Skip to content

AKTUALNOŚCI

2 days ago

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago
Zdjęcia z posta użytkownika Opieka naprzemienna, wspólna, równoważna

Alienacja rodzicielska to PRZEMOC - tak stwierdza kategorycznie Rzecznik Praw Dziecka w ponownym wystąpieniu i ponagleniu Ministra Sprawiedliwości - z dnia 11 grudnia 2017 roku - znak G48.422.5.2017.BS

"Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze - dorosłe - życie."

"... ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz skuteczniejszego zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców"

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
5 days ago

Ministerstwo Rodziny podaje, że koszt utrzymania członka rodziny zawiera się w przedziale 707-743 zł, a jednocześnie świadczenie 500+ w znacznej mierze pokrywa koszt utrzymania dziecka.

W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Skuteckiego nr 4427
w sprawie realnego udziału świadczenia Rodzina 500+ w kosztach wychowania dziecka, Ministerstwo Rodziny przedstawia koszty utrzymania członka rodziny, które kształtują się w przedziale 707 - 743 zł.

"Z analizy przedstawionych danych w sposób klarowny wynika, że realizowane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wsparcie rodzin z dziećmi w wysokości 500 zł na dziecko miesięcznie, stanowi znaczny udział w wydatkach gospodarstw domowych z dziećmi." - Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4427

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
Opieka naprzemienna ma pozytywny wpływ na dzieci i ich relacje z rodzicami

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP opublikowało opinię na temat wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami. Lektura opinii nie zaskakuje – opieka naprzemienna ma korzystny wpływ na dzieci wychowywane przez rodziców żyjących w rozłączeniu.

http://petycja.eu/ocena-wplywu-opieki-naprzemiennej-maloletnie-dzieci-relacje-rodzicami/

Ważne jest aby postępowanie opiekuńcze było prowadzone szybko, a głównymi kryteriami były potrzeby dziecka i jego dobro, niezależne od konfliktu rodziców i orzekania o winie oraz podziale majątku.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
Fifty–fifty split best for children of divorce, study suggests

Dla przypomnienia:

Jak pokazuje badanie, najlepsze wyniki mają dzieci rozwodzących się rodziców gdzie opieka została podzielona 50/50.

"Dzieci w wieku przedszkolnym mające wspólną/równoważną pieczę rodziców mają mniej problemów psychologicznych niż dzieci, które żyją głównie lub tylko z jednym rodzicem po ich rozsatniu.
W nowym badaniu 3656 dzieci naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali, Karolinska Institutet i instytutu badawczego CHESS pokazują, że 3-5-latkowie żyjący naprzemiennie z rodzicami po separacji wykazują mniejsze problemy behawioralne i objawy psychiczne, niż osoby żyjące głównie lub wyłącznie z jednym z rodziców."

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170907104302.htm

Preschool children in joint physical custody have less psychological symptoms than those who live mostly or only with one parent after a separation. In a new study of 3,656 children, researchers show that 3–5-year-olds living alternately with their parents after a separation show less behavioral pro...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 26 »

1 week ago
A3,A4 pion (dość patologii w sądach antyrodzinnych).pdf

https://drive.google.com/open?id=1C6_cipoNsS0JckvELs2MlSqMo6QtZQBN

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago
A3,A4 poziom (dość patologii w sądach antyrodzinnych).pdf

https://drive.google.com/open?id=1Xf4kDFZZkKGlZOLJS7ZoxIIQctEn8jMK

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago
DOŚĆ patologii w sądach ANTYrodzinnych!

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji:
http://petycja.eu/dosc-patologii-w-sadach-antyrodzinnych/

Sądy rodzinne traktują sprawy o dzieci w podobny sposób jak pozwy o zapłatę, gdzie musi być wygrany i przegrany. Psychologowie wydający opinie na zlecenia sądów rodzinnych nie kierują się dobrem dziecka, a jedynie interesem sędziów rodzinnych.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 months ago
LISTA SĘDZIÓW - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/0BwwSkw083x5kd09WZFluMnFYOHc

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 months ago
O skierowanie sędziów „rodzinnych”, specjalistów z OZSS i kuratorów na szkolenie w przedmiocie PRZEMOCY ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (wniosek z art. 241 kpa) - PETYCJA.eu

Zachęcamy do podpisania wniosku: https://goo.gl/aK1Btq

Wniosek z art 241 kpa – o skierowanie sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów,…

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 11 »