Skip to content

Petycja uczestników Marszu skierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego RP

Petycję podpisało 235 osób.
podpisz

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2019r.

Trybunał Konstytucyjny
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Petycja uczestników Marszu p.n. „Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej” skierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego RP

Kierując się dobrem dziecka, ważnym interesem społecznym oraz poszanowaniem dla prawa, jako rodzice dzieci dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej, prosimy Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia ładu konstytucyjnego w praktyce funkcjonowania sądownictwa rodzinnego w Polsce.
W naszej ocenie obecna praktyka sądownictwa rodzinnego, ugruntowana w wywodzącym się z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku orzecznictwie, godzi w zapisane w obecnej Konstytucji podstawowe prawa obywateli oraz podważa społeczne zaufanie do funkcjonowania prawa.
Obecna praktyka sądownictwa rodzinnego zmierzająca do traktowania, jako preferowanego w przypadku rozwodu rodziców, modelu wychowania sprowadzającego jedno z rodziców do roli tzw. rodzica pierwszoplanowego oraz marginalizująca osobiste zaangażowanie drugiego rodzica w wychowanie dziecka kłóci się z obowiązkiem RP do ochrony i opieki nad rodziną oraz rodzicielstwem (a więc na równi macierzyństwem i ojcostwem) zapisanym w art. 18 Konstytucji w związku z art. 33 Konstytucji.
Zjawisko dominującego udziału kobiet w składach sędziowskich oraz opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych prowadzi do postrzegania ojców w przebiegu postępowań sądowych, jako rodziców gorszych i w efekcie podlegających dyskryminacji w zakresie możliwości udziału w bezpośrednim wychowaniu dzieci, co stoi w sprzeczności z art. 33 Konstytucji. Taki stan rzeczy podważa także możliwość realizacji prawa do bezstronnego sądu wyrażonego w art. 45 Konstytucji.
W efekcie powyższych naruszeń część rodziców nie może realizować prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami wynikającego z art. 48 Konstytucji.
W szczególności zwracamy uwagę na potencjalną niezgodność art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z art. 48 Konstytucji. Odnoszące się do kontaktów z dzieckiem przepisy art. 113 KRiO nie gwarantują bowiem w wystarczający sposób realizacji wynikającego z art. 48 Konstytucji uprawnienia do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. W znacznej liczbie przypadków Sądy ustalają skąpy zakres kontaktów, który nie pozwala jednemu z rodziców na udział w wychowaniu dziecka, ponadto sprzeciwiając się realizacji prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców wyrażonego w art. 58 i 107 znowelizowanego w 2015 KRiO.
Powyższa niezgodność stanie się w najbliższym czasie przedmiotem skargi, jaką zamierzamy skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
W kontekście powyższych naruszeń Konstytucji prosimy o wyrażenie poparcia dla usuwającego je społecznego projektu zmian KRiO zawartych w druku senackim 776 oraz zwracamy uwagę na potencjalną niekonstytucyjność i sprzeczność z interesem społecznym rządowego projektu zmian KRiO zawartego w druku Sejmowym 3254 i 3254-A.

Z wyrazami szacunku

. . . . . . . . . . . .


Formularz podpisania petycji

Instrukcja

  1. przeczytaj petycję
  2. wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi. Pola oznaczone * są wymagane do wysłania petycji.
  3. kliknij przycisk "podpisuję petycję"

Petycja zostanie wysłany e-mailem do adresatów wymienionych w nagłówku pisma. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój e-mail.

Imię i nazwisko*

Email*

Miejscowość*

  
Podobne publikacje:

Published inpetycja

2 komentarze

  1. Aleksander Aleksander

    Zdecydowanie zmieni istniejąca nierówność wprowadzenie kary więzienia za stosowanie alienacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *