Skip to content

Piecza naprzemienna

Piecza naprzemienna (opieka naprzemienna, opieka wspólna, piecza wspólna) – sposób opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców polegający na sprawowaniu przez każdego z rodziców pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku np. dziecko zamieszkuje na zmianę tydzień u ojca, tydzień u matki.
Taki sposób opieki zapewnia lepszy rozwój emocjonalny dzieci, mniejszy stres, lepsze samopoczucie, lepsze kontakty z obojgiem rodziców i ograniczenie możliwości wystąpienia psychologicznego syndromu alienacji rodzicielskiej, który jest częsty u dzieci, które po rozwodzie zamieszkiwały głównie u jednego rodzica.
Niestety w Polsce z powodu zakorzenionych w społeczeństwie i w wydziałach rodzinnych sądów powszechnych stereotypów, feminizacji sądów, oporu matek – takie rozwiązania wdrażane są rzadko.
W wielu krajach świata i Europy piecza naprzemienna może być przyznana przez sąd nawet przy braku zgody jednego z rodziców. Piecza naprzemienna została wprowadzona formalnie między innymi w prawie USA, Kanady, Australii, Francji, Hiszpanii, Grecji, Czech, Słowacji, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji i we Włoszech. Staramy się aby ta idea upowszechniła się również w Polsce.

Ideę Opieki naprzemiennej propagujemy na Facebooku:

1 week ago
I czytanie projektu ustawy, 06.06.2018, 125 pos. komisji senackich

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny
Projekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17).
I czytanie 6 czerwca 2018
125. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 258. pos. Komisji Ustawodawczej.
Decyzja komisji: kontynuacja prac

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

6 czerwca 2018 roku dwie Komisje Senatu RP zdecydowały o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy zmierzającej do wprowadzenia opieki naprzemiennej do Kodeksu Rodzinnego - druk 776. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom za poparcie petycji "Stop alienacji rodzicielskiej" która zainicjowała proces legislacyjny.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

"Z 1100 respondentów, 43 proc. wskazało, że są za pieczą naprzemienną. Przy czym zdecydowanie częściej pozytywny stosunek do tego rozwiązania mieli mężczyźni, wśród których co drugi uważał, że jest to dobre rozwiązanie. Przeciwnych pieczy naprzemiennej jest 31 proc. badanych, zdecydowanie częściej przeciw są kobiety, wśród których takie rozwiązanie krytykuje 40 proc."

http://dzienniknarodowy.pl/opieka-naprzemienna-rozwiaze-problem-alimentow/

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago

W reakcji na niedorzeczne stanowisko Fundacji Dzieci Niczyje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Niebieska Linia IPZ Niebieska Linia w sprawie senackiego projektu ustawy mającej na celu upowszechnianie i umocnienia roli opieki naprzemiennej jako modelu sprawowania pieczy nad dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, oraz w kierunku penalizacji alienacji rodzicielskiej - dzielimy się z Państwem naszą wizją realizacji koszmarnego postulatu w/w organizacji.
Które dziecko chciałoby spotykać się ze swoimi rodzicami w "placówce wyspecjalizowanej w udostępnianiu pomieszczeń do kontaktu z dziećmi"?!
Dzieci potrzebują obojga rodziców i normalnego życia a nie kolejnego trybiku machiny sądowej i kolejnej placówki w dochodowym biznesie około-rozwodowym!

#absurd #omg #fundacjadzieciniczyje #fdds #niebieskalinia #ipz #dobrodziecka

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Zdjęcia z posta użytkownika Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie ocenia inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do wprowadzenia do porządku prawnego opieki naprzemiennej - w nawiązaniu do projektu ustawy - druk senacki 776 realizującego postulaty petycji "Stop alienacji rodzicielskiej"

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 44 »


Podobne publikacje:

Published inopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawa dzieckaprawa ojcaprawo dziecka do obojga rodziców

2 komentarze

  1. marian marian

    To straszne ze policja nieswiadoma swoich praw i obowiazkow miesza sie w kwestie regulowane przez sad. To sady ustalaja kontakty z dzieckiem a nastepnie rozstrzygaja kwestie egzekucji kontaktow a nie policja. Wstyd!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *