Wniosek o rozdystrybuowanie wśród sędziów rodzinnych, specjalistów z OZSS i kuratorów opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka”

Od 11 lutego 2018r. wniosek złożyło 4285 osób. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. Wniosek - art 241 kpa – O rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających...
11 lutego 20180 DownloadsDownload