Skip to content

Piecza naprzemienna jest korzystniejsza dla dzieci niż tzw. „kontakty”

M. Buśkiewicz, A. Fabjańska, I. Gromek, i Kamil Jezierski w przeprowadzonych badaniach porównali ocenę sprawowanej opieki przez rodziców oraz funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w modelach opieki współdzielonej, opieki z wiodącym rodzicem oraz rodzinami, w których nie doszło do rozwodu.
Otrzymane wyniki pokazały, że dzieci w modelu opieki współdzielonej nie funkcjonowały gorzej niż w modelu opieki wiodącej, a w niektórych sferach nawet lepiej. Co więcej, model ten uznawany był za bardziej satysfakcjonujący dla rodziców. Opieka współdzielona może zatem w istotnym stopniu minimalizować negatywne długoterminowe skutki rozwodu dla rodzin. Minimalizuje ona ryzyko nadszarpnięcia więzi z jednym z rodziców oraz rozkłada obowiązki między oboje rodziców.

Testy pokazały, że dzieci wychowywane przez rodzica wiodącego (w systemie tzw. „kontaktów” z rodzicem „drugoplanowym”) wykazują wyższy poziom depresyjności, niższą samoocenę i niższą odporność psychiczną od dzieci z rodzin pełnych i wychowywanych przez oboje rodziców w opiece naprzemiennej.

Podobnie jakość przystosowania społecznego do grupy rówieśniczej i relacji z rówieśnikami – jest ona najniższa dla dzieci wychowywanych przez rodzica wiodącego systemie tzw. „kontaktów” zaś dla dzieci wychowywanych przez oboje rodziców w opiece naprzemiennej nie odbiegała znacząco od wyników dzieci z rodzin pełnych.

Wyniki pokazują także, że dzieci wychowane w modelu opieki z wiodącym rodzicem
również słabiej radzą sobie z nauką i gorzej funkcjonują w grupie rówieśniczej: czują się
wyizolowane i gorzej przystosowane do klasy.

Co ciekawe analiza zadowolenia badanych rodziców wykazała, że rodzice wiodący (tzw. „pierwszoplanowi”)” byli najczęściej nieusatysfakcjonowani z wykonywanego modelu opieki (np. podziału obowiązków).

Artykuł jest udostępniony na stronie: https://www.researchgate.net/publication/331651716_Buskiewicz_M_Fabjanska_A_Gromek_I_Jezierski_K_Wybrane_aspekty_funkcjonowania_spoleczno-emocjonalnego_dzieci_w_kontekscie_modelu_opieki_po_rozstaniu_rodzicow

Published inopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawo dziecka do obojga rodziców

One Comment

  1. Adam L. Adam L.

    To oczywiste, ale narusza interesy UKŁADU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *