Skip to content

AKTUALNOŚCI

7 hours ago

"13 marca 2018 r. komisja kontynuowała prace nad petycją oraz przeprowadziła szeroką dyskusję nad jej postulatami. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pan Robert Kowalczyk i pan Dariusz Cieślak, którzy podtrzymali stanowisko wyrażone w piśmie resortu z 27 listopada 2017 r. Nadto, przekazano informację, że 8 marca 2018 r. minister Zbigniew Ziobro przedstawił propozycje rozwiązań stosowania kary ograniczenia wolności i grzywny za uniemożliwianie lub utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

W posiedzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieciakom org oraz Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka, którzy podnosili, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na orzekanie opieki naprzemiennej. Brak pisemnego porozumienia między rodzicami prowadzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Po dyskusji przedstawiony został wstępny projekt Biura Legislacyjnego, w którym ujęto główne postulaty petycji. Po analizie ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 days ago
STOP ALIENACJI RODZICIELSKIEJ – petycja, Senat RP .216 Komisja PCzPiP, 13 03 2018

13 marca 2018 roku na 216 posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP – Senatorowie podjęli decyzję o skierowaniu projektu ustawy do dalszych prac w odpowiedzi na petycję wielokrotną „Stop alienacji rodzicielskiej”.
Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom petycji a także LISTU OTWARTEGO RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego za poparcie i zapraszamy od udziału w dalszych działaniach mających na celu doprowadzenie do realizacji naszych postulatów dla dobra dzieci.
Dziękujemy również przedstawicielom organizacji pozarządowych zaangażowanych w aktywne popieranie petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” i zapraszamy do współpracy wszystkie stowarzyszenia i fundacje, których działalność statutowa jest zbieżna z naszymi działaniami.
http://petycja.eu/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/
http://petycja.eu/list-otwarty-rodzicow-w-sprawie-reformy-prawa-rodzinnego/
https://www.youtube.com/watch?v=cUfBju0jJE4

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago

Sądy rodzinne traktują sprawy o dzieci w podobny sposób jak pozwy o zapłatę, gdzie musi być wygrany i przegrany. Zapominają, że w ten sposób zawsze przegrywa dziecko.
Pomimo wpisania w 2015 r. do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców” w przypadku rozstania się rodziców, sądy orzekają w sprawach opiekuńczych w taki sam sposób jak robiły to przez ostatnie kilkadziesiąt lat - amputują dziecku jednego z rodziców. W przeważającej większości przyznają dziecko matce „na własność” a z ojcem ustalają tzw. „kontakty”.
Orzekane przez sądy rodzinne - typowe „kontakty” dziecka z ojcem, długością i częstotliwością porównywalne są z widzeniami dla przestępców osadzonych w zakładach karnych typu otwartego.

#alienacjarodzicielska #przemoc #25kwietnia #sądrodzinny #dziecko #opiekanaprzemienna

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago

„Dziecko ma prawo do obojga rodziców i obojga potrzebuje” - przypomina rzecznik praw dziecka Marek Michalak. „Dorośli, oczywiście, mają prawo rozstać się i żyć osobno ale nie mają prawa żądać od dziecka rozwodu z drugim rodzicem” - dodaje.
Sądy rodzinne w rozwodach i w sprawach opiekuńczych posługują się nie zmienionym od wielu lat modelem przyznawania dziecka pod pieczę jednemu rodzicowi (najczęściej matce) z jednoczesnym ustalaniem tzw. "kontaktów" z drugim rodzicem (najczęściej ojcem). Ten szablon jest archaiczny, nie uwzględnia współczesnego modelu rodziny, jest konfliktogenny, marginalizuje rolę ojca w rodzinie i przed wszystkim krzywdzi dzieci bowiem odbiera im możliwość kontynuowania życia rodzinnego z obojgiem rodziców.
Opieka naprzemienna jest modelem, który w największym stopniu zapewnia dzieciom nie tylko „kontakt” ale i wychowanie przez oboje rodziców.

Dom to nie cztery ściany, dach i meble. Dla dziecka dom jest tam gdzie ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago

„Dziecko ma prawo do obojga rodziców i obojga potrzebuje” - przypomina rzecznik praw dziecka Marek Michalak. „Dorośli, oczywiście, mają prawo rozstać się i żyć osobno ale nie mają prawa żądać od dziecka rozwodu z drugim rodzicem” - dodaje.
Sądy rodzinne w rozwodach i w sprawach opiekuńczych posługują się nie zmienionym od wielu lat modelem przyznawania dziecka pod pieczę jednemu rodzicowi (najczęściej matce) z jednoczesnym ustalaniem tzw. "kontaktów" z drugim rodzicem (najczęściej ojcem). Ten szablon jest archaiczny, nie uwzględnia współczesnego modelu rodziny, jest konfliktogenny, marginalizuje rolę ojca w rodzinie i przed wszystkim krzywdzi dzieci bowiem odbiera im możliwość kontynuowania życia rodzinnego z obojgiem rodziców.
Opieka naprzemienna jest modelem, który w największym stopniu zapewnia dzieciom nie tylko „kontakt” ale i wychowanie przez oboje rodziców.

Dom to nie cztery ściany, dach i meble. Dla dziecka dom jest tam gdzie ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 38 »

2 days ago
Wybierz prawidłową odpowiedź

http://petycja.eu

PETYCJA.eu - zapraszamy do poparcia inicjatyw w trosce o dobro naszych dzieci i przeciwko dyskryminacji ojców.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 days ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

13 marca 2018 roku na 216 posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP – Senatorowie podjęli decyzję o skierowaniu projektu ustawy do dalszych prac w odpowiedzi na petycję wielokrotną „Stop alienacji rodzicielskiej”.
Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom petycji a także LISTU OTWARTEGO RODZICÓW w sprawie planowanej reformy prawa rodzinnego za poparcie i zapraszamy od udziału w dalszych działaniach mających na celu doprowadzenie do realizacji naszych postulatów dla dobra dzieci.
Dziękujemy również przedstawicielom organizacji pozarządowych zaangażowanych w aktywne popieranie petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” i zapraszamy do współpracy wszystkie stowarzyszenia i fundacje, których działalność statutowa jest zbieżna z naszymi działaniami.
http://petycja.eu/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/
http://petycja.eu/list-otwarty-rodzicow-w-sprawie-reformy-prawa-rodzinnego/
https://www.youtube.com/watch?v=cUfBju0jJE4

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Sądy rodzinne traktują sprawy o dzieci w podobny sposób jak pozwy o zapłatę, gdzie musi być wygrany i przegrany. Zapominają, że w ten sposób zawsze przegrywa dziecko.
Pomimo wpisania w 2015 r. do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców” w przypadku rozstania się rodziców, sądy orzekają w sprawach opiekuńczych w taki sam sposób jak robiły to przez ostatnie kilkadziesiąt lat - amputują dziecku jednego z rodziców. W przeważającej większości przyznają dziecko matce „na własność” a z ojcem ustalają tzw. „kontakty”.
Orzekane przez sądy rodzinne - typowe „kontakty” dziecka z ojcem, długością i częstotliwością porównywalne są z widzeniami dla przestępców osadzonych w zakładach karnych typu otwartego.

#alienacjarodzicielska #przemoc #25kwietnia #sądrodzinny #dziecko #opiekanaprzemienna

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

„Dziecko ma prawo do obojga rodziców i obojga potrzebuje” - przypomina rzecznik praw dziecka Marek Michalak. „Dorośli, oczywiście, mają prawo rozstać się i żyć osobno ale nie mają prawa żądać od dziecka rozwodu z drugim rodzicem” - dodaje.
Sądy rodzinne w rozwodach i w sprawach opiekuńczych posługują się nie zmienionym od wielu lat modelem przyznawania dziecka pod pieczę jednemu rodzicowi (najczęściej matce) z jednoczesnym ustalaniem tzw. "kontaktów" z drugim rodzicem (najczęściej ojcem). Ten szablon jest archaiczny, nie uwzględnia współczesnego modelu rodziny, jest konfliktogenny, marginalizuje rolę ojca w rodzinie i przed wszystkim krzywdzi dzieci bowiem odbiera im możliwość kontynuowania życia rodzinnego z obojgiem rodziców.
Opieka naprzemienna jest modelem, który w największym stopniu zapewnia dzieciom nie tylko „kontakt” ale i wychowanie przez oboje rodziców.

Dom to nie cztery ściany, dach i meble. Dla dziecka dom jest tam gdzie ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 days ago
Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

„Dziecko ma prawo do obojga rodziców i obojga potrzebuje” - przypomina rzecznik praw dziecka Marek Michalak. „Dorośli, oczywiście, mają prawo rozstać się i żyć osobno ale nie mają prawa żądać od dziecka rozwodu z drugim rodzicem” - dodaje.
Sądy rodzinne w rozwodach i w sprawach opiekuńczych posługują się nie zmienionym od wielu lat modelem przyznawania dziecka pod pieczę jednemu rodzicowi (najczęściej matce) z jednoczesnym ustalaniem tzw. "kontaktów" z drugim rodzicem (najczęściej ojcem). Ten szablon jest archaiczny, nie uwzględnia współczesnego modelu rodziny, jest konfliktogenny, marginalizuje rolę ojca w rodzinie i przed wszystkim krzywdzi dzieci bowiem odbiera im możliwość kontynuowania życia rodzinnego z obojgiem rodziców.
Opieka naprzemienna jest modelem, który w największym stopniu zapewnia dzieciom nie tylko „kontakt” ale i wychowanie przez oboje rodziców.

Dom to nie cztery ściany, dach i meble. Dla dziecka dom jest tam gdzie ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 15 »