Skip to content

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – ilość orzeczeń o pieczy naprzemiennej

List wysłało 761 osób. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania i wysłania:
podpisz list

Warszawa, 12 maja 2020

Prezes
Sądu . . . . . . . . .

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W zgodzie z interesem społecznym i publicznym, działając na podstawie Art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej prostej poprzez przekazanie w formie pisemnej następujących informacji:

 1. łączna ilość orzeczeń wydanych przez Sąd ………… w sprawach rodzinnych z udziałem małoletnich i nieletnich w 2018 r.
 2. ilość orzeczeń o pieczy naprzemiennej wydanych przez Sąd ………… w 2018 r.
 3. łączna ilość orzeczeń wydanych przez Sąd ………… w sprawach rodzinnych z udziałem małoletnich i nieletnich w 2019 r.
 4. ilość orzeczeń o pieczy naprzemiennej wydanych przez Sąd ………… w 2019 r.
 5. nieuwierzytelnione kopie wszystkich orzeczeń o pieczy naprzemiennej wydanych przez Sąd ………… w 2018 i 2019 r., wraz z uzasadnieniami – poddane stosownej anonimizacji.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi wraz z załącznikami poprzez dostarczenie odwzorowania cyfrowego odpowiedzi na wniosek opatrzonej odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi, na adres e-mail wnioskodawcy: . . . . . . .

Mając na względzie uregulowania zawarte w art. 3 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), wnosze o dostarczenie wskazanych we wniosku informacji bez zbędnej zwłoki.

Z wyrazami szacunku,
(podpis)


  Formularz podpisania wniosku

  Instrukcja podpisania

  1. przeczytaj treść listu
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania listu.
  3. kliknij przycisk "podpisuję list"

  List zostanie wysłany e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Kopia zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Wybierz sąd, do którego chcesz wysłać wniosek:

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*


  Published inopieka naprzemiennawnioski o udzielenie informacji publicznej

  3 komentarze

  1. Legionowo – 1297 spraw, opieka naprzemienna – 0.

  2. odpowiedź z SR Warszawa Mokotów odpowiedź z SR Warszawa Mokotów

   Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

   Sprawy o ustalenie kontaktów (w latach 2018-19 zakończono 244 takie sprawy), o zmianę kontaktów (w latach 2018-19 zakończono 93 takie sprawy), o ustalenie miejsca pobytu (w latach 2018-19 zakończono 288 takie sprawy), o zmianę wyroku rozwodowego (w latach 2018-19 zakończono 93 takie sprawy).

   Liczby orzeczeń o opiece naprzemiennej nie podano tłumacząc się brakiem stosownej ewidencji, a sprawdzanie każdej z kategorii określono jako „działanie czasochłonne, a w efekcie dezorganizujące czy wręcz paraliżujące pracę Wydziału”.

  3. odp z SO w Warszawie odp z SO w Warszawie

   Sąd Okręgowy w Warszawie wymiguje się od udzielenia odpowiedzi. Wzywa do wykazania interesu społecznego!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *