Skip to content

Petycja uczestników Marszu do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej

Petycję podpisało 163 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
listy@sejm.gov.pl

Senat RP
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa
kontakt@senat.gov.pl

Petycja uczestników Marszu do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa, jako rodzice dzieci dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej zwracamy się do Parlamentarzystów VII Kadencji o odmowę poparcia dla zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawartych w druku Sejmowym 3254 i 3254-A.
Projekt ten został opracowany z pominięciem aspektu dobra dziecka rozumianego, jako prawo do wychowania przez oboje rodziców. Według naszej wiedzy i w naszej ocenie projekt został opracowany przez Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i ma na uwadze głównie interesy środowiska związanego z rynkiem rozwodowym. Przyczyni się on natomiast do pogłębienia szkodliwego z punktu widzenia dobra dziecka zjawiska alienacji rodzicielskiej.
Odwołując się do wspólnej dla kultury naszego kraju wartości zawartej w przykazaniu IV Dekalogu „Czcij Ojca Swego i Matkę Swoją” prosimy wszystkich ludzi dobrej woli zasiadających Senacie i w Sejmie o poparcie społecznego projektu zmian w KRiO ujętych w druku senackim 776. W naszej ocenie, w odróżnieniu od projektu opracowanego przez Sędziów oddelegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz obecnej sytuacji prawnej jedynie ten projekt pozwala na realizację powyższej wartości dzięki zapewnieniu możliwości równoważnego zaangażowania obojga rodziców w wychowanie dzieci nawet w wypadku rozwodu.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .


  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnapetycja

  Be First to Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *