Skip to content

Petycja do Prezydenta RP o zastosowanie prawa łaski wobec Krzysztofa Iwina

Zapraszamy do podpisania petycji do Prezydenta RP o ułaskawienie Krzysztofa Iwina – ojca trzech córek, artysty malarza piętnującego w swoich obrazach alienację rodzicielską, działacza społecznego na rzecz zmian w prawie rodzinnym w celu poprawy sytuacji prawnej dzieci po rozstaniu rodziców. Krzysztof opisuje swoją sytuację na tej stronie internetowej. Istnieje możliwość udostępnienia zainteresowanym osobom dokumentów z akt jednakże z zastrzeżeniem, że sprawa niestety jest niejawna.

Poniżej znajduje się treść petycji, którą mogą Państwo podpisać i wysłać do Prezydenta. Zaznaczone kolorem żółtym zmienne zostaną zastąpione danymi, które wprowadzą Państwo do formularza. Można wysłać również dłuższą wersję tej petycji.
Od 24 maja 2023 r. roku petycję podpisało 190 sygnatariuszy.

Pomóżmy jednemu z nas!

[TWOJA MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent RP
ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl

PETYCJA

Na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), ja niżej podpisany(a) [TWOJE IMIĘ I NAZWISKO] działając w interesie Krzysztofa Iwina i za jego zgodą na podstawie art. 2.2. pkt 3, a także w interesie publicznym na podstawie art. 2.2 pkt 1 tejże ustawy zwracam się z uprzejmą prośbą o zastosowanie przez Pana Prezydenta prawa łaski w trybie nadzwyczajnym i ułaskawienie Krzysztofa Iwina skazanego prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2022 roku (sygn. V Ka 1996/21 ) utrzymującym w mocy wyrok sądu rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 maja 2021 roku (sygn. II K 916/16).

Z poważaniem
[TWOJE IMIĘ I NAZWISKO]
[e-mail]
PODPISZ PETYCJĘ

Jeśli chcesz możesz podpisać dłuższą wersję tej petycji.


  Instrukcja podpisania petycji

  1. przeczytaj petycję;
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi;
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"; spowoduje to wysłanie petycji e-mailem do Prezydenta. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do Kancelarii Prezydenta ale nie będą nigdzie publikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail;

  Formularz podpisania petycji

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  Kraj


  *) pola wymagane


  Published inaktualnościalienacja rodzicielskapetycjaprawa dzieckaprawa ojcaprawoprawo dziecka do obojga rodzicówprokuraturasądyvaria