Skip to content

AKTUALNOŚCI

3 days ago
Rodzinne postępowanie informacyjne- nowelizacja prawa rodzinnego druk nr

http://opiekanaprzemienna.pl/2019/06/21/rodzinne-postepowanie-informacyjne-nowelizacja-prawa-rodzinnego-druk-nr-3254/

Rodzinne postępowanie informacyjne- nowelizacja prawa rodzinnego druk nr 3254 Powiedzieć, że rządowy

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Przemysł rozwodowy kwitnie. Kto na tym zarabia? Lenartowicz i Kurowska-Wójcik

Paweł Lenartowicz i adwokat Aleksandra Kurowska-Wójcik w TV wRealu24 w programie prowadzonym przez Jakuba Zgierskiego (Młot na Marksizm i Encyklopedia Marksizmu) pt. PRZEMYSŁ ROZWODOWY. Warto posłuchać o przemyśle rozwodowym, projekcie senackim DRUK 776 (+) i sędziowsko-rządowym projekcie DRUK 3254-A (-), opiece naprzemiennej i innych sprawach.
Przypominamy o petycjach:
- http://petycja.eu/petycja-o-skierowanie-druku-776-do-drugiego-czytania/
- http://petycja.eu/petycja-do-autorow-publikacji-pt-standardy-pomocy-dziecku-w-sytuacji-rozstania-rodzicow/

Wspomóż nas wpłacając dobrowolną kwotę nr konta (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 tytułem: darowizna na wRealu24 Darowizna PayPal https://wrealu24.t...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Kwintesencja alienacji rodzicielskiej: manipulacja i pranie mózgu dzieciom. Dlaczego? By dzieci nie miały kontaktu z tatą. Dwie minuty pokazujące alienację rodzicielską od zaplecza - godzinę przed przyjazdem ojca po dzieci.
Jest to materiał szkoleniowy, który powinien być odtworzony wszystkim sędziom z sądów rodzinnych (Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce), wszystkim kuratorom rodzinnym (kurator.info), wszystkim specjalistom z OZSS, psychologom, pedagogom, mediatorom aby uświadomić im jakie są skutki złego, przestarzałego prawa, które zachęca kobiety do rozwodów i pozwala im bezkarnie krzywdzić psychicznie własne dzieci.
Obejrzyjcie ten film wszyscy ci, którzy bagatelizujecie lub negujecie zjawisko przemocy alienacji rodzicielskiej. Ministerstwo Sprawiedliwości Michał Wójcik Antoni Szymański Zbigniew Ziobro Michał Woś Niebieska Linia Niebieska Linia IPZ Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych Centrum Praw Kobiet i inni.
Ten film powinien ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
PETYCJA.eu

Wysyłamy do Senatu żądanie o niezwłoczne skierowanie druku senackiego nr 776 do drugiego czytania. Kiedy wreszcie dzieci rozwiedzionych rodziców będą mogły mieć gwarancję obojga rodziców?! Żyjemy w środku Europy!

Prosimy o podpisanie, kopiowanie, udostępnianie:

http://petycja.eu/petycja-o-skierowanie-druku-776-do-drugiego-czytania/

#druk776 #opiekanaprzemienna #alienacjarodzicielska

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
6 days ago
Petycja do autorów publikacji pt. „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” - PETYCJA.eu

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji - tym razem chodzi o przeciwdziałanie powielaniu mitów dotyczących pieczy naprzemiennej. Szlachetna inicjatywa w postaci poradnika pt. „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” adresowanego do szerokiego grona osób, zarówno rodziców jaki i sędziów, kuratorów, mediatorów, pracowników socjalnych, prawników - niestety zawiera szkodliwy i nieprawdziwy stereotyp dotyczący opieki naprzemiennej. Spróbujmy przekonać autorów aby poprawili ten błąd.

Petycja w tej sprawie jest do podpisania tu:
http://petycja.eu/petycja-do-autorow-publikacji-pt-standardy-pomocy-dziecku-w-sytuacji-rozstania-rodzicow/#podpisz #776

Zapraszamy!

Wniosek podpisało osób. Zapraszamy kolejne osoby do podpisania: Miasto, dnia 18 czerwca 2019 Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl Komitet Ochrony Praw…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 69 »

2 months ago
Piecza naprzemienna, wspólna, równoważna

Niedawno opublikowano ciekawy artykuł dotyczący dzieci wychowywanych w różnych modelach: "Wybrane aspekty funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci w kontekście modelu opieki po rozstaniu rodziców."
W przeprowadzonych badaniach porównano ocenę sprawowanej opieki przez rodziców oraz funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w modelach:
1️⃣ opieki współdzielonej (np. naprzemiennej)
2️⃣ opieki z wiodącym rodzicem (rodzic "pierwszoplanowy" + kontakty z drugim rodzicem)
3️⃣ rodzinami, w których nie doszło do rozwodu.
Otrzymane wyniki pokazały, że dzieci w modelu opieki współdzielonej nie funkcjonowały gorzej niż w modelu opieki wiodącej, a w niektórych sferach nawet lepiej. Co więcej, model ten uznawany był za bardziej satysfakcjonujący dla rodziców.
Opieka współdzielona może zatem w istotnym stopniu minimalizować negatywne długoterminowe skutki rozwodu dla rodzin. Minimalizuje ona ryzyko nadszarpnięcia więzi z jednym z rodziców oraz ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Patres Familias

https://www.youtube.com/watch?v=IxjSUBLcn6Y

Goście z Ministerstwa Sprawiedliwości - specjaliści od projektowania alimentów natychmiastowych i usuwania zabezpieczeń z postępowań opiekuńczych obserwują pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk 776).

1. Mikołaj Paweł Pawlak - ur. 23 czerwca 1980 r. w Łodzi. Ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. adwokat przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od czerwca 2016 r. był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sprawował nadzór nad sądami antyrodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Współautor projektu Reformy Prawa Rodzinnego (UD 392), który dotyczy m. in. wprowadzenia instytucji ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Przemoc Alienacji Rodzicielskiej

Tragedie tysięcy alienowanych dzieci i rodziców wymagają zaostrzenia przepisów poprzez stypizowanie przestępstwa przemocy alienacji rodzicielskiej w kodeksie karnym w taki sposób aby sprawca miał świadomość surowości, szybkości i nieuchronności kary.
Tymczasem "pokrzywdzone" panie ze stowarzyszenia "Eurydyka" http://petycja.eu/stowarzyszenie-pomocy-kobietom-i-matkom-eurydyka/ wysmażyły kolejnego gniota - kuriozalną petycję, w której skarżą się, że są karane za alienację rodzicielską i domagają się USUNIĘCIA przepisów art. 598[15]-598[21] k.p.c. dotyczących kar pieniężnych za izolowanie dzieci od rodzica (najczęściej od ojca). Panie swobodnie manipulują danymi i faktami podając nieliczne przykłady sprawiedliwych orzeczeń sądów nakładających wysokie kary pieniężne na alienatorki.
"Znam przypadek, kiedy rodzic nie to, że był pozbawiany przez drugiego rodzica – przez mamę w tym przypadku – kontaktów z dzieckiem, tylko nie mógł się ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Zdjęcia z posta użytkownika PETYCJA.eu

Ministerstwo bez zbędnej zwłoki informuje zainteresowanych obywateli o postępie prac nad projektem "Reformy Prawa Rodzinnego". 14 marca zaplanowane było pierwsze czytanie projektu w Sejmie, a autorzy projektu dopiero teraz publikują brakujące dokumenty. Oczywiście wszystko w myśl zasady jawności i dostępu do informacji publicznej. 😉

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
Zdjęcia z posta użytkownika PETYCJA.eu

163. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 316. pos. Komisji Ustawodawczej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny

https://av8.senat.pl/9KRPSS1621

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 27 »