Skip to content

Piecza naprzemienna jest korzystniejsza dla dzieci niż tzw. „kontakty”

M. Buśkiewicz, A. Fabjańska, I. Gromek, i Kamil Jezierski w przeprowadzonych badaniach porównali ocenę sprawowanej opieki przez rodziców oraz funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w modelach opieki współdzielonej, opieki z wiodącym rodzicem oraz rodzinami, w których nie doszło do rozwodu.
Otrzymane wyniki pokazały, że dzieci w modelu opieki współdzielonej nie funkcjonowały gorzej niż w modelu opieki wiodącej, a w niektórych sferach nawet lepiej. Co więcej, model ten uznawany był za bardziej satysfakcjonujący dla rodziców. Opieka współdzielona może zatem w istotnym stopniu minimalizować negatywne długoterminowe skutki rozwodu dla rodzin. Minimalizuje ona ryzyko nadszarpnięcia więzi z jednym z rodziców oraz rozkłada obowiązki między oboje rodziców.

Testy pokazały, że dzieci wychowywane przez rodzica wiodącego (w systemie tzw. „kontaktów” z rodzicem „drugoplanowym”) wykazują wyższy poziom depresyjności, niższą samoocenę i niższą odporność psychiczną od dzieci z rodzin pełnych i wychowywanych przez oboje rodziców w opiece naprzemiennej.

Podobnie jakość przystosowania społecznego do grupy rówieśniczej i relacji z rówieśnikami – jest ona najniższa dla dzieci wychowywanych przez rodzica wiodącego systemie tzw. „kontaktów” zaś dla dzieci wychowywanych przez oboje rodziców w opiece naprzemiennej nie odbiegała znacząco od wyników dzieci z rodzin pełnych.

Wyniki pokazują także, że dzieci wychowane w modelu opieki z wiodącym rodzicem
również słabiej radzą sobie z nauką i gorzej funkcjonują w grupie rówieśniczej: czują się
wyizolowane i gorzej przystosowane do klasy.

Co ciekawe analiza zadowolenia badanych rodziców wykazała, że rodzice wiodący (tzw. „pierwszoplanowi”)” byli najczęściej nieusatysfakcjonowani z wykonywanego modelu opieki (np. podziału obowiązków).

Artykuł jest udostępniony na stronie: https://www.researchgate.net/publication/331651716_Buskiewicz_M_Fabjanska_A_Gromek_I_Jezierski_K_Wybrane_aspekty_funkcjonowania_spoleczno-emocjonalnego_dzieci_w_kontekscie_modelu_opieki_po_rozstaniu_rodzicow

Published inopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawo dziecka do obojga rodziców

One Comment

  1. Adam L. Adam L.

    To oczywiste, ale narusza interesy UKŁADU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *