Skip to content

Petycja uczestników marszu skierowana do Ministra Edukacji Narodowej

Petycję podpisało 170 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
informacja@men.gov.pl

Petycja uczestników marszu skierowana do Ministra Edukacji Narodowej

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa zwracamy się z prośbą do Pani Minister Anny Zalewskiej o wprowadzenie w pracach nadzorowanego resortu oraz funkcjonowaniu systemu edukacji narodowej rozwiązań pozwalających na ograniczenie przejawów alienacji rodzicielskiej, czyli eliminowania wpływu jednego z rodziców z wychowania dziecka.
W obecnym stanie rzeczy, zdarzają się niestety przypadki, w których ze względu na brak znajomości obowiązującego prawa (art 97 par 2 KRiO) placówki oświatowe przyjmują dzieci do szkół za zgodą jednego rodzica, co jest niedopuszczalne w świetle powyższego przepisu.
Powoduje to też dyskryminacyjną, sprzeczną z art. 33 Konstytucji oraz art. 51 pkt. 3 Konstytucji RP stronniczość pracowników placówek oświatowych wobec jednego z rozwodzących się lub rozwiedzionych rodziców, czego przejawem może być:

 1. odmowa dostępu do informacji o postępach edukacyjnych dziecka,(267 kk)
 2. odmowa prawa do kontaktu z dzieckiem,(211 kk)
 3. zapisanie dziecka do placówki edukacyjnej bez zgody drugiego rodzica.(231kk)

Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na społeczne zaufanie do funkcjonowania prawa oraz sprzeciwia się dobru dziecka rozumianemu jako prawo do wychowania przez oboje rodziców.
Szczególnie szkodliwy jest wpływ zjawiska wymienionego w punkcie 3 powyżej, ponieważ towarzyszy ono często samowolnej zmianie miejsca zamieszkania dziecka przez jedno z rodziców, wbrew prawom i woli drugiego rodzica.
W związku z tym uważamy, że konieczne jest skierowanie przez Ministerstwo do publicznych oraz prywatnych placówek edukacyjnych akcji informacyjno-szkoleniowej dotyczącej obowiązującego stanu prawnego oraz szkodliwości marginalizacji udziału jednego z rodziców w wychowaniu dzieci.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .

  Formularz podpisania petycji

  Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

  Petycja zostanie wysłana e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Miejscowość*

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-271 mailpoet_list_1 "- chcę być informowany o dalszych działaniach społeczności"]


  Published inalienacja rodzicielskaopieka naprzemiennaopieka równoważnapetycjaprawo dziecka do obojga rodziców

  One Comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *