Skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w wyniku petycji „Stop alienacji rodzicielskiej”

Niniejszym informujemy, że dnia 13 marca 2018 roku na 216 posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP - Senatorowie podjęli decyzję o skierowaniu projektu ustawy do dalszych...
15 marca 20180 DownloadsDownload