Skip to content

Petycja.eu – aktualności

4 months ago
Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna

Niedawno opublikowano ciekawy artykuł dotyczący dzieci wychowywanych w różnych modelach: "Wybrane aspekty funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci w kontekście modelu opieki po rozstaniu rodziców."
W przeprowadzonych badaniach porównano ocenę sprawowanej opieki przez rodziców oraz funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w modelach:
1️⃣ opieki współdzielonej (np. naprzemiennej)
2️⃣ opieki z wiodącym rodzicem (rodzic "pierwszoplanowy" + kontakty z drugim rodzicem)
3️⃣ rodzinami, w których nie doszło do rozwodu.
Otrzymane wyniki pokazały, że dzieci w modelu opieki współdzielonej nie funkcjonowały gorzej niż w modelu opieki wiodącej, a w niektórych sferach nawet lepiej. Co więcej, model ten uznawany był za bardziej satysfakcjonujący dla rodziców.
Opieka współdzielona może zatem w istotnym stopniu minimalizować negatywne długoterminowe skutki rozwodu dla rodzin. Minimalizuje ona ryzyko nadszarpnięcia więzi z jednym z rodziców oraz ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 months ago
Patres Familias

https://www.youtube.com/watch?v=IxjSUBLcn6Y

Goście z Ministerstwa Sprawiedliwości - specjaliści od projektowania alimentów natychmiastowych i usuwania zabezpieczeń z postępowań opiekuńczych obserwują pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk 776).

1. Mikołaj Paweł Pawlak - ur. 23 czerwca 1980 r. w Łodzi. Ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. adwokat przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od czerwca 2016 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawował nadzór nad sądami antyrodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Współautor projektu Reformy Prawa Rodzinnego (UD 392), który dotyczy m. in. wprowadzenia instytucji ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 months ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Tragedie tysięcy alienowanych dzieci i rodziców wymagają zaostrzenia przepisów poprzez stypizowanie przestępstwa przemocy alienacji rodzicielskiej w kodeksie karnym w taki sposób aby sprawca miał świadomość surowości, szybkości i nieuchronności kary.
Tymczasem "pokrzywdzone" panie ze stowarzyszenia "Eurydyka" http://petycja.eu/stowarzyszenie-pomocy-kobietom-i-matkom-eurydyka/ wysmażyły kolejnego gniota - kuriozalną petycję, w której skarżą się, że są karane za alienację rodzicielską i domagają się USUNIĘCIA przepisów art. 598[15]-598[21] k.p.c. dotyczących kar pieniężnych za izolowanie dzieci od rodzica (najczęściej od ojca). Panie swobodnie manipulują danymi i faktami podając nieliczne przykłady sprawiedliwych orzeczeń sądów nakładających wysokie kary pieniężne na alienatorki.
"Znam przypadek, kiedy rodzic nie to, że był pozbawiany przez drugiego rodzica – przez mamę w tym przypadku – kontaktów z dzieckiem, tylko nie mógł się ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 months ago
Zdjęcia z posta użytkownika PETYCJA.eu

Ministerstwo bez zbędnej zwłoki informuje zainteresowanych obywateli o postępie prac nad projektem "Reformy Prawa Rodzinnego". 14 marca zaplanowane było pierwsze czytanie projektu w Sejmie, a autorzy projektu dopiero teraz publikują brakujące dokumenty. Oczywiście wszystko w myśl zasady jawności i dostępu do informacji publicznej. 😉

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 months ago
Zdjęcia z posta użytkownika PETYCJA.eu

163. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 316. pos. Komisji Ustawodawczej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

https://av8.senat.pl/9KRPSS1621

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 27 »