Skip to content

AKTUALNOŚCI

1 week ago

Skarga na referenta prawnego RPO

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Wniosek o rozdystrybuowanie wśród sędziów rodzinnych, specjalistów z OZSS i kuratorów opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka” - PETYCJA.eu

Zachęcamy do przyłączenia się do kolejnej akcji mającej na celu rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych publikacji dotyczących opieki naprzemiennej.

Podpisanie wniosku zajmuje chwilę, wniosek można skierować do jednego bądź wszystkich Prezesów Sądów Okręgowych.

http://petycja.eu/wniosek-o-rozdystrybuowanie-wsrod-sedziow-ozss-kuratorow-opracowania-tematycznego-senatu-rp-oe-263-oraz-publikacji-naukowej-rozwod-rodzicow-a-dobro-dziecka/

Od 11 lutego 2018r. wniosek złożyło osób. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. Wniosek – art 241 kpa – O rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Zdjęcia z posta użytkownika Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Dziękujemy za podjęcie indywidualnych działań poprzez umieszczanie plakatów wskazujących na przemoc alienacji rodzicielskiej i związaną z tym patologię.

Poniżej zdjęcia plakatów A0 w Warszawie: przed sądem rejonowym/okręgowym na Al. Solidarności 127, przy MEN, na skrzyżowaniu placu Unii Lubelskiej, i na skrzyżowaniu Jerozolimskich/Marszałkowskiej.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

"Musimy sobie uświadomić, że ograniczanie kontaktów jednego rodzica z dziećmi w sytuacji rozwodowej to po prostu przemoc i to przemoc nie wobec byłego partnera, ale przemoc wobec własnego dziecka."

Dziękujemy w imieniu krzywdzonych dzieci za dostrzeżenie tego palącego problemu społecznego, którym jest przemoc alienacji rodzicielskiej.

http://studio-psychologii.pl/nieprzemocnik-rozwodowy/

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago

Powierzenie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców sprzeczne z porządkiem prawnym - tak twierdzi Sąd Najwyższy

"Wyrok sądu państwa obcego, którym władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono tylko jednemu z rodziców nie podlega uznaniu na terytorium Polski"

Naszym zdaniem przez analogię wyroki polskich sądów nie powinny podlegać uznaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

"Sąd Najwyższy w sprawie o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu, stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym pełnię wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem powierzono tylko jednemu z rodziców (w tym przypadku ojcu będącym obywatelem Danii), nie podlega uznaniu na terytorium Polski.

Uznanie orzeczenia państwa duńskiego w niniejszej sprawie oznaczałoby, że matka zostałaby pozbawiona prawa wykonywania władzy rodzicielskiej, co stoi w oczywistej sprzeczności z ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 2 of 29 »

1 week ago
Wniosek o rozdystrybuowanie wśród sędziów rodzinnych, specjalistów z OZSS i kuratorów opracowania tematycznego Senatu RP OE-263 oraz publikacji naukowej „Rozwód rodziców a dobro dziecka” - PETYCJA.eu

Zapraszamy do udziału w kolejnej inicjatywie:
http://petycja.eu/wniosek-o-rozdystrybuowanie-wsrod-sedziow-ozss-kuratorow-opracowania-tematycznego-senatu-rp-oe-263-oraz-publikacji-naukowej-rozwod-rodzicow-a-dobro-dziecka/

Od 11 lutego 2018r. wniosek złożyło osób. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. Wniosek – art 241 kpa – O rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Skarga na Adriana Korszla - referenta prawnego RPO

Fragment skargi:
Odpowiedź której udzielił referent prawny – Pan Adrian Korszla – w piśmie znak IV.7021.287.2017.AKo – świadczy o lekceważeniu obywateli i ich praw, oraz jest przejawem bezczelności urzędniczej, bądź ewentualnie może świadczyć o znikomych kompetencjach ww. osoby. Obywatele występują do Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie przemocy alienacji rodzicielskiej, zaś Pan Adrian Korszla wskazuje, że problem alienacji jest rozwiązywany wystąpieniami generalnymi w przedmiocie „nie alimentacji”. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że alienacja i alimentacja to zupełnie dwa różne pojęcia, zaś w mojej ocenie tak jak powyżej wskazano, mylenie tych pojęć przez urzędnika państwowego może świadczyć bądź o pewnych deficytach w zakresie rozróżniania pojęć i tak ważnych problemów społecznych, bądź w przypadku uznania, że Pan Adrian Korszla rozróżnia pojęcia alienacji rodzicielskiej i „nie alimentacji”, może świadczyć ... See more

Od 11 lutego 2018r. skargę złożyło osób. Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom. Szanowny Pan dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl Skarga – art. 227 KPA Dotyczy…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Przypominamy o akcji wymierzonej przeciwko patologii w sądach (anty)rodzinnych.
http://petycja.eu/dosc-patologii-w-sadach-antyrodzinnych/
#petycja #patologia #sąd #rozwód #opiekanaprzemienna

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Niniejszym informujemy, że Petycja PW9-01/17 "Stop alienacji rodzicielskiej" została dnia 16.01.2018 r. skierowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do prac legislacyjnych.

Dziękujemy Senatorom którzy pochylili się nad problemami alienowanych dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy poparli Petycję Stop Alienacji Rodzicielskiej.

"Postulowane w petycji zmiany mają na celu doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie orzekania opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie: sankcji za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z małoletnim; zasad ustalania zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem, w porównywalnych okresach przez każdego z rodziców, w przypadku rozstania się rodziców; modyfikacji sposobu zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego."

Szczegółowe informacje o ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 months ago
A3,A4 pion (dość patologii w sądach antyrodzinnych).pdf

https://drive.google.com/open?id=1C6_cipoNsS0JckvELs2MlSqMo6QtZQBN

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 11 »