Skip to content

Komitet Społeczny Rady Ministrów

l.p Imię i nazwisko Funkcja, instytucja E-mail
1 Adamski Jakub Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
2 Ardanowski Jan Krzysztof Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
3 Bańka Witold Minister Sportu i Turystyki bm@msport.gov.pl
4 Baranowski Ireneusz Dyrektor Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
5 Bednarczyk Ewa Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS
6 Bednik Karina Naczelnik Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
7 Białas Tomasz Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym sekretariat@gis.gov.pl
8 Bieniasz Dorota Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
9 Binkowski Maciej Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego sekretariat@gis.gov.pl
10 Błażewicz Grzegorz Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta kancelaria@rpp.gov.pl
11 Bobek Kamil Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
12 Bochenek Rafał Wiceprzewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów
13 Bogucki Jacek były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
14 Bojanowska Elżbieta były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
15 Borządek Paweł Członek Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
16 Brochocki Robert Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji sekretariat@rcl.gov.pl
17 Brudziński Joachim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
18 Chmielowiec Bartłomiej Rzecznik Praw Pacjenta kancelaria@rpp.gov.pl
19 Cholewińska Maria Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów
20 Cieloch Małgorzata Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sp@uokik.gov.pl
21 Cieszyński Janusz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
22 Cieślik Dariusz Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
23 Czajka Beata Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
24 Czech Marcin były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
25 Czerwińska Teresa Minister Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
26 Dziedziczak Jan Poseł na Sejm RP
27 Flaszyńska Ewa Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
28 Gadomski Sławomir Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
29 Giżyński Szymon Sekretarz Stan w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
30 Gliński Piotr Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister@mkidn.gov.pl
31 Głowala Katarzyna radca ministra, Departament Finansowania Strefy Budżetowej w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
32 Golińska Małgorzata Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
33 Gosk Magda Dyrektor Departamentu Gospodarowania Odpadami w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
34 Grabowski Marek Prezes Fundacji Mamy i Taty
35 Grzelak Szymon Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
36 Hrynkiewicz Józefina Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej
37 Iwonna Kulikowska Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
38 Jacyna Andrzej Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia sekretariat.prezes@nfz.gov.pl
39 Janczewski Adam Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej
40 Janik Piotr Dyrektor Biura Kryminalnego – Komenda Główna Policji biuroministra@mswia.gov.pl
41 Januszewicz Aleksandra Członek Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
42 Jędrysek Mariusz Orion Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
43 Jóźwiak Piotr Zastępca Prezydenta Miasta Leszna prez@leszno.pl
44 Jurgiel Krzysztof były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
45 Kalinowska Monika Dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sekretariat@kombatanci.gov.pl
46 Kałuska Maria Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
47 Kasprzyk Jan Józef Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sekretariat@kombatanci.gov.pl
48 Kawalec Wojciech Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej
49 Klarkowski Andrzej Dyrektor Departamentu Studiów Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
50 Klejnowska – Mosiołek Urszula Ministerstwo Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
51 Klimiuk Katarzyna Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
52 Kopeć Maciej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
53 Kośmider Adam Radny Rady Miejskiej Leszna prez@leszno.pl
54 Kowalczyk Henryk Minister Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
55 Kozińska – Żywar Anna Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
56 Kozłowski Krzysztof Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
57 Kożuchowski Kacper Fundacja Mamy i Taty
58 Król Zbigniew Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
59 Kruk Judyta Członek Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
60 Krupska Joanna Prezes Związku Dużych Rodzin
61 Krysiewicz Honorata Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu bm@msport.gov.pl
62 Kryszkiewicz Paweł Dyrektor ds. strategii Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
63 Kubzdyl Mariusz Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
64 Kurzępa Jacek Poseł na Sejm RP
65 Lasota Maciej Naczelnik wydziału Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
66 Lehmann Krzysztof Wicedyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy sp@uokik.gov.pl
67 Lewandowska-Pawlak Ewa Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu bm@msport.gov.pl
68 Lewandowski Paweł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister@mkidn.gov.pl
69 Lusawa Aleksandra Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym sekretariat@gis.gov.pl
70 Łukomska Marta Ministerstwo Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
71 Machałek Marzena Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
72 Majewski Paweł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
73 Malczewska Anna Główny Specjalista ds. Legislacji w Departamencie Legislacyjnym Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
74 Marczuk Bartosz były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
75 Martynowicz Urszula Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
76 Marzoch Błażej Dyrektor ds. rozwoju Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 0
77 Mazurek Sławomir Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
78 Michałkiewicz Krzysztof Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
79 Michałkiewicz Krzysztof Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
80 Mikiewicz Piotr Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
81 Miklewska Maria starszy wizytator – Departament Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
82 Morawiecki Mateusz Prezes Rady Ministrów sekretariatmmorawieckiego@kprm.gov.pl
83 Müller Piotr Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego sekretariat.mpm@nauka.gov.pl
84 Niechciał Marek Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sp@uokik.gov.pl
85 Ociepa Marcin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii sekretariatjemilewicz@mpit.gov.pl
86 Olszewska Anna Ministerstwo Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
87 Pelczarski Michał Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
88 Piebiak Łukasz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
89 Pinkas Jarosław Główny Inspektor Sanitarny sekretariat@gis.gov.pl
90 Płatek Michał doradca WPRM P. Glińskiego minister@mkidn.gov.pl
91 Podgórski Olgierd Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
92 Polańczyk Jacek Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sekretariat@kombatanci.gov.pl
93 Pomianek Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa sekretariat@minrol.gov.pl
94 Rafalska Elżbieta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
95 Robaczyński Tomasz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
96 Romanowski Rafał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
97 Romańczuk Tadeusz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
98 Rozkrut Dominik Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pgsek@stat.gov.pl
99 Rusiecka Anna Główny Specjalista – Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii sekretariatjemilewicz@mpit.gov.pl
100 Rusiniak Jolanta Prezes Rządowego Centrum Legislacji sekretariat@rcl.gov.pl
101 Sarzalska Małgorzata Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
102 Sellin Jarosław Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister@mkidn.gov.pl
103 Siek Iwona Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
104 Siemianowska Aneta Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
105 Skiba Leszek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
106 Socha Barbara Fundacja Mamy i Taty
107 Sochacka Agnieszka Inspektor ds. polityki społecznej i rodziny Urząd Miasta Leszna prez@leszno.pl
108 Stachura Joanna Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
109 Stawiarski Jarosław były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu bm@msport.gov.pl
110 Sweklej Magdalena Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
111 Szczęch Renata Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
112 Szczurek – Żelazko Józefa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
113 Szefernaker Paweł Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
114 Szewczyk Jakub Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
115 Szrot Paweł Sekretarz Stanu, zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zszkprm@kprm.gov.pl
116 Szumowski Łukasz Ministr Zdrowia sekretariat-kr@mz.gov.pl
117 Szwed Stanisław Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
118 Szydło Beata Wiceprezes Rady Ministrów, Przewidniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów sekretariatwprm@kprm.gov.pl
119 Szymański Konrad Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych BDG.Sekretariat@msz.gov.pl
120 Szymczak Kacper Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej
121 Szymczyk Jarosław Komendant Główny Policji biuroministra@mswia.gov.pl
122 Świeboda – Miśkiewicz Katarzyna Ministerstwo Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
123 Tomczewska Agnieszka Ministerstwo Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
124 Tumielewicz Szymon Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska sekretariat.ministra@mos.gov.pl
125 Ułanowska Lidia Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
126 Uścińska Gertruda Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
127 Wardęga Andżelika Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
128 Waryszak Marcin Niezależne Zrzeszenie Studentów
129 Widera Jan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki bm@msport.gov.pl
130 Wiśniewska Eliza Z-ca Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
131 Woroniecki Robert Główny Specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów sekretariat.bmi@mf.gov.pl
132 Woś Michał były podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
133 Wójcik Michał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sekretariat.MS@ms.gov.pl
134 Wyrwicka Krystyna Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
135 ZalewskaAnna Minister Edukacji Narodowej sekretariat.a.zalewska@men.gov.pl
136 Zarudzki Ryszard Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretariat@minrol.gov.pl
137 Zieleniecki Marcin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sekretariat.ministra@mrpips.gov.pl
138 Zieliński Jarosław Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji biuroministra@mswia.gov.pl
139 Żyro Dorota Współpracownik i doradca Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
Published ininfomacja publiczna

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *