628 48 53, 616284851 616 284 852
Samodzielna sekcja Administracyjna Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 875
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 880 61 62 84 881
Biuro Podawcze Piłsudskiego 47 64-600 Oborniki 61 62 84 877 61 62 84 878
Sąd Rejonowy w Pile
siedziba al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673 522 800
sekretariat Prezesa al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522801
I Wydział Cywilny al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522810 673522811
Sekcja Egzekucyjna w I Wydziale Cywilnym al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522815 673522811
II Wydział Karny al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522820 673510377
III Wydział Rodzinny i Nieletnich al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522830 673522831
IV Wydział Pracy al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522840 673522841
V Wydział Gospodarczy al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522850 673522851
VI Wydział Ksiąg Wieczystych al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522860 673522861
Oddział Administracyjny al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522874
Oddział Finansowy al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522805, 673522806 673522908
Sekcja Gospodarcza w Oddziale Finansowym al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522909 673522921
Biuro Obsługi Interesantów al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522928
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Dorosłych al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522882 673522883
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522888 673522888
Punkt Informacyjny KRK al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522931 673522931
Oddział Centralnej Informacji KRS al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522858
Biuro Monitora Sądowego i Gospodarczego al. Powstańców Wlkp. 79 64-920 673522858
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
siedziba Kamiennogórska 26 60-179

sekretariat Prezesa Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 070 61 62 89 702
sekretariat Dyrektora Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 202 61 62 89 704
I Wydział Cywilny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 062 61 62 89 710
II Wydział Cywilny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 185 61 62 89 711
III Wydział Karny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 134 61 62 89 712
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Wawrzyniaka 40 60-923 61 64 73 799 61 62 89 716
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 100 61 62 89 713
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 080 61 62 89 714
VIII Wydział Karny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 115 61 62 89 715
IX Wydział Cywilny Kamiennogórska 26 60-179 61 64 74 481 61 62 89 717
Oddział Admnistracyjny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 203 (205) 61 62 89 703
Biuro Obsługi Interesantów Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 220, 61 62 89 700, 61 62 89 730 61 62 89 701
Biuro Obsługi Interesantów Wawrzyniaka 40 60-923 61 64 74 496 61 62 89 720
Archiwum Zakładowe Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 198 61 62 89 703
Biuro Podawcze Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 147 61 62 89 703
Biuro Podawcze Wawrzyniaka 40 60-923 61 64 74 496 61 62 89 718
Dowody Rzeczowe Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 160 61 62 89 703
Biblioteka Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 197 61 62 89 703
Stanowisko dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 203(205) 61 62 89 703
Oddział Kancelarii Tajnej Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 150
Oddział Kadr Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 206 61 62 89 705
Oddział Gospodarczy Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 172 61 62 89 708
Oddział Informatyczny Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 170 61 62 89 707
Oddzial Finansowy Kamiennogórska 26 60-179 61 65 85 191 61 62 89 706
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Słowackiego 22 61-823 61 64 73 800 61 62 89 721
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Słowackiego 22 61-823 61 64 73 800 61 62 89 722
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Wawrzyniaka 40 60-923 61 64 73 784 61 62 89 719
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
siedziba AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 600 61 64 73 601
sekretariat Prezesa AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 600 61 64 73 601
sekretariat Dyrektora AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 604 61 64 73 605
I Wydział Cywilny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 640 61 64 73 638
II Wydział Cywilny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 653 61 64 73 656
III Wydział Karny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 664 61 64 73 666
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 680 61 64 73 766
V Wydział Cywilny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 692 61 64 73 693
VI Wydział Karny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 706 61 64 73 708
VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Grochowe Łąki 6 61-752 Poznań 61 64 73 722 61 64 73 729
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Grochowe Łąki 6 61-752 Poznań 61 64 73 735 61 64 73 738
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Grochowe Łąki 6 61-752 Poznań 61 64 73 776 61 64 73 718
Oddział Gospodarczy AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 628 61 64 73 630
Oddział Informatyczny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 619 61 64 73 619
Oddział Administracyjny AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 606 61 64 73 608
BOI AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 09 000 Brak
Punkt Informacyjny Grochowe Łąki 6 61-752 Poznań 61 64 09 000 Brak
Oddział Kadr AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 616 61 64 73 618
Oddział Finansowy AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 629 61 64 73 636
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nowe Miasto dla Dorosłych 27 Grudnia 15 61-737 Poznań 61 63 95 768 61 63 95 909
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej i Wilda dla Dorosłych 27 Grudnia 15 61-737 Poznań 61 63 95 874 61 63 95 909
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nowe Miasto dla Dorosłych 27 Grudnia 15 61-737 Poznań 61 63 95 001 61 63 95 909
IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.. Rodzinnych i Nieletnich AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 685 61 64 73 686
Kancelaria Tajna AL. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań 61 64 73 611 brak
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
siedziba Młyńska 1a 61-729 (61) 666 08 50
sekretariat Prezesa Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 500 (61) 46 82 512
sekretariat Dyrektora Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 514 (61) 46 82 510
Audytor wewnętrzny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 605
I Wydział Cywilny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 620 (61) 46 82 628
II Wydział Cywilny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 640 (61) 46 82 649
III Wydział Karny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 660 (61) 46 82 669
IV Rodzinny i Nieletnich Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 680 (61) 46 82 687
V Wydział Ksiag Wieczystych Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 700 (61) 46 82 714
VI Wydział Ksiag Wieczystych Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 730 (61) 46 82 740
VII Wydział Cywilny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 760 (61) 46 82 769
VIII Wydział Karny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 780 (61) 46 82 792
IX Wydział Gospodarczy Dożynkowa 9h 61-662 (61) 46 82 810 (61)46 82 824
X Wydział Gospodarczy Dożynkowa 9h 61-622 (61) 46 82 840 (61) 46 82 854
Punkt Informacyjny i Czytelnia akt Dożynkowa 9h 61-622 IX Wydział (61) 46 82 812
X Wydział (61) 46 82 843
(61) 46 82 854
XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 880 (61) 46 82 887
XII Wydział Cywilny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 900 (61) 46 82 907
Oddział Administracyjny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 504 (61) 46 82 513
Biuro Dowodów Rzeczowych Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 509
Biblioteka Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 509
Archiwum Zakładowe Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 530
Archiwum Zakładowe Grochowe Łąki 6 61-752 (61) 46 82 533
Biuro Obsługi Interesanta Młyńska 1a 61-729 (61) 666 08 50
Czytelnia akt Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 544
Biuro Podawcze Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 547
Kancelaria Tajna Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 516
Oddział Kadr Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 550 (61) 46 82 555
Oddział Finansowy Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 562 (61) 46 82 570
Oddział Gospodarczy Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 590 (61) 46 82 595
Oddział Informatyczny Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 580 (61) 46 82 584
Inspektor ds. BHP i PPOŻ Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 607
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 680 (61) 46 82 687
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 531
Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej 27 Grudnia 15 61-737 (61) 46 82 924 (61) 46 82 946
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 28 Grudnia 15 61-737 (61) 46 82 920 (61) 46 82 925
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 29 Grudnia 15 61-737 (61) 46 82 931 (61) 46 82 925
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 29 Grudnia 15 61-737 (61) 46 82 940 (61) 46 82 946
Portiernia Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 597
Rzemieślnik Młyńska 1a 61-729 (61) 46 82 596
Sąd Rejonowy w Rawiczu
siedziba Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-51
sekretariat Prezesa Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-59 65 546-10-97
I Wydział Cywilny Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-68, 65 521-44-66,
65 521-44-67
65 545-35-86
II Wydział Karny Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-65, 65 521-44-63,
65 521-44-64
65 545-23-13
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-69, 65 521-44-70 65 521-44-97
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-54, 65 521-44-55,
65 521-44-56, 65 521-44-57
65 521-44-98
Samodzielna sekcja Administracyjna Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-59 65 546-10-97
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521 -44-77, 65 521-44-78 65 521-44-99
Kasa sądowa Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-53
Biuro Podawcze Ignacego Buszy nr 1 63-900 65 521-44-51
Sąd Rejonowy w Szamotułach
siedziba Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 612920002
sekretariat Prezesa Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.406 612921913 w.406
sekretariat Dyrektora Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.406 612921913 w.406
I Wydział Cywilny Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.234 612921913 w.230
II Wydział Karny Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.218 612925071
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.316 612921913 w.319
V Wydział Ksiąg Wieczystych Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.144 612921913 w.149
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Międzychodzie Sikorskiego 22 64-400 957484016 957484016
Oddział Administracyjny Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.406 612921913 w.406
Oddział Finansowy Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.410 612921913 w.236
POI Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.111 612920002
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pion karny) Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.209 612920002
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pion rodzinny) Aleja 1 Maja 5A 64-500 612921913 w.322 612921913 w.321
Administrator Systemu Informatycznego 612921913 w.322 612921913 w.322 612921913 w.143 612921913 w.406
Sąd Rejonowy w Śremie
siedziba Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 410 61 28 21 469
sekretariat Prezesa Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 461 61 28 21 469
I Wydział Cywilny Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 411
61 28 21 412
61 28 21 413
61 28 21 419
II Wydział Karny Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 420
61 28 21 421
61 28 21 422
61 28 21 429
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 430
61 28 21 431
61 28 21 439
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 440
61 28 21 441
61 28 21 442

Windykacja Należności Sądowych Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 428 61 28 21 429
Biuro Podawcze Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 465 61 28 21 469
Kasa Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 66 61 28 21 469
Samodzielna sekcja administracyjna Franciszkańska 4 63-100 61 28 21 461 61 28 21 469
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 20 63-100 61 28 21 433
61 28 21 424
61 28 21 425
61 28 21 426
61 28 21 434
61 28 21 435
61 28 21 436
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
siedziba Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 902 61 62 84 948
sekretariat Prezesa Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 902 61 62 84 948
I Wydział Cywilny Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 915 61 62 84 947
II Wydział Karny Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 917 61 62 84 934
III WydziaŁ Rodzinny i Nieletnich Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 941 61 62 84 949
IV Wydział Sąd Pracy Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 925 61 62 84 951
V Wydział Ksiąg Wieczystych Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 918 61 62 84 944
Biuro Podawcze Stary Rynek 6 63-000 61 62 94 910
Samodzielna Sekcja Administracyjna Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 902 61 62 84 948
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Stary Rynek 6 63-000 61 62 84 937 61 62 84 952
Sąd Rejonowy w Trzciance
siedziba Staszica 1 64-980 67 216 20 02 67 216 20 02 wew. 24
sekretariat Prezesa Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 22 67 216 20 02 wew. 24
sekretariat Dyrektora Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 40 67 216 20 02 wew. 24
I Wydział Cywilny Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 27 67 216 20 02 wew. 28
II Wydział Karny Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 30 67 216 20 02 wew. 30
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Staszica 3 64-980 67 216 20 02 wew. 54 67 216 20 02 wew. 54
V Wydział Ksiąg Wieczystych Staszica 3 64-980 67 216 20 02 wew. 45 67 216 20 02 wew. 45
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie Orłowskiego 1 64-700 67 255 28 76 wew. 29 67 255 28 76 wew. 29
Oddział Administracyjny Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 21 67 216 20 02 wew. 24
Samodzielna sekcja finansowa Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 31,34 67 216 25 95
BOI Staszica 1 64-980 67 216 20 02 wew. 65 67 216 20 02 wew. 65
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Staszica 3 64-980 67 216 20 02 wew. 49 67 216 20 02 wew. 56
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Staszica 3 64-980 67 216 20 02 wew. 55 67 216 20 02 wew. 56
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
siedziba Kościuszki 18 62-100 67 26 81 800
sekretariat Prezesa Kościuszki 18 62-100 67 26 81 807 67 26 81 808
sekretariat Dyrektora Kościuszki 18 62-100 67 26 81 802 67 26 81 832
I Wydział Cywilny Kościuszki 18 62-100 67 26 81 815 67 26 81 816
II Wydział Karny Kościuszki 18 62-100 67 26 81 813 67 26 81 829
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 27 62-100 67 26 24 524 67 26 24 524
Oddział Administracyjny Kościuszki 18 62-100 67 26 81 807 67 26 81 808
BOI Kościuszki 18 62-100 67 26 81 801
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 27 62-100 67 2681780, 501 140 938 67 2681780
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 27 62-100 67 2681785, 501 141 163 67 2681785
Sąd Rejonowy w Wolsztynie
siedziba Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 05 68 347 36 08
sekretariat Prezesa Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 05 68 347 36 08
I Wydział Cywilny Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 06,68 420 23 07, 68 420 23 09 68 347 58 20
II Wydział Karny Poniatowskiego 5 64-200 68 420 23 13, 68 420 23 14, 68 420 23 15 68 347 58 33, 68 420 23 49
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 19, 68 420 23 20 68 347 58 10
IV Wydział Ksiag Wieczystych Poniatowskiego 5 64-200 68 420 23 22,68 420 23 23,68 420 23 24 68 347 58 36
Samodzielna sekcja Administracyjna Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 05 68 347 36 08
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 2 64-200 68 420 23 27,68 420 23 29, 68 420 23 30 68 347 58 37
Sąd Rejonowy we Wrześni
siedziba Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 00 61 436 90 09
sekretariat Prezesa Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 01
Prezes Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 29
I Wydział Cywilny Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 11 61 436 90 10
II Wydział Karny Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 21 61 436 90 20
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 31 61 436 90 30
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Jana Pawła II 10 62-300 62 436 90 41 61 436 90 40
Samodzielna Sekcja Administracyjna Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 01 61 436 90 09
Biuro Podawcze Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 02
Kasa Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 03
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jana Pawła II 10 62-300 61 436 90 51 61 436 90 50
Sąd Rejonowy w Złotowie
siedziba Konopnickiej 15 77-400 Złotów

sekretariat Prezesa Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 801 672 642 890
I Wydział Cywilny Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 810 672 642 891
II Wydział Karny Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 820 672 642 892
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 830 672 642 893
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 840 672 642 894
Samodzielna Sekcja Administracyjna Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 801 672 642 890
Biuro Podawcze i w tym BOI Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 800 672 642 895
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konopnickiej 15 77-400 Złotów 672 642 851 672 642 897
okręg zielonogórski Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
siedziba Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 140 68 32 20 141
sekretariat Prezesa Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 140 68 32 20 141
sekretariat Dyrektora Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 181 68 32 20 181
I Wydział Cywilny Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 110 68 32 20 128
I Wydział Cywilny - Sekcja Rejestrów Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 208 68 32 20 128
I Wydział Cywilny - Sekcja Sekretariatu ds. rodzinnych Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 112 68 32 20 112
II Wydział Karny Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 178 68 32 20 165
II Wydział Karny - Sekcja Wykonawcza Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 168 68 32 20 168
III Wydział Penitencjarny
i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 174 68 32 20 188
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 222 68 32 20 223
VI Wydział Cywilny Odwoławczy Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 113 68 32 20 113
VII Wydział Karny Odwoławczy Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 138 68 32 20 170
VII Wydział Karny Odwoławczy - Sekcja sekretariatu do wykonywania czynności w sprawach
z repertorium "Kz", "Kz(w)", "Ko" i spraw z wykazu "S"
Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 185 68 32 20 185
VIII Wydział Wizytacyjny Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 150 68 45 67 768
VIII Wydział Wizytacyjny - Obrót Zagraniczny Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 150 68 32 20 221
Oddział Administracyjny Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 193 68 32 20 193
Oddział Administracyjny - Biuro Obsługi Interesantów Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 152 68 32 20 152
Oddział Administracyjny - Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 151 68 32 20 151
Oddział Kadr Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 144 68 32 20 145
Oddział Finansowy Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 147 68 32 20 147
Oddział Gospodarczy Pl. Słowiański 5 65-069 68 32 20 154 68 32 20 154
Oddział Informatyczny Pl. Słowiański 6 65-069 68 32 20 182 68 32 20 182
Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 179 68 32 20 179
Kurator Okręgowy Pl. Słowiański 5 65-069 68 32 20 220 68 32 20 194
Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Pl. Słowiański 5 65-069 68 32 20 114 68 32 20 129
Rzecznik Prasowy Pl. Słowiański 1 65-069 68 32 20 167 68 32 20 167
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
siedziba w Krośnie Odrz. Piastów 10 L 66-600 683839910,683839916 683830455
siedziba w Gubinie Piastowska 16 66-620 683590400 683590404
sekretariat Prezesa Piastów 10 L 66-600 683830450 683830446
sekretariat Dyrektora Piastów 10 L 66-600 683830450 683830446
I Wydział I Cywilny Piastów 10 L 66-600 683830465,683830461,683830457,683830467 683830461
II Wydział Karny Piastów 10 L 66-600 683839930,683839932-34,683830442,683830444-45, 683839934
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Piastów 10 L 66-600 683839912-14 683839913
IV Zamiejscowy Wydział Karny Piastowska 16 66-620 683590400-03 683590404
V Wydział KW Piastów 10 L 66-600 683839921-23 683839923
VI Zamiejscowy Wydział KW Piastowska 16 66-620 683590410,683590412 683590410
Oddział Administracyjny Piastów 10 L 66-600 683830450,683839925 683830446
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piastów 10 L 66-600 683830434,683830436-38 683830437
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Piastów 10 L 66-600 683830430-33
Księgowość Piastów 10 L 66-600 683830451-52
Biuro Podawcze Piastów 10 L 66-600 683839910,683839916 683830455
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
siedziba ul. Piłsudskiego 24 67-100 68 356 97 00 68 356 97 02
sekretariat Prezesa ul. Piłsudskiego 24 67-100 683 569 700 683 569 702
sekretariat Dyrektora ul. Piłsudskiego 24 67-100 683 569 700 683 569 702
I Wydział Cywilny ul. Piłsudskiego 24 67-100 683 569 718 683880946
II Wydział Karny ul. Piłsudskiego 24 67-100 683569707 683880948
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Piłsudskiego 38 a 67-100 683569713 683569712
IV Wydział Pracy ul. Piłsudskiego 24 67-100 683569720 683569719
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Piłsudskiego 24 67-100 683880943 683880941
Oddział Administracyjny ul. Piłsudskiego 24 67-100 683569700 683569702
Oddział Finansowy ul. Piłsudskiego 24 67-100 683880945 683569702
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach
Karnych
ul.Piłsudskiego 38 a 67-100 683870334 683870334
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach Rodzinny i Nieletnich
ul. Piłsudskiego 38 a 67-100 683870338 683870334
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonujacy Orzeczenia w Sprawach Karnych
ul. Piłsudskiego 38 a 67-100 683880905 683870334
Sąd Rejonowy w Świebodzinie
siedziba Park Chopina 3 66-200 68 38 191 21 68 38 194 59
sekretariat Prezesa Park Chopina 3 66-200 68 38 194 50 68 38 191 20
sekretariat Dyrektora Park Chopina 3 66-200 68 38 194 50 68 38 191 20
I Wydział Cywilny Park Chopina 3 66-200 68 38 194 63 68 38 191 45
II Wydział Karny Park Chopina 3 66-200 68 38 191 24 68 38 191 24
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Park Chopina 3 66-200 68 38 191 35 68 38 191 34
IV Wydział Pracy Park Chopina 3 66-200 68 38 191 25 68 38 191 25
V Wydział Ksiąg Wieczystych Wałowa 11 66-200 68 38 233 50 68 38 191 54
Zamiejscowy VI Wydział Karny w Sulechowie Al. Niepodległości 9 66-100 68 38 535 92 68 38 535 90
Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie Al. Niepodległości 9 66-100 68 38 533 45 68 38 533 45
Biuro podawcze Park Chopina 3 66-200 68 38 191 21 68 38 194 59
Oddział Administracyjny Park Chopina 3 66-200 68 38 194 50 68 38 191 20
Oddział Finansowy Park Chopina 3 66-200 68 38 194 62 68 38 191 33
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Park Chopina 3 66-200 68 38 191 37 68 38 191 37
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Park Chopina 3 66-200 68 38 191 40 68 38 191 40
Sąd Rejonowy we Wschowie
siedziba Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 23 (65) 540 84 14
sekretariat Prezesa Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 23 (65) 540 84 14
I Wydział Cywilny Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 29 (65) 540 15 29
II Wydział Karny Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 57 (65) 540 15 57
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 32 (65) 540 15 32
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 41 (65) 540 15 42
Samodzielna Sekcja Administracyjna Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 23 (65) 540 84 14
Biuro Podawcze Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 01 (65) 540 84 14
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Plac Kosynierów 1C 67-400 (65) 540 15 39 (65) 540 15 39
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
siedziba Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 315 683 220 317
sekretariat Prezesa Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 315 683 220 317
sekretariat Dyrektora Pl.Słowiański2 65-099 683 220 368 683 220 367
I Wydział Cywilny Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 332 683 220 335
sekcja wykonawcza II Wydz.Karnego Pl.Słowiański 2 65- 069 683 220 342 683 220 344
II Wydział Karny Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 343 683 220 344
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Pl.Słowiański 12 65-069 683 259 508 683 259 508
IVWydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pl.Słowiański 12 65-069 683 259 524 683 259 524
V Wydział Gospodarczy Pl.Słowiański 12 65-069 683 259 512 68-325 9512
sekcja upadłościowa Pl.Słowiański 12 65-069 683 259 511 683 259 511
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 381 683 220 230
VII Wydział Karny Pl.Słowiański 5 65- 069 683 220 303 68 322 303
Sekcja Wykonawcza VII Wydziału Karnego Pl.Słowiański 5 65 069 6 832 204 393 683 220 306
VIII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego Kożuchowska 8 65-364 683 220 263 683 220 277
IX Wydział Egzekucyjny Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 339 683 220 340
Oddział Finansowy Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 328 683 220 251
Oddział Gospodarczy Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 365 683 220 319
Oddział administracyjny Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 315 683 220 317
Samodzielna sekcja Kadr Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 376 683 220 317
BOI Pl.Słowiański 2 65-069 68 322 0310 i 68 3220378 683 220 317
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 252 683 220 252
Oddział Informatyczny Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 192 683 220 192
Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich Pl.Słowiański 12 65-069 683 259 509 683 259 509
Archiwum sądowe Pl.Słowiański 2 65-069 683 220 324 683 220 317
Sąd Rejonowy w Żaganiu
siedziba - dwa budynki Szprotawska 1i Szprotawska 3 68-100

sekretariat Prezesa Szprotawska 3 68-100 683 671 101 683 671 102
sekretariat Dyrektora Szprotawska 3 68-100 683 681 201 683 671 102
I Wydział Cywilny Szprotawska 3 68-100 683 671 110 683 671 110
Sekcja Wykonawcza IIWydziału Karnego… Szprotawska 3 68-100 683 671 107 683 671 107
II Wydział Karny Szprotawska 3 68-100 683 671 103 683 671 103
III Wydział Rodz.i Nieletnich Szprotawska 1 68-100 684 539 124 684 539 124
Oddział Administracyjny Szprotawska 3 68-100 683 671 102 683 671 102
IV Wydział Pracy Szprotawska 3 68-100 683 671 118 683 671 118
księgowość Szprotawska 3 68-100 684 784 937 683 681 202
Biuro Podawcze Szprotawska 1 68-100 684 784 934 684 784 934
ZKSS wyk.orzeczenia w sprawach karnych Szprotawska 1 68-100 684 594 743 684 784 934
ZKSS wyk.orzeczenia w sprawach rodz.i nieletnich Szprotawska 1 68-100 68 4582602 684 594 743
Sąd Rejonowy w Żarach
siedziba Podwale 2 68-200 683635300 684198321
sekretariat Prezesa Podwale 2 68-200 683635300 684198321
sekretariat Dyrektora Podwale 2 68-200 683635300 684198321
I Wydział Cywilny Podwale 2 68-200 683635305 684198326
II Wydział Karny Podwale 2 68-200 683635302 684198327
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego Podwale 2 68-200 683635311 684198332
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Długosza 1a 68-200 683747052 684198329
IV Wydział Pracy Podwale 2 68-200 683635312 684198330
V Wydział Ksiąg Wieczystych Spokojna 20 68-200 683636301 684198331
Oddział Asministracyjny Podwale 2 68-200 683635300 684198321
Oddział Finansowy Podwale 2 68-200 683635315 684198322
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr1 Spokojna 20 68-200 683635326 684198323
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr 2 Długosza 1 a 68-200 683747051 684198324
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Nr 3 Spokojna 20 68-200 684764595 684198325
apelacja rzeszowska Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
siedziba al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 00 17 858 02 05
Prezes al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 03 17 858 02 05
Dyrektor al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 11 17 858 02 21
I Wydział Cywilny al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 40 17 858 02 47
II Wydział Karny al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 60 17 858 02 65
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 80 -
IV Wydział Wizytacji al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 57 -
Oddział Administracyjny al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 96 17 858 02 05
Oddział Kadr al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 09 17 858 02 87
Oddział Finansowy al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 13 17 858 02 21
Oddział Gospodarczy al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 19 17 858 02 21
Oddział Inwestycji al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 17 17 858 02 21
Oddział Informatyczny al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 94 -
II Oddział Informatyczny SA z siedzibą w Krośnie ul. Kletówki 27a 38-400 Krosno 13 437 70 01 -
II Oddział Informatyczny SA z siedzibą w Nisku ul. 3-go Maja 32 37-400 Nisko 15 841 15 36 -
BOI al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 63 -
Audytor Wewętrzny al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 16 -
Pion Ochrony al. Piłsudskiego 28 35-001 17 858 02 91 -
okręg przemyski Sąd Okręgowy w Przemyślu
siedziba Konarskiego 6 37-700 16 676 13 00 16 676 13 53
Prezes Konarskiego 6 37-700 16 676 13 51 -
Dyrektor Konarskiego 6 37-700 16 676 13 99 -
I Wydział Cywilny Konarskiego 6 37-700 16 676 13 70 16 676 13 71
II Wydział Karny Konarskiego 6 37-700 16 676 13 40 16 676 13 41
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Konarskiego 6 37-700 16 676 13 20 16 6761321
IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru
nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Konarskiego 6 37-700 16 676 13 60 16 676 13 60
Oddział Administracyjny Konarskiego 6 37-700 16 676 13 51, 16 676 13 52 16 676 13 53
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Konarskiego 6 37-700 16 676 13 64 -
Sekcja Informatyczna Konarskiego 6 37-300 16 676 13 55 -
Oddział Finansowy Konarskiego 6 37-700 16 676 13 34 16 676 13 34
POI Konarskiego 6 37-700 16 676 13 01, 16 676 13 02 -
OZSS Konarskiego 6 37-700 16 676 13 06 16 676 13 04
Punkt Informacyjny KRK Konarskiego 6 37-700 16 676 13 10 16 676 13 10
Sąd Rejonowy w Jarosławiu
siedziba Jana Pawła II 11 37-500 16 621 40 24 16 621 23 83
Prezes Jana Pawła II 11 37-500 16 621 22 57 16 621 23 83
Dyrektor Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 40 16 624 88 40
I Wydział Cywilny Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 18 16 621 23 83
Sekcja Nieprocesowa w I Wydziale Cywilnym Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 22 16 621 23 83
II Wydział Karny Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 68 16 624 88 69
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 57 16 624 88 57
IV Wydział Pracy Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 37 16 621 23 83
V Wydział Ksiąg Wieczystych Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 11 16 624 88 11
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 67 16 621 23 83
Oddział Administracyjny Jana Pawła II 11 37-500 16 621 22 57 16 621 23 83
Oddział Finansowy Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 29 16 624 88 40
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 56 16 621 23 83
Samodzielna Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych Jana Pawła II 11 37-500 16 624 88 82 16 621 23 83
Sąd Rejonowy w Przeworsku
siedziba ul. Lwowska 9 37-200 16 648 74 68 16 649 08 16
Prezes ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 24 16 649 08 16
I Wydział Cywilny ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 21 -
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych w II Wydziale Karnym ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 33 16 649 08 33
II Wydział Karny ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 12 -
III Wydział Rodzinny ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 31 -
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Stepkiewicza 2 37-200 16 649 08 65 16 649 08 67
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Sieniawie
ul. Rynek 1,
Sieniawa
37-530 16 622 71 48 16 622 71 48
Samodzielna Sekcja Administracyjna ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 34 16 649 08 16
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 63 16 649 08 63
Biuro Podawcze ul. Lwowska 9 37-200 16 649 08 10 -
Sąd Rejonowy w Lubaczowie
siedziba Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 64 16 632 50 64
Prezes Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 64 16 632 50 64
I Wydział Cywilny Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 83 16 632 50 83
II Wydział Karny Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 80 16 632 50 80
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 69 16 632 50 69
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 87 16 632 50 87
Samodzielna Sekcja Administracyjna Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 64 16 632 50 64
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Mickiewicza 24 37-600 16 632 50 79 16 632 50 79
Sąd Rejonowy w Przemyślu
siedziba Mickiewicza 14 37-700 16 675 73 33 16 678 36 97
sekretariat Prezesa Mickiewicza 14 37-700 16 678 36 97 16 678 36 97
Dyrektor Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 39 -
I Wydział Cywilny Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 35 16 679 45 35
Sekcja Nieprocesowa I Wydziału Cywilnego Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 35 16 679 45 35
II Wydział Karny Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 12 16 679 45 12
Sekcja Wykonywania Orzeczeń sądowych
II Wydziału karnego
Konarskiego 6 37-700 16 676 14 35 16 676 14 35
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 07 16 679 45 07
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Konarskiego 6 37-700 16 676 14 30 16 676 14 30
V Wydział Gospodarczy Dworskiego 6 37-700 16 679 45 08 16 679 45 08
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Konarskiego 6 37-700 16 676 14 12 16 676 14 12
Biuro Podawcze Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 33 -
Oddział Administracyjny Mickiewicza 14 37-700 16 678 36 97
16 679 45 34
16 678 36 97
Oddział Finansowy Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 38 16 679 45 38
Samodzielna Sekcja ochrony
informacji niejawnych
Mickiewicza 14 37-700 16 679 45 15 -
I Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej Konarskiego 6 37-700 16 676 14 06 -
II Zespół Kuratorskiej Słuzby Sądowej Konarskiego 6 37-700 16 676 14 08 16 676 14 09
III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Konarskiego 6 37-700 16 676 14 33 16 676 14 33
Archiwum Zakładowe Mickiewicza 14 37-700 16 679 14 29 -
okręg krośnieński Sąd Okręgowy w Krośnie
siedziba Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373600 134320570
sekretariat Prezesa Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373602 134320570
I Wydział Cywilny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373610
Sekcja ds Rejestracji Tytułów Prasowych w I Wydziale Cywilnym Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373610
II Wydział Karny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373620
III Wydział Penitencjarny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373630
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373640
Oddział Administracyjny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373673 134373673
Oddział Finansowy Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373650 134321035
Referat ds. wizytacji Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373670
POI Sienkiewicza 12 38-400 Krosno 134373638
OZSS Wolności 3 38-400 Krosno 134201641
PI KRK Wolności 3 38-400 Krosno 134201644
Sąd Rejonowy w Brzozowie
siedziba 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 12 67 13 434 09 19
sekretariat Prezesa 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 48 00 14 434 09 19
I Wydział Cywilny 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 48 07 13 434 09 19
II Wydział Karny PL. Grunwaldzki 4 36-200 13 434 00 50 13 434 00 50
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 48 01 13 434 48 01
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 48 02 13 434 09 19
Samodzielna sekcja administracyjna 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 48 00 14 434 09 19
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 3-go Maja 2 a 36-200 13 434 49 40 13 434 49 40
Sąd Rejonowy w Jaśle
siedziba Armii Krajowej 3 38-200 134462080 134467062
sekretariat Prezesa Armii Krajowej 3 38-200 134486262 134467062
sekretariat Dyrektora Armii Krajowej 3 38-200 134486256 134486256
I Wydział Cywilny Armii Krajowej 3 38-200 134486213 134486207
II Wydział Karny Armii Krajowej 3 38-200 134486268 134486268
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Armii Krajowej 3 38-200 134486226 134486226
Oddział Administracyjny Armii Krajowej 3 38-200 134486255 134486255
Oddział Finansowy Armii Krajowej 3 38-200 134486265 134462399
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Armii Krajowej 3 38-200 134486277 134486277
V Wydział Ksiag Wieczystych Armii Krajowej 3 38-200 134486235 134486235
Sąd Rejonowy w Krośnie
siedziba Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-00 (13) 432 -13-19
sekretariat Prezesa Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-02 (13) 432-13-19
I Wydział Cywilny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-10 (13) 437-56-10
II Wydział Karny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-15 (13) 437-56-16, (13) 437-56-45
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-40 (13) 437-72-41
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-32 (13) 437-72-32
V Wydział Gospodarczy Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-06 (13) 437-72-06
VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-35, (13) 437-56-31 (13) 437-56-31
Oddział Administracyjny Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-02, (13) 437-56-03 (13) 432-13-19
Oddział Finansowy Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-07 (13) 437-56-06
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-01 (13) 437-72-01
Sekcja Wykonawcza dla II Wydziału Karnego Sienkiewicza 12 38-400 Krosno (13) 437-56-19, (13) 437-56-20 (13) 437-56-16
Sekcja Ds Upadłościowych i Naprawczych przy V Wydziale Gospodarczym Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-00 (13) 437-72-01
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-11 (13) 437-72-11
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich Wolności 3 38-400 Krosno (13) 437-72-13 (13) 437-72-11
Sąd Rejonowy w Lesku
siedziba Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689800 134689803
sekretariat Prezesa Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689801 134689803
I Wydział Cywilny  Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689819 134689820
II Wydział Karny Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689807 134689850
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689812 134689803
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689816 134689816
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych 29 Listopada 12 38-700 134689842 134689841
VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych 29 Listopada 12 38-700 134689848 134689848
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy zawodowi w sprawach rodzinnych i nieletnich) Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689813 134689813
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (Kuratorzy zawodowi w sprawach karnych) Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689818 134689803
Oddział Administracyjny Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689801 134689803
Inne (Księgowość) Plac Konstytucji 3 Maja 9 38-600 134689821 134689804
Sąd Rejonowy w Sanoku
siedziba Kościuszki 5 38-500 13-4656765 13-4656700
sekretariat Prezesa Kościuszki 5 38-500 13-4656765 13-4656700
I Wydział Cywilny Kościuszki 5 38-500 13-4656749 13-4656748
II Wydział Karny Kościuszki 5 38-500 13-4656767 13-4656732
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Kościuszki 5 38-500 13-4656769 13-4656788
IV Wydział Pracy Kościuszki 5 38-500 13-4656762 13-4656700
V Wydział Ksiąg Wieczystych Kościuszki 5 38-500 13-4656715 13-4656725
Oddział Administracyjny Kościuszki 5 38-500 13-4656765 13-4656700
Oddział Finansowy Kościuszki 5 38-500 13-4656772 13-4656704
POI Kościuszki 5 38-500 13-4656787 13-4656722
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kościuszki 5 38-500 13-4656763 13-4656757
okręg rzeszowski Sąd Okręgowy w Rzeszowie
siedziba Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-200
sekretariat Prezesa Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-231(301) 17/86-27-265
sekretariat Dyrektora Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-286(235) 17/87-56-235
I Wydział Cywilny Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-380 17/87-56-324
II Wydział Karny Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-263 17/87-56-264
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-267 17/87-56-219
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-259 17/87-56-289
V Wydział Cywilny Odwoławczy Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/ 87-56-327
VI Wydział Gospodarczy Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-372 17/87-56-216
VII Wydział Wizytacyjny Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-331 17/87-56-349
Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-332 1787-56-349
Oddział Administracyjny Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-278 17/87-56-298
Oddział Kadr Pl. Śreniawitów 3 35-959 17/87-56-232