Skip to content

Piecza naprzemienna – aktualności

1 month ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

https://tylkotata.pl/2019/07/30/krotki-film-o-zelaznych-nerwach/
http://www.youtube.com/watch?v=FwIOdV0fEhU

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Polecamy lekturze dzisiejsze wydanie (29.07.2019) Dużego Formatu - dodatku do Gazety Wyborczej

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25030361,ojcowie-domagaja-sie-by-sady-orzekaly-opieke-naprzemienna.html

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Warto przeczytać w poniedziałek 29 lipca Duży Format - dodatek do Gazety Wyborczej

http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,23573958,o-czym-przeczytacie-w-nowym-duzym-formacie-juz-w.html

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Przemoc ALIENACJI RODZICIELSKIEJ oficjalnie w orzeczeniu sądu.

Sąd Rejonowy w Kępnie ustalił, że działania polegające na alienowaniu osoby ojca z życia małoletniej zagrażają dobru dziecka.

Z uzasadnienia Sądu:

Prawo do utrzymywania i podtrzymywania więzi pomiędzy osobami bliskimi, w szczególności gdy jedna z nich jest dzieckiem, jest postrzegane jako podstawowy element życia prywatnego i rodzinnego. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka traktuje działania zmierzające do zerwania więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem , jako naruszenie art. 8 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Naruszanie naturalnego prawa dziecka do równej opieki i miłości obojga rodziców, w szczególności wykluczenie rodzicielskie - jest najgorszą krzywdą jaką można zrobić dziecku, stanowi wobec dziecka przemoc. !

Dnia 12 maja 2016 roku Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP uchwaliła Dezyderat nr 4 w sprawie podjęcia ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika (Solidarna Polska), w Polsce nie ma problemu z prawem dziecka do opieki naprzemiennej obojga rodziców po ich rozstaniu.
W sądach rodzinnych to ugruntowane i popularne rozwiązanie opiekuńcze.
To po prostu działa!*

*połowa wszystkich interwencji do RPD jest zgłaszana w związku z naruszaniem prawa dziecka do obojga rodziców, około 25 tysięcy rocznie

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 2 of 72 »