Skip to content

Stowarzyszenie pomocy właścicielkom i alienatorkom „EURYDYKA”

Przedstawiamy:

Nazwa pełna: STOWARZYSZENIE POMOCY KOBIETOM I MATKOM „EURYDYKA”
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:15 grudnia 2014 r.
KRS:0000534459
NIP:7621998694
REGON:360322242
Adres siedziby: I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków, Polska

Cel działania: Celem stowarzyszenia są działania na rzecz: 1. Stosowania w stosunku do kobiet I matek zasady równego traktowania w prawie I praktyce jego stosowania, w życiu społecznym I politycznym oraz w rodzinie; 2. Ochrony I respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej I niepełnej; 3. Zrównania praw obojga rodziców w celu osiągnięcia najwyżej pojętego dobra dziecka poprzez zmiany przyjętej obyczajowo interpretacji prawa, pomijającej rzeczywiste równouprawnienie matek I żon w sferze rodzinnej; 4. Przeciwdziałania przemocy I dyskryminacji wobec kobiet I matek oraz ich wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny I majątkowy; 5. Promowania równości szans I przeciwdziałania dyskryminacji kobiet I matek; 6. Przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym w szczególności przemocy wobec kobiet, matek I dzieci; 7. Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, w szczególności kobietom, matkom I dzieciom; 8. Umożliwienia kobietom I matkom dostępu do informacji, poradnictwa I pomocy prawnej oraz psychologicznej; 9. Edukacji, w szczególności w zakresie przestrzegania praw kobiet, matek I dzieci przez powołane do tego celu instytucje; 10. Kształtowania pozytywnego I prawidłowego wizerunku rodziny, w tym zmiany negatywnych wzorców społecznych I kulturowych, umiejscawiających jednego z rodziców jako osobę drugoplanową w procesie wychowywania dzieci oraz podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej socjalizacji poprzez środki masowego przekazu, wydawnictwa I publikacje; 11. Przeciwdziałania ubóstwu wśród matek samotnie wychowujących dzieci; 12. Profilaktyki I promocji zdrowia w społeczeństwie, w tym szczególnie w odniesieniu do kobiet I matek;

Zarząd
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka zarządu. W przypadku zobowiązań o wartości wyższej, niż 50 tys. Zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu.
Bogusława Toma PREZES
Krystyna Kurowska WICEPREZES
Małgorzata Schilke Turowska SKARBNIK
Wiesława Anna Stefaniak SEKRETARZ

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Jolanta Wojdyna
Michał Przychodzki
Agnieszka Kacperska

Organ sprawujący nadzór

STAROSTA POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Inne dane
Organizacja pożytku publicznego NIE
Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY


Podobne publikacje:

Published instowarzyszenia

2 komentarze

  1. Nikola Nikola

    I znow glosy uciemierzonych ” Matek Polek w swoim zalosnym , przestarzalym kulcie . W kraju gdzie maja wszystkie prawa , absurdalna wrecz Opieke panstwa z instytucjami , psychologami , sluzbami wspierajacymi je w problemach ktore same sobie wymyslily / pomijam faktyczna oparta na Faktach !!! patologie ./ W kraju , ktory jest na koncu listy Przemocy wobec kobiet w EU , kraju gdzie urlop macierzynski jest jednym z najdluzszych na swiecie , kraju gdzie maja 500 plus / teraz na kazde dziecko / . Zalosne alienatorki , alimenciary / krzywdzace wlasne dzieci pozbawiajac je ojca /WSTYD !!

  2. Malgorzata Malgorzata

    Komentarze w tak waznej Sprawie jaka jest Przemoc Matek w wobec dzieci aliejenowanych od ich od wlasnych ojcow , powinny byc zamieszczane codziennie . Krzywda dzieci powinna byc naglasniana w Polsce przy kazdej okazji az z czasem zmieni sie swiadomosc spoleczenstwa ! Absurdalna opieka panstwa nad kobietami i pl. Prawo rodzinne mierzy w Dobro dziecka . I to zasluguje na Uwage spoleczenstwa ! Prosze nie dobierac tylko wygodnych
    dla siebie komentarzy . Media powinny byc bezstronne ! Takie sa miedzynarodowe Zasady .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *