Skip to content

Prawo dziecka do obojga rodziców zgwałcone w 100 % przypadków

Prawo dziecka do obojga rodziców zgwałcone w 100 % przypadków.

Sąd Okręgowy w Koszalinie pomimo nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z roku 2015 (Dz.U. 2015r. poz 1062) w 100% przypadków ograniczył władzę rodzicielską jednego rodzica w przypadku braku złożenia pisemnego porozumienia pomiędzy rodzicami. Tym samym ani razu na 282 przypadki nie pozostawiono władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, a co za tym idzie wola Ustawodawcy zawarta w art. 58 § 1a KRiO – tj. prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców w przypadku ich rozstania zostało w 100% przypadków zgwałcone.

„nie odnotowano w 2016r. spraw, w których Sąd pozostawił pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom bez złożonego przez nich porozumienia rodzicielskiego”

– Koszalin 24 kwietnia 2017 roku – podpisano SSO Urszula Ślizień

Pragniemy zauważyć, iż Sąd Okręgowy w Koszalinie lekceważy również stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostało zawarte w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości na Dezyderat nr 4 Komisji ds. Petycji Sejmu RP – tj. piśmie z dnia 15 lipca 2016 roku – znak DSRiN-II-071-1/16 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Łukasza Piebiaka, które to pismo zostało rozesłane do wszystkich Sądów Apelacyjnych i Okręgowych:

„Konstrukcja znowelizowanych art. 58 i 107 k.r.o. wskazuje, że w pierwszej kolejności to sami rodzice powinni decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (separacji) lub na wypadek rozłączenia. Z kolei, nawet przy braku porozumienia, mając na względzie naturalne prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania przez nich tej władzy. W obecnym brzmieniu wymienionych przepisów prawo to góruje zatem nad ewentualnym konfliktem pomiędzy rodzicami. W przypadku gdyby na skutek konfliktu do takiego porozumienia nie doszło, to jego brak ma mniejsze znaczenie niż prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. W konsekwencji takich rozstrzygnięć, dziecko będzie mieszkać (naprzemiennie) u każdego z rodziców w okresach wskazanych w orzeczeniu. Widoczne jest zatem, że zasada wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej (m.in. sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem), została do systemu polskiego prawa rodzinnego wprowadzona i ugruntowana.”

pobierz PDF

Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawa dzieckaprawo dziecka do obojga rodzicówsądy

5 komentarzy

 1. Sędziów pod Trybunał Stanu, to zwyczajni zbrodniarze przeciw narodowi polskiemu! MAFIA!

 2. Palestra Palestra

  To nie tylko KOSZALIN ale i LUBLIN , i inne sądy.

  Tymczasem:
  “Opieka naprzemienna przede wszystkim daje możliwość budowania z dzieckiem o wiele trwalszej i głębszej więzi. Oczywiście w okresie, kiedy jeden z rodziców nie sprawuje opieki naprzemiennej przysługuje mu prawo do kontaktów z małoletnim. Kontakty przy opiece naprzemiennej mogą okazać się mniej problematyczne w wykonywaniu aniżeli w sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców. Przede wszystkim małoletni jest zżyty z każdym z rodziców, co daje szansę na to, że nie będzie odmawiał realizacji kontaktów. Ponadto opieka naprzemienna niweluje negatywny wpływ na dziecko rodzica, który wykazuje tendencje do indukowania małoletniego.”

 3. ojciec polski ojciec polski

  Wprowadzić niezwłocznie do KRO zapis, że opieka naprzemienna w cyklach miesięcznych jest podstawową formą opieki po rozwodzie. Wszelkie inne formy wymagają zgody stron.

 4. W Dzierżoniowskim sądzie za każdym razem są łamane prawa ojca i nie ważne jaka była by matka to i tak wygra.A jak ojciec za dużo kłapie to znajda na niego art.q

 5. Malgorzata Malgorzata

  Opieka naprzemienna ,Alienacja rodzicielska w kodeksie karnym jako przestepstwo , tablice alimentacyjne ! to krzyk o Pomoc i glos rozpaczy polskich dzieci , ktorym zabrano prawo do wychowywania , milosci a nawet podstawowego prawa do kontaktu z obojgiem rodzicow.Matki Polki” kontroluja sady , ignorujac oficjalnie ich postanowienia .RPD wzywa kilkakrotnie do podjecia natychmiastowych dzialan. Slowa uznania za zajecie sie polskimi dziecmi w Niemczech ale przeciez tyle polskich dzieci czeka tu w kraju na polaczenie ich z tata , ktorych nie wolno im widziec przez miesiace i lata , nie znaja dziadkow tacierzystych , bo matka zamknela drzwi i nikt nie jest w stanie nic zrobic ani sad , ani policja ,ani Rzad.Panie Boze miej w Opiece polskie dzieci.! Zycze zmian w pl.prawie rodzinnym , ktore znam z mojego drugiego kraju , w ktorym Dobro dziecka jest faktycznie Dobrem Najwyzszym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *