Skip to content

Piecza naprzemienna – aktualności

2 weeks ago
Paweł Skutecki

To jest naprawdę to jest Ministerstwo Dziwnych Kroków. Przypomnę chronologię w największym skrócie: ministerstwo Zbigniewa Ziobro ogłosiło epokowy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego. Minister dumnie prężąc pierś przed kamerami oznajmił, że koniec z alienacją, czas na opiekę naprzemienną. Projekt trafił do Sejmu. W dniu, kiedy miało być pierwsze czytanie, projekt bez żadnego uzasadnienia marszałek Kuchciński schował do szuflady.

Ruszyło wstrzymane wcześniej procedowanie podobnej, ale dużo lepszej, zwięzłej, nowelizacji w Senacie. Parę dni temu wiceZiobro poprosił premiera o zgodę na wniesienie autopoprawki w "odrębnym trybie postępowania", czyli bez "uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania, rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, rozpatrzenia przez komisję prawniczą oraz skróceniu terminu".

Na czym ta autopoprawka ma polegać? Ano na rezygnacji z eksponowania opieki naprzemiennej oraz penalizacji alienacji 🙂

Bogu ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

http://petycja.eu/pismo-w-sprawie-senackiego-projektu-druk-776/

W dniu 27 marca 2019 roku w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji (nr 179), Główny specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, sędzia Aneta Matosek-Kozdój powiedziała, cyt.:

„W 2018 r. do sądów wpłynęło 4417 spraw o wykonywanie kontaktów z małoletnim, z czego 353 uwzględniono w części lub w całości, 538 oddalono, wniosek został oddalony w 599 sprawach a 1372 sprawy zostały zwrócone. (…) W 2018 r. orzeczeń, w których zagrożono osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje, nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej było 631, a orzeczeń, w których nakazano osobom zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej było 215.” - Aneta Matosek-Kozdój

Uwaga! Na 4417 spraw tylko 215 zakończyło się wydaniem nakazu zapłaty za izolowanie dziecka od rodzica! To statystyczny dowód na nieskuteczność istniejącej procedury cywilnej ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Czym jest ALIENACJA RODZICIELSKA?
ALIENACJA RODZICIELSKA JEST FORMĄ PRZEMOCY PSYCHICZNEJ
-Ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica
-Odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka
-Deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle
-Pranie mózgu dziecka
-Wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek
-Manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem
-Zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości do drugiego rodzica
-Wikłanie dziecka w konflikt lojalnościowy, zmuszanie do wybrania jednego rodzica
-Zmuszanie dziecka do odrzucenia, nienawiści do drugiego rodzica
-Indukowanie dziecku strachu przed drugim rodzicem
-Wpajanie poczucia winy za miłość do drugiego rodzica, za potrzebę spędzania z nim czasu
(...)
#25kwietnia #alienacjarodzicielska

https://www.facebook.com/events/377515556435523/
https://www.facebook.com/events/413432306135272/
plik do ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Pani Aneta pracuje nad reformą prawa rodzinnego, w której karanie za alienację rodzicielską będzie przebiegało w opisany niżej sposób. Przez cały czas tej procedury dziecko nie ma kontaktu z rodzicem (najczęściej z ojcem).

punkt zero: odizolowanie dziecka od rodzica
1. wniosek o uregulowanie "kontaktów"
2. ewentualne orzeczenie regulujące kontakty
3. wniosek o zagrożenie ukaraniem za nie wykonywanie orzeczenia regulującego "kontakty"
4. ewentualne orzeczenie o zagrożeniu
5. wniosek o ukaranie za nie wykonywanie orzeczenia regulującego "kontakty"
6. ewentualne orzeczenie o ukaraniu grzywną
7. zawiadomienie do prokuratury z art. 209a kk (projekt)
8. możliwy 1 rok okresu próby dla sprawcy
9. ewentualne postępowanie karne

Pani Aneto, czy chodzi o to żeby alienowane dziecko dorastało przez te kilka lat procedury, wychowało się bez udziału ojca i sprawa stała się bezprzedmiotowa...?

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 62 »