Skarga na referenta prawnego RPO

Od 11 lutego 2018r. skargę złożyło 4196 osób. Zbieranie podpisów zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. Szanowny Pan dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl Skarga...
11 lutego 20180 DownloadsDownload