Petycja o wpisanie do Konstytucji OJCOSTWA jako wartości chronionej

Informacja o petycji na stronie internetowej BIP Kancelarii Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje-2018/art,13,petycja-wielokrotna.html 05 kwietnia 2018 r. Szanowny Pan Andrzej...
6 kwietnia 20180 DownloadsDownload