Skip to content

Kategoria: wniosek

Sędzia Robert Zegadło – każdy miesiąc, czy też nawet tydzień braku kontaktu z rodzicem jest dla dziecka negatywnym przeżyciem

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 kwietnia 2017 r. uprzejmie informuję, że kwestię szkoleń dla pracowników Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dalej: OZSS) działających w…

Wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Wniosek Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania…