Skip to content

Pytanie dziecka z którym z rodziców chce mieszkać jest niedopuszczalne

Pytanie dziecka z którym z rodziców chce mieszkać jest niedopuszczalne.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 października 1998 r. I CKN 825/98

„Sąd drugiej instancji rozważył też potrzebę wysłuchania dziecka w sprawie i mając na uwadze wiek dziecka oraz opinię biegłego psychologa, który miał z nim bezpośredni kontakt, uznał, że małoletni nie jest jeszcze w stanie ocenić sytuacji i rzeczowo wypowiedzieć się, gdzie i z którym z rodziców chciałby mieszkać, uznał więc że nie zachodzi potrzeba jego wysłuchania. Podkreślił przy tym, że w realiach tej sprawy postawienie tak małego dziecka przed koniecznością wyrażenia takiego stanowiska mogłoby okazać się zbyt obciążające dla jego psychiki.”

oraz dalej:

„Sąd drugiej instancji ustosunkował się do tej kwestii i opierając się na opinii psychologa, co do stanu rozwoju psycho-fizycznego małoletniego uznał, że zasadnym jest odstąpienie od wysłuchania małoletniego, gdyż mogłoby to być dla dziecka zbyt obciążające przy uwzględnieniu jego wieku i realiów tej sprawy.”

Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawo dziecka do obojga rodzicówsądy

2 komentarze

  1. słuchanie dziecka małoletniego w sądzie to zbrodnia.Leczcie się psycholodzy…

  2. Renata Renata

    Konflikt lojalności…sąd powinien decydować o opiece naprzemiennej, jeśli nie ma ważnych powodów do alienowania rodzica. Dziecko kocha bezwarunkowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *