Skip to content

Piecza naprzemienna

Piecza naprzemienna (opieka naprzemienna, opieka wspólna, piecza wspólna) – sposób opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców polegający na sprawowaniu przez każdego z rodziców pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku np. dziecko zamieszkuje na zmianę tydzień u ojca, tydzień u matki.
Taki sposób opieki zapewnia lepszy rozwój emocjonalny dzieci, mniejszy stres, lepsze samopoczucie, lepsze kontakty z obojgiem rodziców i ograniczenie możliwości wystąpienia psychologicznego syndromu alienacji rodzicielskiej, który jest częsty u dzieci, które po rozwodzie zamieszkiwały głównie u jednego rodzica.
Niestety w Polsce z powodu zakorzenionych w społeczeństwie i w wydziałach rodzinnych sądów powszechnych stereotypów, feminizacji sądów, oporu matek – takie rozwiązania wdrażane są rzadko.
W wielu krajach świata i Europy piecza naprzemienna może być przyznana przez sąd nawet przy braku zgody jednego z rodziców. Piecza naprzemienna została wprowadzona formalnie między innymi w prawie USA, Kanady, Australii, Francji, Hiszpanii, Grecji, Czech, Słowacji, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji i we Włoszech. Staramy się aby ta idea upowszechniła się również w Polsce.

Ideę Opieki naprzemiennej propagujemy na Facebooku:

3 weeks ago

#równouprawnienie #feminizm #maskulinizm #ssrwp #alimenty #rozwód #prawa_kobiet
#sędziowie_rodzinni #kONsTYtucJA #RPO #przemoc_nie_ma_płci #alimenty_to_nie_prezenty #dla_naszych_dzieci #niebieska_linia #RPD #prawa_ojca #dobro_dziecka #seksmisja

Ciekawi jesteśmy Waszego zdania;

- mężczyźni żyją statystycznie 8 lat krócej niż kobiety (mężczyźni 74 lata, kobiety 82 lata),

- mężczyźni 5 lat później przechodzą na emeryturę (wiek 65 lat, podczas gdy kobiety 60 lat), na której pozostają jedynie 9 lat, przy 22 latach czasu trwania emerytury ogółu kobiet (statystycznie) - młodzi ludzie myślą inaczej, niż schorowani starsi mężczyźni, których zmusza się do 5 lat dłuższej pracy,

- ojcowie nie mogą zajmować się własnymi dziećmi po rozwodzie, w sytuacji gdy chcą to robić - ta jeszcze trwająca w ojcostwie garstka, która potrafi i ma ku temu kompetencje. Wystarczy, że matki się sprzeciwiają, przy akompaniamencie sfeminizowanych sądów rodzinnych. ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago

Międzynarodowa Konferencja specjalistów, ekspertów, lekarzy i naukowców na temat pieczy naprzemiennej w Strasburgu...

oraz polski wkład do Konferencji, wyrażony stanowiskiem Prezesa Sędziów Rodzinnych w Polsce - Obywatelskiego sędziego roku 2018 r.

Więcej informacji link:

https://strasbourg2018.org/

O sytuacji w Polsce:
https://www.facebook.com/PrzemocAlienacjiRodzicielskiej/posts/463100094198741

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

To nie żart.
Młody radca prawny zatrudniony w wydziale oświaty w urzędzie.

Coraz to nowe sposoby alienowania dzieci i rażącej dyskryminacji
ze względu na płeć.

Dziecko zapisane przez matkę stosującą alienację level hard i bez wiedzy, zgody i konsultacji z ojcem.
Zgodnie z przyjmowaną praktyką i wykładnią:
Rodzic-tata to nie Rodzic. Rodzicem jest tylko mama.
Dziecko nie ma prawa w Polsce do taty. Ma prawo tylko do mamy.
Tatę zastępują alimenty.

Z powyższego należy wysnuć jeden wniosek. Upowszechnienie i wprowadzenie zasady/domniemania pieczy naprzemiennej jest kwestią priorytetową.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Tkwiąc w koszmarze walki o nasze dzieci, doświadczając okrucieństwa bezpośrednio od alienatorów zapominamy często o tym kto stoi za ich plecami. Są to przede wszystkim sędziowie sądów antyrodzinnych [1], którzy ignorując znowelizowane w 2015r. przepisy KRiO i KPC nadal w swoich orzeczeniach jednolicie forsują stworzony w PRL-u i zabetonowany w ich głowach system tzw. "kontaktów z dzieckiem" zamiast sprawdzonego na całym świecie i najlepszego dla dzieci systemu pieczy naprzemiennej. Ten beton niestety nie kruszeje. Tym samym utrwalany jest system i orzecznictwo z poprzedniej epoki w wyniku czego kwitnie biznes rozwodowy, którego beneficjentami są adwokaci (vide: Katarzyna Frankiewicz-Burda [2]), radcowie prawni (vide: Elwira Marszałkowska-Krześ [3]), psycholożki, mediatorzy, komornicy, pseudo-pozarządowe organizacje i wiele, wiele innych...
Jak mówią - gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta. W tym przypadku na rodzicach walczących ze sobą o dziecko ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Przypominamy:
„Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze – dorosłe – życie.”
- Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości – z dnia 11 grudnia 2017 roku – znak G48.422.5.2017.BS

Alienacja rodzicielska to przemoc wobec dziecka – tak stwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie DSRiN-II-052-23/17 do Marszałka Sejmu RP.
- http://petycja.eu/ministerstwo-sprawiedliwosci-alienacja-rodzicielska-przemoc-wobec-dziecka/

🔴 Słowa i pisma to nie wszystko. Polskie władze nadal ignorują ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 50 »


Podobne publikacje:

Published inopieka naprzemiennaopieka równoważnaopieka wspólnaprawa dzieckaprawa ojcaprawo dziecka do obojga rodziców

2 komentarze

  1. marian marian

    To straszne ze policja nieswiadoma swoich praw i obowiazkow miesza sie w kwestie regulowane przez sad. To sady ustalaja kontakty z dzieckiem a nastepnie rozstrzygaja kwestie egzekucji kontaktow a nie policja. Wstyd!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *